> Impotens > Yohimbin

Yohimbin

Yohimbin är ett naturläkemedel som utvinns ur barken på johimbeträdet. Det har visat sig ha flera hälsofördelar - bland annat sägs det kunna bota impotens. Här tittar vi närmare på dessa påståenden och försöker klargöra huruvida yohimbin är en gångbar behandling mot erektil dysfunktion hos män.

Vad är yohimbin?

Yohimbin är en örtmedicin som utvinns ur barken på det afrikanska trädet johimbe. Idag saluförs kosttillskott med yohimbin som behandlingar mot impotens. Mer forskning krävs på denna koppling, men förespråkare av detta naturläkemedel menar att yohimbin har flera andra fördelar för hälsan: Yohimbin tros bland annat vara stimulerande och kunna öka adrenalinnivåerna i kroppen, kunna förebygga hjärtattacker, ha en antidepressiv verkan, samt kunna främja viktnedgång genom att hämma en process i kroppen som gör att fettförbränningen avstannar.

Johimbebark är inte samma sak som yohimbinhydroklorid, vilket är namnet på en receptbelagd behandling mot impotens som har använts sedan 1930-talet. Man bör därför inte förvänta sig att de bägge preparaten fungerar på samma sätt. Faktum är att forskare har analyserat flera olika kosttillskott med yohimbe och funnit att mängden av den aktiva ingrediensen yohimbin är lägre i dessa än i själva barken. Man har även funnit att flera av produkterna hade ingredienser som normalt sett inte förekommer i johimbebark.

Aktiv ingrediens och verkan

Yohimbin kan ibland kallas för yohimbe, yohombinklorid, yohimbinbark och andra ord. Alla dessa är dock olika namn på preparat innehållande en och samma aktiva ingrediens: yohimbin.

Yohimbin verkar på två sätt: genom att slappna av vävnad inuti penis (vilket gör det enklare för mannen att få en erektion), samt genom att öka blodtrycket (vilket gör erektionen mer kraftfull). Yohimbin kan många gånger ha en effektfull verkan, men kan vara en mindre framgångsrik behandling i de fall då impotensen orsakas av fysiska faktorer (till exempel försämrat blodflöde eller cirkulation).

Hur används yohimbin?

När yohimbin används för att behandla erektil dysfunktion är den rekommenderade dagliga dosen mellan 15-30 mg. Ett problem med dosering av yohimbin är att det är svårt att kontrollera mängden av preparatet i varje dos. Eftersom det går att köpa detta kosttillskott receptfritt på nätet, är preparatet inte reglerat. Detta medför att mängden yohimbin i olika tillskott kan variera en hel del.

Biverkningar och kontraindikationer

Beroende på dosering kan yohimbin antingen höja eller sänka blodtrycket. Mindre doser kan leda till en höjning av blodtrycket, medan högre doser kan leda till en potentiellt farlig sänkning av detsamma. Högre doser av yohimbin som tas oralt kan medföra flera olika biverkningar, såsom:

 • Ökad hjärtrytm
 • Överstimulering
 • Förändrat blodtryck
 • Kallsvettningar och insomni
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Nervositet
 • Palpitation

Om du enkelt drabbas av ångest, bör du ta yohimbin med försiktighet. Det är ett stimulerande ämne som verkar genom att öka nivåerna av adrenalin i kroppen. Detta kan leda till en ångest- eller panikattack om du har lätt för att drabbas av dessa.

Kontraindikationer

Yohimbin kan påverka effekten av läkemedel och andra tillskott du använder. Om du till exempel tar ett blodförtunnande medel, kan yohimbin göra att du blöder enklare. Yohimbin bör inte användas av personer:

 • Som tar en diabetesmedicin
 • Har njurproblem
 • Har leverproblem
 • Har hjärtproblem

Om man har en tendens att få anfall eller lider av ett mentalt sjukdomstilstånd, inklusive ADHD, bör man inte heller använda yohimbin.

Kliniska studier på dess effekt

Det finns en hel del bevis som pekar på att yohimbin faktiskt har en positiv inverkan på den erektila funktionen hos män som lider av impotens. Ursprungligen trodde man dock att detta var en ineffektiv behandling, då yohimbin inte ökar nivåerna av testosteron i kroppen. Testosteron är ett manligt könshormon som är nödvändigt för att en erektion ska kunna uppstå. Kliniska studier som har utförts på senare år har dock visat att yohimbin ökar upphetsningen, främjar blodflödet till penis och även är ett stimulerande medel överlag.

I en klinisk studie undersökte man effekten av yohimbin (upp till 30mg per dag jämfört med placebo. Man kunde se en ökad sexuell upphetsning och erektil funktion vid masturbering men inte vid samlag när försökspersonerna gavs yohimbin. Forskarna drog slutsatsen att yohimbin möjligtvis hade en effekt på de psykologiska faktorer som reglerar den övergripande sexuella responsen, och att detta var anledningen till den ökade erektila förmågan. Det är med andra ord oklart huruvida yohimbin har en direkt effekt på den erektila funktionen hos män.

Jämförelse av yohimbins effekt med receptbelagda läkemedel

I kliniska studier har man inte kunnat fastslå att kosttillskott innehållande yohimbin har en direkt effekt på impotens hos män. Som vi nämnt ovan, finns det dock vissa bevis som indikerar att yohimbin kan främja potensen genom att öka blodflödet till penis. I andra studier har forskarna dock tvivlat på det direkta sambandet när de har analyserat resultaten, och istället trott att det rör sig om en indirekt verkan.

PDE-5-hämmare är bevisat effektiva för behandling av impotens. De fyra läkemedel som tillhör denna kategori (Viagra, Cialis, Levitra och Spedra) ger effekt i åtminstone 60% av fallen. I placebokontrollerade kliniska studier har tadalafil (Cialis), sildenafil (Viagra) och vardenafil (Levitra) visat sig vara en effektiv behandling för cirka 65% av patienterna, jämfört med blott 30% för placebo. Det är även bevisat att dessa läkemedel effektivt behandlar impotens oavsett orsak och svårighetsgrad. Även i de svåraste fallen har PDE-5-hämmare visat sig vara effektiva vad gäller att främja den erektila funktionen hos män.

Sildenafil
Sildenafil
 • Beställ Cialis med vår smidiga läkar- och apoteksservice
 • Diskreta leveranser i omärkta försändelser med UPS eller Posten
 • Verka inom 30 minuter och är verksamt i blodet i upp till 36 timmar
Läs mer om Sildenafil

Källor:

Lär dig mer om impotensmedicin:
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans