Cialis vs Viagra - vilken är bäst?

Flera miljoner män har emellanåt stora besvär att få eller bibehålla en erektion. När impotensen blir ett problem vänder sig många män till potenspillren för att få hjälp med sina besvär. Dessa läkemedelsbehandlingar mot erektil dysfunktion hjälper oftast. Cialis och Viagra är två av de mest populära potensmedlen och de fungerar på liknande sätt. Det finns dock även vissa skillnader, bland annat när det gäller hur du tar dem, hur länge de verkar och vilka biverkningar de kan ge upphov till. Här benar vi ut skillnaderna mellan Cialis och Viagra, för att du enklare ska kunna avgöra vilket av dessa bägge potensmedel som är det rätta för just dig.

Vilka potensmedel finns det att välja mellan?

Det finns flera olika läkemedel mot erektil dysfunktion (impotens) att välja mellan: Viagra, Cialis, Levitra och Spedra. Vilket av dessa som kommer ha störst effekt på din potens är svårt att avgöra eftersom detta varierar från person till person. Läkare rekommenderar att man provar sig fram och känner sig för. Vi kan erbjuda ett testpaket med fyra tabletter vardera av de lägsta doserna för Viagra, Cialis och Levitra, vilket kan vara en bra start för att se vilket potensmedel som fungerar bäst för en vad gäller biverkningar och effekt. Därefter är det möjligt att man måste höja doserna.

Vad är Cialis?

Cialis är en gul tablett som tillverkas av Eli Lilly. Tabletten är mandelformad och har bokstaven "C" samt dosen i mg tryckt på ena sidan. Den andra sidan är blank på äkta Cialis-tabletter. Detta är ett unikt potensmedel på så sätt att varje dos varar i cirka 36 timmar. Många män kan därför få mer än en erektion per dos när de tar detta piller. Cialis finns i två olika doser: 10mg och 20mg.

Cialis

Även Cialis Once a Day är ett gult piller som tillverkas av läkemedelsbolaget Eli Lilly. Dessa tabletter är mandelformade och påminner om cialis. Ena sidan är blank medan den andra har bokstaven "C" och dosen tryckt på sig. Män som har potensproblem kan ta detta läkemedel på daglig basis för att återfå sin sexuella funktion. Cialis Once a Day finns i två doser: 2,5mg och 5mg.

Vad är Viagra?

Viagra är en blå tablett som tillverkas av Pfizer. Dessa tabletter är diamantformade och har tillverkarens namn på ena sidan. På den andra sidan finner du information om dosen i mg. Viagra var det första läkemedlet mot erektil dysfunktion av godkännas. Än idag är det populärt eftersom det för de flesta män är en effektiv behandling mot impotens. Viagra finns i doser om 25mg, 50mg och 100 mg.

Ger Cialis eller Viagra bäst effekt?

Cialis effekt varierar från person till person, men tadalafil är aktivt i kroppen under en betydligt längre tid än sildenafil; Cialis effekt kan vara upp upp till 36 timmar mot Viagras fem timmar. Många anser därför att man får bättre valuta för pengarna med Cialis, som hela tiden blir mer och mer populärt bland såväl svenska som utländska män. Cialis har en marknadsandel på 46 procent, medan Viagras marknadsandel uppgår till 40 procent och övriga potensmedels marknadsandelar motsvarar 14 procent.

Viagra börjar vanligtvis verka inom 30-60 minuter, medan det tar 30 minuter till 12 timmar innan Cialis börjar verka i kroppen. Cialis Once a Day (Cialis 5mg) är alltid aktiv eftersom tabletten tas på regelbunden basis. Det tar dock flera dagar innan läkemedlet når sin fulla effekt.

Hur fungerar Cialis och Viagra?

Cialis och Viagra tillhör bägge en läkemedelskategori som kallas PDE5-hämmare. Dessa läkemedel verkar genom att blockera ett enzym som kallas fosfodiesteras typ 5 (PDE5). De främjar även utsöndringen av kemikalien kväveoxid i din kropp. På så sätt kan musklerna i din penis slappna av, vilket leder till ett ökat blodflöde. Det ökade blodflödet hjälper dig att få en erektion när du är upphetsad samt att bibehålla denna tillräckligt länge för att du ska kunna ha sex.

Vilket potensmedel har högst risk för biverkningar?

Läkemedel mot erektil dysfunktion tolereras generellt sett väl av patienter. Det finns dock en viss risk för allvarliga biverkningar. Om du upplever något av nedanstående symptom när du använder potensmedel bör du kontakta din läkare:

 • Synförändringar eller nedsatt syn
 • Ett ringande i öronen
 • Förlorad eller nedsatt hörsel
 • Bröstsmärtor som kan sprida sig i överkroppen
 • Hjärtarytmi
 • Influensaliknande symptom
 • Svullnad i extremiteter
 • Andfåddhet eller svårigheter att andas
 • Yrsel eller svimanfall
 • Anfall
 • En erektion som varar i 4 timmar eller längre

Du kan även drabbas av vanligare men mindre allvarliga biverkningar såsom:

 • Rodnad i ansikte, hals eller på bröstet
 • Nästäppa eller rinnsnuva
 • Huvudvärk
 • Orolig mage
 • Muskelvärk

Dessa biverkningar förekommer hos patienter mestadels då man först börjar äta medicinen, men intensiteten av dem minskar med tiden. Här kan du läsa mer om Cialis biverkningar. Det vi kan säga med säkerhet är att den aktiva substansen i Cialis, tadalafil, på det stora hela verkar ge något färre och mildare biverkningar än den aktiva substansen i Viagra, sildenafil, men samtidigt är det väldigt individuellt hur man reagerar på den aktiva substans i vardera tablett.

Hur tar man Cialis och Viagra?

Du tar Cialis eller Viagra cirka trettio till sextio minuter före samlag. Tack vare att Cialis effekt håller i sig i upp till 36 timmar kan det även tas lite tidigare. Cialis och Viagra kan tas högst en gång per dag. Den maximala dosen är 20mg Cialis eller 100mg Viagra per 24 timmar. Det rekommenderas att tabletterna sväljs hela med lite vatten. Att kombinera läkemedlet och grapefruktjuice bör undvikas. Cialis kan tas utan hänsyn till måltider, medan du bör undvika feta måltider när du tar Viagra.

Hur många tabletter kan man ta på en gång?

Du bör aldrig överskrida en dosering per dygn. Om du har blivit ordinerad 10mg Cialis ska du hålla sig till max en tablett á 10mg per dygn. Detsamma gäller doseringen på 20mg. Man bör dock komma ihåg att båda doseringarna kan vara verksamma i blodet i upp till 36 timmar så man bör avvakta och se om pillret fortfarande har effekt innan man tar en ny. Även Viagra ska tas max en gång per 24 timmar, oavsett vilken dos du har förskrivits.

Cialis eller Viagra - vilket potensmedel passar mig bäst?

Det är givetvis helt individuellt och det är väldigt svårt för läkare att förutspå vilket potensmedel som passar vilken person bäst. Läkare rekommenderar att man provar sig fram och känner sig för. Vi kan erbjuda ett testpaket med fyra tabletter vardera av de lägsta doserna för Viagra, Cialis och Levitra, vilket kan vara en bra start för att se vilket potensmedel som fungerar bäst för en vad gäller biverkningar och effekt. Därefter är det möjligt att man måste höja doserna.

Viagra
Viagra Tabletten und Packung
Tas: 30-60 min före
Verkningstid: 5 timmar
Dosering: 25, 50, 100mg
Mer om Viagra
Cialis
Cialis Packung und Tabletten
Tas: 30-60 min före
Verkningstid: 36 timmar
Dosering: 10, 20mg
Mer om Cialis
Cialis Daily
Cialis 5mg
Tas: Dagligen
Verkningstid: Dygnet runt
Dosering: 2.5, 5mg
Mer om Cialis Daily

Vilka interaktioner med andra läkemedel bör jag tänka på?

Potensmedel som Cialis och Viagra kan interagera med andra receptbelagda läkemedel såsom:

 • Läkemedel som används för att behandla magsår
 • Läkemedel som används för att behandla leukemi
 • Läkemedel som används för att behandla depression och ångest
 • Läkemedel som används för att behandla hjärt-kärlsjukdomar såsom amiodaron, nicarpidin, bosentan, amlopidin och kinidin
 • Viss antibiotika såsom erytromycin, klaritromycin och telitromycin
 • Vissa svampmedel såsom ketokonazol, mikonazol, posakonazol, flukonazol, itrakonazol och vorikonazol
 • Behandlingar mot hepatit C
 • Behandlingar mot HIV/AIDS såsom atazanavir, fosamprenavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin, efavirenz, nevirapin, ritonavir och saquinavir
 • Läkemedel som används för att behandla anfall såsom oxkarbazepin, fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, fosfenytoin och primidon
 • Läkemedel som används för att behandla tuberkulos såsom rifabutin, rifampin, isoniazid och rifapentin
Grapefrukt och grapefruktjuice Alkohol

Grapefrukt och grapefruktjuiceÖkar nivåerna av tadalafil i kroppen och orsakar lågt blodtryck och biverkningar.

AlkoholAlkoholkonsumtion kan öka risken för vissa biverkningar, såsom yrsel och sömnighet

Blodtryckssänkande mediciner Nitrater

Blodtryckssänkande medicinerKombinationen blodtryckssänkande läkemedel och Cialis kan leda till en kraftig sänkning av blodtrycket, vilket kan vara dödligt.

NitraterNitrater ökar Cialis vasodilatationskapacitet, som kan sänka blodtrycket till en farlig nivå.

Om man kombinerar läkemedlet med alkohol eller grapefruktjuice kan effekten av Cialis påverkas. Dessutom kan ogynnsamma, ibland livshotande interaktioner, inträffa om Cialis tas samtidigt med något av följande medel för behandling av angina:

 • Glyceroltrinitrat
 • Isosorbiddinitrat
 • Isosorbidmononitrat
 • Molsidomin
 • Pentaerythrityltetranitrat
 • Riociguat

Kan jag ta Cialis eller Viagra tillsammans med mat eller dryck?

Cialis och Cialis Once a Day kan tas med eller utan mat. Du kan således själv välja om du vill ta tabletten i samband med en måltid eller på tom mage. När du tar något av dessa potensmedel kan du även dricka måttliga mängder alkohol. Du bör dock begränsa dig till 5 drinkar. Om du dricker fler än 5 alkoholhaltiga drinkar ökar risken för biverkningar.

Viagra kan tas med eller utan mat. När du tar Viagra bör du dock undvika måltider med ett högt fettinnehåll. Fettrika livsmedel kan förhindra Viagra från att börja verka omedelbart. Det är säkrast att undvika att dricka alkohol när du tar Viagra. Alkohol kan ge upphov till negativa biverkningar och göra det svårare för dig att få och bibehålla en erektion.

Vem bör inte använda Cialis eller Viagra?

Det kan vara olämpligt för dig att använda en läkemedelsbehandling mot erektil dysfunktion om du har något av följande tillstånd:

 • Högt blodtryck, lågt blodtryck, hjärtsjukdom, arytmi eller bröstsmärta
 • Har haft en hjärtinfarkt under de senaste 90 dagarna
 • Har haft en stroke under de senaste 6 månaderna
 • Sicklecellanemi, leukemi eller multipelt myelom
 • Hemofili eller blödningsstörningar
 • Missformad penis
 • Lever-, njur- eller magbesvär
 • Retinis pigmentosa

Kan man få ta på äkta potensmedel utan läkarbesök?

Du kan Mer om Cialis här på euroClinix med recept från legitimerade läkare och expressleverans från brittiska apotek. Vi har en mycket diskret och säker service och vi har levererat läkemedel till svenska privatpersoner i mer än 12 år. Du kan även Mer om Viagra och en rad andra potensmedel och läkemedel med vår smidiga service med onlinekonsultationer. När du beställer ett läkemedel från oss så fyller du bara i ett kort frågeformulär i samband med att du lägger din order. En av våra läkare granskar dina svar innan ett recept skrivs ut.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans