Cialis biverkningar - vilka bieffekter finns det risk för?

Cialis är ett potensmedel från läkemedelsbolaget Lilly som har funnits på marknaden sedan 2003 och som hjälper män med impotens (erektil dysfunktion) att återfå potensen. På den här sidan hittar du information om de biverkningar som Cialis kan orsaka. Du kan även beställa Cialis online med vår säkra smidiga läkarservice som inkluderar onlinekonsultation, recept och expressleverans av läkemedlet.

Allmän information om tadalafil och Cialis

Läkemedlet är endast tillgänglig mot recept och tas i tablettform, med den aktiva ingrediensen tadalafil. Läkemedlet är endast godkänt att användas av vuxna män.

Läkemedlet är tillgängligt som tabletter med 5, 10 och 20 milligram. Dosen beror på sjukdomens svårighetsgrad och det eftersträvade målet och måste diskuteras med den behandlande läkaren.

cialis

Tadalafil är en fosfodiesteras-5-hämmare (PDE-5)-hämmare, vilken ger upphov i avslappning av blodkärl i könsorganen hos män och möjliggör förstyvning genom bättre blodcirkulation.

Denna kärlvidgande effekt är inte begränsad till mannens erogena zon, men förekommer även i andra delar av kroppen, vilket är varför blodtrycket kan minska och man kan få andra biverkningar.

När ska man inte använda Cialis?

Sannolikheten att individuella biverkningar uppkommer beror på individuella omständigheter. Cialis bör inte tas om man är allergisk eller känslig mot tadalafil eller någon av de andra ingredienserna.

Man ska avhålla sig från att använda läkemedlet Cialis om man har högt eller lågt blodtryck (hypertoni), har haft en stroke inom de senaste sex månaderna eller har haft en hjärtinfarkt inom de senaste 90 dagarna. Dessutom kan Cialis inte användas när patienter har en hjärtsjukdom.

Förtäring är inte önskvärt om patienter tar läkemedel såsom nitrater eller kväveoxid-donatorer (amylnitrit) för behandling av hjärtsmärtor. Studier har visat att Cialis förbättrar effektiviteten av sådana läkemedel.

Cialis biverkningar

Cialis kan liksom alla andra läkemedel ha biverkningar och den behandlande läkaren måste redogöra för patienten om deras verkningar, sannolikheten att de förekommer, samt konsekvenserna.

Möjliga biverkningar av Cialis är:

Vanliga:
 • Huvudvärk och migrän
 • Täppt näsa
 • Värk i kroppen
 • Ryggsmärta
 • Rodnad i ansiktet och överkroppen
 • Värmekänsla
 • Illamående och kräkningar
 • Halsbränna som orsakas av att magsyra åker upp
 • Uppsvälldhet och lätt diarré
 • Svindel
Mindre vanliga:
 • Magsmärtor
 • Dimsyn
 • Ögonsmärtor
 • Konjunktivit
 • Ökad tårbildning
 • Onaturliga svettningar
 • Andningssvårigheter
 • Penisblödningar, blod i urin eller sperma
 • Hjärtklappningar
 • Hjärtrytmstörningar
 • Onormalt blodtryck (blodtrycksökning eller -minskning)
 • Näsblod
 • Tinnitus
 • Darrningar
Ovanliga:
 • Svullna ögonlock eller röda ögon
 • Plötslig dövhet
 • Ångeststörningar
 • Överkänslighet
 • Maktlöshet
 • Minnesförlust
 • Tryck över bröstet
 • Störning av blodglukosnivåer (lågt eller högt)
 • Ökad muskelstelhet
 • Långvarig och / eller smärtsam erektion

Följande biverkningar kan förekomma hos varje patient som tar läkemedlet, men de förekommer nödvändigtvis inte. I de flesta fall är biverkningarna milda till måttliga och förekommer sällan (0,01-0,1% av fallen), ibland (i 0,1-1% av fallen) eller ofta (i 1-10% av fallen).

Sällsynta biverkningar

I sällsynta fall inträffar till exempel följande biverkningar:

 • Svullna ögonlock
 • Röda ögon
 • Plötslig dövhet
 • Ångeststörningar
 • Överkänslighet eller domningar
 • Svimningar
 • Krampanfall
 • Tillfällig minnesförlust
 • Nässelutslag på huden

Dessutom är en möjlig minskning av vita eller röda blodkroppar, ökning av det intraokulära trycket, en minskad blodtillförsel till hjärtmuskeln och tryck över bröstet (kärlkramp) kända som sällsynta biverkningar.

Störningar av blodglukosnivåerna (låg eller hög nivå) samt ökad muskelstelhet, bildandet av larynxödem och en mer än en två timmar lång erektion (priapism) har också rapporterats.

I sällsynta fall har patienter som tar läkemedlet rapporterat om hjärtinfarkt eller stroke. Även i sällsynta fall konstaterades en temporär eller permanent försämring eller total förlust av synen.

Mindre vanliga biverkningar

Bland mindre vanliga biverkningar kan i synnerhet yrsel, buksmärtor, synrubbningar (dimsyn och störningar i färgseendet) förekomma. Ibland har även smärta i ögon, konjunktivit och ökat tårflöde rapporterats som en bieffekt.

Onaturlig svettning, andningssvårigheter, penisblödningar, blod i urin eller sperma och hjärtklappning, arytmier, blodtrycksavvikelser (ökat eller minskat blodtryck), näsblod, tinnitus och darrningar är också biverkningar som kan uppstå ibland.

Dessutom kan det förekomma en ökning av vissa leverenzymer i blodet, vilket leder till en ökad känslighet för ljus, trötthet, vätskeansamling i ansiktet samt kontaktdermatit.

Vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar är dock huvudvärk och migrän, nästäppa, värk i kroppen, ryggvärk , hudutslag i ansiktet och överkroppen och värmekänsla.

Illamående och kräkningar, halsbränna som orsakas av att magsyra åker upp genom matstrupen och uppblåsthet och mild diarré är biverkningar av Cialis. Biverkningarna diarré och yrsel har rapporterats av användare som är över 75 år.

Allergiska reaktioner mot Cialis

Förutom de ovannämnda biverkningarna, som har framkommit i kliniska studier, klagar patienter i sällsynta fall om de drabbas av allvarliga allergiska reaktioner, så som svullnader i halsen och i ansiktet, andfåddhet och plötslig hjärtdöd.

Om man tar Cialis och upplever biverkningar såsom allergiska reaktioner, hudutslag, bröstsmärta , en tillfällig synförlust eller en förlängd, smärtsam erektion (flera timmar lång) bör man genast kontakta läkare.

I sällsynta fall kan man på grund av allergiska reaktioner uppleva en förträngning av luftvägarna (astma) och hamna ut för medvetslöshet på grund av en allergisk chock.

Genom att ta Cialis kan reaktionsförmågan vara så kraftigt reducerad att möjligheten att aktivt delta i trafiken är kraftigt nedsatt. Risker uppstår också i arbeten som kräver att man använder maskiner.

Reaktionen förstärks genom användning av alkohol. Tillverkaren påpekar också att effekten av läkemedlet kan påverkas av att dricka grapefruktjuice.

Beställ eller läs vidare om Cialis och Cialis Daily.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans