Dosering vid användade av Cialis

Hur doserar man Cialis? Vi hjälper dig att hitta rätt dos

Cialis är ett receptbelagt läkemedel som används för behandling av impotens (erektil dysfunktion) och som ges till vuxna män i åldern 18 och över. Den aktiva ingrediensen tadalafil finns, beroende på varianten, i olika doser (5 mg, 10 mg, 20 mg). Detta läkemedel ökar inte lusten, men möjliggör en erektion av penisen vid en sexuell stimulans.

Verkan av tadalafil

Den aktiva ingrediensen tadalafil utlöser en uppmjukning av blodkärlen i penis. Cirka 30 minuter efter att ha tagit Cialis träder verkan in. Tadalafil inhiberar aktiviteten av enzymet fosfodiesteras som annars skulle brytas ned av cyklo-guanosinmonofosfat (cGMP). cGMP är det enzym som gör att blodet kan flöda in i penisen och som gör att en erektion uppstår.

Genom Cialis upprätthålls nivån av cGMP och muskeln i svällkroppen i penisen förblir avslappnad. Således möjliggörs det naturliga inflödet av blod efter en sexuell stimulans. På så sätt kan Cialis ge förbättrad erektil funktion hos manliga patienter över 18 år.

Användningsområden

Läkemedlet Cialis tillhör gruppen av fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Läkare ordinerar läkemedlet efter en grundlig fysisk och psykologisk diagnos för behandling av erektil dysfunktion. Beroende på ålder och betingelser förskrivs Cialis i olika doseringar.

Cialis 2,5mg och Cialis 5mg

Om patienter sannolikt kommer att använda Cialis flera gånger i veckan för behandling av erektil dysfunktion kan läkaren förordna den lägre dosen tadalafil 5 mg, i stället för Cialis 10 mg.

Cialis 5mg

Cialis 5 mg finns i förpackningar som innehåller 28 tabletter. Här tar män läkemedlet en gång om dagen inom ramen av en långtida behandling. För att läkemedlet ska verka effektivt ska Cialis 5 mg är tas vid samma tidpunkt en gång om dagen med lite vätska inom en viss tid högst en gång per dag.

Cialis 5mg

Cialis 5 mg används av män som behandlas för erektionsproblem. Dessutom kan denna doserings också erbjuda möjligheten att behandla urinvägsproblem i samband med en godartad prostatasyndrom. Inte minst Cialis 5 mg förbättrar cirkulationen och gör att musklerna slappnar av i prostatan och urinblåsan. De första resultaten uppkommer efter att behandlingen tagits under en till två veckor.

Cialis 2,5mg

I vissa fall kan läkaren sänka den dagliga dosen till 2,5 mg beroende på toleransen. Detta spelar en viktig roll i synnerhet vid behandling av erektil dysfunktion hos diabetespatienter eller i samband med behandling av godartad prostatasyndrom (benign prostatahyperplasi).

I vilket fall som helst genomförs en konstant behandling med Cialis 5 mg eller 2,5 mg Cialis uteslutande under regelbunden medicinsk övervakning. Cialis 2,5 mg finns som ett separat läkemedel i förpackningar som innehåller 28 tabletter. Dessutom ska man genomgå kontroller huruvida den ordinerade dosen av den aktiva ingrediensen är förenlig med patientens hälsa.

Cialis 10mg och Cialis 20mg

Behandling med Cialis börjar vanligtvis med en startdos på tio milligram av den aktiva substansen tadalafil. För detta ändamål tas två piller av Cialis 5 mg eller en tablett med 10 mg. Om intaget av Cialis 10 mg uppfyller behoven måste tabletten tas cirka 30 minuter före samlaget. Det är lämpligt att ta läkemedlet med ett glas vatten.

Den maximala dagliga dosen är 20 mg av den aktiva ingrediensen tadalafil om läkaren inte ordinerat en annan dos. Det bör noteras att även lägre doser om 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg kan tas endast en gång per dag.

Cialis 20mg

Dosökning kan förverkligas endast av en läkare. Om den ordinerade dosen inte visar sig ha någon effekt även efter upprepad sexuell kontakt kan detta ha olika orsaker. Inte alltid är detta på grund av doseringen av den aktiva beståndsdelen. Organiska eller fysiska orsaker kan orsaka den skenbara ineffektivitet.

Läkaren kommer att utesluta eventuella fysiska orsaker och ändra dosen av Cialis vid behov, ordinera en konstant behandling vid en låg dos eller rekommendera ett annat potensmedel. Cialis 20 mg och Cialis 10 mg finns i förpackningar som innehåller 4 tabletter.

Eventuella biverkningar och kontraindikationer av Cialis

Om man får följande sällsynta biverkningar ska man sluta ta Cialis omedelbart och konsultera en läkare:

  • bröstsmärtor,
  • allergiska hudreaktioner eller hudutslag,
  • synen försvinner plötsligt,
  • en erektion som varar längre än genomsnittet i över 4 timmar och ibland är smärtsam.

Bland Cialis möjliga biverkningar är:

Vanliga:
Huvudvärk och migrän Nästäppa
Värk i kroppen Ryggsmärta
Rodnad i ansiktet och överkroppen Värmekänsla
Illamående och kräkningar Halsbränna som orsakas av återflöde av magsyra
Uppsvälldhet och lätt diarré Yrsel
Mindre vanliga:
Magsmärtor Dimsyn
Ögonsmärtor Konjunktivit
Ökad tårbildning Onaturliga svettning
Andningsbesvär Penisblödningar, blod i urin eller sperma
Hjärtklappningar Arytmi
Onormalt blodtryck (sänkning och höjning av blodtryck) Näsblod
Tinnitus Darrningar
Sällsynta:
Svullna ögonlock och röda ögon Plötsliga hörselsvårigheter
Ångeststörningar Överkänslighet
Maktlöshet Minnesförlust
Tryck över bröstet

Störning av blodglukosnivåer (för låga eller höga värden)

Ökad muskelstelhet Långvarig och/eller smärtsam erektion

Kontraindikationer

Cialis bör inte användas om man är överkänslig mot tadalafil eller något annat innehållsämne i läkemedlet. Denna begränsning gäller också när man tar kärlvidgande läkemedel som är nitro-baserade eller alfa-sympatolytiska.

Det finns en risk för att man får en mycket stark hypotoni. Man ska också avstå från att ta Cialis om man lider av en svår hjärt- och kärlsjukdom, hjärtsvikt, arytmi eller angina pectoris.

Om man haft en hjärtattack eller stroke mindre än sex månader sedan bör man inte genomgå en behandling med Cialis. Innan läkaren ordinerar ett recept för Cialis ska i vilket fall som helst alla möjliga sjukdomar ha tagits i beaktande och därmed justeras dosen av den aktiva beståndsdelen.

Källor:

  1. Cialis. 1177. URL: 1177.se
  2. Cialis. European Medicines Agency. URL: ema.europa.eu
Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans