Cialis: Alla dina frågor besvarade

Vi har svaren på alla dina frågor om potensmedlet Cialis

Cialis används för behandling av impotens (erektil dysfunktion) hos vuxna män i åldern 18 och över. Det receptbelagda potensmedlet med den aktiva substansen tadalafil hjälper män att uppnå en erektion för tillfredsställande samlag.

Dock fungerar Cialis endast när det finns en sexuell stimulering. Läkemedlet påverkar inte den sexuella lusten. Samtidigt har tadalafil ingen effekt när män inte lider av erektil dysfunktion.

För vad används Cialis?

Läkemedlet Cialis 10 mg eller 20 mg används främst som potenshöjande medel. Ibland kan läkare även ordinera Cialis 5 mg för detta ändamål. De låga doserna av potensmedlet lämpar sig också för dagligt intag, om män vid behov vill använda läkemedlet åtminstone två gånger i veckan.

En behandling av impotensbesvär startar oftast med en dosering av Cialis 10 mg. Dessutom spelar Cialis 5 mg och Cialis 2.5 mg en viktig roll vid behandling av benign prostatahyperplasi.

Hur tar man Cialis?

Potensmedlet tas cirka trettio till sextio minuter före samlag. Tack vare att effekten håller i sig i upp till tolv timmar kan läkemedlet också tas lite tidigare. Cialis kan tas högst en gång per dag.

Cialis

Den maximala dosen är 20 mg av den aktiva substansen inom 24 timmar. Det rekommenderas att tabletterna sväljas hela med lite vatten. Att kombinera läkemedlet och grapefruktjuice bör undvikas. Cialis kan tas utan hänsyn till måltider.

I vilka doser kan man få Cialis?

Läkemedlet fås i olika doser med fem milligram, tio milligram eller tjugo milligram tadalafil. Cialis 10 mg eller 20 mg förpackas i olika förpackningsstorlekar med 4, 8 eller 12 filmdragerade tabletter. Cialis 5 mg finns i förpackningar, som var och en innehåller 14, 28 eller 84 tabletter.

Hur verkar Cialis?

Den aktiva substansen i Cialis tadalafil är en fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE5-hämmare). Dessa undertrycker inverkan av enzymet PDE5, som är ansvarig för den förtidiga avslappningen av penisen.

Tack vare hämning av PDE5 kan enzymet cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat) bestå en längre tid och utöva sin effekt. cGMP leder till en uppmjukning av den glatta muskulaturen i svällkropparna, vilket gör att mer blod strömmar in i penisen. Förutom detta vidgas blodkärlen och därmed främjas även blodtillförseln.

Denna process skapar det fysiska tillståndet för att uppnå en erektion för ett tillfredsställande samlag. Utan sexuell stimulering kan ingen erektion ändå ske trots att potensmedlet tas.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig av Cialis?

Om man kombinerar läkemedlet med alkohol eller grapefruktjuice kan effekten av Cialis påverkas.

Grapefrukt och grapefruktjuice Alkohol

Grapefrukt och grapefruktjuiceÖkar nivåerna av tadalafil i kroppen och orsakar lågt blodtryck och biverkningar.

AlkoholAlkoholkonsumtion kan öka risken för vissa biverkningar, såsom yrsel och sömnighet

Blodtryckssänkande mediciner Nitrater

Blodtryckssänkande medicinerKombinationen blodtryckssänkande läkemedel och Cialis kan leda till en kraftig sänkning av blodtrycket, vilket kan vara dödligt.

NitraterNitrater ökar Cialis vasodilatationskapacitet, som kan sänka blodtrycket till en farlig nivå.

Dessutom kan ogynnsamma, ibland livshotande interaktioner, inträffa om Cialis tas samtidigt med något av följande medel för behandling av angina:

  • Glyceroltrinitrat
  • Isosorbid dinitrat
  • Isosorbidmononitrat
  • Molsidomin
  • Pentaerythrityltetranitrat
  • Riociguat

Vem kan inte använda Cialis?

Detta potensmedel kan tas av friska män med erektil dysfunktion. Dessutom rekommenderas Cialis endast om läkaren har granskat det kardiovaskulära systemet, liksom även tillståndet av blodkärlen, i samband med en detaljerad anamnes.

Vilka biverkningar kan man få?

Till skillnad från andra potensmedel kännetecknas Cialis av mindre biverkningar. I vissa fall finns det en plötslig förlust av syn, huvudvärk, allergiska reaktioner eller ibland utslag.

Möjliga biverkningar av Cialis är:

Vanliga:
Huvudvärk och migrän Nästäppa
Värk i kroppen Ryggsmärta
Rodnad i ansiktet och överkroppen Värmekänsla
Illamående och kräkningar Halsbränna som orsakas av återflöde av magsyra
Uppsvälldhet och lätt diarré Yrsel
Mindre vanliga:
Magsmärtor Dimsyn
Ögonsmärtor Konjunktivit
Ökad tårbildning Onaturliga svettning
Andningsbesvär Penisblödningar, blod i urin eller sperma
Hjärtklappningar Arytmi
Onormalt blodtryck (sänkning och höjning av blodtryck) Näsblod
Tinnitus Darrningar
Sällsynta:
Svullna ögonlock och röda ögon Plötsliga hörselsvårigheter
Ångeststörningar Överkänslighet
Maktlöshet Minnesförlust
Tryck över bröstet

Störning av blodglukosnivåer (för låga eller höga värden)

Ökad muskelstelhet Långvarig och/eller smärtsam erektion

I sällsynta fall har även en smärtsam, förlängd erektion som varat mer än fyra timmar uppkommit. Dessa biverkningar förekommer hos patienter mestadels då man först börjar äta medicinen, men intensiteten av dem minskar med tiden.

Vilka resultat kan förväntas?

Cialis kan orsaka en erektion i penisen i kombination med en sexuell stimulering (förspel). Män får en styv, mycket hård penis. Cialis gör också att penisens erektion bibehålls under en tillräckligt lång period. På detta sätt möjliggör Cialis ett tillfredsställande samlag.

Hur känner man igen att det handlar om äkta Cialis?

Äkta Cialis säljs i säkerhetsförpackningar. På detta finns ett hologram med bilder så som mortlar. När man skakar på förpackningen rör de sig fram och tillbaka.

Cialis förfalskning

Dessutom är båda flikarna i den ursprungliga Cialisförpackningen försedda med en transparent tätning. Den bakre sidan av förpackningen har dessutom två låsikoner bredvid Cialis logotyp. Dessutom är de enskilda blisterförpackningar med två tabletter (Cialis 20 mg) försedda med Lillys svarta, oval logotyp.

Vid rörelse ändras färgen från grönt till blått till rosa. Med Cialis 5 mg ändras färgen från rosa till grön. Cialistabletterna är mandelformade och blekgula. Dessutom är doseringen tryckt på varje individuell tablett. "C5" innebär till exempel Cialis 5 mg. Cialis finns varken i pulverform eller som en kapsel.

Vilka är skillnaderna finns det mellan Viagra och Cialis?

I princip får man färre biverkningar när man tar Cialis i jämförelse med Viagra. Till skillnad från Viagra (60 minuter) ska Cialis tas cirka 30 minuter före samlag. Här registreras Cialis ha en lång verkningstid på upp till 36 timmar.

Effekten av Viagra varar i ungefär 4 till 5 timmar. Dessutom gäller detta endast när inga måltider tas under tiden som man äter läkemedlet. Föda påverkar inte effekten av Cialis.

Källor:

  1. Cialis. 1177. URL: 1177.se
  2. Cialis. European Medicines Agency. URL: ema.europa.eu
Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans