COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Erektil dysfunktion / Cialis / Vad är tadalafil?

Vad är tadalafil?

Tadalafil är den aktiva ingrediensen i potensmedlen Cialis, som tas vid behov, och Cialis Daily, som tas en gång om dagen. Dessa läkemedel är effektiva för att behandla erektionsproblem hos män. I vissa fall används också innehållsämnet för behandling av pulmonell arteriell hypertension. Anledningen till att tadalafil kan hjälpa till att både behandla milda till svåra fall av erektionsproblem samt blodtrycksproblem beror på dess förmåga att förbättra blodcirkulationen. Tillverkaren Lilly står bakom båda behandlingarna men doseringen samt hur de ska användas varierar, beroende på vilket problem som ska behandlas. Här nedan kan du läsa om tadalafils verkan vid behandling av olika tillstånd och du kan även beställa Cialis online med vår smidiga läkar- och apoteksservice.

Cialis Cialis Daily
Tadalafil Cialis Tadalafil Cialis 5mg

Tillverkare: Lilly
Typ av läkemedel: Impotensbehandling
Finns i doseringarna: 10 mg, 20 mg
Tas: 30 minuter innan sexuellt umgänge
Effekt: Upp till 36 timmar

Tillverkare: Lilly
Typ av läkemedel: Impotensbehandling
Finns i doseringarna: 2.5 mg, 5 mg
Tas: En gång om dagen
Effekt: Dygnet runt

 
serviceselling

Tadalafil för behandling av impotens

För att förstå hur tadalafil kan behandla impotens så måste man förstår händelseförloppet som leder till en erektion. När du blir upphetsad skickas signaler från hjärnan som frigör olika kemiska reaktioner till penisens vävnader. En av budbärarna är en kemikalie kallad cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Denna substans gör att blodkärlen i penis vidgas genom att göra musklerna mer avslappnade, vilket innebär att större mängder blod kan nå penis; en grundläggande förutsättning för att en erektion ska kunna uppnås.

Tadalafil hämmar aktivt signalsubstansen PDE-5

När det sexuella umgänget är över frigörs olika budbärare och ett av dessa signalämnen är just PDE-5, som kommer att hindra mer blod från att strömma till penisen och erektionen kommer då att avta. Hos vissa män så startar den här processen innan en erektion ens har uppnåtts eller i förtid under själva samlaget. Eftersom tadalafil förhindrar att PDE-5 frigörs, kommer inte erektionen avbrytas för snabbt och blodkärlen kommer att hållas öppna en längre tid. Genom att tillåta blodkärlen att transportera mer blod kommer din erektion vara längre, bli hårdare och inte tvinga dig att avbryta samlaget tidigare än önskat. Tadalafil är bara ett av många potensmedel som används för att behandla erektil dysfunktion.

Cialis Tadalafil tabletterTadalafil Cialis 5mg tabletter

Tadalafil för behandling av benign prostatahyperplasi (BPH)

Tadalafil i form av Cialis har nyligen blivit godkänt för att behandla godartad prostataförstoring, och är den första behandlingen för impotens som också godkänts för detta syfte. Anledningen till att tadalafil även kan användas för behandling av benign prostatahyperplasi, är att symtomen för BPH kan lindras genom en ökning av blodflödet. Verkningsmekanismen är i detta fall densamma som då tadalafil används för att behandla erektil dysfunktion, det vill säga att enzymet PDE5 hämmas och cGMP tillåts vidga blodkärlen i penis.

Tadalafil för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Pulmonell arteriell hypertension är en sjukdom som beror på högt blodtryck i blodkärlen som transporterar blod till lungorna. Detta kan bero på att artärerna är för trånga och då gör att hjärtat behöver arbeta hårdare för att ge blod till lungorna. Detta är farligt då det kan leda till att hjärtat blir förstorat och oförmöget att arbeta som det borde. PAH kan vara ett resultat av andra hälsoproblem, men en del personer är mer genetiskt benägna att drabbas av detta livshotande problem än andra.

Tadalafil i form av läkemedlet Adcirca används på samma sätt som Cialis för att hämma PDE5, men för att behandla PAH på en daglig basis. Läkemedlet hjälper till att minska risken för att hjärtat överanstränger sig, genom att tillåta artärerna vidga sig och underlätta blodcirkulationen till lungorna. På ett liknande sätt hjälper Cialis till att behandla orsaken till erektil dysfunktion, ett tillstånd som ofta beror på en försämrad blodcirkulation till penis.

Biverkningar av tadalafil

Som fallet är med alla läkemedel, kan vissa biverkningar även uppstå vid användning av Cialis med den aktiva ingrediensen tadalafil. Eftersom vi människor reagerar olika på läkemedel är det inte alla som upplever dessa biverkningar.

Vanliga biverkningar

 • Huvudvärk
 • Smärta i ryggen
 • Muskelvärk
 • Smärta i ben och armar
 • Rodnad i ansiktet
 • Nästäppa
 • Matsmältningsbesvär

Mindre vanliga biverkningar

 • Magsmärtor
 • Yrsel eller illamående
 • Kräkningar
 • Reflux (återflöde av magsyra)
 • Dimsyn
 • Smärta i ögonen
 • Svårigheter att andas
 • Blodblandad urin
 • Hjärtklappning eller snabba hjärtslag
 • Lågt eller högt blodtryck
 • Tinnitus
 • Näsblod
 • Trötthet
 • Svullna anklar, fötter eller händer

Sällsynta biverkningar

 • Svimning
 • Tillfällig minnesförlust och kramp
 • Svullna ögonlock eller röda ögon
 • Plötslig förlust eller försämring av hörseln
 • Hudutslag
 • Blodblandad sperma
 • Blödning från penis
 • Ökad svettning
 • Hjärtattack och stroke
 • Varaktig eller tillfällig nedsättning av synen på något eller bägge ögonen

Övriga biverkningar

Andra biverkningar som har rapporterats av patienter men inte har observerats i kliniska prövningar inkluderar:

 • Migrän
 • Svullnad i ansiktet
 • Allvarliga allergiska reaktioner som orsakar svullnad i svalg och ansikte
 • Hudutslag av allvarligare art
 • Störningar i blodflödet till ögonen
 • Arytmi och kärlkramp
 • Plötslig hjärtdöd

När ska man uppsöka läkare?

Om du upplever någon av nedanstående biverkningar, bör du sluta använda läkemedlet och genast uppsöka medicinsk vård:

 • Allergiska reaktioner med hudutslag
 • Bröstsmärtor (använd inte läkemedel med nitrater för att motverka dessa utan uppsök genast läkare)
 • Förlängd och möjligen smärtande erektion
 • Plötsligt synförlust

Interaktioner med andra läkemedel

Interaktioner mellan tadalafil och andra läkemedel kan uppstå, vilket kan ge upphov till väldigt allvarliga biverkningar. Det är därför viktigt att du berättar för din läkare vilka andra läkemedel du använder och nyligen har använt. Du bör inte ta Cialis med tadalafil om du använder något av följande läkemedel:

 • alfa-blockerare (används för behandling av högt blodtryck samt urinvägssymtom vid benign prostatahyperplasi)
 • andra läkemedel som används mot högt blodtryck
 • riociguat
 • 5-alfa reduktashämmare (används för behandling av benign prostatahyperplasi)
 • ketokonazoltabletter (används mot svampinfektioner) samt proteashämmare mot AIDS eller HIV
 • karbamazepin, fenobarbital och fenytoin (antiepileptiska preparat)
 • rifampicin, klaritromycin, erytromycin eller itrakonazol
 • andra läkemedel mot erektil dysfunktion

Kontraindikationer

Då tadalafil främst fungerar genom att hjälpa blodkärlen som leder till penis och de blodkärl som leder till lungorna att bli avslappnade, är läkemedlet inte lämpligt för alla och ska endast användas efter rekommendation från en läkare. Du ska inte använda tadalafil (varken Cialis eller Adcirca) om:

 • du är allergisk mot tadalafil;
 • du tar kväveoxiddonatorer såsom amylnitrit, som används vid behandling av kärlkramp, då tadalafil kan öka blodnivåerna i kombination med dessa typer av läkemedel;
 • du har en allvarlig hjärtsjukdom eller nyligen haft en hjärtattack;
 • du nyligen haft en stroke;
 • ditt blodtryck inte är under kontroll;
 • du nyligen upplevt en plötslig nedsättning av synen.

Tadalafil i kliniska studier

Flera studier har gjorts på effekten av tadalafil samt Cialis med tadalafil, och gång på gång har substansen visat sig vara effektiv för behandling av impotens hos män. I ett antal kliniska studier visade det sig att 58,6 procent av de patienter som tog 20 mg tadalafil och 39,7 procent av de som tog 10 mg av läkemedlet återfick en normal erektil förmåga. Dessa siffror kan jämföras med 10,9 procent av patienterna i placebogrupperna.

I en annan studie, där 409 män med en medelålder på 52 år deltog, visade resultatet att tadalafil var betydligt mer effektivt för behandling av erektil dysfunktion (impotens) än placebo. Hela 64 procent av de patienter som behandlades med tadalafil uppskattade att de återfått en normal erektil funktion efter behandlingen, medan endast 16 procent av patienterna i placebogruppen gjorde samma uppskattning. Forskarna i studien drog slutsatsen att en dos på 20 mg tadalafil signifikant ökade den erektila funktionen hos män med mild till allvarlig erektil dysfunktion, och att att läkemedlet var väl tolererat samt var överlägset placebo för behandling av detta tillstånd.

Studier på effekten vid behandling av benign prostatahyperplasi

Två kliniska studier har utförts där män som diagnostiserats med BPH intog 5 mg Cialis en gång per dag. Patienterna som tog Cialis med tadalafil upplevde en tydlig förbättring i jämförelse med patienterna i placebogruppen.

Cialis
Cialis Packung und Tabletten
Tas: 30-60 min före
Verkningstid: 36 timmar
Dosering: 10, 20mg
Mer om Cialis
Cialis Daily
spedra
Tas: Dagligen
Verkningstid: Dygnet runt
Dosering: 2.5, 5mg
Mer om Cialis Daily


Beställ din behandling online

På euroClinix kan du tryggt och säkert beställa receptbelagda läkemedel online med leverans redan nästa dag.

Vår tjänst:
 • Privat och konfidentiell serviceDiskret paketering och krypterad data
 • Receptbelagda läkemedelAlltid från fullt reglerade brittiska apotek
 • Inga läkarbesökSnabb konsultation online
 • Leverans nästa arbetsdagOm du beställer innan kl. 16:30 på en vardag
Begär ditt recepteller läs mer om vår service
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel