Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är en term som ges åt en rad olika erektionsproblem. De vanligaste erektila problemen som män möter är en oförmåga att behålla eller uppnå en erektion tillräckligt länge för att komplettera ett sexuellt umgänge. Detta är vanligen benämnt impotens och kan åtgärdas med potensmedel som Viagra och Cialis. Andra former av erektil dysfunktion inkluderar problem med orgasm eller ejakulation. Som du kan se på bilden nedan, så blir en penis erigerad när corpus cavernosum fylls med blod. Om denna process hindras av en eller annan anledning, kommer det inte vara möjligt att uppnå en erektion tillräcklig för att genomföra och avsluta ett samlag.

Oavsett anledning till detta hinder, kommer problemet falla under dess samlingsnamn "erektil dysfunktion". Orsaker till alla former av erektil dysfunktion är antingen psykologiska eller fysiologiska. Erektila problem relaterar vanligtvis till processen att uppnå och behålla en erektion under sexuell upphetsning; problem relaterade till sexlust är vanligen ansedda att vara ett separat problem och är därför inte en form av erektil dysfunktion.

Erektil dysfunktion slak kontra blodfylld

Olika typer av erektil dysfunktion

Impotens – detta är den vanligaste typen av erektil dysfunktion. Det diagnostiseras när en man antingen är oförmögen att både få eller bibehålla en erektion. Män över 40 är mer känsliga att utveckla problemet än yngre män, men impotens kan drabba män i alla åldrar.

Tidig utlösning – detta drabbar vanligtvis yngre män, men igen, det kan drabba män i alla åldrar. Det inträffar när en man inte kan kontrollera sin utlösning och ejakulerar mycket tidigare än önskat under sexuellt umgänge. Detta kan åtgärdas med olika övningar eller med läkemedlet Priligy; ofta försvinner även problemet av sig självt hos unga män som är sexuellt oerfarna.

Försenad utlösning – detta inträffar när en man är oförmögen att få en orgasm eller har återkommande problem att nå utlösning.

Vilka är symptomen på erektil dysfunktion?

En vanlig form av erektil dysfunktion är impotens - en sexuell störning då det under en längre tidsperiod inte är möjligt att få en tillräckligt kraftig eller varaktig erektion för att kunna genomföra ett samlag. Till kortvarig erektil dysfunktion räknas impotens eller andra former av erektil dysfunktion som varar kortare än 3 månader. Det är viktigt att skilja mellan primär och sekundär erektil dysfunktion (ED). Primär ED är erektil dysfunktion som varit permanent sedan könsmognaden. Sekundär ED är istället ett nyligen uppkommet tillstånd där patienten tidigare kunde få en tillfredsställande erektion.

Vad orsakar erektil dysfunktion eller impotens?

En erektil dysfunktion kan antingen vara psykologiskt eller fysiskt betingad. Det är vanligt att de fysiska orsakerna förstärks av psykologiska faktorer såsom en rädsla för att misslyckas. Ofta är det en blandning av psykologiska och fysiska faktorer som tillsammans resulterar i en erektil dysfunktion. I unga åldrar tenderar ED att orsakas av psykologiska faktorer snarare än fysiska sådana. Hos äldre män är istället de fysiska orsakerna vanligare. Dessutom kan vissa läkemedel orsaka impotens eller andra typer av erektil dysfunktion.

Psykologiska orsaker till ED

Normalt sett får sexuell stimulering hjärnans nervsignaler att framkalla en erektion via erektionscentrat i nedre ryggmärgen. Vid psykosomatisk erektil dysfunktion är det inte möjligt för de önskade nervsignalerna att transporteras trots sexuell stimulans. Detta kan ha flera orsaker.

Bland de vanligaste psykologiska orsakerna till erektil dysfunktion hör problem i relationen såsom skilda sexuella preferenser, kommunikationsproblem, överdrivna sexuella prestationskrav eller att partnern kritiserar den sexuella aktiviteten. Det kan också röra sig om stress i arbetet, arbetslöshet, ekonomiska bekymmer och liknande. Bristande sexuell erfarenhet eller religiösa influenser som leder till psykologiska blockeringar kan också leda till potensproblem.

Även vid depression, sexuella övergrepp eller andra traumatiska sexuella erfarenheter kan erektil dysfunktion uppstå. I många fall lindras de psykologiska orsakerna till ED med tiden. Upprepade sexuella "misslyckanden" kan också leda till en ond cirkel som kan vara svår att bryta utan positiva sexuella erfarenheter eller behandling.

Fysiska orsaker till ED

De fysiska orsakerna till impotens varierar på samma sätt som de psykologiska orsakerna. De fysiska orsakerna kan också förstärkas av olika psykologiska triggers. Följande orsaker är några av de vanliga fysiska anledningarna till att en erektil dysfunktion uppstår:

Cirkulationsrubbningar

Cirkulationsrubbningar är bland de vanligaste orsakerna till att en erektil dysfunktion uppstår. Cirkulationsstörningar i penis kan exempelvis uppstå genom diabetes, rökning, fetma eller hypertoni (högt blodtryck). Även åderförkalkning kan utlösa erektionsproblem. Penis och corpora cavernosa är väldigt känsliga för cirkulationsrubbningar. Därför är impotens eller erektil dysfunktion ofta ett varningstecken på en progressiv vaskulär skada, vilken kan öka risken för hjärtinfarkt eller stroke. Riskfaktorer för kärlskador är förutom fetma, rökning och brist på motion även förhöjda blodfetter.

Skador på penis eller cavernosa

Utan funktionell corpora cavernosa i penis kan inte en erektion uppnås. Den omgivande glatta muskulaturen fylls vanligtvis med blod vid sexuell stimulering, vilket tillsammans med musculus ischiocavernosus (muskeln mellan pungen och anus) säkerställer att en erektion skapas. Om den glatta muskulaturen i corpora cavernosa är kraftigt försvagad, är det inte längre möjligt för dessa muskler att stödja den överbelastning som sker vid erektionen, vilket gör att erektionen inte uppnås.

Dessutom kan en hormonrelaterad ökad frisättning av kollagen i corpora cavernosa leda till impotens. Erektil dysfunktion kan även vara ett resultat av en penisfraktur. Vid en penisfraktur kan corpora cavernosa skadas. Om en priapism (långvarig och smärtsam erektion) varar i mer än 2 timmar kan även detta vara en riskfaktor för erektil dysfunktion. Priapism kan ibland uppstå genom exempelvis trombos, psykofarmaka eller missbruk av potenshöjande läkemedel.

Inflammation i testiklar och prostata

Inflammation i testiklarna, bitestiklarna eller prostatan kan också leda till impotens. Inflammation i testiklarna och bitestiklarna orsakas ofta av att bakterier eller virus har stigit upp från urinblåsan vid urinvägsinfektion eller av inflammation i prostatan. Bakterien E. coli kan orsaka inflammation i prostatan.

Hormonella störningar

Könshormonet testosteron styr inte bara över den sexuella lusten och muskeluppbyggnaden. Det är viktigt att testosteronnivåerna är höga även för att en tillräcklig erektion ska kunna fås. I allmänhet minskar testosteronnivåerna hos män över 40 år kontinuerligt. En testosteronbrist äldre upp i åldrarna kallas för det manliga klimakteriet. Testosteronbrist kan också orsakas av hypogonadism, vilket är vanligare bland yngre män. Det är ett tillstånd där testiklarnas funktion är nedsatt. Testiklarna ansvarar huvudsakligen för produktion av testosteron hos män. Även alltför höga nivåer av könshormonet kan ibland leda till potensproblem.

Män kan också producera mindre mängder av hormonet prolaktin. Vid till exempel godartade tumörer i hypofysen eller användning av vissa psykotropa läkemedel kan prolaktin öka kraftigt hos män, vilket kan leda till ED.

Skador på nervsystemet

Erektionen stimuleras av nervimpulser. Därför måste alla nervbanor från hjärnan till penis fungera på ett korrekt sätt för att en tillräcklig erektion ska kunna uppnås. Skador på nerver som har orsakats genom till exempel diskbråck, operationer eller olyckor kan leda till impotens. Dessutom kan diabetes eller en överdriven alkoholkonsumtion leda till nervskador. Sjukdomar såsom Parkinsons, multipel skleros (MS) och Alzheimers sjukdom kan också orsaka nervskador, vilket påverkar förmågan till erektion. Även en stroke kan leda till skador på nervstrukturer i hjärnan, vilka kan vara permanenta eller tillfälliga. Därför är stroke en möjlig orsak till impotens.

Läkemedel

Vissa läkemedel leder särskilt ofta till impotens vid långvarig användning. Dessa inkluderar följande preparat och tillstånd:

  • Hjärtmediciner
  • Blodfetter och kolesterolsänkande
  • Vissa antidepressiva medel och lugnande medel
  • Gastrit och sår i magsäcken samt tolvfingertarmen
  • Blodtryckssänkande medel
  • Antiinflammatoriska preparat såsom kortison
  • Antacida för halsbränna
  • Urindrivande och vätskedrivande läkemedel

Hur kan jag få hjälp?

Beställ en behandling mot erektil dysfunktion online

Många som drabbas av erektil dysfunktion upplever att det är väldigt jobbigt att prata om, men idag pekar all statistik på att problemet är så pass utbrett, inte bara i Sverige utan i resten av världen, att det inte finns någon anledning att känna skam över den här typen av problem; det drabbar de flesta män någon gång i livet, gammal som ung, och en överväldigande majoritet hittar en lösning på problemet.

euroClinix tillhandahåller läkemedelsbehandlingar mot erektil dysfunktion i form av PDE5-hämmare. Dessa läkemedel verkar genom att hämma enzymet fosfodiesteras typ-5 (PDE-5) från att alltför tidigt bryta ner cykliskt guanosinmonofosfat. Detta leder till en vidgning av blodkärlen i penis och att de muskler som ansvarar för blodförsörjningen av blodkärlen i den glatta muskulaturen mjukas upp. Detta leder till att en förstärkt och förlängd erektion uppstår. PDE5-hämmare har dock endast en effekt tillsammans med sexuell stimulering. Om den erektila vävnaden eller de omgivande blodkärlen är skadade är dessa läkemedel ofta ineffektiva. De PDE5-hämmare vi erbjuder är följande:

Källor:

Uppdaterad: 2017-03-14

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans