Erektionsproblem

Män med erektionsproblem upplever svårigheter med att uppnå eller behålla en erektion som varar tillräckligt länge för att ett samlag ska kunna genomföras. Dessa problem med erektionen behöver inte ha någon koppling till den sexuella lusten utan kan bero på yttre påfrestningar såsom stress och alkohol. Den kan också bero på inre faktorer, exempelvis samspelet mellan nervsystemet, blodkärl, bindväv och muskler.

Erektionsbesvär är vanligt

Att som man ha erektionsproblem är inte ovanligt och många män upplever tillfälliga problem med erektionen i yngre år, medan de mer långvariga erektionsproblemen ofta kommer med åldern. I undersökningar har man kommit fram till att nästintill var tjugonde man under femtio år har något sorts problem med erektionen och efter femtio upplever omkring hälften någon form av erektionsproblem, varav väldigt många väljer att använda någon form av potenspiller.

Studier på erektionsproblem

I studier har man funnit att uppemot 52 procent av alla män i åldrarna 40 till 70 år i någon utsträckning lider av erektil dysfunktion (ED). Detta tillstånd drabbar dock inte endast medelålders och äldre män, utan uppskattningsvis 18,4 procent av unga män över 20 år har potensproblem. Även om erektionsproblem inte nödvändigtvis behöver uppkomma på äldre dagar, finns det ett samband mellan erektil dysfunktion och ålder. Detta blir extra tydligt då man jämför de 5,1 procent av alla män mellan 20 och 39 år som har erektil dysfunktion med de 70,2 procent av alla män över 70 års ålder som lider av tillståndet.

I 16 olika studier där man jämförde effekten av sildenafil (den aktiva substansen i Viagra) på män med diverse andra sjukdomar, fann man att 69 procent av de behandlade personerna kunde genomföra ett framgångsrikt samlag efter att ha tagit potenspillret. Motsvarande siffra för deltagarna i placebogruppen var 35,5 procent. Resultatet i de olika studierna skiljde sig dock åt och den andel patienter som efter att ha tagit sildenafil kunde genomföra ett lyckat samlag varierade från 52 till 85 procent. Jämförelsevis varierade motsvarande andel i placebogruppen från 19 till 68 procent. I fyra av studierna kom man fram till att 34,4 procent av de deltagande männen kunde ägna sig åt lyckad sexuell aktivitet före intag av sildenafil eller placebo.

Orsaker till erektionsproblem

De faktorer som orsakar problem med erektion kan vara antingen psykiska eller fysiska. Besvär som kommer plötsligt har ofta att göra med stress eller osäkerhet. Konsumtion av alkohol, cigaretter eller droger kan också ge upphov till erektionsproblem. Gradvisa besvär under en längre tid kan bero på en underliggande sjukdom som exempelvis högt kolesterolvärde, högt blodtryck, diabetes, Parkinsons sjukdom och levercirros. Impotens kan också vara ett tidigt tecken på åderförkalkning.

Det som händer i kroppen vid en erektion är att penis fylls med blod och därmed blir större och hårdare. En erektion startar i hjärnan av ett upphetsande intryck eller beröring som sänder ut nervimpulser till blodkärlen i penis, vilka gör att blodkärlen vidgas och blodflödet ökar. De muskler som omsluter svällkropparnas hålrum slappnar av och kan därför lättare kan fyllas med blod.


Symptom erektionsproblem


Tips för män med erektionsproblem

Att ha problem med erektionen kan vara påfrestande för både förhållandet och psyket. Det är därför viktigt att kunna vara ärlig mot både sig själv och sin partner och att våga prata om problemet samt söka hjälp. Många kommer varandra närmare efter en öppen dialog och det är en bra bit på vägen för att kunna överkomma problemet. Genom att följa dessa enkla råd kan du underlätta din situation och eventuellt lösa dina erektionsproblem:

  • Prata med din partner och försök att avdramatisera problemet
  • Fortsätt att smeka varandra och fokusera på intimitet snarare än penetration
  • Motionera regelbundet
  • Undvik att konsumera större mängder av alkohol och cigaretter

Hur kommer man tillrätta med erektionsbesvär?

För män som har provat att ändra sin livsstil och försökt att komma tillrätta med problemet genom att prata med sin partner finns det receptbelagda läkemedel att tillgå. Gemensamt för läkemedlen är att de är kärlvidgande och ökar blodflödet till penis. Samtliga tabletter för behandling av impotens fungerar så att man måste vara sexuellt upphetsad för att uppleva en effekt så man får alltså inte stånd automatiskt, vilket många verkar tro.

Är det säkert att få hjälp på nätet?

Möjligheten att beställa potensmedel online har tidigare mötts med viss skepticism, då en del patienter har blivit lurade och inte fått vad de betalt för. Förfalskade piller mot erektionsproblem är vanligt förekommande och det är därför viktigt att beställa från en pålitlig sida. euroClinix tillhandahåller en lösning för behandling med receptbelagda läkemedel enligt en konsultationsprocess som är fullt laglig i både Sverige och resten av EU. Läkare kan idag skriva ut vissa lättare receptbelagda läkemedel utan detta förfarande föregås av ett traditionellt läkarbesök.

Hur beställer man en impotensbehandling?

Det som krävs av dig som patient för att du ska kunna beställa receptbelagda läkemedel via vår tjänst är att du genomgår en onlinekonsultation. Denna konsultation tar bara några minuter att genomföra och du genomgår den genom att fylla i ett kortare formulär. De svar som du lämnar kommer därefter att granskas av en av våra legitimerade läkare. Om du godkänns för behandling av vår läkare skickas ditt beställda läkemedel tillsammans med receptet på detta från våra fullt reglerade apotek apotek direkt till dig. Allt sker givetvis med största diskretion för att du som kund ska kunna handla din behandling hos oss på ett tryggt sätt.

Det skall dock tilläggas att en onlinekonsultation, trots att den må vara smidigare och att den utgör ett tillräcklig underlag för att skriva ut ett recept för potenspiller, inte kan ersätta en personlig konsultation med en läkare. Om du känner dig osäker på hur du bör behandla ditt problem, oavsett om det är ett tillfälligt eller permanent fall av erektil dysfunktion, kan det vara bra att gå och prata med en läkare.

Vilka läkemedel kan hjälpa mot erektionsproblem?

Vi erbjuder receptbelagda potensmedel mot erektionsproblem som till exempel Viagra, Cialis och Levitra. Dessa receptbelagda behandlingar kommer direkt från våra brittiska apotek. Du väljer själv vilken typ av PDE5-hämmare du vill beställa. Det kan vara svårt att veta vilket potenspiller man ska prova på och vissa kliniska studier om PDE5-hämmare föreslår att det bästa är att prova sig fram. Det är nämligen extremt individuellt hur man reagerar på de olika substanserna och de resultat man har sett i undersökningar gör det svårt för läkare att förutspå vilket läkemedel som passar bäst för varje individ. På euroClinix erbjuder vi därför ett startpaket med Viagra, Cialis och Levitra som gör att du kan prova på de tre mest använda PDE5-hämmande läkemedlen: sildenafil, tadalafil och vardenafil.

Viagra Cialis Levitra

Varför är det lättare att få stånd med dessa erektionspiller?

Vid sexuell stimulans så sätts det parasympatiska nervsystemet igång, vilket bland annat leder till att en nukleotid vid namn cGMP (cykliskt guanosinmonofosfat) frigörs; ämnet gör att muskelcellerna i penis slappnar så att dess svällkroppar kan fyllas med det inrusande blodet. Det höga trycket och de sammanpressade musklerna håller kvar blodet så att penisen förblir styv. Det är först när enzymet fosfodiesteras 5 (PDE5) frigörs som cGMP börjar brytas ned, vilket leder till att musklerna börjar slappna av och blodet släpps ut. Vanligen sker detta efter ejakulation, men hos vissa män sätts den här kemiska processen igång tidigare och mannens stånd uteblir helt eller så slaknar penisen i förtid.

Hur fungerar PDE-5-hämmare?

De aktiva substanserna i dessa receptbelagda erektionsmedel kallas PDE-5-hämmare och blockerar PDE5 så att cGMP inte bryts ned. Det möjliggör alltså att de muskler i penisen förblir avslappnade under läkemedlets verkningstid, som varierar beroende på läkemedel, vilket kraftigt underlättar mannens förmåga att både få och bibehålla en erektion. PDE5-hämmarna vardenafil, sildenafil och tadalafil har haft en positiv effekt hos män med erektionsproblem i uppemot 80-90 procent av fallen när de testats i kliniska studier.

I de fall där patienten inte svarar väl på behandling av erektil dysfunktion med PDE5-hämmare visar studier att en av de vanligaste orsakerna till detta är att spontaniteten går förlorad då man måste synkronisera intaget av läkemedlet med tidpunkten för den sexuella aktiviteten. De män som upplever att detta är jobbigt går ofta över till att ta en daglig dos av Cialis med den aktiva substansen tadalafil. Genom att ta läkemedlet på daglig basis behöver man nämligen inte tänka på att ta tabletten en viss tid före planerat samlag, utan tar det istället vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Det gör att man inte behöver planera intimiteten, vilket är en egenskap som många män uppskattar.

Vill du läsa vidare om de olika receptbelagda potenspiller som du kan beställa via euroClinix så kan du göra det här.

Källor:

Uppdaterad: 2017-05-29

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans