> Impotens > Impotens i parförhållandet

Impotens i parförhållandet

Impotens, det vill säga att man har svårt att få stånd, kan vara ett väldigt besvärligt tillstånd. Om man är i ett parförhållande drabbar besvären inte endast en själv utan även ens partner. Dessutom kan parförhållandet vara en orsak till impotensen. Man behöver nödvändigtvis ändå inte lida av impotens oberoende av dess orsak, utan det finns hjälpmedel för att förebygga problemet.

Vad är impotens?

Impotens innebär att man har svårt att få stånd. Man kan antingen inte få till en tillräckligt stark erektion för att kunna genomföra ett samlag eller så kan man inte alls få en erektion. Impotens beror på olika orsaker och dessa kan vara både fysiska och psykiska. I ett parförhållande kan impotens vara extra besvärande, eftersom man känner att man måste prestera sexuellt för att tillgodose sin partners behov.

Hur uppstår en erektion?

En erektion uppstår när penisens svällkroppar fylls med blod och penisen blir styv och sväller upp. Det här sker vid sexuell stimulans, det vill säga när man ser, hör eller känner något som upphetsar en sexuellt. På cellnivå är det enzymer och neurala budbärare som styr erektionen. Tack vare signalsubstansen cGMP, som uppstår tack vare kväveoxidet i de kavernösa kropparna, slappnar svällkropparnas muskelceller av. Det här leder till att penisens artärer slappnar av och penisen fylls med blod och på så sätt uppstår erektionen. Den bryts sedan ned när enzymet fosfodiesteras typ 5 bryter ner cGMP och blodflödet avtar i penisen. Det här gäller för personer vars potens fungerar normalt.

Varför uppstår impotens?

Om man lider av impotens har någon av potensens byggstenar rubbats. I sådana fall har balansen mellan fosfodiesteras typ 5 och cGMP rubbats. Fosfodiesteras typ 5 hämmar cGMP för tidigt och erektionen uteblir eller är för svag för att man ska kunna genomföra samlag.

Varför drabbas man av impotens?

Orsakerna till att fosfodiesteras typ 5 och cGMP inte fungerar optimalt, och impotens föreligger, beror på olika orsaker. De här orsakerna kan vara både fysiska och psykiska till sin natur. Till exempel en sjukdom var artärer har förstörts, såsom diabetes typ 2, kan vara en bakomliggande orsak. Därtill kan olika psykiska orsaker, såsom till exempel depression, orsaka impotens.

Vem kan drabbas av impotens?

Impotens kan drabba män i alla åldrar, men potensproblem är ett vanligare problem bland äldre män. Ju äldre man blir, desto svårare blir det att få stånd. Dessutom kan man, om man till exempel använder vissa läkemedel eller har en sjukdom, ha förhöjd risk för att bli impotent.

Parförhållandet som en orsak till impotens

Parförhållandet kan som sådant vara en orsak till mannens potensproblem. I det här fallet har mannen svårt att få erektion på grund av att parförhållandet känns negativt och jobbigt på olika sätt. Speciellt konflikter och press i parförhållandet gör att man har svårt att få en erektion.

Konflikter i parförhållandet

Först och främst kan konflikter i parförhållandet orsaka impotens. I sådana fall är impotensens bakomliggande orsaker psykiska. Man associerar parförhållandet med något negativt och det blir svårt att prestera sexuellt.

Prestationsångest och press

Speciellt i långa parförhållanden kan ett aktivt sexuellt umgänge ha tynat bort. Istället känns sex som ett måste och då kan det kännas svårt att få en erektion. Om man dessutom förr haft problem med potensen kan denna upplevelse tillföra mer press på att man presterar vid samlag.

Andra orsaker till impotens

Impotens orsakas naturligtvis inte bara av orsaker som hör samman med parförhållandet. Potensproblem kan dessutom uppstå på grund av stress, depression, andra psykiska orsaker och olika sjukdomar. De här är viktiga att känna till så att man kan söka rätt hjälp för att behandla sina potensproblem och på så sätt få till ett bättre sexliv med sin partner.

Stress

Först och främst kan stress orsaka impotens. Om man har det stressigt på jobbet och/eller hemma kan man hamna i en ond cirkel där stressen ökar på grund av potensproblemen. Genom att minska stressen kan man även motverka de här problemen.

Depression

Depression är en annan orsak till impotens. Här krävs det professionell hjälp för att behandla depressionen. Däremot kan även vissa antidepressiva läkemedel orsaka potensproblem.

Sjukdomar och läkemedel

Hjärt- och kärlsjukdomar, såsom högt blodtryck och diabetes, kan vara orsaker till impotens, eftersom artärer ofta påverkas av de här sjukdomarna. En kraftig testosteronbrist i kroppen kan också orsaka impotens. Även läkemedel som stör nervsignaler och blodflödet i kroppen kan vara orsaken eller en bidragande orsak. Till exempel vissa blodtrycksmedel kan påverka potensen.

Ålder

Åldern spelar en roll i hur ofta potensproblem förekommer. Kring hälften av alla män över 55 år har svårt att få en erektion och den här siffran ökar ju äldre man blir. Av de som fyllt 70 år har cirka en fjärdedel svårt att få stånd.

Hur påverkar impotensen parförhållandet?

För många känns potensproblem som oöverkomliga problem, eftersom sexlivet påverkas i så stor mån. Även partnern kan se det som att personen med potensproblem inte längre känner sexuell attraktion i parförhållandet. Det är ändå viktigt att komma ihåg att erektionsproblem inte behöver ha något att göra med att man inte kan känna sexuell lust. Potensproblem kan behandlas på olika sätt och potensproblemen som sådana behöver inte betyda ett slut på det sexuella samlivet.

Vad är partnerns roll i ett parförhållande där den ena lider av potensproblem?

Som partner till en person med potensproblem kan man spela en stor roll. Genom att förklara att ens känslor inte ändras på grund av impotensen kan man minska på stressen ens partner känner och det här kan ha en positiv inverkan på potensen. Om din partner är impotent kan du dessutom vara öppen med att prova andra saker i ert sexuella samliv.

Vad kan man göra för att motverka potensproblem i parförhållandet?

Man kan förebygga impotens på olika sätt i parförhållandet om man misstänker att potensproblemen orsakas av förhållandet. Först och främst är det viktigt att man kommunicerar med sin partner. Diskutera potensproblemen och vad de möjliga orsakerna kan vara. För det andra ska man komma ihåg att potensproblem är vanliga och att det finns sätt att behandla dem. Redan det här kan innebära att man lättar på pressen att få erektion, vilket gör det lättare att få stånd. För det tredje, om man kommer fram till att impotensen beror på parförhållandet, kan man behandla den genom att till exempel gå på parterapi och på andra sätt lösa konflikter i förhållandet. Man kan även se över stressfaktorer och annat som kan orsaka impotensen och diskutera med ens partner för att lösa dem.

Vad kan man göra för att förbättra sexlivet om man lider av impotens?

Sexlivet behöver inte stanna upp för att man upplever problem med potensen. Istället kan man utforska andra sätt att vara intima på. Kommunicera med varandra och använd hjälpmedel och sexleksaker för att hitta det som passar just dig och din partner.

Kan man behandla impotens med medicinering?

Man behöver inte tyst lida av impotens för resten av sitt liv. Istället finns det läkemedel som man kan använda för att behandla potensproblemen. Speciellt i parförhållanden kan potensmedel vara välkomna alternativ, så ta kontakt med en läkare för att diskutera vilket läkemedel passar dig ifall du lider av impotens.

Vilka potensmedel finns det?

Idag finns det flertalet olika potensmedel på marknaden. Det kändaste potensmedlet är Viagra, men på senare tid har läkemedel såsom Cialis, Levitra och Spedra tagits fram. De här potensmedlen innehåller alla PDE5-hämmare som gör att fosfodiesteras typ 5 hämmas vid sexuell upphetsning. På så sätt kan signalsubstansen cGMP fungera fritt och en erektion kan uppstå tack vare att penisen kan fyllas med blod.

Vad är skillnaden mellan potensmedlen?

Den största skillnaden mellan de olika potensmedlen är de aktiva ämnena som respektive läkemedel innehåller, samt deras varaktighet. Cialis är det längst verkande läkemedlet, medan Levitra passar bäst för personer som inte kan använda andra potensmedel. De flesta potensmedlen börjar verka inom 15-30 minuter.

Viagra

Viagra innehåller det aktiva ämnet sildenafil som börjar verka efter ungefär 30 minuter. Potensmedlet håller i sig i upp till fyra timmar. Viagra var det första potensmedlet och är därför även det kändaste.

Cialis

Cialis innehåller tadalafil. Det här läkemedlet börjar verka efter cirka 30 minuter och håller i sig i ungefär 36 timmar. Cialis är således ett långverkande potensmedel.

Levitra

Levitra, som innehåller det aktiva ämnet vardenafil, börjar verka inom cirka 20 till 30 minuter efter intag. Det här läkemedlet används ofta av personer som på grund av olika hälsoproblem inte kan använda andra potensmedel. Dylika sjukdomar kan vara till exempel högt blodtryck och andra kärl- och hjärtsjukdomar.

Spedra

Spedra innehåller avanafil. Det här är ett potensmedel som börjar verka snabbt efter intag, efter cirka 15 minuter. Spedra håller sin verkan i till och med sex timmar åt gången.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans