> Impotens > Levitra sugtablett > Biverkningar för Levitra sugtablett

Biverkningar för Levitra sugtablett

Levitra Sugtablett är en ny munupplöslig version av det populära impotens-läkemedlet Levitra. Det är den första behandlingen av erektionsproblem i sitt slag, en behandling som smälter i munnen, och är speciellt framtaget för att underlätta intag och snabba på absorptionen av de aktiva ingredienserna. Användningen är väldigt enkel: tryck ut en tablett, placera den i munnen och vänta ett par sekunder så kommer tabletten ha smält - den enkla användningen är väldigt uppskattad och har gjort Levitra Sugtablett väldigt populär.

Observera dock att alla personer reagerar olika på läkemedel; för att en biverkning är angiven som vanligt innebär det inte att du kommer drabbas. På samma sätt gäller det omvänt, att en biverkning är sällsynt, innebär inte att du kommer undvika att drabbas. Med det sagt, de flesta personer kommer inte se några biverkningar i samband med användande av Levitra Sugtablett.

biverkningar med levitra sugtablett Neurologiska

Huvudvärk och yrsel är bland de vanligare biverkningarna som kan inträffa vid användande av detta läkemedel. En väldigt sällsynt neurologisk biverkning är att svimma.

Huvud

Ansiktsrodnad är vanligt förekommande bland män som använder Levitra Sugtablett. synproblem och näsblod är ovanliga, men kan inträffa.

Hjärt- och kärlproblem

Biverkningar som påverkar hjärta eller kärlproblem är väldigt ovanliga, men om de inträffar kan det ske i form av bröstsmärta eller hjärtattack. Omedelbar medicinsk hjälp ska sökas vid symptom på detta.

Gastriska

Matsmältningsbesvär och illamående kan också inträffa, men är mindre vanligt.

Musklerna

En ovanlig biverkning är muskelsmärta. Om detta inträffar bör det vara milt och endast temporärt.

Biverkningar vid användande av Levitra Sugtablett

Klicka på den kroppsdel du vill läsa mer om, för att se hur den påverkas av Levitra Sugtablett

Hur vet jag att det är säkert?

  • Levitra Sugtablett godkändes för försäljning i Februari 2011.
  • Innan ett läkemedel godkänds för användande av allmänheten måste det först bevisas att fördelarna är större än de eventuella riskerna för en majoritet av användarna.
  • Om din doktor skriver ut Levitra till dig har det då bedömts att fördelarna är större än risken för de eventuella biverkningarna.

Är det säkert för alla?

Beroende på att Levitra Sugtablett är effektiv redan som en väldigt låg dos, är behandlingen mer lämplig för äldre män som lider av högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes eller de som inte kan använda andra impotensbehandlingar. Den mindre doseringen är mindre sannolik att orsaka biverkningar eller komplikationer, vilket för Levitra Sugtablett speciellt fördelaktig för vissa grupper av personer.

Beställ Levitra Sugtablett mot impotens

Vilka biverkningar associeras med Levitra Sugtablett?

Ett antal av faktorer kan påverka risken att drabbas av biverkningar när du använder denna typ av behandling. Vissa läkemedel kan i kombination med Levitra öka nivåerna av vardenafil (den aktiva ingrediensen i Levitra) eller rent av reducera dess effekt. Detta är en av anledningarna till att det är så viktigt att under din konsultation ange vilka läkemedel, såväl receptfria som receptbelagda, du använder.

Då dosen av vardenafil är relativt låg, är också risken att drababs av biverkningar relativt låg. En tablett varar under 24 timmar, vilket i sammanhanget betyder att om du drabbas av en biverkning, bör de inte vara längre än ett dygn.

Vanliga Ovanliga Sällsynta
Huvudvärk Illamående Svimmningskänsla
Ansiktsrodnand Synnedsättning Ängslighet
Yrsel Näsblod Bröstsmärta
Matsmältningsbesvär Muskelsmärta Hjärtattack

Vad gör jag om jag upplever biverkningar?

De flesta personer kommer inte utveckla några biverkningar, och säkerligen inte alla möjliga biverkningar på en gång. Om du skulle uppleva en biverkning, kommer det sannolikt bara vara en eller ett par. Om detta inträffar bör du notera biverkningarna och diskutera detta med din doktor, som eventuellt kan ordinera en lägre dos av Levitra vid nästa tillfälle, för att minimera oönskade biverkningar.

Om en biverkningar varar längre än 5 timmar bör du kontakta en doktor.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans