Generisk Levitra - allt du behöver veta

Levitra är ett av de absolut säkraste läkemedlen för att behandla impotens, speciellt för män som lider av underliggande problem såsom högt blodtryck, diabetes eller kolesterol. Detta gäller givetvis endast om du använder den genuina produkten, och inte en så kallad "generisk" variant av denna.

Vad är generiska läkemedel?

Med generiska läkemedel, menar man produkter som är tillverkade av ett företag som använder sig av samma aktiva ingrediens för att tillverka ett potentiellt effektivt läkemedel. Generiska produkter kan också innehålla andra ingredienser för att reducera produktionskostnaderna. Generiska produkter är generellt sett kopior som utlovar samma resultat. Generiska läkemedel där originalet är receptbelagt ska också vara receptbelagt. Ett generiskt läkemedel som säljs utan recept kan vara farliga för din hälsa, främst på grund av att tillräcklig forskning och kliniska tester inte utförts.

Hur känner jag igen äkta Levitra?

ask med levitra tabletter Om du köper genuin Levitra (vad man kallar äkta Levitra) ska det levereras i en ask med Bayers logotyp. Tabletterna ska antingen vara förpackade i en blisterförpackning, som du kan se på bilden nedan. På asken ska det finnas ett batch nummer och ett utgångsdatum för tabletterna.
levitra blisterförpackning På blisterförpackningen när du öppnar asken ska det finnas varumärket Levitra och en bild på en "flamma" samt Bayers logotyp skrivet som ett kors. Detta gäller även för förpackningen för Levitra sugtablett.
levitra tablett Tabletterna ska vara färgade i en matt orange färg och Bayers logotyp skrivet som ett kors ska finnas på ena sidan, med doseringen för tabletten på den andra sidan. Doseringarna varierar mellan 5mg, 10mg och 20mg.

Misstänker du att du fått en generisk produkt?

Om du är orolig för att du köpt Levitra som inte överensstämmer med hur det ska se ut, ska du inte använda produkten innan du säkerställt att det är en genuin produkt. Du kan kontakta tillverkaren med ditt batchnummer, detta ska finnas på förpackningen, och de kan då bekräfta om det är originalprodukten eller ej. Kom ihåg att på euroClinix så har du möjlighet att köpa Levitra online lagligt och säkert efter en snabb nätkonsultation med en av våra läkare.

Vad är generisk Levitra?

Generisk Levitra försöker efterlikna den genuina versionen - ett läkemedel som hämmar PDE-5 och på så sätt underlättar erektion. Företag som säljer generisk Levitra hävdar att det innehåller samma aktiva ingrediens, vardenafil. Det finns dock inget sätt att veta om läkemedlet kommer att vara effektivt eller säkert att använda, av den enkla anledningen att tillverkaren inte är kontrollerad och kan ha använt precis vad som helst för att framställa tabletterna.

Vilka generiska varianter av Levitra tillverkas och säljs i Indien?

I Indien produceras och saluförs generisk Levitra, bland annat under namnet Zhewitra. Denna produkt innehåller likt äkta Levitra den aktiva substansen vardenafil. Två andra varumärkes namn på generisk Levitra tillverkad i Indien är Mvitra och Mevitra-20, vilka båda tillverkas av läkemedelsbolaget Maiden Pharmaceuticals. Företrädare för EU och Indien har tidigare fört samtal kring de förfalskade läkemedel tillverkade i Indien vilka säljs som generika via nätet. De bägge parterna har sedan 2007 diskuterat ett föreslaget frihandelsavtal, men samtalen har sällan lett till någonting konkret.

Förutom att läkemedel ofta skyddas av patent, vilket är fallet med Levitra, anses ofta de läkemedel som tillverkas i Indien och säljs via nätet som generika hålla låg kvalitet. Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, U.S. Food & Drug Administration (FDA) förbjuder i princip årligen import av läkemedel från indiska läkemedelstillverkare. Anledningen är att myndigheten inte anser att läkemedelstillverkarna uppfyller kvalitetskraven.

Finns generisk Levitra på marknaden idag?

Det finns en generisk version av Levitra som har godkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food & Drug Administration (FDA). Produkten, som går under namnet vardenafilhydroklorid, har dock inte godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA) ännu. Att den generiska variant av vardenafil, som har tillverkats av det israeliska läkemedelsbolaget Teva Pharmaceutical, har godkänts av FDA innebär dock inte nödvändigtvis att denna generiska variant av Levitra blir tillgänglig på marknaden. Detta beror på att det patent som tillverkaren av Levitra har förhindrar att produkten släpps på marknaden.

När tillverkaren Bayers patent går ut, det vill säga under 2018, kan generisk Levitra eventuellt komma att tillgängliggöras.Teva, som fick sin generiska Levitra godkänd av FDA, fick fyra olika doser av läkemedlet godkända: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg.

Hur påverkar generisk Levitra priset på läkemedlet?

När patentet på Levitra går ut under 2018 kommer tillverkare av generiska läkemedel ha rätt att tillverka sina egna varianter av vardenafil - den aktiva ingrediensen i Cialis. Dessa kan få nya varumärkesnamn eller helt enkelt säljas under samma namn som den aktiva ingrediensen. Priserna på dessa läkemedel förväntas sjunka, på samma sätt som de gjorde när Pfizers patent på Viagra löpte ut 2013 och generisk sildenafil släpptes på marknaden.

Tillverkare av generika kan sälja sina produkter till ett lägre pris eftersom de inte behöver bekosta de kostsamma kliniska prövningar av läkemedlet som är nödvändiga. Generellt sett behöver de inte heller betala för dyr marknadsföring då originalläkemedlet redan har blivit känt på marknaden. Ofta får flera företag som tillverkar ett generiskt läkemedel sina produkter godkända av läkemedelsmyndigheterna, vilket leder till en konkurrensutsatt marknad och därmed ofta lägre priser på läkemedlen.

Är det farligt att ta generisk Levitra?

Det är ofta billigt att köpa ett generiskt läkemedel, detta är den största anledningen att så många personer är villiga att "prova det". Risken är dock så pass stor att använda ett generiskt läkemedel att det aldrig kan rättfärdiga den eventuella prisskillnaden. Män som lider av erektionsproblem är inte sällan även drabbade av andra problem (högt kolesterol, högt blodtryck, diabetes etc.) Att då äventyra sin hälsa med ett oidentifierat preparat kan vara direkt livsfarligt.

För en effektiv behandling av impotens finns det idag, förutom Levitra, tre olika behandlingar: Viagra, Cialis och Spedra. Du kan jämföra potenspiller om du är osäker på vilket som är bäst för dig.

Varför är det olagligt att köpa vissa generika?

Även om du kan köpa generiska versioner av vissa läkemedel (till exempel Azitromycin och Doxycyklin), så finns det läkemedel som är skyddade av ett patent, vilket förbjuder företag från att göra kopior av läkemedlet samt att sälja det. För tillfället är det därför förbjudet att tillverka och sälja alla variationer av Levitra då Bayer äger rättigheterna till och med år 2018.

Är vissa generika lagliga?

Det är fullt lagligt att köpa de generiska läkemedel som har godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheter, men än så länge finns det inga sådana. Israeliska Teva har som enda läkemedelsbolag i världen fått en generisk variant av Levitra godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Teva specialiserar sig på tillverkning och försäljning av generiska läkemedel, och är den största tillverkaren av generika i världen. Trots att läkemedelsbolaget är beläget i Israel är företagets största marknad den amerikanska. Nästa år kan vi eventuellt få se generisk Levitra tillverkad av Teva säljas på marknaderna i Nordamerika och Europa, förutsatt att EU:s läkemedelsmyndighet godkänner preparatet.

Är det farligt att ta generisk Levitra?

Det är ofta billigt att köpa ett generiskt läkemedel, detta är den största anledningen att så många personer är villiga att "prova det". Risken är dock så pass stor att använda ett preparat som utges för att vara ett generiskt läkemedel att det aldrig kan rättfärdiga den eventuella prisskillnaden. Män som lider av erektionsproblem är inte sällan även drabbade av andra problem (högt kolesterol, högt blodtryck, diabetes etc.) Att då äventyra sin hälsa med ett oidentifierat preparat kan vara direkt livsfarligt.

Kan generisk Levitra vara ofarlig att ta?

När det gäller generiska läkemedel som har godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheter är de dock säkra att använda för dig som patient. Enligt EU:s regler, vilka regleras av det europeiska läkemedelsverket European Medicines Agency (EMA), måste generiska läkemedel innehålla samma aktiva ingrediens och ha samma effekt som originalläkemedlet. Endast kosmetiska skillnader såsom färgen på tabletterna och utseendet på förpackningen får skilja sig åt mellan de olika produkter, tillsammans med varumärkesnamnet. Själva läkemedlet måste dock vara medicinskt identiskt.

Vissa patienter kan bli för vana vid det välbekanta utseendet av ett läkemedel de länge har använt och kan därför vara tveksamma inför att byta till en generisk variant av läkemedlet. De flesta patienter som betalar för läkemedlet ur egen ficka kommer dock sannolikt att välja en generisk variant när dessa blir tillgängliga, eftersom de ofta har en betydligt lägre prislapp.

Vilka alternativ till Levitra finns på marknaden?

För en effektiv behandling av impotens finns det idag, förutom Levitra, tre olika behandlingar: Viagra, Cialis och Spedra. Du kan jämföra potenspiller om du är osäker på vilket som är bäst för dig.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans