> Impotens > Ung med impotens - hur vanligt är det?

Ung med impotens - hur vanligt är det?

Du behöver inte känna dig ensam om att ha problem med potensen tidigt i livet. Många unga män upplever någon gång impotens och ofta beror problemen på nervositet eller en överkonsumtion av alkohol, men så är inte alltid fallet. I vissa fall rör det sig istället om ett medicinskt tillstånd som kallas erektil dysfunktion. Även om erektil dysfunktion inte är lika vanligt bland yngre män, drabbar tillståndet cirka var fjärde man under 40 år. Det finns dock hjälp att få och du kan relativt enkelt avhjälpa problemet.

Vad är impotens?

Erektil dysfunktion (ED) är ett tillstånd som innebär att penis inte får tillräckligt mycket blod för att kunna skapa en erektion som är tillräckligt hård och varaktig för att du ska kunna genomföra ett samlag. Om du lider av ED inträffar detta upprepade gånger och påverkar din förmåga att ha ett aktivt sexliv. Många tror att erektil dysfunktion är ett problem som endast äldre män drabbas av, men tillståndet kan även drabba yngre män. Få män, särskilt de under 40 års ålder, vill erkänna att de har detta problem.

Vilka är symptomen på impotens?

Det finns i huvudsak tre symptom på erektil dysfunktion. Dessa kan leda till minskad sexlust eller att du helt förlorar intresset för sex. Symptomen är ganska enkla att identifiera och är följande:

  • oförmåga att få en erektion
  • oförmåga att bibehålla en erektion tillräckligt länge för att kunna genomföra ett samlag
  • svårigheter att få en tillräckligt hård erektion för att kunna genomföra ett samlag

Kan komplikationer uppstå till följd av att man har impotens som ung man?

De fysiska komplikationer som kan uppstå till följd av erektil dysfunktion är vanligtvis lindriga. Män som har impotens drabbas generellt sett inte av långvariga hälsoproblem. Potensproblem kan dock vara ett tecken på ett mer allvarligt sjukdomstillstånd såsom en hjärtsjukdom.

Varför drabbas man av impotens som ung?

Det är svårt att uppskatta exakt hur många män som lider av impotens. Detta eftersom det finns ett stort mörkertal i och med att unga människor kan vara för generade för att prata om sina erektionsproblem. Man uppskattar dock att ett stort antal unga män upplever dessa problem och att det är långt ifrån ovanligt med impotens i ung ålder. Hos äldre män har oftast potensproblemen sin grund i fysiska orsaker som exempelvis tunnare blodkärl. Detta är dock ej fallet hos yngre män utan problemen kan i större utsträckning härledas till psykiska orsaker. Den största anledningen till impotens hos unga män sägs vara oro, som i sin tur kan ha orsakats av flera olika anledningar.

Oro kan leda till impotens i ung ålder

Om du är bekymrad och känner oro i samband med ditt sex- och samliv kan detta leda till prestationsångest, som i sin tur kan resultera i problem med att få stånd. Detta kan bland annat leda till följande saker:

  • att du drar dig för att ha samlag och/eller oroar dig över din sexuella prestationsförmåga
  • att du oroar dig över att göra din partner gravid eller för att få könssjukdomar
  • att du är oerfaren eller tidigare har haft dåliga erfarenheter av sex
  • att du har för bråttom eller känner dig rädd för att bli upptäckt

Oro är dock inte den enda anledningen till impotens hos män: depression, stress, spändhet, biverkningar av läkemedel eller din relation till din partner kan också spela in. I vissa fall kan impotensen ha fysiska orsaker även hos yngre män. Detta gäller för cirka en av fem av de patienter som upplever impotens i ung ålder.

impotens ung och oerfaren

Livsstilsfaktorer

Även om erektionsproblem hos unga män vanligtvis förknippas med psykiska orsaker kan även din livsstil ha en inverkan. Några exempel på livsstilsfaktorer som kan leda till impotens hos yngre män är en hög alkoholkonsumtion, rökning, användning av droger och övervikt. Om du drabbas av impotens som ung man bör du vara medveten om vilka ändringar i din livsstil du kan göra som kan förbättra dina problem.

Fysiska faktorer

Oavsett ålder löper du som man en ökad risk att drabbas av olika sjukdomar som kan leda till potensproblem om du är överviktig och stillasittande eller har dåliga kostvanor. Några exempel på sådana sjukdomstillstånd är hjärtsjukdomar, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Vissa typer av medfödda hjärtsjukdomar kan ligga latenta och endast orsaka problem i vuxenlivet. Om du, oavsett ålder, upptäcker att din erektila funktion är förändrad bör du därför kontakta din läkare för att utesluta att du lider av ett mer allvarligt tillstånd.

Erektil dysfunktion kan även orsakas av skador på nerver eller artärer i närheten av penis. Även kirurgiska ingrepp för att avlägsna cancer i prostatan eller urinblåsan kan leda till att nerver och artärer i penis skadas, även om så inte alltid är fallet. Skador på ryggraden är en annan form av skada som kan leda till svårigheter att få och bibehålla en erektion, liksom skador på penis, prostata, bäcken och urinblåsa.

Vad visar studier på unga med impotens?

Impotens är vanligare bland äldre män, men drabbar även många yngre män. Cirka 50 procent av alla män i 50-årsåldern är drabbade och 60 procent av män i 60-årsåldern. Vissa studier indikerar att impotens bland unga män kan vara vanligare än vad man tidigare trott. Forskare har funnit att erektil dysfunktion drabbar hela 26 procent av alla vuxna män under 40 år. Närmare hälften av dessa unga män led av allvarlig impotens. Den senare siffran är jämförbar med andelen äldre män som lider av svår erektil dysfunktion. Forskare har även funnit att yngre män som lider av impotens i högre grad än äldre män med potensproblem röker eller använder droger.

Fysiska orsaker vanligare än man tidigare trott

I andra studier har man fastslagit att ett betydande antal unga män lider av impotens. Tidigare trodde man att psykologiska orsaker låg bakom alla fall där män led av impotens i ung ålder, men numera tros cirka 15 till 20 procent av fallen ha fysiska förklaringar. Man har även funnit att unga män med potensproblem löper en större risk att drabbas av sjukdomar och förtida dödsfall än unga män utan potensproblem.

Hur behandlar man impotens hos unga män?

Att behandla impotens är betydligt lättare i dag eftersom att de flesta läkemedel som finns att tillgå har liten risk för negativa biverkningar. Du som är ung man med impotens bör dock rådgöra med din läkare. Läkaren överväger sedan användning av receptbelagda läkemedel eftersom dessa kan vara olämpliga för vissa patientgrupper. Du bör även försöka lösa problemet genom att göra förändringar i din livsstil eller försöka prata med din partner i första läget. Alternativt kan du prata med en läkare för att beskriva problembilden mer ingående.

Receptbelagda läkemedel förmodas vara den vanligaste behandlingen för män som lider av impotens, men det finns en trend hos yngre män där läkemedlen snarare används för att prestera bättre, även om man inte har erektionsproblem. Man bör vidta försiktighetsåtgärder med alla receptbelagda mediciner eftersom de kan medföra biverkningar. De är inga afrodisiakum, och även om biverkningar är sällsynta måste behandlingarna ändå skrivas ut till dig av en legitimerad läkare innan du kan använda dem.

Så behandlar du impotens med psykologiska orsaker

Om din impotens orsakas av oro eller andra psykiska problem, vilket är vanligare hos yngre män än hos äldre män, är det viktigt att gå till botten med de bakomliggande orsakerna. Att träffa en psykolog eller terapeut för att prata om dessa problem kan hjälpa dig att analysera vad som orsakar just dina erektionsproblem. Därefter kan du på ett mer effektivt sätt behandla dessa.

Vad hjälper mot impotens?

Du som utan framgång har testat andra behandlingsmetoder kan köpa Viagra, Cialis, Levitra, Spedra samt vissa variationer av dessa potensmedel här på euroClinix webbplats. Du kommer före din beställning få genomgå en onlinekonsultation för att säkerställa att önskad läkemedelsbehandling är lämplig för dig. Om du känner dig osäker på vilket läkemedel som är rätt för just dig kan du med fördel titta närmare på vår guide till olika potenspiller.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans