Impotens hos unga män

Du behöver inte känna dig ensam om att ha problem med potensen. Många unga män upplever någon gång impotens och ofta beror det på nervositet eller en överkonsumtion av alkohol. Det finns dock hjälp att få och du kan lätt överkomma problemet.

Orsaker till impotens hos unga män

Det är väldigt svårt att få en uppfattning om exakt hur många män som lider av impotens eftersom det finns ett stort mörkertal i och med att unga människor kan vara för generade för att prata om sina erektionsproblem. Man uppskattar dock att ett stort antal unga män upplever dessa problem och det är långt från ovanligt. Hos äldre män har oftast impotens sin grund i fysiska orsaker som exempelvis tunnare blodkärl. Detta är dock ej fallet hos yngre män utan kan snarare förknippas med psykiska orsaker. Den största anledningen till impotens hos unga män sägs vara orolighet, som i sin tur kan ha orsakats av flera anledningar.

Oro och prestationsånget

Om man är bekymrad och känner oro i samband med ens sex- och samliv så kan detta leda till prestationsångest som i sin tur kan resultera i problem med att få stånd. Detta kan i botten grunda sig på:

  • att man drar sig för att ha samlag och/eller att man är rädd för hur man presterar;
  • att man oroar sig över att göra någon gravid eller att ådra sig könssjukdomar;
  • att man är oerfaren eller att man har haft dålig erfarenhet av sex;
  • att man har för bråttom eller att man är rädd för att bli upptäckt.

Oro är dock inte den enda anledningen till impotens hos män: depression, stress, spändhet, biverkningar av andra mediciner eller din relation till din partner kan också spela in.


impotens ung och oerfaren


Livsstilsfaktorer

Även om erektionsproblem hos unga män vanligtvis förknippas med psykiska orsaker så kan även din livsstil ha en påverkan, exempelvis hög alkoholkonsumtion, rökning, droger och övervikt. Om du upplever erektionsproblem bör du vara medveten om vilka ändringar i din livsstil du kan göra som kan förbättra dina problem.

Hur man behandlar impotens hos yngre män

Att behandla impotens är mycket lättare i dag eftersom att de flesta läkemedel som finns att tillgå har liten risk för negativa biverkningar. Yngre män bör dock rådgöra med läkare innan de överväger receptbelagda mediciner eftersom dessa kan vara olämpliga för vissa personer. Man bör även försöka lösa problemet genom att ändra ens livsstil eller försöka prata med sin partner i första taget, alternativt med en läkare för att beskriva problembilden mer på djupet.

Om oro eller andra psykiska problem orsakar din impotens, vilket är vanligare hos yngre män, är det viktigt att gå till botten med detta. Att träffa en psykolog eller terapeut för att prata om dessa problem kan hjälpa dig att se vilket som orsakar just dina erektionsproblem.

Hur går man vidare när inget fungerar?

Om du har provat på dessa alternativ utan framgång så kan du göra en onlinekonsultation på euroClinix hemsida som kommer att granskas av en av våra läkare. Är du osäker på vilken behandling som är bäst för dig? Kolla in vår guide till olika potensmedel.

Receptbelagda läkemedel förmodas vara den vanligaste behandlingen för män som lider av impotens, men det finns en trend hos yngre män där medicinerna snarare används för att prestera bättre, även om man inte har några erektionsproblem. Man bör vidta försiktighetsåtgärder med alla receptbelagda mediciner, såsom Viagra, Cialis och Levitra, eftersom de kan medföra eventuella biverkningar. De är inga afrodisiaka, och även om biverkningar är sällsynta måste de ändå skrivas ut till dig innan du kan använda dem. Läs mer om hur du kan beställa en impotens-behandling med en snabb och enkel konsultation online.

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans