> Impotens > Viagra > Viagra: den optimala doseringen

Viagra: den optimala doseringen

För behandling av impotens (erektil dysfunktion) med Viagra finns det 3 olika doseringsalternativ att välja mellan. En tablett av preparatet innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg av den aktiva substansen sildenafil. Vilken dos som är optimal bestäms individuellt under samråd med läkare. Justeringar kan eventuellt utföras efteråt.

Rätt dos väljs enligt individuella behov

Under konsultationen med läkare är det viktigt att han eller hon informeras om eventuella hälsoproblem och läkemedel som intas. Baserat på denna information kan läkaren sedan avgöra vilken dos som är bäst lämpad och ger den lägsta risken för biverkningar.

Speciellt när du tar andra läkemedel måste det säkerställas att det inte finns några interaktioner med Viagra. Viagra utvidgar blodkärlen, vilket går hand i hand med en sänkning av blodtrycket. Om potensmedlet tas samtidigt som blodtryckssänkande läkemedel, till exempel Alfa-receptorblockerare, kan detta leda till en farlig sänkning av blodtrycket.

Viagra 25 mg för mild impotens och hälsorestriktioner

Den lägsta doseringen är särskilt lämplig för äldre män, eftersom de även kan ha andra hälsoproblem, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Risken för biverkningar minskar till följd av den lägre dosen och är mycket lindrigare än vid högre doser.

Viagra 50 mg som standarddos

För män utan befintliga sjukdomar eller hälsoproblem kan Viagra 50 mg ordineras som en första dos. För det mesta visar sig denna dosering vara tillräcklig och ger den önskade effekten. Om alltför kraftiga biverkningar förekommer kan man i framtiden använda Viagra 25 mg. Alternativt kan doseringen ändras till 100 mg om den ger en alltför svag effekt.

Det bör noteras att potensen inte förbättras hos vissa män omedelbart när man tar den första dosen. I detta fall bör behandlingen inte avslutas, men upprepas flera gånger. Viktigt här är fortfarande att man håller den rekommenderade 24 timmar långa intagspausen.

Viagra 100 mg vid svår potensstörning

Den maximala dosen används av män med svår erektil dysfunktion när lägre doser inte är tillräckliga. På grund av den högre mängden av den aktiva beståndsdelen ökar risken för biverkningar. Hjälpa den maximala dosen inte till förbättrad erektil funktion bör man diskutera med läkare om alternativa potensmedel.

Verkar en högre dos av sildenafil bättre?

En studie genomförd av Pfizer visar att Viagra inte nödvändigtvis fungerar mer effektivt vid högre doser. Hos 63% av de män som tagit Viagra 25 mg, var den administrerade dosen tillräcklig för att uppnå en förbättring av erektil funktion. 74% av män som har använt Viagra 50 mg kände att denna dos var effektiv och 82% av deltagarna i studien, som ordinerades 100 mg Viagra, rapporterade problem att uppnå en erektion.

Hur effektiva ar Viagradoseringarna?
schema Effektivitet av Viagradosering

Ändå är startdosen vanligen 50 mg och den justeras vid behov, eftersom högre doser förutom en starkare effekt även ökar risken för biverkningar avsevärt. Dessutom är Viagra 100 mg på grund av dålig hälsosituation inte lika lämplig för alla män.

100 mg av sildenafil per tablett är den högsta registrerade enhetsdosen. En dos som är ca. 100 mg har inga andra hälsofördelar och orsakar ingen ytterligare förbättring i erektil funktion.

Orsakar en lägre dos färre biverkningar?

Viagra betraktas i huvudsak som en medicin som tolereras väl, men biverkningar är inte uteslutna. Enligt en studie, som genomfördes av Viagratillverkaren Pfizer, drabbas mindre än 2% av biverkningar när man tar Viagra. Deltagarna i studien som upplevde smärta rapporterade att styrkan i denna var beroende av dosen:

Biverkning 25 mg 50 mg 100 mg Placebo
Huvudvärk 16% 21% 28% 7%
Värmevallningar 10% 19% 18% 2%
Matsmältningsbesvär

3%

9%

17%

2%

Dimsyn 1% 2% 11% 1%
Nästäppa

4%

4%

9%

2%

Ryggsmärtor 3% 4% 4% 2%
Muskelsmärtor 2% 2% 4% 1%
Yrsel 2% 3% 3% 1%
Svindel 3% 4% 3% 2%
Hudutslag 1% 2% 3% 1%

Även om biverkningar förekom endast sällan under studien bör hälsotillståndet och den individuella risken övervägas innan man väljer rätt dos.

Råd för optimal effekt

Oavsett dosen fungerar Viagra endast när en sexuell stimulans sker. Om man bara tar potensmedlet utan sexuell stimulering kan en erektion inte ske. Uppkomsten av verkan av potensmedlet sker ungefär 30 till 60 minuter efter intag. Det är därför viktigt att komma ihåg att ta preparatet före det planerade samlaget.

Uppkomsten av verkan fördröjs om läkemedlet tas med en fettrik kost. Det rekommenderas att Viagra sväljs med vatten för att utesluta att effekten påverkas. Ett enzym i grapefruktjuice hämmar t.ex. nedbrytningen av sildenafil, vilket ökar risken för biverkningar. Överdriven alkoholkonsumtion under användning av potensmedel bör undvikas.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans