> Impotens > Viagra > Viagra kan hjälpa mot jetlag

Viagra kan hjälpa mot jetlag

Viagra är en medicin som används för behandling av impotens (erektil dysfunktion). Den gemensamma faktoren är potensstörningar, som drabbar en del män hårt. Viagra som läkemedel, vars aktiva substans sildenafil ursprungligen utvecklades för behandling av hjärtsjukdomar, har en annan intressant effekt. Det bidrar till att bekämpa den fruktade jetlagen efter långa flygningar.

Jetlag kan förstöra den första semesterdagen

När flygresenärer når en annan tidszon hotar jetlag. Speciellt ofta är detta fallet när du reser i öst. Ändå känner bara en låg andel av passagerare blytung trötthet och problem med anpassning till förändrad dagsrytm. Det är den interna klockan som orsakar problem för människor.

Rytmen för behovet av mat och sömn blir irriterad när solen går ner allt tidigare, än vad den normala rytmen föreskriver.

Dagen blir längre genom en sådan resa. Således håller sig resenärerna vakna längre än de skulle vilja. Dagen börjar sedan kännas alldeles för sen, vilket inte alltid kan kompenseras genom att sova.

Jetlag och Viagra - hur fungerar de tillsammans?

Att förhindra en jetlag eller åtminstone övervinna den så snabbt som möjligt är av intresse för alla resenärer. Intressant är att forskning påvisar att vissa läkemedel sannolikt gör sömnbeteendet mer robust. Detta gäller även för Viagra, eftersom en av den aktiva substansen sildenafils biverkningar är sömnlöshet.

Även sömnstörningar räknas hit. Detta kan vara mycket irriterande i vardagen, men är önskvärt vid jetlag. Att lida av sömnstörningar innebär också att man är för vaken för att utveckla en verklig trötthet. Detta är precis en effekt som kan vara ganska bra under en lång flygning. Frågan är om det är klokt att ta Viagra att för att motverka jetlag.

Den som tar Viagra är kanske tillfälligt nöjd med bieffekt om tröttheten är frånvarande. Detta gäller även för män som inte på grund av läkemedelsinteraktioner kan ta något annat läkemedel för jetlag och nu upplever en dubbel effekt med Viagra. Detta innebär att impotensen och jetlag uteblir.

Behandling av jetlag med läkemedel

Läkemedel som kan verka mot jetlag är till exempel amfetamin, som är populär särskilt hos frekventa flygresenärer och gör att tröttheten uteblir. Emellertid är detta medel inte lätt tillgängligt i Sverige. Av denna anledning är det förståeligt att män som ändå tar Viagra använder bieffekten till sin fördel.

Det är en fördel om effekten av medlet är väl känt, eftersom risken då återigen kan minskas betydligt. Män som är förtrogna med användning av Viagra kan göra en god bedömning om när de måste ta medlet för att uppnå den önskade bieffekten vid rätt tidpunkt. När kroppen har brutit ned ingredienserna minskar effekten.

Undvik misstag med Viagra vid resor

Även när sömnproblem och den därmed önskade vakna känslan kan förhindra jetlag eller avsevärt minska den, kan detta också ge upphov i missförstånd som skapar problem. Detta gäller särskilt när Viagra används. Ett av de största problemen är överdos. Viagra är inte ett stimulerande ämne.

Den som vill hålla sig vaken, eftersom semesterplanering inte tillåter en flera dagar lång paus eller på grund av att denna fas bara är alltför påfrestande, bör inte ta Viagra. Män som tar Viagra för första gången för att dra nytta av sömnproblemsbieffekten bör tänka på att denna biverkning inte nödvändigtvis inträffar.

Även om sömnstörningar är en av de vanligaste biverkningarna finns det ändå ingen garanti för detta. Det är ändå ingen lösning att överäta Viagra i vilket fall som helst. På så sätt kan man orsaka farliga biverkningar, så som smärtsamma permanenta erektioner, vilka kan vara mycket obehagliga under en flygning och en behandling är möjlig endast vid slutdestinationen.

En annan möjlig konsekvens är allvarlig hypotoni, eftersom den aktiva ingrediensen sildenafil ursprungligen utvecklades för behandling av hjärtsjukdomar. Man behöver inte vara rädd för denna effekt vid ett rekommenderat intag av Viagra, men nog vid en överdos.

Lågt blodtryck (hypotension): Symtom
Symtom av lågt blodtryck

Särskilt med tanke på att passagerare måste sitta stilla i timmar, och inte kan röra på sig alls eller i tillräcklig mån, är denna reaktion farlig. Dessutom finns det i stort sett ingen möjlighet under en flygning att få medicinsk behandling utöver normal första hjälp.

Viagra finns heller inte tillhanda för kvinnor. Kvinnor som lider av jetlag och vars män tar Viagra kanske försöker att övervinna trötthet med Viagra. Ett sådant försök ska absolut inte ske.

Ett av de viktigaste skälen är att Viagra bara är tillgängligt mot recept och tolereras inte av alla personer. Det finns vissa sjukdomar som utesluter användning av Viagra. Läkaren som utfärdar recept kontrollerar om det finns skäl till oro för hälsan om villkoren för att använda läkemedlet inte uppfylls. Viagra kan därför endast användas av män som läkare utfärdat receptet för. I tveksamma fall bör därför andra alternativ övervägas för att övervinna jetlag.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans