Förkylning och influensa - Vad är skillnaden?

Både förkylning och influensa orsakas av virus som orsakar luftvägssjukdomar. De har många gemensamma symtom som lätt kan blandas ihop och lätt leder till att feldiagnostisering, influensa som förkylning och vice versa. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan symtom på influensa och förkylning, för att försäkra sig om att man får en korrekt behandling. En förkylning försvinner ofta efter ett par dagar medan en influensa vara mer långlivad och orsaka mer allvarliga sjukdomar som till och med kan orsaka livshotande konsekvenser hos vissa människor, till exempel äldre och mycket unga, såväl som personer som lider av någon form av sjukom.

En annan viktig aspekt för att känna igen symtomen är när det kommer till dess behandling. Influensa behandlas med ett antivirilt läkemedel, Tamiflu, som är som mest effektivt under de tidiga skedet av en influensa. En stor skillnad är hur snabbt och agressivt viruset sprider sig. Under de allra första stadiet av influensa eller förkylning kommer du se liknande symtom, men hur fort de förvärras beror på sjukdomen du lider av. Några vanliga symtom som gäller för båda sjukdommarna är täppt näsa, huvudvärk och hosta, influensa orsakar även en hög feber.

Ofta under de första dagarna av influensa kommer du uppleva frossa och kraftig smärta och värk i kroppen, särskilt i lederna, ryggen och benen. Den plötsliga uppkomsten av värk och smärta, feber och ofta trötthet kommer göra att du blir sängbunden under de tidiga stadiet av influensa.

Till sist, för att skilja influensa och förkylning, är den största skillnaden längden av tid som viruset finns i kroppen. En förkylning till exempel bör inte vara mer än en vecka, och de kraftiga symtomen är värst unde de första dagarna. Influensa kan vara upp till tre veckor, där den första veckan är värst.

Förkylning Influensa
anatomi av ett virus anatomi av ett influensa virus
 
Skillnader
 • Sällan feber, om så, mild
 • Orsakar sällan huvudvärk
 • Orsakar ibland viss värk och smärta
 • Mild till ingen trötthet
 • Extrem utmattning är ovanligt
 • Nästäppa är vanligt
 • Frekventa nysningar
 • Halsont är vanligt
 • Måttlig bröstsmärta
 • Kan som värst leda till bihåleinflammation, förstoppning och öronvärk
 • Inträffar alltid tillsammans med feber
 • Ihållande huvudvärk
 • Kraftig smärta i hela kroppen
 • Trötthet och utmattning kan vara i tre veckor
 • Extrem trötthet de första tre dagarna
 • Sälla upplevs täppt näsa
 • Nysningar inträffar sällan
 • Halsont är inte lika vanligt för influensa
 • Kraftig bröstsmärta
 • Kan leda till bronkit eller lunginflammation som båda är farliga sjukdomar

Förebygga influensa med Tamiflu

Det är viktigt att komma ihåg att både förkylning och influensa är väldigt smittsamma, speciellt under de tidiga stadiet. Båda träder in i kroppen genom slemhinnorna i munnen, näsa och öronen, och smittas generellt sätt via luften, vilket gör sjukdomarna väldigt smittsamma.

Det är också viktigt att förstå att det inte alltid är symtomen som är olika, utan graden av allvarlighet som de leder till, samt hur länge de håller i sig. Om du är i tvivel om det är en kraftig förkylning eller en influensa, är det bästa rådet du kan få att uppsöka en doktor för provtagning och professionell diagnos.

tamiflu original förpackning

Mer information om när du skall använda tamiflu

Tamiflu är ett antiviralt läkemedel som kan användas för att behandla och förebygga influensa typ A och influensa typ B.

  Mer Information och konsultation

Förebygga förkylning eller influensa

En annan skillnad är hur du förebygger förkylning och influensa. Det är praktiskt taget omöjligt att hindra att en förkylning inträffar. Det är ett luftburet virus, det finns inget vaccin och det är väldigt smittosamt. Det finns inget skydd mot det om du inte helt undviker kontakt med andra personer eller i alla fall personer som är drabbade av viruset. Influensa kan dock förebyggas med en årlig infektion, eller med hjälp av antiviral behandling (Tamiflu).

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans