Olika typer av influensa

Det finns tre typer av influensavirus: influensa A, B och C. Varje virus har liknande symtom och infekterar dina lungor och övre luftvägarna, orsakar plötslig feber och generell värk och smärta. Normalt sätt kommer det varje år finnas en eller två varianter av influensa typ A, såväl som en typ B. Inte alla varianter är lika farliga och välspridda, typ A och B är de vanligaste.

Anatomi av ett influensavirus
hur ett influensavirus är uppbyggt

Influensa typ A

Influensa A är den typ som har potential att vara mest farlig och skadlig av alla de tre typer som finns av viruset. Det förekommer huvudsakligen bland vilda fåglar, men kan också smittas mellan djur, även människor. När det smittar så förändras strängen och viruset kan utvecklas utan varning. När detta inträffar tillsammans med det faktum att influensa är väldigt smittosamt, kan pandemier och massutbrott av typ A inträffa. Svininfluensa och fågelinfluensa är båda exempel på typ A av influensaviruset som utvecklats genom olika arter och resulterat i ett dödligt virus.

Dessa virus kan också delas in i ytterligare subtyper beroende på den typ av protein som finns i deras skal, nämligen hemagglutin (H) och neuraminidas (N). Till exempel är svininfluensa känt som H1N1 och fågelinfluensa H5N1.

Influensa typ B

Influensa typ B härstammar vanligen från människor. Det är en enklaste typen av influensa du kan drabbas av, i det hänseende att den inte ofta muterar eller utvecklas, vilket gör viruset stabilt. Beroende på att viruset inte förändras har ett botemedel utvecklats och de personer som drabbas kan enkelt behandlas. Typ B muterar upp till tre gånger så långsamt som typ A, människor kan därför utveckla en immunitet mot det redan vid en ung ålder.

Influensa typ C

Typ C är den minst vanliga typen av influensa och kan påträffas bland hundar, grisar och människor. Det drabbar sällan vuxna men kan drabba små barn. Influensa typ C orsakar ingen epedimi men kan orsaka inlammation i luftvägarna och komplikationer om en person är infekterad.

Influensa A Influensa B Influensa C
Mest farlig
Minst farlig
Mest förekommande
Minst förekommande
Orsakar flest pandemier
Minst sannolik att orsaka en pandemi
Förekommer oftare bland barn än vuxna
Stor förmåga att mutera till en farligare typ

Vilka är de farligaste typerna av influensa?

Typ A är den enda typen av influensa som kan vara livshotande. Anledningen till detta är dess subtyper kan mutera utan varning. Exempel på subtyper är svininfluensa och fågelinfluensa, de kan attackera människor och för dessa nya typer av viruset finns det ingen behandling för. Tiden det tar att utveckla en ny behandling tillåter viruset att spridas, och skapa en ny subtyp, vilket är hur en pandemi startar. Dessa subtyper sprider sig snabbt och infekterar många personer, Tills ett botemedel utvecklats eller spridningen är under kontroll, kan leda till många dödsfall, speciellt i fattigare områden när det inte finns möjligheter till lindrande behandling.

Behandla influensa med Tamiflu

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans