> Influensa > Influensa – riskgrupper

Influensa – riskgrupper

Influensa är ett luftburet vius som attackerar andningsvägarna. För sig själv, utan andra komplikationer anses det inte vara ett farlig sjukdom. Det kan dock leda till skadliga och farliga konsekvenser om du redan lider av en annan sjukdom. De som är mer sannolika att drabbas av skadliga konsekvenser är de som är en del av nedanstående riskgrupp. Personer som faller in i dessa kategorier ska vara försiktiga för att minimera risken att drabbas av sjukdomen.

Riskgrupper för influensa

unga och äldre

Om du är över 65, eller under 5, har du en högre risk att drabbas av kraftiga effekter från influensa. Antingen är din kropp och immunförsvar inte tillräckligt utvecklat för att bekämpa viruset eller har din kropp blivit svagare och är inte tillräckligt starkt.

problem med astma

de som lider av allvarliga hälsoproblem, redan innan de drabbas av influensa, löper en högre risk att drabbas av skadliga bieffekter. Om kroppen redan är upptagen med att bekämpa andra sjukdomar, kan influensan göra dig mer känslig till ytterligare problem. Vanliga sjukdomar som kan öka en persons risk för influensa är:

  • Kroniska lungsjukdomar såsom astma
  • Cancer
  • Diabetes
  • Hjärtsjukdomar
  • Njur-, lever- och blodsjukdomar
  • Neurologiska och neuromuskulära sjukdomar
immunsjukdomar

Om du lider av ett nedsatt immunförsvar tillhör du en av riskgrupperna. Personer med HIV eller AIDS faller också in i denna grupp, då båda sjukdomarna direkt attackerar och förstör immunförsvaret.

gravid kvinna

Om du är gravid kan du också ha ett nedsatt immunförsvar, som inte är tillräckligt starkt för att bekämpa farliga komplikationer som orsakas av viruset, både för dig själv och för ditt ofödda barn.

bild på kemoterapi

Personer som genomgår kemoterapi för behandling av cancer, kommer vara under oerhörd stress beroende på de skadliga effekterna av behandlingen. Behandlingen ska behandla cancer, men kommer också göra kroppen väldigt svag och mottaglig för infektioner, därför kan det vara väldigt farligt att i det läget drabas av influensaviruset.

Andra riskgrupper för influensa

Det finns även andra än ovanstående riskgrupper, som inte nödvändigtvis har några tidigare hälsoproblem. De kan exempelvis vara personer som spenderar mycket tid med infekterade personer eller djur, såsom sjukvårdspersonal eller farmägare.

Försiktighetsåtgärder för att förebygga influensa

Det finns några olika försiktighetsåtgärder du kan vidtaga för att undvika att drabbas av sjukdomen, om du faller in i någon av riskgrupperna. För det första, och kanske det mest självklara, om du är i en riskgrupp och drabbas av influensa tveka då inte att uppsöka vård.

För säkerhets skull bör du överväga att vaccinera dig eller ha ett receptbelagt anitvirilt läkemedel nära tillhands, om du skulle uppleva något av de symtom som finns för influensa.Om du inleder behandlingen tidigt kan du snabba på återhämtningen och minimera effekten som viruset har på kroppen.

Reducera kontakten med personer som lider av eller nyligen lidit av influensa. Undvik högriskområden såsom badhus och gym under vintern, om det är känt att en aktiv sträng av viruset flurerar.

Genomgå en vaccination av influensa. Detta finns på de flesta apotek eller vårdcentraler och är väl värt att investera i om du tillhör en riskgrupp.

Läkemedel för att förebygga influensa

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans