> Influensa > Tamiflu > Biverkningar med Tamiflu

Biverkningar med Tamiflu

Tamiflu (Oseltamivir) är ett receptbelagt läkemedel som kan orsaka biverkningar under din behandling. Det är långtifrån alla som upplever några biverkningar, men de kan uppstå under din behandling och de skiljer sig från person till person, även om de är mer sannolikt att de uppstår i början på din behandling av influensa. Om några av biverkningarna inte försvinner är det viktigt att du kontaktar en doktor som kan diskutera vilka alternativ du har.

Några av de vanligaste biverkningarna med Tamiflu är:

 • Huvudvärk och illamående
 • Diarré och magsmärtor
 • Matsmältningsbesvär och trötthet
 • Sömnbesvär och orolig sömn
 • Yrhet och näsblod
 • Ögoninflammation
 • Hudutslag
 • Leverinflammation

Mindre vanliga biverkningar som kan upplevas är krampanfall och psykiatriska händelser såsom onormalt beteende, koncentrationssvårigheter, sänkt medvetandenivå, delirium och hallucinationer. Dessa mindre vanliga biverkningar drabbar dock oftast bara barn och ungdomar, vissa vuxna har dock märkt viss depression.

Kan vem som helst använda Tamiflu?

Nyligen har doktorer gått ifrån att fritt skriva ut recept för att behandla eller preventivt hindra att drabbas av influensa. Under den senaste svininfluensa pandemin anändes Tamiflu för att kraftigt sprida spridningen av viruset, men nu är alltså doktorerna mer restriktiva vid utskrivning.

Det finns en särskild typ av personer som dock har en ökad risk att drabbas av komplikationer när de använder Tamiflu. De behöver vara mer försiktiga vid användande av Tamiflu. Om du har ett nedsatt immunförsvar, antingen på grund av kraftig medicinering såsom kemoterapi eller på grund av sjukdomar såsom HIV/AIDS behöver du vara försiktig med Tamiflu då biverkningarna kan vara starkare.

Personer måste också vara försiktiga om de använder Tamiflu istället för influensavaccination. Det är endast effektivt då du använder det. De som vill förebygga influensa för en hel säsong måste vara medvetna om att de inte är skyddade under hela tidem, bara då du använder tabletterna. Vill du vara långsiktigt skyddad måste du vaccinera dig.

Vem bör inte använda Tamiflu?

Personer som lider av en nedsatt leverfunktion eller som genomgår dialys för njur problem ska inte använda Tamiflu. Tamiflus biverkningar kan då vara alltför allvarliga och läkemedlet kan rent av skada din kropp.

För att undvika biverkningar i samband med Tamiflu, vad kan jag göra?

För att undvika biverkningar av den högre skalan bör du:

 • Ta läkemedletregelbundet, enligt ordination och fullfölja hela behandlingen
 • Inte använda Tamiflu som ett substitut till vanlig vaccination
 • Inte använda det som en regelbunden prevention under hela säsongen.

Mer Information

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans