> Influensa > Tamiflu > Oseltamvir - den aktiva ingrediensen i Tamiflu

Oseltamvir - den aktiva ingrediensen i Tamiflu

Oseltamivir fosfat är den aktiva ingrediensen i det enda receptbelagda läkemedlet mot influensa, Tamiflu. Det är ett antivirilt läkemedel som saktar ner spridningen av influensaviruset i kroppen. Tamiflu Oseltamivir används för att behandla influensa typ A och B, och dess effektivitet visade sig senast vid pandemin av svininfluensa 2009.

Tamiflu Osetamivir kan både behandla och förebygga spridningen av influensa viruset om det tas snabbt efter de första symtomen visar sig. Det är ett vad som kallas ett pro-läkemedel, vilket betyder att den aktiva ingrediensen i Tamiflu är inaktiv innan den tas upp av kroppen. När oseltamivir frigörs i kroppen omvandlas det till sin aktiva form genom en metabolisk process i kroppen.

Oseltamivir fosfat (Tamiflu)
Oseltamivir fosfat struktur

Hur fungerar oseltamivir?

Oseltamivir är en neuraminidas-hämmare. Neuraminidas är ett enzym i kroppen som hjälper influensaviruset att spridas från en frisk cell till en annan. Influensa är ett extremt smittosamt luftburet virus som påverkar lungorna och luftvägarna. Det sprids vidare genom luften när vi pratar, hostar eller nyser. Influensaviruset kan också överleva på platser i upp till 48 timmar, viruset kan därför enkelt spridas genom normal kontakt mellan personer.

Influensaviruset kommer in i näsa och mun och flyttar sig vidare till luftvägarna och lungorna.Viruset attackerar cellerna och infekterar de samtidigt. När influensaviruset attackerar friska celler kopierar det också sig själv i form flera olika varianter av viruset. Kopiorna lämnar de infekterade cellerna och förflyttar sig till andra celler för att även smitta dessa. Inom en till två dagar kommer viruset ha smittat så många celler det kan. När tillräckligt många celler är infekterade med influensa kommer du börja uppleva symptomen av influensa.

how neuraminidase inhibitors work

När influensaviruset flyttar sig från cell till cell använder det neuraminidas enzymet som transport för att förflytta sig. Viruset behöver friska celler för att reproducera sig och föröka sig. Oseltamivir hämmar neuminidas, vilket betyder att spridningen av influensa minskar i kroppen. Utan denna process kan inte viruset spridas och infektionen försvinner snabbt. I detta kontaminerade stadie är det mycket enklare för kroppen att ta hand om infektionen och snabba på återhämtningen.

När bör jag använda det?

Om influensaviruset klarar av att infektera tillräckligt många celler, eller för många celler, kommer behandlingen inte vara effektiv. Oseltamivir behövs tas i tid för att kunna ha en effekt. För att det ska kunna hjälpa dig att behandla symtomen måste det tas inom 48 timmar av de första symtomen på en infektion. För att hindra att viruset bryter ut måste du ta det 48 timmar inom det att du varit i kontakt med en infekterad person, om du tror att du kan ha blivit smittad.

Om du faller in i en riskgrupp är det värt att diskutera med en doktor om du ska använda Oseltamivir som en förebyggande behandling. De personer som anses att löpa störst risk är äldre, unga barn och personer med ett nedsatt immunförsvar.

Behandla influensa med Tamiflu

Vad hittar jag på den här sidan?
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans