> Medicinska medarbetare

Medicinska medarbetare

Din hälsa och välbefinnande är vår högsta prioritet och vi har vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa att vi kan leverera enastående vård till alla patienter. Vårt medicinska team består av fullt licensierade brittiska läkare och apotekare samt erfarna medicinska rådgivare, som alla är registrerade hos General Medical Council (GMC) respektive General Pharmaceutical Council (GPhC).

All medicinsk personal övervakas av Care Quality Commission (CQC) och kombinerar många års erfarenhet av kompetens inom ett stort antal medicinska specialiteter.

Dr. Anand Abbot
Dr. Anand Abbot
Oberoende medicinsk rådgivare
registreringsnummer: 4307024

Dr. Anand Abbot

Oberoende medicinsk rådgivare | GMC-registreringsnummer:4307024

Dr. Abbot är en erfaren lokal allmänläkare med över 17 års lokal erfarenhet inom NHS (brittiska statliga sjukvården) och privat sektor. Han utexaminerades från St Georges Medical School London 1996 och har arbetat inom sjukhussektorn och är sedan länge praktiserande allmänläkare. Han erhöll medlemskap i Royal College of General Practitioners år 1999.

På euroClinix har han utsetts till oberoende medicinsk rådgivare som ledare för organisationens styrning.

Dr. Mahesh Chhaya
Dr. Mahesh Chhaya
Förskrivande läkare
registreringsnummer: 7278585

Dr. Mahesh Chhaya

Förskrivande läkare | GMC-registreringsnummer:7278585

Dr. Chhaya tog examen från Kings College London School of Medicine i London 2012. Under den efterföljande allmänläkarutbildningen fick han erfarenhet av olika sjukvårdsområden, inklusive allmänmedicin, kirurgi, palliativ vård, psykiatri, intensivvård och obstetrik och gynekologi. Han erhåll medlemskap i Royal College of General Practitioners år 2018.

Han har gått vidare med att arbeta vid allmänläkarpraktiker i Londons innerstad och har ett särskilt intresse för akutvård.

Dr. Caroline Fontana
Dr. Caroline Fontana
Förskrivande läkare
registreringsnummer: 7526266

Dr. Caroline Fontana

Förskrivande läkare | GMC-registreringsnummer:7526266

Dr. Caroline Fontana utexaminerades från University Positivo / Brasilien 2011, och hon är specialist inom nutriologi, med en examen från den brasilianska nutriologiföreningen och Santa Casa de São Paulo 2014. Dr Fontana är medlem i Royal Society of Medicine och British Medical Association.

Hon har skaffat sig erfarenhet av olika specialiteter innan han blev allmänläkare. Hon har en väl grundad klinisk kunskap inom allmänmedicin, akutmedicin och kvinnors hälsa. Dr Fontana har arbetat på flera olika privata kliniker i London med optimering av patientvården och har utvecklat sin kunskap inom hormonell ersättningsbehandling. Hennes arbete har belönats med ett pris för bästa medicinsk praxis inom den brasilianska grupperingen i London.

Dr. Mike Nosa-Ehima
Dr. Mike Nosa-Ehima
Förskrivande läkare
registreringsnummer: 7411553

Dr. Mike Nosa-Ehima

Förskrivande läkare | GMC-registreringsnummer:7411553

Dr. Nosa-Ehima utexaminerades från Kings College School of Medicine i London 2013, där han tilldelades Jelf-medaljen.

Han har arbetat i London och West Midlands inom allmän praktik och inom en mängd medicinska och kirurgiska specialiteter inklusive allmänmedicin, akutmedicin, allmän och ortopedisk kirurgi. Han har ett särskilt intresse för estetisk medicin och enklare kirurgi.

Dr. Mohamed Mohamed
Dr. Mohamed Mohamed
Förskrivande läkare
registreringsnummer: 7366953

Dr. Mohamed Mohamed

Förskrivande läkare | GMC-registreringsnummer:7366953

Dr. Mohamed arbetar inom akutmedicin inom en rad olika områden, inklusive allmänmedicin, estetisk medicin, allmän kirurgi, trauma, ortopedi samt utbildning inom anestesi och intensivvård.

Han arbetar som ambulerande akutläkare på innerstadssjukhus och har ett särskilt intresse för estetik samt farmakologi och mäns hälsa.

Dr. Sofia Nurein
Dr. Sofia Nurein
Förskrivande läkare
registreringsnummer: 6152039

Dr. Sofia Nurein

Förskrivande läkare | GMC-registreringsnummer:6152039

Dr. Nurein tog examen från läkarhögskolan i Schlesien i Polen 2006. Under den efterföljande allmänläkarutbildningen skaffade hon sig erfarenhet inom olika sjukvårdsområden, inklusive olycks- och akutmottagning, äldreomsorg, obstetrik och gynekologi, nödfallsmedicin, akutmedicin och anestesi.

Hon gick vidare till att arbeta vid allmänläkarpraktiker i innerstaden och akutmottagningar i London och Essex och har ett särskilt intresse för kvinnors hälsa.

Dr. Khawaja Saqib Siddiq
Dr. Khawaja Saqib Siddiq
Förskrivande läkare
registreringsnummer: 6058960

Dr. Khawaja Saqib Siddiq

Förskrivande läkare | GMC-registreringsnummer:6058960

Dr. Siddiq tog examen från Karachis universitet 2002. I Pakistan fick han erfarenhet av allmän kirurgi, urologi och akutmedicin. Efter att ha kommit till Storbritannien fortsatte han inom akutmedicin och fick också erfarenhet i nödfallsmedicin, pediatrik, intensivvårdsmedicin och anestesi.

Han arbetade huvudsakligen på sjukhus i östra England och arbetar för närvarande som ambulerande läkare inom Emergency Medicine East Sussex Healthcare Trust. Han har särskilt intresse för trauma, anestesi och mäns hälsa.

  Så här arbetar vi
  Välj ditt läkemedel
  Fyll i det medicinska
  formuläret
  Läkare utfärdar 
  recept
  Läkemedel skickas 
  från apotek
  Kostnadsfri leverans