Medicinska medarbetare

För att erbjuda fortlöpande support använder euroClinix också kontrakterade läkare tillsammans med våra egna medicinska experter.

Våra samarbetsläkare är kvalificerade EEA-läkare.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans