> Övervikt > Acomplia

Acomplia

I samband med Läkemedelsverkets bestämmelser om att ta bort Acomplia från marknaden, erbjuder inte längre euroClinix detta läkemedel.

Som ett alternativ till Acomplia finns Xenical (orlistat) som är det enda godkända receptbelagda läkemedlet för viktminskning i Sverige.

Acomplia

Varför går det inte längre att köpa Acomplia online?

Efter ett antal genomförda studier beslutade Läkemedelsverket att användandet av Accomplia medförde för stora risker och därför togs läkemedlet bort från marknaden. Det innebär att euroClinix inte längre kan skriva ut läkemedlet.

Varför togs det bort?

Redan när Accomplia godkändes för försäljning så var läkemedlet förknippat med psykiska biverkningar såsom depression. Men antalet patienter som upplevde sådana biverkningar var såpass få och det ansågs därför vara säkert.

När läkemedlet än en gång granskades visade det sig att risken att drabbas av depression var avsevärt högre än man tidigare trott.

Godkänd receptbelagd behandling

Om du tidigare använt Acomplia och vill försöka med ett annat bantningspiller som hjälper till med viktminskning så kan du i stället använda Xenical som kan hjälpa patienter att gå ner ca 3% av kroppsvikten på bara tre månader. Det innebär att, i genomsnitt så går patienter ner ca 8.5kg/år.

Acomplia fungerar genom att öka mättnadskänslan, medan Xenical påverkar matsmältningssystemet och hindrar kroppen från att absorbera fettet som intages från mat. De psykiska riskerna som förknippas med Acomplia, är avsevärt mindre för Xenical.

Vilka är skillnaderna mellan Xenical och Acomplia?

Acomplia Xenical
Aktiv ingrediens Romonabant Orlistat (tetrahydrolipstatin)
Syfte Att dämpa aptiten och öka mättnadskänslan. Att förebygga fett från att absorberas i kroppen.
Hur det fungerar Påverkar hjärnan och nervsystemet. Blockerar CB1 receptorerna i hjärnan som leder till mättnadskänsla. Motverkar nedbrytningen av fett genom enzymer och absorberas av matsmältningssystemet. En tredjedel av allt fett från mat blockeras.
Genomsnittlig viktnedgång 70% av alla patienter patienterna som använde läkemedlet i kombination med träning, gick ner 3% av kroppsvikten. Visat sig vara effektivt i 70% av fallen. Kliniska tester har visat patienter kan uppnå en viktnedgång på 10% eller mer, under endast ett års tid.
Risker och biverkningar Patienter som någon gång drabbats av psykisk sjukdom anses ha en hög risk för återfall. De vanligaste biverkningarna är psykiska, främst depression och självmordstankar. Biverkningar är sällsynta och oftast milda och uppkommer i samband med fettet som inte kan absorberas av kroppen vilket kan leda till oljig avföring, fautens och ökad tarmrörelse.
Dosering Vanligtvis 20 mg 120mg kapsyl som intas tre gånger/dag.
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans