> Övervikt > Belviq

Belviq

Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (Food and Medication Administration) har godkänt ett nytt läkemedel som behandlar fetma och övervikt. Detta efter att studier visat att läkemedlet kunnat hjälpa patienter att gå ner 5% av deras kroppsvikt genom att öka mättnadskänslan efter ett mindre mål.

Belviq (lorcaserin hydrochloride), tillverkas av det Schweiziska läkemedelsföretaget Arena, och är det första läkemedlet för viktminskning som blir godkänt av FDA på över tio år. Sista gången ett viktminskningsläkemedel blev godkänt var 1999 med läkemedlet Xenical (orlistat). Xenical finns tillgängligt i Sverige medan Belviq endast går att få tag på i USA.

Vilka är fördelarna?

Belviq har i kliniska studier visat sig minska kroppsvikten om det kombineras med dietändringar och regelbunden träning. Föregående läkemedel mot övervikt har ifrågasatts, varför FDA nu har satt ribban högre för reglering, vilket innebär att Belviq har kliniskt bevisats vara både säkert och effektivt.

Med den ökande fetman och de olika hälsotillstånd som tillkommer med det, kan den här medicinen förbättra livskvaliteten genom att minska kroppsfettet med 5% och därigenom minska risken för högt kolesterol, typ 2 diabetes och ökad livslängd.

Hur fungerar Belviq?

Den aktiva ingrediensen i Belviq heter lorcaserin hydrochloride och aktiverar serotonin C receptorer, en typ av 5-HT2C receptorer som påverkar hunger och mättnadskänslor. Patienter som tar Belviq känner sig mättare redan efter ett litet mål mat, vilket innebär att kaloriintaget reducerats. Det i sin tur leder till viktnedgång. Man kan säga att Reductil och Belviq liknar varandra på det sättet att båda påverkar aptiten.

Vem kan använda läkemedlet?

Belviq skrivs ut till individer med ett Body Mass Index (BMI) på 30 eller mer. I vissa fall kan det även skrivas ut till de som har ett BMI mellan 27 och 30 om de riskerar att drabbas av viktrelaterade symptom såsom typ 2 diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol.

Vem kan inte använda Belviq?

Den som har ett BMI under 27 kommer inte att kunna få läkemedlet utskrivet. Här kan du räkna ut ditt BMI. Din doktor kan också räkna ut ditt BMI.

Gravida eller ammande kvinnor och individer under 18 år kan inte ta läkemedlet. De som tar antidepressiva eller läkemedel mot hjärtproblem bör heller inte använda Belviq. Det gäller även för de som lider av psykisk sjukdom, priapism eller pulmonari hypertoni.

Hur använder man Belviq?

Belviq är bantningspiller med ett blått överdrag med en dosering på 10mg och kan intas med eller utan mat. Doseringen bör inte överstigas och om patienten inte gått ner 5% av sin kroppsvikt efter 12 veckor, bör behandlingen avslutas då det är osannolikt att kunna ge effekt i framtiden.

Vad finns det för biverkningar?

Som med alla receptbelagda läkemedel, kan Belviq ge biverkningar. De vanligaste för icke-diabetes patienter är huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående eller förstoppning. De som tar insulin för diabetes 2 kan också få hypoglukemi, hosta eller ryggvärk.

Kan jag köpa Belviq online?

Även fast Belviq har godkänts av FDA i USA, så har det inte ännu godkänts i Europa men väntas bli tillgängligt för försäljning år 2013. Det enda läkemedlet mot övervikt som finns tillgängligt på marknaden är Xenical och går att köpa på euroClinix efter du kompletterat en gratis konsultation med en av våra doktorer.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans