Alli och Xenical - viktminskning, övervikt och fetma

Enligt rapporter från SCB lider omkring 700 000 svenskar av fetma, vilket betyder att var tionde svensk har ett BMI på över 30. Denna statistik ensam är nog för att bevisa att fetma och övervikt är ett stort hot mot folkhälsan. Fetman finns utbredd i alla ålders- och samhällsgrupper. På grund av det växande hotet som dessa tillstånd har på folkhälsan och livslängden så växer förespråkarna av användning av bantningspiller för att mildra resultaten av fetmans följder. Med hjälp av behandlingar och mediciner för viktminskning, både receptbelagda och receptfria, så kan problemen med övervikt och fetma begränsas. Det mest eftersökta receptbelagda behandlingen är Xenical. Tidigare var bantningspillret Alli ett populärt val men läkemedlet blev indraget under hösten 2012.

Vad är Alli och varför säljs inte bantningspillret längre?

Alli var en receptfri medicin mot fetma och övervikt som blev godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) under 2009. Alli (Orlistat) kunde köpas på apoteket och fungerade genom att blockera upp till 25% av fettintaget. Alli var inte en snabb lösning för viktminskning, utan hjälpte endast de som var beredda att göra andra nödvändiga förändringarna i sin livsstil såsom att lägga om sin kost och motionera.

Alli slutade marknadsföras under 2012 efter ett antal produktionsproblem med avbrott i produktionen. Försäljningen minskade även då biverkningarna som yttrat sig vid användandet av Alli ofta blev påtagliga.

Vad är Xenical?

Xenical (Orlistat) är en receptbelagd medicin som när den tas i samband med en lågkaloridiet och regelbunden träning, framgångsrik kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Till skillnad från Alli är Xenical receptbelagd då läkemedlet innehåller en större dos av den aktiva ingrediensen Orlistat. Xenical hämmar lipaser och blockerar därmed upptaget av ungefär 30% av fettet i kroppen. Xenical (Orlistat) arbetar i matsmältningen genom att hindra fett att absorberas i kroppen och därigenom minskar vikten. Eftersom Xenical (Orlistat) är en receptbelagd medicin så kan den orsaka biverkningar. Den skrivs dock endast ut till patienter efter genomgången konsultation. Framgångsrik viktförlust vid användande av Xenical (Orlistat) kan endast uppnås om tabletterna tas i samband med en fettreducerad kostplan och regelbunden motion.

Vilken behandling för viktminskning är mer effektiv?

Om du lider av fetma eller är ohälsosamt överviktig och vill åstadkomma en förändring så kan behandlingen hjälpa dig. Eftersom Xenical innehåller en högre dos så kan den vara mer effektiv och erbjuda bättre resultat om den används i kombination med korrekt hälsodiet och motion. Xenical 120mg främjar också upprätthållande av viktminskning, vilket innebär att det kommer att bli svårare att gå upp i vikt efter det att du gått ned. Alli, å andra sidan, innehåller en lägre dos på 60mg och kan ta längre tid och kräva en större omställning i din livsstil för att hålla vikten nere. Det bästa du kan göra är att samtala med din läkare innan du påbörjar behandling för att avgöra vad som är bäst för dig.

Hur köper jag Xenical (Orlistat)?

Du kan inte köpa Xenical receptfritt, men du kan beställa Xenical online via euroClinix smidiga läkar- och apoteksservice. Vi tillhandahåller konsultationer med läkare online i form av ett frågeformulär. Baserat på informationen du anger i ditt konsultationsformulär kan våra läkare skriva ut ett recept om de anser dig lämplig för behandlingen. Vi har levererat receptbelagda läkemedel till svenska privatpersoner i 12 år.

Om du vill köpa Xenical så krävs det att du gör en konsultation med en läkare först. Läkaren kommer att fråga dig en rad frågor angående din sjukdomshistoria, nuvarande hälsa och sedan bedöma huruvida Xenical 120mg är en lämplig behandling mot fetma eller övervikt för dig. Om läkaren anser detta så kommer du att få ett recept som du kan ta med till ett apotek för att kunna köpa medicinen.

euroclinix.se är att exempel på en onlineklinik som erbjuder registrerade och professionella medicinska konsultationer med kvalificerade läkare som kan skriva ut Xenical online om de anser dig lämplig.

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans