> Övervikt > Xenical > Alli och Xenical - effektiva piller för viktminskning?

Alli och Xenical - effektiva piller för viktminskning?

Xenical och Alli är två bantningspiller för viktminskning. Bägge produkterna innehåller den aktiva ingrediensen orlistat. Alli och Xenical är framtagna för att hjälpa personer som vill gå ner i vikt att uppnå sina mål med viktminskningen, och bägge läkemedlen förhindrar kroppen från att uppta fett på exakt samma sätt. Xenical är receptbelagt och innehåller 120mg orlistat per kapsel, medan Alli är receptfritt och innehåller halva dosen orlistat (60mg).

Enligt rapporter från SCB lider omkring 700 000 svenskar av fetma, vilket betyder att var tionde svensk har ett BMI på över 30. Denna statistik ensam är nog för att bevisa att fetma och övervikt är ett stort hot mot folkhälsan. Fetman finns utbredd i alla ålders- och samhällsgrupper. På grund av det växande hot som dessa tillstånd utgör för folkhälsan och livslängden ökar antalet förespråkare för användning av bantningspiller för att mildra resultaten av fetmans följder. Med hjälp av behandlingar och mediciner för viktminskning, både receptbelagda och receptfria, kan problemen med övervikt och fetma begränsas. Det mest eftersökta receptbelagda behandlingen är Xenical. Tidigare var bantningspillret Alli ett populärt val men läkemedlet blev indraget under hösten 2012.

Vad är Alli och varför säljs inte bantningspillret längre?

Alli var en receptfri medicin mot fetma och övervikt som blev godkänt av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) under 2009. Alli (orlistat) kunde köpas på apoteket och verkade genom att blockera upp till 25% av fettintaget. Alli var inte en snabb lösning för viktminskning, utan hjälpte endast de som var beredda att göra andra nödvändiga förändringarna i sin livsstil såsom att lägga om sin kost och motionera.

Alli slutade marknadsföras under 2012 efter ett antal produktionsproblem med avbrott i produktionen. Försäljningen minskade även då biverkningarna som yttrat sig vid användandet av Alli ofta blev påtagliga.

Vad är Xenical?

Xenical (orlistat) är en receptbelagd medicin som när den tas i samband med en lågkaloridiet och regelbunden träning, framgångsrik kan hjälpa dig att gå ner i vikt. Till skillnad från Alli är Xenical receptbelagd då läkemedlet innehåller en större dos av den aktiva ingrediensen orlistat. Xenical hämmar lipaser och blockerar därmed upptaget av ungefär 30% av fettet i kroppen. Xenical (orlistat) arbetar i matsmältningen genom att hindra fett att absorberas i kroppen och därigenom minskar vikten. Eftersom Xenical (orlistat) är en receptbelagd medicin så kan den orsaka biverkningar. Den skrivs dock endast ut till patienter efter genomgången konsultation. Framgångsrik viktförlust vid användande av Xenical (orlistat) kan endast uppnås om tabletterna tas i samband med en fettreducerad kosthållning och regelbunden motion.

Xenical 120mg bantningspiller

Vilka biverkningar kan Alli och Xenical orsaka?

För de flesta patienter är den mest påtagliga biverkningen av Alli eller Xenical förändringen av avföringen och tarmrörelserna. Eftersom fett avlägsnas genom avföringen kan denna bli lös och oljig. Om du äter för mycket fett när du tar något av dessa bantningspiller, kan biverkningarna bli mer allvarliga och obekväma.

Vad bör jag tänka på när jag tar Alli eller Xenical?

Eftersom fettinnehållet är viktigt bör patienter som tar Alli eller Xenical vara särskilt noggranna med att fördela sitt fett- och kaloriintag jämnt över dagen. Inget enskilt livsmedel du äter bör ha ett fettinnehåll på mer än 30 procent av dess totala kalorier. Dessutom rekommenderas du använda ett multivitamin när du tar Xenical eller Alli, eftersom kroppens upptagning av mat och näringsämnen påverkas av dessa läkemedel.

Hur tar man Alli och Xenical?

Den rekommenderade dosen för Alli och Orlistat är densamma: du tar en kapsel tre gånger om dagen i samband med måltider. En märkbar förändring av ditt utseende kan du ofta se inom några veckor av behandlingen. Eftersom Xenical har en dubbelt så stark verkan som Alli (120mg respektive 60mg), brukar Xenical ge ett synligt resultat snabbare. En mer aktiv livsstil och att du håller dig till en välbalanserad lågkalorikost är dock två nycklar som kommer öka läkemedlets effekt oavsett om du väljer Xenical eller Alli.

Bör jag ta Alli eller Xenical, eller bör jag avstå?

Om du är överviktig och tidigare försök till viktminskning inte har fungerat, kan orlistat hjälpa dig att gå ner i vikt. Förutsättningen är att du har ett BMI på över 28. För att räkna ut ditt BMI tar du din vikt i kg och delar den med din längd i meter. Därefter tar du den siffra du har fått fram och delar den på nytt med din längd. Du kan även använda dig av en kalkylator för att beräkna ditt BMI.

Du bör berätta för din läkare om:

 • Du är gravid, ammar eller försöker bli gravid
 • Du har kroniskt malabsorptionssyndrom (din kropp tar inte upp föda ordentligt)
 • Du har diabetes
 • Du tar andra läkemedel eller kosttillskott

Vilken behandling för viktminskning är mer effektiv?

Om du lider av fetma, eller är ohälsosamt överviktig, och vill åstadkomma en förändring så kan behandlingen hjälpa dig. Eftersom Xenical innehåller en högre dos så kan den vara mer effektiv och erbjuda bättre resultat om den används i kombination med korrekt kosthållning och motion. Xenical 120mg främjar också upprätthållande av viktminskning, vilket innebär att det kommer att bli svårare att gå upp i vikt efter det att du gått ned. Alli, å andra sidan, innehåller en lägre dos på 60mg och kan ta längre tid och kräva en större omställning i din livsstil för att hålla vikten nere. Det bästa du kan göra är att konsultera din läkare innan du påbörjar behandling för att avgöra vad som är bäst för dig.

Hur mycket kostar Alli och Xenical?

Alli är det billigare av de bägge bantningspillren och är receptfritt, vilket gör att du kan köpa det utan recept på ditt lokala apotek. Under en kortare tid plockades Alli bort från marknaden, men nu är pillret tillgängligt igen. Värt att notera är att Alli endast innehåller hälften så mycket av den verksamma ingrediensen orlistat jämfört med Xenical. Xenical kostar ofta lite mer än Alli, men innehåller dubbelt så mycket orlistat per kapsel. Xenical är till skillnad från Alli receptbelagt och kan därför inte köpas utan recept.

Vilka är fördelarna med Xenical jämfört med Alli?

Xenical är den enda godkända receptbelagda läkemedelsbehandlingen för viktminskning som för närvarande finns tillgänglig i Sverige. Om du har försökt gå ner i vikt genom att bara förändra din kost och öka din fysiska aktivitetsnivå, kan du genom att ta Xenical snabba upp din viktminskning. Detta åstadkoms genom att läkemedlet blockerar upp till en tredjedel av det fett du får i dig genom kosten. Orlistat, den aktiva ingrediensen i Xenical, verkar i matsmältningssystemet för att där bidra till din viktminskning. På så sätt skiljer sig detta läkemedel åt från tidigare bantningspiller, vilka istället försökte reglera aptiten genom att påverka hjärnan.

I kliniska studier har personer som har tagit Xenical lyckats gå ner nästan dubbelt så mycket i vikt än de som bara har motionerat och gått på diet. Nästan 70% av användarna av läkemedlet förlorade en stor mängd av sin kroppsvikt efter bara tre månader och gick ner cirka 9 kg inom ett år. I andra studier har man sett att nästan två tredjedelar av de personer som behandlats med bantningspillret Xenical och följt en kostplan lyckats gå ner en ännu större del av sin kroppsvikt efter 2 år.

Vad har studierna visat?

I studier på Xenical och viktminskning har man kunnat påvisa följande effekter:

 • Sänkt blodtryck
 • Sänkta insulinnivåer
 • Minskad risk (eller fördröjd utveckling) av typ 2-diabetes
 • En ökad andel av det goda kolesterolet jämfört med det dåliga

Hur gynnar Xenical min viktnedgång?

Xenical gynnar din viktnedgång på följande sätt:

 • Det fokuserar på minskning av kroppsfett snarare än muskelmassa
 • Det påverkar inte din hjärna
 • Det är inte beroendeframkallande
 • Det finns ingen koppling till hjärtsjukdom eller skada på lungorna
 • Det finns inga allvarliga hälsorisker med att ta Xenical
 • Biverkningarna kan kontrolleras

De olika fördelar som Xenicals bantningspiller för med sig har gjort läkemedlet till ett av de mest populära läkemedlen för viktminskning som idag finns tillgängligt på marknaden. Dess säkerhetsprofil gör det möjligt för dessa tabletter att förskrivas för långsiktigt användning, vilket innebär att du inte lägger på dig den vikt du förlorar på nytt. Genom att ta en kapsel på 120mg före en måltid som innehåller fett kommer Xenical hjälpa dig gå ner i vikt på ett effektivt sätt, utan att du upplever några av de känslomässiga biverkningar som andra behandlingar för viktminskning kan orsaka.

Hur köper jag Xenical (orlistat)?

Du kan inte köpa Xenical receptfritt, men du kan beställa Xenical online via euroClinix smidiga läkar- och apoteksservice. Vi tillhandahåller konsultationer med läkare online i form av ett frågeformulär. Baserat på informationen du anger i ditt konsultationsformulär kan våra läkare skriva ut ett recept om de anser dig lämplig för behandlingen. Vi har levererat receptbelagda läkemedel till svenska privatpersoner i 12 år.

Hur beställer jag Xenical via er?

Om du vill köpa Xenical krävs det att du gör en konsultation med en läkare först. Läkaren kommer att fråga dig en rad frågor angående din sjukdomshistoria, nuvarande hälsa och sedan bedöma huruvida Xenical 120mg är en lämplig behandling mot fetma eller övervikt för dig. Om läkaren anser detta så kommer du att få ett recept som du kan ta med till ett apotek för att kunna köpa medicinen.

euroClinix är en onlineklinik som tillhandahåller registrerade och professionella medicinska konsultationer med kvalificerade läkare som kan skriva ut Xenical online om de anser dig lämplig.


Källor:

 1. alli. FASS. URL: fass.se
 2. Fetma. 1177 Vårdguiden. URL: 1177.se
 3. Orlistat (marketed as Alli and Xenical) Information. U.S. Food & Drug Administration. URL: fda.gov

Uppdaterad: 2017-07-15

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans