> Medicinska konsultationer

Medicinska konsultationer

Vad är en medicinsk konsultation?

En medicinsk konsultation är ett medicinskt frågeformulär som måste fyllas i vid varje ny beställning. Denna konsultation är viktig då det är detta underlag våra doktorer använder för att göra en prövning om ett läkemedels lämplighet, effektivitet och säkerhet för patienten i fråga.

I regel frågar vi efter din och din familjs medicinska historia, samt ett antal frågor relaterade till den åkomma behandlingen är till för. Genom att vara så ärlig och detaljerad som möjligt i dina svar, ser du till att våra läkare känner sig trygga och säkra med din lämplighet för behandlingen, och att du får säkra och effektiva behandlingar.

Hur kan ni veta att behandlingen kommer fungera för mig?

Till att börja med förväntar vi oss att våra patienter prioriterar sin egen hälsa och ger oss korrekta och fullständiga medicinska uppgifter. Dessutom erbjuder vi endast behandlingar som våra läkare känner sig bekväma med att skriva ut utan ett personligt möte.

Ifall vi har frågetecken kring ifall en behandling är säker och effektiv för dig att använda, kommer vi kontakta dig. Vi kan också kontakta tredje part för att få en klarare medicinsk historia.

Uppdatera alltid information vid ny beställning

Vid varje ny beställning rekommenderar vi våra patienter att noga se över och uppdatera de uppgifter de tidigare har givit oss. Har du till exempel sedan förra beställningen börjat ta nya läkemedel, eller genomgått en operation? Berätta då detta för oss.

Genom att uppdatera dina medicinska uppgifer gör du vårt jobb enklare, och dina behandlingar säkrare och effektivare. Stickprover av tidigare patienters medicinska uppgifter vid återbeställningar kan förekomma.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans