> Ångerrätt och återbetalning

Ångerrätt och återbetalning

Ångerrätt

Det går bra att avbeställa en order innan den har skickats ut från vårt apotek. Vänligen ring oss på 08-44683692 om ni önskar göra en avbeställning.Om ni beställer läkemedel, livsmedel eller kylvaror omfattas dessa tyvärr inte av ångerrätten i Distansavtalslagen. Därför gäller inte ångerrätten efter att er order har skickats.

Återbetalning

Vi återbetalar hela köpesumman så snabbt som möjligt, och alltid inom 30 dagar. Vid tillfällen där vi (euroClinix) gör en omleverans eller på annat sätt avhjälper fel vid leverans så kommer inga extra avgifter tillkomma.

Reklamation och garanti

Olyckligtvis förbjuder lagstiftning retur av läkemedel. Om din leverans är skadad eller om det finns misstanke om öppnad förpackning, eller vid något annat fel, kontakta vår patientsupport så fort som möjligt så ska vi göra vårt bästa för att lösa problemet. Vänligen returnera oanvänt läkemedel, som du inte önskar bruka, till närmsta apotek för förstöring. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Vad hittar jag på den här sidan?
Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans