> Preventivmedel > Hormonet etinylestradiol

Hormonet etinylestradiol

Etinylestradiol är ett hormon som produceras syntetiskt. Det kristallina, vita pulvret är svårlösligt i vatten. Det löser sig grundligt i organiska vätskor. Det farmaceutiska medlet tillhör gruppen av östrogener. Östrogener är kvinnliga könshormoner som produceras i de kvinnliga äggstockarna.

Vad är östrogener?

Östrogener måste uppfylla flera funktioner i kvinnokroppen. Hormonet främjar utvecklingen och tillväxten av reproduktionsorganen hos kvinnor. I början av menstruationscykeln främjar hormonet bildandet av slemhinnan i livmodern och dess försörjning av blod och tillväxt, så att ägget i händelse av befruktning kan växa i livmodern.

Östrogener
Östrogener

Genom interaktion med progestogenet styr östrogener menstruationen och graviditetens fortlöpande. Den aktiva ingrediensen etinylestradiol ordineras till patienter som har en diagnostiserad östrogenbrist. Konsekvensen av östrogenbrist kan vara oregelbunden, bristande eller förlängd menstruation. Den aktiva ingrediensen etinylestradiol tillförs till organismen genom att ta tabletter.

Användningsområden

Intaget av den aktiva beståndsdelen etinylestradiol genomförs under en period av flera månader i syfte att få igång den månatliga cykeln regelbundet i framtiden. När menstruationen uppkommer i slutet av menstruationscykeln kan kvinnan dessutom få gestagener föreskrivna från sin gynekolog, som måste tas tillsammans med det aktiva ämnet etinylestradiol slutet av menstruationscykeln.

Efter att blödningen har börjat, finns det tillräckligt med tid för livmodern att förbereda sig för nästa ägglossning. Ovanligt långa blödningar pekar också på en brist på östrogen i kvinnans kropp och kan också behandlas genom att ta den aktiva ingrediensen etinylestradiol.

Ytterligare användningsområden av den aktiva beståndsdelen etinylestradiol är:

 • Hormonella preventivmedel,
 • Behandling av prostatacancer,
 • Behandling av amenorré,
 • Hormonersättningsterapi,
 • Hormonbehandling för transpersoner.

Den aktiva ingrediensen etinylestradiol finns i de följande pillrena:

Piller med noretisteron (första generationens syntetiska gestagener):

Varumärke Form Ämne Tillverkare
BiNovum Bifasisk Etinylestradiol (35mcg)
Noretisteron (500mcg/1mg)
Janssen Cilag
Brevinor Monofasisk Etinylestradiol (35mcg)
Noretisteron (500mcg)
Pharmacia
Loestrin 20 Monofasisk Etinylestradiol (20mcg)
Noretisteron (1000mcg)
Galen
Loestrin 30 Monofasisk Etinylestradiol (30mcg)
Noretisteron (1500mcg)
Galen
TriNovum Trifasisk Etinylestradiol (35mcg)
Noretisteron (500mcg/750mcg/1mg)
Janssen Cilag

Piller med levonorgestrel (andra generationens syntetiska gestagener):

Varumärke Form Ämne Tillverkare
Microgynon Monofasisk Etinylestradiol (30mcg)
Levonorgestrel (150 mcg)
Bayer
NovaStep Trifasisk Etinylestradiol (30mcg/40mcg/30mcg)
Levonorgestrel (50mcg/75mcg/125mcg)
Bayer
Ovranette Monofasisk Etinylestradiol (30mcg)
Levonorgestrel (150mcg)
Wyeth

Piller med norgestimat (andra generationens syntetiska gestagener):

Varumärke Form Ämne Tillverkare
Cilest Monofasisk Etinylestradiol (35 mcg)
Norgestimat (250mcg)
Janssen Cilag

Piller med gestoden (tredje generationens syntetiska gestagener):

Varumärke Form Ämne Tillverkare
Femovan Monofasisk Etinylestradiol (30mcg)
Gestoden (75 mcg)
Bayer
Milvane Monofasisk Etinylestradiol (20mcg)
Gestoden (75 mcg)
Bayer

Piller med desogestrel (tredje generationens syntetiska gestagener):

Varumärke Form Ämne Tillverkare
Marvelon Monofasisk Etinylestradiol (30mcg)
Desogestrel (150 mcg)
Organon
Mercilon Monofasisk Etinylestradiol (20mcg)
Desogestrel (150 mcg)
Organon

Piller med drospirenon (syntetiska gestagener med gestagena och antiandrogena effekter):

Varumärke Form Ämne Tillverkare
Yasmin Monofasisk Etinylestradiol (30mcg)
Drospirenon (300 mcg)
Bayer

Piller med cyproteronacetat (derivat av syntetiskt progesteron (progestin)):

Varumärke Form Ämne Tillverkare
Diane 35 Monofasisk Etinylestradiol (35 mcg)
Cyproteronacetat (2mcg)
Bayer

Biverkningar

Den aktiva ingrediensen etinylestradiol finns i olika tabletter, som säljs under olika handelsnamn. Intaget av den aktiva beståndsdelen etinylestradiol kan, men behöver inte nödvändigtvis, leda till uppkomsten av biverkningar.

I princip reagerar varje person olika på intag av medicinering. Mycket ofta uppstår efter att man slutar använda läkemedlet. Blödning och huvudvärk kan förekomma.

Följande biverkningar har observerats vid användning av etinylestradiol:

Mycket vanliga, vanliga och mindre vanliga:
 • Huvudvärk
 • Förlust av libido
 • Humörsvängningar
 • Illamående
 • Depression
 • Migrän
 • Håravfall
 • Yrsel
 • Magsmärtor
 • Apati
 • Ångest
 • Vaginal torrhet
 • Cystit
 • Hudorenligheter
 • Ömhet i brösten
 • Vaginal svampinfektion

Ofta observeras också vätskeansamling, akne, olika utslag, bildandet av ödem, buksmärtor, magkramper, bröstsmärtor och illamående, vilket kan leda till kräkningar. Vanliga biverkningar som förekommer efter intag av den aktiva beståndsdelen etinylestradiol är viktförändringar, vaginal torrhet, diarré och smärta vid samlag.

Användningsbegränsningar (kontraindikationer) av etinylestradiol

Användningsbegränsningar för den aktiva ingrediensen etinylestradiol gäller för befintliga graviditeter, för ammande kvinnor och för barn. Patienter som lider av följande sjukdomar är även begränsade från att använda ämnet:

 • Kronisk eller akut pankreatit,
 • Leversjukdom,
 • Levertumörer,
 • Leverdysfunktion,
 • Diabetes mellitus (diabetes) med tillhörande retinopati eller angiopati,
 • Oförklarlig blödning i slidan,
 • Icke-responsiv hypertriglyceridemi,
 • Tromboemboliska sjukdomar,
 • Arteriell hypertension (högt blodtryck),
 • Arterioskleros,
 • Migrän,
 • Östrogenberoende bröst- eller livmodertumörer

Interaktioner med andra läkemedel

När du tar tabletter i vilka den aktiva ingrediensen etinylestradiol ingår, samtidigt som du tar andra läkemedel, kan interaktioner ske. Detta gäller följande läkemedel:

 • Sömnmedel,
 • Johannesört,
 • Olika antibiotika (griseofulvin, penicillin, rifampicin, griseofulvin, ampicillin, tetracyklin),
 • Medel mot virus (t.ex. nelfinavir och ritonavir),
 • Antiepileptika (felbamat, topiramat, oxkarbazepin, primidon, fenytoin, karbamazepin, hydantoin och barbexaclone),
 • Giktmedicin,
 • Aktivt kol,
 • Fenylbutazon

Dessa läkemedel kan minska den preventiva effekten av etinylestradiol och kraftigt öka risken för en oönskad graviditet. Effekten av etinylestradiol kan öka eller förlänga verkan av läkemedlen indinavir (virushämmande), paracetamol (smärta och febernedsättande medel), askorbinsyra, flukonazol (antimykotika) och farmaceutiska kompositioner, som innehåller den aktiva substansen atorvastatin.

Den aktiva substansen etinylestradiol kan dessutom förlänga effekten av glukokortikoider, cyklosporin och teofyllin. Då användningen av etinylestradiol påverkar blodsockernivåerna bör dosen av orala antidiabetika justeras med insulin under den period som man använder läkemedlen samtidigt (t.ex. metformin). Vid sköldkörtelundersökningar bör man utöver detta ta i beaktande att etinylestradiol kan förstora sköldkörteln.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans