> Malaria > Malarone > Malarone biverkningar

Malarone biverkningar

Det är en vanlig missuppfattning att biverkningarna som associeras med antimalaria läkemedel inträffar för alla, vilket gör att det inte är värt att använda de. Biverkningar är dock en möjlighet med alla receptbelagda läkemedel och att skydda sig mot malaria ska inte offras på grund av myter som saknar substans. De flesta läkemedel har faktiskt biverkningar som en överhängande möjlighet, det spelar ingen roll vad läkemedlet behandlar. Vid längre behandlingar, som de mot malaria, tenderar också biverkningarna att minska allt eftersom din kropp vänjer sig vid behandlingen. De flesta personer kommer inte ens drabbas!

biverkningar av malarone Neurologiska

En vanlig biverkning av Malarone är huvudvärk, men de är relativt milda och varar inte särskilt länge. Yrsel är en annan biverkning, mindre vanlig, men möjlig.

Magrelaterade

Illamående och magsmärta är också vanliga biverkningar av detta antimalaria läkemedel. De kan också medföra en minskad aptit, detta är dock mindre vanligt.

Huden

Det är relativt vanligt att detta läkemedel orsakar hudirritation. Om du skulle uppleva en allvarlig klåda på huden ska du avsluta behandlingen av Malarone och kontakta en doktor omedelbart.

Hjärtat

Även om det är sällsynt så ska Malarone orsaka hjärtklappning.

Biverkningar av Malarone

Klicka på relevant kroppsdel för att läsa mer om hur de påverkas av Malarone

Väldigt vanliga biverkningar

De mest vanliga biverkningarna med Malarone är lyckligtvis milda och tenderar inte vara så länge, om de inte ger med sig och orsakar dig oro eller obehag ska du dock söka rådgivning hos en doktor. Vanliga biverkningar inkluderar:

 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Magsmärtor

Vanliga biverkningar med Malarone

Följande biverkningar av Malarone är vanliga, vilket betyder att de drabbar en av tio som använder behandlingen:

 • Yrsel
 • Sömnproblem
 • Onormala drömmar
 • Depression
 • Minskad aptit
 • Kliande utslag
 • Feber
 • Hosta

Ovanliga biverkningar

Denna typ av biverkningar drabbar en av 100 personer som använder Malarone:

 • Hjärtklappning
 • Ängslighet
 • Svullnad i munnen

Övriga biverkningar

Ibland kan Malarone orsaka hudproblem, detta är dock sällsynt. Vissa personer har också rappoterat följande bviverkningar, men de inträffar så sällan att ingen exakt risk har kunnat fastställas:

 • Leverinflammation
 • Inflammation av blodkŠrlen
 • Fjällande hud
 • Blåsbildning
 • Ökad känslighet av solljus
 • Panikattacker
 • Gråtande
 • Sår i munnen
 • Slaganfall
 • Mardrömmar

Allvarliga reaktioner på Malarone

De mest allvarliga biverkningarna kan inträffa efter en allergisk reaktion mot den aktiva ingrediensen i Malarone, Atovakvon och proguanil, därför ska du inte använda behandlingen om du vet att du är allergisk mot dessa ingredienser. Om du använder behandlingen och du upplever någon allergisk reaktion, såsom plötslig andnöd, hudutslag, svullnad i ansiktet eller någon annan kroppsdel, då ska du uppsöka medicinsk vård så fort du kan.

Vem ska inte använda Malarone?

Det finns en del personer som är mer sannolika att uppleva biverkningar än andra, och ska därför undvika att använda denna behandlingen. Dessa personer inkluderar de som är allergiska mot någon av ingredienserna och personer med allvarliga njurproblem. Malarone ska också undvikas av gravida kvinnor.

Det finns också tillfällen där risken att utveckla biverkningar är måttlig och du behöver då justera dosen och vidtaga försiktighetsåtgärder när du använder det, så säkerställ att du nämner alla medicinska detaljer till utskrivande doktor.

Malarone och andra läkemedel

Det är möjligt för personer som tar andra typer av läkemedel, att vara mer sannolika att uppleva biverkningar från Malarone. Hur ett läkemedel fungerar kan också påverkas av Malarone, till exempel etoposid (cancerbehandling), metoklopramid, vissa antibiotika och warfarin, kan påverkas av Malarone malariabehandling.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans