Biverkningar från Paludrine & Avloclor

Paludrine & Avloclor är ett frekvent använt antimalaria läkemedel som kan användas för att skydda sig mot infektioner av malariaparasiten, dä den ännu inte är resistent mot klorokin. Det är inte särskilt vanligt med biverkningar i samband med Paludrine Avloclor men en del personer är mer sannolika att drabbas än andra. Det är också möjligt att minimera risken om du följer direktiven korrekt, justerar behandlingen omd et krävs och använder en alternativ behandling om det skulle visa sig att du är mer känslig för att utveckla biverkningar av Paludrine Avloclor.

Neurologiska

Huvudvärk är en vanlig men mild biverkning som associeras med Paludrine & Avloclor. Humörförändringar såsom ängslighet är dock väldigt sällsynt.

Magrelaterade

De biverkningar som påverkar magen kan inkludera oroloig mage, diarré, kräkningar, magkramp och/eller förstoppning.

Huden

Även om det är sällsynt så kan huden påverkas av detta läkemedel. Det kan orsaka utslag, psoriasis eller kliande.

Hörsel

Det är ovanligt för Paludrine & Avloclor att påverka din hörsel, men nedsatt hörsel och tinitus har rapporterats bland ett fåtal patienter.

Paludrine & Avloclor biverkningar

Klicka på relevant område för att läsa mer hur de påverkas av Paludrine & Avloclor

Vilka biverkningar finns det för Paludrine Avloclor?

Paludrine & Avloclor kan orsaka biverkningar, men som alltid med receptbelagda läkemedel så behöver de inte drabba alla. De vanligaste biverkningarna är lyckligtvis milda och kan involvera:

 • Huvudvärk
 • Orolig mage
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Magkramp

Följande biverkningar av Paludrine Avloclor är mycket mer sällsynta men kan potentiellt vara allvarliga så därför ska du söka medicinsk rådgivning och vård om du upplever något av följande:

 • Utslag, klåda eller psoriasis
 • Blåsor eller fjällande av huden runt mun och näsa
 • Missfärgning av slemhinnorna i munnen
 • Överkänslighet mot solljus
 • Förändringar av hårfärg
 • Håravfall
 • Suddig syn
 • Dubbelseende
 • Nedsatt hörsel
 • Ringande i öronen (tinitus)
 • Minskat antal blodceller
 • Förändringar av hjärtfunktionen
 • Leverproblem
 • Inflammation av lungorna
 • Hög kroppstemperatur
 • Känsla av svaghet
 • Inflammation i munnen
 • Nervös
 • Humörförändringar
 • Kramper eller krampanfall

Finns det någon som är mer benägen att drabbas av biverkningar?

Det är inte rekommenderat att använda Paludrine & Avloclor om du är allergisk mot proguanilhydroklorid eller klorokinfosfat, de två aktiva ingredienserna, då detta kan leda till en allergisk reaktion. Detta är den allvarligaste formen av biverkning för Paludrine Avloclor.

Du bör också se till att du under din konsultation nämner alla medicinska problem och läkemedel du använder, så att du på så sätt kan undvika komplikationer. En del personer ska vidtaga särskild försiktighet i samband med Paludrine & Avloclo, dessa grupper är de med epilepsi, de som har lever- eller njurproblem, personer med porfyri, myastenia gravis, och de med en blodsjukdom som innebär brist på glukos-6-fosfat dehydrogenas. Även om det är osannolikt att vara ett problem, så rekommenderas det alltid att prata med din doktor innan du inleder en behandling med antimalria om du är gravid eller ammar.

Vilka läkemedel kan öka risken för att drabbas av biverkningar från Paludrine Avloclor?

Vissa receptbelagda läkemedel kan öka risken för att du utvecklar biverkningar, vilket är varför det är så viktigt att informera utskrivande doktor under din konsultation om du tar andra läkemedel. Speciellt viktigt är det om du använder något av följande:

 • Prazikvantel (använd för behandling av parasitinfektioner)
 • Cyclosporin (används efter organtransplantion och för att behandla ledgångsreumatism)
 • Läkemedel som används för att förebygga kramp och krampanfall
 • Digoxin (används för att behanda hjärtproblem)
 • Waran (förebygger blodproppar)

Andra malariabehandlingar

 • Cimetidin (behandlar magproblem)
 • Antacider (syraneutraliserande medel)
 • Amiodaron (kontrollerar hjärtrytmen)

Hur du kan undvika biverkningar

Se till att endast använda Paludrine & Avloclor om det är rätt behandling för dig, detta kommer minimera risken signifikant. Enklast att avgöra detta är att prata med en doktor, antingen online eller personligen. De flesta biverkningarna kan också förebyggas genom att ta tabletterna tillsammans med en måltid.

Mer om Paludrine & Avloclor

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans