Vaccin mot malaria

För tillfället finns det inget vaccin mot malaria tillgängligt, bästa sättet att skydda sig är att inleda behandling innan utresa, på sä sätt är kroppens försvar redan förstärkt när du kommer fram till din destination. Malariaskydd är kända under namnet malariaprofylax och de används i kombination med myggnät och insektsmedel för att minimera en persons risk att drabbas av en malariasmitta. Forskning har avslöjat att ett malaria vaccin inte är långt borta, mer om detta längre ner.

Antimalaria behandlingar

I frånvaron av ett vaccin är det enda skyddet som finns tillgängligt: antimalaria läkemedel (malariaprofylax). Dessa behandlingar tas vanligtvis innan du reser och fortsätter oftast efter du kommit hem. Detta gör man för att se till att tillräckligt med läkemedel (skydd) har byggts upp i kroppen på förhand, för att kunna handskas med parasiten om du skulle bli biten, på ett liknande sätt som ett vaccin skulle fungera. Anledningen till att behandlingen fortsätter efter att du kommit hem är att om en smitta skulle skett, så kommer parasiten försvinna från kroppen innan behandlingen avslutas.

Antimalaria läkemedel är väldigt effektiva, mellan 90-100%, på att förebygga malaria. Uppmärksamma dock att alla behandlingar inte är effektiva överallt i världen. Du kan läsa mer om detta här.

Forskning för malaria vacciner

exempel på antimalaria läkemedel

Man tror att utvecklandet av ett malaria vaccin kan rädda hundratusentals liv varje år, speciellt i fattiga länder där parasiten är allmänt förekommande. Man tror att ett malaria vaccin kan finnas tillgängligt inom ett par år, för tillfället utförs många tester runt om i världen för att avgöra dess lämplighet och effektivitet.

I slutet av 2011 kunde forskare från Oxford visa på information på hur malaria tar sig in i röda blodceller, vilket kan komma att vara väldigt viktigt för att kunna utveckla ett malaria vaccin. Det ska dock nämnas att ett tidigare vaccin, RTS,S, har visat resultat på 50% effektivitet under kliniska tester. RTS,S malaria vaccin har tagit 25 år att utveckla, det finns dock de som tror att ett nytt och bättre vaccin snmart kan komma att presenteras.

Övrig information som inte rör vaccin men som på andra sätt kan vara till hjälp för att reducera malariasmittan är spelet Crowssourcing som går ut på att spelare "sorterar" positiva och negativa resultat av malaria. Det intressanta med spelet är att det bygger på riktiga tester, så varje spelare har en chans att rädda ett liv på riktigt. Resultaten är väldigt positiva; spelarna från universitetet i Los Angeles (UCLA) har nästa samma noggranhet som erfarna pataloger.

Andra metoder för att förebygga malaria

Tills dess att ett vaccin för malaria är utvecklat finns det malaria behandlingar som kan användas tillsammans med andra åtgärder för att minimera risken att bli myggbiten, såsom myggnät och insektsmedel. Antimalaria läkemedel kan vara extremt effektiva, men det är samtidigt viktigt att fortfarande undvika att bli biten. Detta kan innebära skyddande klädsel, sova under ett myggnät och undvika att ha fönster öppna under kvällen.

olika sätt att undvika att bli biten

Vem löper störst risk att bli biten?

Nästan alla som kommer från ett område där malaria inte är vanligt löper ingen större risk. Man kan inte bli immun mot malaria så de som bor i ett område där det förekommer malaria är i riskzonen. De som har ett nedsatt immunförsvar och bor i ett malariadrabbat område är också i risk; detta inkluderar små barn, personer med HIV och AIDS och gravida kvinnor.

varningstecken
  • Personer med HIV eller AIDS
  • Gravida kvinnor
  • Personer med ett nedsatt immunförsvar

Även om det inte finns ett vaccin mot malaria ska dessa grupper använda ett antimalaria läkemedel för att se till att de är skyddade mot några av de farligaste malariaparasiterna.

Se vilka behandlingar som finns

Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans