> Turistdiarré > Buccastem (Proklorperazin)

Buccastem (Proklorperazin)

Buccastem är en behandling av illamående och kräkningar, det är dock också känt för att mildra migrän och yrsel som orsakas av öronproblem. Buccastem är en av de produkter som ingår i euroClinix resepaket mot diarré, men som tidigare nämnt har läkemedlet även andra fördelar. Det är normalt sätt rekommenderat tillsammans med andra behandlingar för att hjälpa till att lindra extremt störande och besvärande tillstånd såsom resediarré eller andra magrelaterade problem som orsakas av bakteriella eller virala element. Buccastem tabletter arbetar i hjärnan för att hindra att receptorer plockar upp meddelanden som kan göra att en person kräker eller känner sig illamående.

buccastem förpackning

Hur fungerar det?

Detta läkemedel innehåller Proklorperazin som fungerar direkt på receptorerna i hjärnan. Särskilt fokus ligger på dopamin receptorerna i hjärnan som befinner sig i samma områden som kräkreflexen och en känsla av illamående triggas. Detta område kallas chemoreceptor utlösande zon (CTZ). Om receptorerna inte kan ta upp nervmeddelanden är det mindre risk att känna sig illamående och följdriktigt är kräkningar mindre sannolika.

Vem kan och vem kan inte använda Buccastem Proklorperazin?

Detta läkemedel är lämpligt för den större delen av alla personer, men det är viktigt att meddela din doktor om du är äldre, gravid eller planerar att bli gravid, har högt blodtryck eller kolesterol eller om du har en historik av blodproppar. Om något av detta gäller för dug måste du meddela din doktor innan du tar Buccastem, då du är tvungen att vidtaga vissa försiktighetsåtgärder.

Du bör inte överväga Buccastem tabletter som ett behandlingsalternativ om du har problem med prostatan, har Parkinsons sjukdom, grön starr, epilepsi, leverproblem eller om du är allergisk mot den aktiva ingrediensen i läkemedlet; Proklorperazin.

Hur använder jag behandlingen?

Buccastem ska idealiskt tas efter en måltid. Tabletterna sväljs inte, utan ska istället placeras på tandköttet under överläppen (ungefär som en snus). Tabletten bör då sakta lösas upp under en eller två timmar. Försök undvika att flytta tabletten med tungan då detta kan göra att tabletten löses upp för snabbt. Du bör repetera detta två gånger om dagen och du akn välja mellan att använda en eller två tabletter åt gångebn, beroende på hur du känner dig.

hur du använder buccastem tabletter

Finns det några biverkningar?

Det är inte vanligt med biverkningar, men de kan inträffa. Några av de biverkningar som rapporterats är: dåsighet, sömnbesvär, muntorrhet och irritation. Skulle någon av biverkningarna bli bekymmersamma eller om du upplever något mer allvarligt, såsom en allergisk reaktion eller smärta och svullnad, då bör du slka medicinsk hjälp omedelbart.

Hur förvarar jag tabletterna?

Buccastem proklorperazin ska förvaras säkert och utom räckhpll för barn och du ska ta det till närmsta apotek för förstörning om du inte längre är i behov av dem. Kontrollera alltid bäst före datum innan du använder det och förstör läkemedlet om detta hat gått ut. För att se till att tabletterna inte skadas, behåll blister förpackningen i asken och förvara asken i ett torrt och svalt skåp, och se till att det inte står i solljus.

Behandla symptomen för turistdiarré

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans