Ciproxin Ciprofloxacin

Ciproxin (Ciprofloxacin) är ett antibiotika som kan eliminera den bakterie som orsakar infektioner. Det används bland annat för att behandla urinvägsinfektioner, infektioner som påverkar andningsvägarna och ledinfektioner, och är speciellt effektivt när det gäller att behandla patogener som orsakar gastrointestinala infektioner, såsom turistdiarré med en engångsdosering. Ciproxin används ofta för att behandla infektioner där normala antibiotika inte varit effektiva som en första behandling.

kemsisk struktur för ciprofloxacin

Vem kan använda behandlingen?

Ciproxin är generellt sätt säkert att använda, det finns endast ett fåtal personer som ska undvika denna typ av läkemedel. Du ska definitivt inte använda Ciproxin tabletter om du är allergisk mot den aktiva ingrediensen (ciprofloxacin) eller om du använder tizanidin. Om du har njurproblem, epilepsi, myasthenia gravis, en historia av onormal hjärtrytm eller om du har en tendens att utveckla senproblem när du tar antibiotika, ska du vara extra försiktig medan du använder denna behandlingen.

Hur använder jag det?

För att behandla turistdiarré ska du ta en Ciproxin tablett på morgonen och en 12 timmar efter för att fullfölja kuren. Om dina symtom inte förbättras ska du rådgöra med en doktor då du kan behöva ytterligare en behandling.

Hur fungerar Ciproxin ciprofloxacin?

När Ciproxin tabletter används för att behandla turistdiarré så fungerar det genom att direkt attackera de bakterier som orsakar symtomen. Läkemedlet innehåller ciprofloxacin, som kan penetrera bakteriecellen för att influera enzymera som gör att bakterien kan föröka sig (cellens DNA), genom att stoppa detta kan cellen inte skapa fler bakterier och inte heller sprida sig. Om bakteriecellen inte kan spridas kommer infektionen inte vara särskilt länge, vilket gör att symtomen snabbt försvinner.

hur ciprofloxacin fungerar

Finns det några biverkningar?

Ciproxin tabletter kan orsaka biverkningar men det är långt ifrån alla som kommer uppleva dessa. De vanligaste biverkningarna är inte speciellt allvarliga och varar heller inte så länge, de kan inkludera illamående, kräkningar och diarré. Om du upplever att biverkningarna inte går över, blir värre eller får dig att känna ett obehag, tveka då inte att uppsöka vård och få de lindrade.

Om du börjar uppleva något som kan liknas vid en allergisk reaktion ska du direkt uppsöka vård. Denna typ av symtom är: tryck ver bröstet, kraftig yrsel, känsla av att vara sjuk och/eller svimningskänsla.

Förvaringsinformation för ciprofloxacin

Det är viktigt att du förvarar Ciproxin i ett torrt, svalt och torrt utrymme och inte i solljus. Detta kommer säkerställa att produkten inte försämras innan dess utgångsdatum. Ciproxin tabletter ska inte användas efter sitt bäst före datum. Skulle du se att utgångsdatumet gått ut innan du använder det är det rekommenderat att ta det till närmsta apotek där det kan förstöras på ett miljövänligt sätt.

Behandla turistdiarré

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans