• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Situationsangest

Situationsångest

Beställ behandlingar för situationsangest med onlinerecept

41% av Sveriges befolkning har rapporterat att de upplevt ängslan, oro eller ångest. Det kan också inkludera rädsla och nervositet, vilket är vanliga känslor. Dessa är oftast lättare besvär, men många lider också av svåra symptom som gör det svårt att fungera i vardagen eller i vissa situationer. Ångest kan kontrolleras med en behandlingsplan som inkluderar läkemedel samt terapi, såsom kognitiv beteendeterapi.

Medicinskt granskad av
Dr. Ranjan Pruthi MBBS/MS/MRCS Ed/MRCG Skriven av vår redaktion
Senast granskad 06-10-2021

Tillgängliga behandlingar

Propranolol
 • Tas vid behov
 • Effektiv behandling mot situationsångest
 • Lättagna tabletter
Läs mer
 

Om ångest

Ångest är en vanlig känsla som vi alla upplever. Det kännetecknas av oro, och det är ett naturligt svar på stressiga situationer. Men om dessa känslor är konstanta eller överväldigande kan du ha ett ångestsyndrom. Ångest känns också olika för alla och det är viktigt att lära känna sina triggers.

Din läkare kan diagnosera dig med ångestsyndrom om:

 • Din ångestkänsla är väldigt stark
 • Du tycker det är svårt att hantera din ångest
 • Du regelbundet upplever fysiska symptom på ångest
 • Du anstränger dig för att undvika situationer som kan leda till ångest
 • Ångesten har en stor påverkan på ditt liv

Ångeststörningar behandlas vanligtvis genom en kombination av läkemedel och beteendeterapi.

Vilka typer av ångestsyndrom finns det?

Ångeststörningar är en grupp av psykiska sjukdomar som orsakar frekvent och ohanterlig ångest, vilket leder till en minskning av människans livskvalitet.

Vanliga ångestsyndrom inkluderar:

 • Generaliserad ångestsyndrom (GAD), ett tillstånd som innebär regelbundna bekymmer om relativt obetydliga saker i ditt dagliga liv.
 • Panikstörning, som innebär frekventa panikattacker - det här är perioder under vilka du upplever ökade symtom på ångest, såsom hjärtklappning, andningssvårigheter och en förestående känsla av att allt kommer gå fel.
 • Tvångssyndrom (OCD), en diagnos som involverar oönskade och ibland upprörande upprepade tankar och uppmaningar.
 • Posttraumatisk stressstörning (PTSD), en störning som kan inträffa efter en traumatisk händelse. Det kan innebära återblickar och mardrömmar som gör att du känner att du återupplever händelsen.
 • Social ångest, vilket innebär allvarlig ångest som utlöses under sociala situationer.
 • Hälsoångest, vilket innebär att man upplever extrema tvångstankar och oro för att utveckla sjukdomar.

Vad leder till ångest?

Orsakerna till ångest varierar från person till person, men är ofta en blandning av livshändelser och den omgivande miljön.

Ångest kan orsakas av faktorer som:

 • livserfarenheter, såsom fysiskt eller emotionellt missbruk
 • en förändring i livet, till exempel bostadsförluster eller ekonomisk osäkerhet
 • biverkningar från vissa mediciner
 • nakotikasmissbruk
 • fysiska hälsoproblem
 • andra psykiska problem

Du kan också drabbas av ångest om du har en nära släkting med tillståndet, det är dock inte känt om detta beror på genetik eller inlärda beteendemönster.

Symptom

Medan vi alla känner oss nervösa då och då, är det stor skillnad att ha en diagnostiserad ångestsyndrom. Symptomen varierar, men de flesta med ångest kommer att uppleva ett eller flera av följande:

 • intensiv oro eller rädsla
 • ett ökat behov att urinera
 • snabbare andning
 • torr mun
 • du gnisslar tänder, speciellt under natten
 • rastlöshet
 • koncentrationssvårigheter
 • diarré eller illamående
 • magproblem, som en obehaglig känsla i magen
 • hjärtklappning (ökad hjärtfrekvens)
 • muskelspänningar och värk
 • aptitförändringar

Om du har symptom på ångest kan du boka en tid hos din läkare, som kan ge råd angående potentiell behandling. De kan hänvisa dig till en psykiatrisk specialist, till exempel en teraput.

Behandlingar

Ångest kan behandlas med receptbelagda läkemedel, rådgivning och tekniker för självhjälp. Din läkare kommer att ge råd om den lämpligaste behandlingen för dig.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en typ av terapi som innebär att identifiera utlösare och utveckla konstruktiva sätt att svara på dem. Det är en av de bästa behandlingarna som finns tillgängliga för generaliserad ångestsyndrom.

KBT skiljer sig från andra former av psykoterapi eftersom det är fokuserat på dagens snarare än tidigare frågor. Det är också strukturerat, vilket hjälper dig att sätta mål för hur man ska hantera specifika problem.

Du kan få KBT via din vårdcentral, via 1177 eller genom göra en KBT behandling online. Det kan göras på individuell basis, där du träffar 1-mot-1 med din terapeut, eller i gruppinställningar, med människor som är i en liknande situation. Du kan också boka terapi privat.

Det kan ta flera sessioner för din ångest att minska eller förbättras.

Självhjälpsmetoder

Utöver läkemedel och rådgivning finns det metoder du kan användas för att dämpa din ångest.

Dessa inkluderar:

 • djupa andningstekniker
 • prata med nära och kära om din situation
 • skriva ner dina bekymmer
 • var organiserad

Det är också viktigt att behålla din fysiska hälsa. Att äta regelbundet, få tillräckligt med sömn och träna kan förbättra ditt humör och dina energinivåer.

Läkemedel

Det finns många olika läkemedel som används för att behandla ångest.

Detta inkluderar:

 • buspiron
 • pregabalin
 • selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)
 • tricykliska antidepressiva medel
 • bensodiazepiner
 • betablockerare

Betablockerare blockerar adrenalins verkan, ett hormon som startar ett “försvar”, vilket får hjärtat att slå snabbare. Detta leder till andra symptom på ångest, som rodnad, svettningar och skakningar.

Du kan köpa beta-blockeraren Propranolol online från euroClinix. Det tas antingen dagligen, om du upplever ångest regelbundet eller efter behov före stressiga händelser. Din läkare kommer att besluta om lämplig behandling för dig.

Köp medicin mot ångest online

Om du har diagnostiserats med ångest kan du köpa behandling mot situationsångest online från euroClinix. Du genomgår först en onlinekonsultation för att säkerställa att denna behandling passar dig. Om de godkänts av våra läkare kommer de att skriva ut ett recept som skickas till vårt apotek, som paketerar behandlingen som sedan skickas till din valda leveransadress med expressleverans.

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel