> Sluta röka > Champix > Champix biverkningar

Champix biverkningar

Champix, med den aktiva substansen vareniklin, är ett läkemedel som ordineras för lindring av symptom i samband med rökavvänjning. När du använder läkemedlet är det möjligt att du får biverkning. Några av dessa reaktioner är ofarliga, andra kan leda till ytterligare hälsoproblem.

Därför är det viktigt att känna igen tecken och att reagera i tid. Om du är osäker bör en läkare konsulteras i varje fall.

När kan biverkningar uppstå?

Läkemedlet innehåller aktiva ingredienser för att bota eller lindra de existerande symtomen. Biverkningar är reaktioner som sker utöver den önskade effekten. Per definition är dessa reaktioner skadliga och oavsiktliga.

De kan uppstå vid normal användning, även om man inte gjort några misstag vid intagandet av läkemedlet, men särskilt när det inte används på rätt sätt, till exempel vid överdoser.

Biverkningar delas in inte kända (data ej tillgänglig), mycket sällsynta (endast i 0,01 % av fallen), sällsynta (mer än 0,01 och mindre än 0,1 %), rätt sällsynta (mer än 0,1 % och mindre än 1 %), vanliga (mer än 1 % och mindre än 10%) och mycket vanliga (mer än 10 %).

Det är självklart att varje aktivt läkemedel även kan associeras med biverkningar. Vid en avvägning måste därför alltid läkemedlets nytta vara i fokus. Detta gäller särskilt för sådana läkemedel som Champix, som har en viktig terapeutisk effekt och kan förhindra ytterligare skador på hälsan.

Mycket vanliga biverkningar vid intag av Champix

Ungefär en tredjedel av konsumenterna som använder Champix känner av illamående. Det har också visats att dessa biverkningar förekommer i sällsynta fall om man äter något innan.

champix

Andra vanliga biverkningar är huvudvärk, sömnlöshet och onormala drömmar. Om bördan av biverkningar är för stor bör det diskuteras med en läkare om läkemedlet ska fortsätta tas för att sluta röka.

Vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar inkluderar en ökad aptit. Även trötthet beskrivs ofta som en bieffekt. Rökare rapporterar också om yrsel och störningar av smaksinnena.

Dessutom kan matsmältningsproblem uppstå såsom förstoppning, diarré, magproblem och en uppsvälld mage. Ytterligare biverkningar som ofta beskrivs är trötthet och muntorrhet.

Mindre vanliga biverkningar när du tar Champix

Tillfälliga biverkningar är ganska omfattande och inkluderar allmän sjukdomskänsla, till exempel:

  • en minskad aptit,
  • frossa,
  • oro och
  • minskad eller signifikant ökad sexuell upphetsning.

Även specifika symtom kan förekomma. Dessa inkluderar:

  • inflammation av andningsorganens processer,
  • inflammation i magen och
  • en märkbar apati.

Även psykisk störningar är möjliga. Ibland rapporterar rökare om tankestörningar och talrubbningar. En ökad oro för panik har också observerats. Dessutom beskriver vissa studier rörelsestörningar.

Förändringar i huden är också möjliga. Här gäller akne, klåda och ökad svettning, speciellt på natten. Hos kvinnor kan det orsaka förändringar i menstruationen, även flytningar kan förekomma.

Det är möjligt dessutom möjligt att man får en förhöjd kroppstemperatur. I vissa fall är kan även bröstsmärtor förekomma. Undersökningar påvisar en ökning av blodtrycket. Gällande blodbilden kan inflammatoriska tecken förekomma, liksom ett minskat antal blodplättar.

Biverkningar som förekommer olika mycket

Dessa eventuella biverkningar inkluderar hjärtinfarkt, självmordstankar och svullnad i ansiktet, såsom allergisk reaktion. I grund och botten lider rökaren redan av sjukdomar i hjärtat och cirkulationen. Samtidigt höjer Champix risken att man drabbas av en försämring. Av denna anledning ska läkarens frågor innan ordinering besvaras noggrant och utan utelämnande av sjukdomshistoria.

Champix biverkningar i tabellöversikt:

Mycket vanliga:
Huvudvärk Sömnlöshet
Illamående Ökad aptit
Vanliga
Smakförändringar Muntorrhet
Dåsighet Svindel
Magbesvär, illamående Förstoppning, diarré
Ovanliga
Bröstinfektion Bihåleinflammation
Feber Hosta
Viktökning Minskning av aptiten
Ångest, humörsvängningar och, i mycket sällsynta fall, självmordstankar Utslag, svullnader i ansiktet

Avgränsning av biverkningar och andra reaktioner

För den oinvigde kan det ibland vara svårt att skilja mellan biverkningar av andra reaktioner. Dessa inkluderar överkänslighet och interaktioner. Gällande Champix kan man även lägga till abstinenssymptom.

Dessa effekter omfattar särskilt huvudvärk. Huvudvärk är inte en anledning till att medicinering med Champix ska avbrytas. Detta gäller även för skakningar, svettning och sug. Dessa reaktioner förekommer främst under de första dagarna efter att man slutat röka. Efter ett par dagar förekommer de inte längre.

Interaktioner uppstår när de aktiva ingredienserna i ett läkemedel reagerar med de hos ett annat läkemedel. För Champix gäller detta i förhållande till vissa läkemedel. Denna risk kan minskas om läkaren vet exakt vilka läkemedel som patienten ännu tar.

För Champix gäller detta till exempel i samband med magmedicinen Cimetidin, men även för läkemedel mot astma och blodförtunnande läkemedlet Warfarin. Allergiska reaktioner visar sig mestadels som hudreaktioner, såsom svullnader och rodnader. Särskilt i ansiktet utgör de är en larmsignal och måste visas för läkaren. Man bör inte förtära Champix innan man fått klartecken av läkare.

Att handskas med biverkningar

Hur vanliga biverkningarna förekommer har ingenting att göra med deras farlighet. Champix är ett väldigt effektivt medel som används för att mycket effektivt stödja rökavvänjningen. Det är därför viktigt att man alltid kontrollerar bipacksedeln.

Biverkningar förekommer främst då man börjar ta läkemedlet. Om medlet redan tagits under flera veckor och biverkningar som nämnts ovan eller andra tecken förekommer är det mycket troligare att det handlar om en sjukdom och inte om biverkningar.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans