> Sluta röka > Champix > Vareniklin

Vareniklin

12 000 svenskar beräknas dö varje år till följd av rökning. Rökningsrelaterade dödsfall är högre än det sammanlagda antalet dödsfall som beror på narkotika, självmord och trafikolyckor. Ungefär 12% av alla kvinnor och 11% av alla män säger att de röker minst en gång om dagen. Högst är tobaksförbrukningen hos personer med låg utbildning och låg inkomst.

Vareniklin för rökavvänjning

När en person slutar röka är återfallsrisken stor. Speciellt det första året står människor med nikotinberoende inför en stor utmaning. Här kan läkemedel hjälpa. Den aktiva ingrediensen vareniklin från gruppen av beroendebehandlande ämnen kan lindra biverkningarna när man slutar röka avsevärt och därmed påskynda avvänjningen från nikotin. Vareniklin är den aktiva substansen i läkemedlet Champix.

Hur verkar vareniklin?

Vareniklin har flera verkningsmekanismer. Förutsättningen är att rökaren verkligen vill sluta röka. Nikotin verkar på nervsystemet och leder därmed till ett beroende, eftersom det binder sig till receptorer och utlöser därmed frisättning av dopamin.

Kemisk Struktur för Vareniklin

Vid denna punkt ingriper vareniklin och dämpar effekterna av nikotinet. Känslan av välbefinnande som annars kommer om när rökning dämpas. Att detta fungerar visades i en studie med nästan 5000 deltagare. Experterna kom till slutsatsen att vareniklin gör det tre gånger troligare att man lyckas sluta röka.

Den dämpande effekten av nikotin är viktig för att hjälpa konsumenter som återgår till att röka. Även jämfört med andra ämnen är vareniklin fördelaktig. Det har även visats att avvänjning från nikotin sker mycket snabbare med vareniklin än utan ämnet.

I forskningen undersöktes även om vareniklin endast är såpass effektivt på grund av att man blir psykiskt påverkad av tanken att ämnet dämpar frisättningen av dopamin. I ett experiment med en placebo kunde det ändå visas att effekten av vareniklin var betydligt högre än vad gäller för en placebo.

Intag av vareniklin

Vareniklin bör tas enligt din läkares anvisningar, men även bipacksedeln bör följas. Läkemedlet är avsett att hjälpa dig att sluta röka inom åtta dagar. Det är därför nödvändigt att rökaren först anger den dag då han vill sluta röka. I samband med detta börjar man äta läkemedlet med den aktiva ingrediensen vareniklin.

vareniklin-for-rokavvanjning

Den dagliga dosen är 1-2 mg. I normalfall börjar patienten med den låga dosen, som kan ökas när det är nödvändigt. Ökningen bör dock vara långsam. Vareniklin bör kunna stödja rökavvänjning inom en vecka, men läkemedlet tas även utöver denna tidsram.

Rekommendationen är att en behandlingsperiod är 12 veckor. Ifall det finns en större risk för återfall kan medicineringen också utökas med ytterligare 12 veckor. Problem uppstår när rökaren får återfall och effekten av vareniklin inte längre existerar. Det verkliga missbruket har då inte ännu övervunnits och nikotinet orsakar att "belöningseffekten" har full effekt.

För människor som har svårt att komma bort från nikotinberoendet rekommenderas också att man avvänjer sig långsamt från vareniklin och inte ändra intaget från den ena dagen till den andra. Om det finns tecken på njursvikt måste detta beaktas vid doseringen. I detta fall kan vareniklin endast tas som en låg dos.

Eventuella biverkningar

Medicineringen med läkemedlet vareniklin kan associeras med biverkningar. Dessa biverkningar kan vara lätta, mellansvåra eller svåra. Men de förekommer nödvändigtvis inte under hela användningstiden. Biverkningar är illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är mer frekventa. Men man kan även få matsmältningsbesvär som diarré och förstoppning.

Dessutom klagar vissa konsumenter på sömnsvårigheter eller onormala drömmar. Även aptitstörningar kan förekomma, såväl som störningar i smaksinnet. Trötthet kan också förekomma. Andra symtom är en torr mun och yrsel.

Vareniklins biverkningar

Mycket vanliga och vanliga biverkningar: Mindre vanliga biverkningar:
Illamående Kräkningar Sömnlöshet Onormala drömmar
Matsmältningsbesvär Diarré Trötthet Svindel
Flatulens Huvudvärk Yrsel Störningar i smaksinnet

Vid översynen av läkemedlet undersökte man om det kan orsaka sjukdomar i det kardiovaskulära systemet. Detta kunde inte bekräftas. Den påstådda risken för neuropsykiatriska störningar har inte bekräftats. En amerikansk medicinsk myndighet spred tidigare motsvarande varningar.

Tvärtom råder läkare patienter att ta vareniklin, eftersom risken för hjärt- och kärlsjukdom ökar betydligt vid rökning. Avvänjning kan avsevärt minska risken. Men den aktiva ingrediensen kan inte tas av kvinnor som är gravida, planerar att bli gravida eller ammar.

Dessutom ska tabletterna inte tas när andra nikotinpreparat sväljs eller används. Dessa inkluderar nikotinplåster. Om man har en kardiovaskulär sjukdom ska man diskutera med en läkare innan man börjar äta medicinen. Lungsjukdomar kan vara ett uteslutningskriterium för vareniklin. Detta gäller även om patienten har psykiatrisk sjukdomshistoria.

Människor som lider av diabetes mellitus (sockersjuka) eller måste ta antikoagulantia bör diskutera med sin läkare innan de tar vareniklin. Så kan det klargöras om en rökavvänjning med vareniklin är möjligt eller om risken är för hög.

Vareniklin kan påverka verkningen av andra läkemedel. Därför måste läkaren som skriver recept för vareniklin veta vilka läkemedel som ännu tas.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans