Vareniklin - den aktiva ingrediensen i Champix

Champix är ett receptbelagt läkemedel som hjälper dig att sluta röka genom den aktiva ingrediensen vareniklin. Champix, som tillverkas av Pfizer är inte ett nikotinsubstitut utan hjälper i stället till att minska abstinensbesvären som uppkommer när du slutar röka. Det fungerar också genom att minska den behagliga känslan som du får av cigeretter och andra tobaksprodukter.

Kemisk uppsättning av Vareniklin
Varenicline structure

Hur fungerar Vareniklin?

Den aktiva ingridiensen vareniklin fungerar annorlunda än andra nikotersättande hjälpmedel genom att den stilmulerar samma receptorer i hjärnan som nikotin brukar göra och producerar en effekt som minskar röksuget och abstinensbesvären som uppkommer när du slutar röka.

Det kan även tilläggas att vareniklinet hindrar nikotinet från att nå nikotinreceptorerna, vilket leder till att de njutningskänslan från cigaretter uteblir. När din abstinens mildras tillsammans med en utebliven njutningseffekt, så blir det automatiskt lättare att sluta röka.

How Vareniklin fungerar?
How varenicline works

Hur effektivt är Vareniklin?

Vareniklin har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel för att sluta röka. Kliniska studier visar att dina chanser att bli rökfri ökar märkbart om du använder Champix. Läkemedel för att sluta röka har i bland kritiserats för att inte vara effektiva, men det har visats sig bygga på felaktig information. I en studie som baserar sig på data från International Tobacco Control Självklart så visade det sig att de som använt sig av hjälpmedel såsom Champix, hade varit rökfria längre än de som inte använt hjälpmedel.Läs mer om denna studie på vår blogg.

Det krävs naturligtvis även motivation för att sluta, men Champix gör det hela mycket lättare. Du bör spika ett datum då du planerar att sluta då studier visat att det ökar chanserna för att bli rökfri med 50%. Du börjar ta veraniklin minst en vecka från det inplanerade datumet så att läkemedlet hinner påverka receptorerna i din hjärna, så att effekten blir mindre chockartad.

Studier har visat att veraniklin är en av de mest kost-effektiva metoderna för att sluta röka.

Om du vill sluta röka så kan Champix vara till stor hjälp. Statistik visar att ca 2 av 3 personer som använt Champix lyckats sluta röka. I kliniska studier så lyckades hela 44% at sluta röka med hjälp av Champix, jämfört med den grupp som fick placebo där endast 11% lyckades sluta. Studien utfördes under en 12 veckors period.

Vad hittar jag på den här sidan?
Vår service
Välj ditt läkemedel
Fyll i formuläret
med medicinska frågor
Läkaren skriver
ut receptet
Ditt läkemedel levereras
till dig nästa arbetsdag
Kostnadsfri leverans