> Sluta röka > Världskarta over rökning

Världskarta over rökning

Rökning dödar
över hela världen

Att rökning är farligt vet vi. Men exakt hur farligt det är kan vara svårt att förstå. För att göra det lättare att se hur rökning påverkar världen har vi skapat en karta som visar rökningens negativa effekter i 180 olika länder runt om i världen.


miljoner cigaretter röks varje år.

miljoner kronor gjorde de sex
största tobaksbolagen i vinst förra året.

miljoner vuxna röker. Alltså röker var 7:e person.

miljoner människor har dött av tobak de tio senaste åren.

Visste du att 10% av alla män och 9% av alla kvinnor som dör i Sverige dör på grund av tobak? Eller att en dansk rökare röker dubbelt så många cigaretter jämfört med en svensk? Allt detta kan du lära dig genom att kolla på vår interaktiva karta. Kartan, som baseras på fakta från World Lung Foundations Tobacco Atlas, innehåller fakta om:

1. Hur många män och kvinnor som dör på grund av rökning.
2. Hur många ungdomar som har utsatts för passiv rökning.
3. Antalet cigaretter en genomsnittlig rökare brukar under ett år.
4. Procenten av befolkningen som röker
5. Och vilken inkomstnivå landet har.

Att vi har med inkomstnivån i landet beror på att hur många som dör i rökning varierar till stor del på hur rikt landet är. I rikare länder lever människor i regel längre, vilket gör att fler dör utav en tobaksrelaterad sjukdom.

Vi hoppas att ni tycker kartan är intressant och ser gärna att ni delar den så kan vi tillsammans informera om hur farligt rökning är. För den som vill går det också att lägga till kartan på sin egna hemsida, genom att klistra in embed-koden nedan.

Världskarta - så påverkar rökning världen

Logo

Vad betyder färgerna?

high-alert

När länder är mörkröda betyder det att en mycket stor del av befolkningen dör i tobaksrelaterade sjukdomar.

alert

När länder är mörkröda betyder det att en stor del av befolkningen dör i tobaksrelaterade sjukdomar.

warning

När länder är orangea står det för att landet ligger i genomsnitt när det kommer till hur många rökning dödar.

borderline

När länder är gröna innebär det att landet har en lägre dödlighet än genomsnittet. Det betyder inte att landet inte har problem med tobakssjukdomar.

unknown

Om landet är grått saknas tillräckligt med data för att kunna kategorisera landet i fråga.

Dela!

Vill du använda denna karta på din egna sida så kan du enkelt göra det genom att klistra in följande:

Denna embed-kod är helt responsiv.

Du kan också dela kartan på sociala medier.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans