Cialis dosis

Cialis er et receptpligtigt lægemiddel, der har været tilgængeligt på det danske marked siden 2003. Cialis anvendes i behandlingen af mænd med forskellige grader af rejsningsbesvær. Rejsningsbesvær kan forekomme af mange forskellig årsager bl.a. alderdom, stress eller nervøsitet. Behandling med Cialis virker imod flere forskellige former for impotens, og Cialis er hurtigt blevet et af de mest efterspurgte midler mod impotens, på markedet.

Hvordan virker Cialis?

Virkemidlet i Cialis er det aktive stof tadalafil, som træder i kraft under seksuel aktivitet. Når manden ophidses seksuelt, sendes der signaler fra hjernen til at frigive en række kemiske budbringer i mandens penis. Disse budbringere udgør en vigtig del af erektionsprocessen, ved at øge mængden af blod der strømmer til mandens penis. Når manden har haft udløsning, frigives et enzym, som nedbryder disse kemiske budbringere, og stopper tilstrømningen af blod til mandes penis. Tadalafil har en hæmmende virkning på dette enzym, hvilket i alt sin enkelhed, betyder at blodet forbliver længere i mandens penis, og erektionen forbliver fast i længere tid. Derigennem forbedres mandens evne til at kunne opnå erektion, under seksuel stimuli, og opretholde erektionen under samleje.

Hvad bør jeg vide inden jeg tager Cialis

Inden opstart af behandlingen med Cialis, er der en række forbehold, som der bør gøres opmærksom på. Det kan indebære en risiko, at indtage Cialis sammen med andre lægemidler. Særligt; Svampemidler, midler mod HIV eller tuberkulose samt medicin mod epilepsi, forhøjet blodtryk eller hjertekramper. Der er ligeledes risiko forbundet med lægemidler indeholdende antibiotika og binyrebarkhormon.

Derfor er det vigtigt, at nævne alle relevante helbredsinformationer samt hvilke lægemidler der anvendes samtidigt, når der konsulteres med en læge. Derved kan lægen sikre at der opnås en optimal behandling uden risiko for alvorlige bivirkninger. I forbindelse med behandlingen af Cialis, kan der i nogle tilfælde forekomme bivirkninger. Det er ikke alle, som vil opleve følgevirkningerne, og ofte vil disse være milde og aftage gradvist. Over længere tids brug af Cialis, vil bivirkningerne blive mindre mærkbare eftersom kroppen vender sig til de aktive virkestoffer. I tabellen nedenfor ses de mest almindeligt forekommende bivirkninger.

Bivirkninger
Meget almindelig
(>10 %)
Almindelig
(1-10%)
Ikke almindelig
(0,1-1%)
Hovedpine Kvalme Åndenød
Rødmen Mavesmerter Forhøjet blodtryk
Svimmelhed Muskelsmerter Synsforstyrrelser
Tilstoppet næse Hududslæt Øjensmerter
Fordøjelsesbesvær Blod i urinen Væske i arme/ben

I yderst sjældne tilfælde kan anvendelsen af Cialis have påvirkning på hjertekar-systemet. Cialis bør derfor ikke tages af personer med dårligt fungerende hjerte eller personer der lider af for lavt blodtryk. Ligeledes bør Cialis ikke anvendes hvis lægehistorikken påviser nylige hjerneblødninger, hjertetilfælde eller alvorlige øjensygdomme. Herudover bør der udvises stor forsigtighed i anvendelsen af Cialis hos ældre personer med nedsat nyre eller leverfunktion. Ved akut opståede problemer med synet eller alvorlige længerevarende bivirkninger, bør en læge konsulteres omgående.

Hvilke doser findes der?

Cialis findes som tabletter indeholdende doser af 10mg eller 20mg tadalafil.

Doseringen er væsentlig lavere end i andre kendte midler mod impotens, hvilket minimerer risikoen for alvorlige bivirkninger. Tabletten på 20mg virker selvsagt kraftigere end pillen på 10mg, omvendt øges risikoen for at opleve bivirkninger samtidigt.

cialis pakke 20 mg

Tabletten på 10mg minimere risikoen for bivirkninger og ordineres derfor til brugere, der ofte lider af bivirkningerne eller hvis der samtidigt tages andre lægemidler. For brugere med leversygdomme eller nyreproblemer, bør doseringen aldrig overstige 10mg.

Tabletten på 20mg ordineres typisk til brugere, som ikke opnår den ønskede effekt med tabletten på 10mg, såfremt der ikke opleves nogle væsentlige bivirkninger. Doseringen har vist sig effektiv i behandlingen hos de fleste mænd med moderate til svære rejsningsproblemer. Daglig brug af tabletter på mere end 10mg i længere tid frarådes.

Det kan således være vanskeligt at afgøre hvilken dosering, der er den optimale for hver enkelt individ. For nogle vil en dosis på 10mg være tilstrækkeligt, mens andre vil opleve at der skal en højere dosis til for at opnå den ønskede effekt.

Hvor hurtigt og lang tid virker en dosis?

Virkningen af Cialis vil typisk indtræffe godt 30 minutter efter indtagelsen, men for at være sikret en optimal effekt anbefales det, at tage Cialis 1 - 2 timer før forventet seksuel aktivitet.

Effekten, af både 10mg og 20mg tabletterne, vil forblive aktiv i blodbanerne i op til 36 timer efter indtagelsen. Cialis kan således anvendes til behandling af rejsningsproblemer over et længere interval, hvilket gør det mindre nødvendigt at planlægge præcist hvornår tabletten skal indtages.

På trods af virkningstiden, er det ikke ensbetydende med at erektionen er konstant. Det betyder blot at erektion er mulig, indenfor denne periode. Efter udløsning vil erektionen falde som normalt. Manden vil dog kunne opnå rejsning igen, så længe det virksomme stof stadig forefindes i kroppen. Efter indtagelse bør der gå mindst 48 timer, inden næste pille indtages.

Fordele og ulemper ved doser

Der findes i dag ingen permanent behandling mod impotens eller rejsningsbesvær, men med en effektiv virkning efter blot 30 minutter, gør Cilias det muligt at have et sexliv som før der opstod problemer med potensen.

Den helt store fordel ved Cialis er dog, at virkningen varer betragteligt længere end ved andre kendte lægemidler mod rejsningsbesvær. Den lange virkningstid gør det muligt at skabe frihed og spontanitet i sexlivet, uden bekymringer om planlægning.

Mange mænd foretrækker desuden Cialis, fordi tabletterne kan tages sammen med mad og alkohol, uden at det har indflydelse på virkningen. Cialis er det lægemiddel på markedet, der kommer tættest på at skabe de samme forudsætninger som før der opstod rejsningsproblemer.

Hvilken dosis skal man vælge?

Den rette dosis afhænger af en række forskellige faktorer, som graden af rejsningsproblemerne samt det generelle helbred og brugen af andre lægemidler og bør ordineret i samråd med en læge.

Det anbefales dog at starte med den laveste dosis på 10mg, hvis medicinen ikke har været anvendt tidligere. Dermed kan der drages erfaringer om hvilken effekt Cialis har på kroppen. Hvis den ønskede virkning udebliver, og der ikke registreres nogle særlig bivirkninger, kan doseringen efterfølgende øges til 20mg, for en kraftigere effekt.

Ved hyppigt behov findes der foruden de originale Cialis tabletter også et alternativ kaldet Cialis daglig. Dette middel anbefales kun hvis effekten af behandlingen med Cialis tidligere har vist sig effektiv, og kan tages fast i en lavere dosering. (2,5mg – 5 mg dagligt).

Kilder:

Hvordan vi fungerer
Vælg din behandling
Udfyld skriftlig online konsultation
Lægen udskriver recept
Levering dagen efter
Levering er inkluderet