Hjem / Astma
13,763 pasienter har vurdert 4.7 'Utmerket'
Dr. Plauto Filho
Medisinsk vurdert av Dr. Plauto Filho Skrevet av redaksjonen vår Sist gjennomgått 27-03-2024
 • 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid

Våre behandlinger

Hva er astma?

Astma er en kronisk lungesykdom som vanligvis utvikler seg i barndommen. Det påvirker lungene i lungene og forårsaker symptomer som tungpustethet, andpustenhet og tretthet. Alvorlighetsgraden av denne tilstanden varierer fra person til person og forverres av miljømessige og genetiske utløsere.

Dessverre er det ingen kur mot astma, og pasienter vil oppleve symptomer og ‘astmaanfall’ gjennom hele livet. Imidlertid er det svært effektive behandlinger som er lett tilgjengelige for å håndtere tilstanden. Disse behandlingene kan i mange tilfeller lindre symptomene fullstendig. Når du blir eldre, kan det hende at alvorlighetsgraden av tilstanden blir mindre.

Er astma en autoimmun sykdom?

Studier antyder at autoimmune mekanismer også kan virke i astma. Kvinnelig overvekt og økt forekomst av ANA (antinukleære antistoffer) hos pasienter med ikke-allergisk astma antyder at sykdommen kan ha en autoimmun basis. Omtrent 50% av pasientene med ikke-allergisk astma reagerer på injeksjon av autologt serum (biologiske molekyler fra én donor som også er mottaker). Dette påvirker blodårenes diameter og dermed blodtrykket, og som antyder en autoreaktiv mekanisme.

Oppsummert er astma en heterogen lidelse som betyr at årsakene til tilstanden er mangfoldige. Denne kroniske betennelsen i luftveiene kan, med andre ord, utløses av allergeneksponering eller av andre mekanismer (muligens autoreaktive / autoimmune), og som dermed åpner muligheten for at det er en autoimmun sykdom. Den autoimmune hypotesen støttes videre av responsen på immunsuppressive medisiner.

Hva skjer i kroppen ved astma?

Normalt, når du inhalerer, beveger luft seg fritt gjennom luftrøret deretter gjennom store rør, kalt bronkier, og videre til mindre rør, kalt bronkiolene. Bronkiolene dine utvides når luften er varm, fuktig og fri for irriterende stoffer og allergifremkallende stoffer (allergener). Når luften er kald eller tørr, eller inneholder irriterende stoffer eller allergener, trekker bronkiolene seg sammen. Luften kommer til slutt til små luftsekker, kalt alveoler hvor kapillærer absorberer oksygen og passerer karbondioksid til alveolene.

Astma er en lungesykdom som inflammerer og innsnevrer luftveiene. Hvis du har denne sykdommen, er dermed luftveiene ofte betente og hovne. Under et astmaanfall, også kjent som bronkospasme, trekker muskelveggen i luftveiene seg sammen og slimhinnen blir hoven og betent. Disse endringene fører til innsnevring av luftveiene, men også til økt slimproduksjon noe som smalner luftveiene enda mer, og gjør det vanskelig for deg å puste.

Hva er symptomer på astma?

De viktigste symptomene på denne tilstanden er naturligvis pustevansker, slik som tung pust (åndenød), hoste og tetthet i brystet. Andre symptomer inkluderer slim i halsen og hvesing.

Imidlertid er det andre mer alvorlige astmasymptomer som er et resultat av redusert oksygenopptak. Hvis du opplever noen av de følgende symptomene, bør du søke legehjelp øyeblikkelig:

 • Døsighet
 • Svimmelhet
 • Utmattelse
 • Besvimelse
 • Forvirring
 • Rask hjerterytme
 • Blå lepper eller fingre

Astmaanfall kan være dødelige hvis de ikke blir tatt på alvor. Hvis du ikke har umiddelbar tilgang til behandling eller symptomene dine ikke forbedres, bør du behandle anfallet som en nødsituasjon og ringe ambulanse.

Hvor mange i Norge har astma?

Det er estimert at 5% av nordmenn i aldersgruppen 0-44 år er astmatikere. Denne forekomsten har vært stabil fra 2008 til 2018. Gutter er mer utsatt for astma enn jenter i puberteten, men jenter “tar igjen” guttene etter puberteten med mulige årsaker som hormonelle endringer og ulik eksponering for miljøet. En studie konkluderte videre med at kvinner som bruker hormontilskudd mot plager relatert til overgangsalderen, hadde 60% høyere forekomst av astma.

Antall astmatikere ser ut til å ha økt de siste 20-30 årene, men antall sykehusinnleggelser er blitt redusert det siste tiåret fra 2008, særlig hos den yngre befolkningen. Det er vanskelig å konkludere med hva som er årsakene til økningen av astmaforekomster, men noen teorier knyttes til mer inaktivitet blant befolkningen og bedre kartlegging av helseproblemer.

Hvorfor får man astma?

Til tross for hvor vanlig tilstanden er, er den eksakte årsaken til astma ukjent. Istedet er det en rekke faktorer som kan gi forvarsel om hvem som får astma eller i det minste gjøre en person følsom for astmatriggere.

Disse inkluderer:

 • Historie av virusinfeksjoner: Personer med en historie av alvorlige virusinfeksjoner, i barndommen, som for eksempel lungeinfeksjonen bronkitt, kan være mer utsatt for å utvikle tilstanden.
 • Røyking under svangerskap: Hvis mor røykte under graviditeten, og barnet er blitt utsatt for passiv røyking under oppveksten, kan dette øke risikoen for å utvikle astma.
 • For tidlig fødsel: Studier viser at sammenlignet med spedbarn født ved termin, er spedbarn som er født for tidlig, mer utsatt for sykdommer i luftveiene under og etter fødsel.
 • “Hygienehypotesen”: Denne teorien forklarer at når babyer ikke blir utsatt for nok bakterier i de første månedene og årene, blir immunforsvaret ikke sterkt nok til å bekjempe astma og andre allergiske tilstander.
 • Allergier: Allergier har lenge vært mistenkt som en mulig årsak til astma. Ting du er allergisk mot kan utløse allergiske astmasymptomer, også kalt allergisk astma. For eksempel, hvis du har sesongbestemte pollenallergier, kan du også oppleve astmasymptomer i løpet av denne tiden.
 • Fedme: En studie fant at pasienter med astma, har høyere BMI sammenlignet med friske individer, noe som bidrar til hypotesen om at BMI er en risikofaktor for utvikling av astma. Dette kan forklares av en lavgradig inflammasjon i kroppen som oppstår med ekstra vekt. Den mulige effekten BMI har på astma er sterkere hos kvinner, siden det var en sterk sammenheng mellom økt BMI og ikke-allergisk astma hos kvinner.

Er astma arvelig?

Familiehistorie av astma, eksem, høysnue og andre allergier kan øke risikoen for å få astma, selv om det ikke er funnet noe spesifikt "astma-gen". Hvis du selv har denne sykdommen, er det mer sannsynlig at barnet ditt også får astma, spesielt hvis begge foreldrene er utsatt. Det er litt større sjanse for at astma overføres fra moren enn fra faren.

Hva utløser astmaanfall?

Astmautløsere kalles ofte triggere og er ting som kan gjøre astmaanfall verre. Dette varierer fra person til person; Hva som påvirker deg, er ikke nødvendigvis et problem for andre astmatikere. Hvis du er astmatisk, vil du dog finne en rekke situasjoner og stoffer som kan utløse astmaanfall.

Eksempler på miljøfaktorer og allergener inkluderer:

 • Sykdommer: Spesielt forkjølelse og influensa
 • Allergier: Pollen, støvmidd, fjær eller dyrepels fra for eksempel katter
 • Fysisk aktivitet: Spesielt aerob trening
 • Følelser: Stressende eller traumatiske opplevelser, men også ekstrem opprømthet
 • Luftforurensning: Røyk og støv fra for eksempel vegg-til-vegg teppe
 • Vær: Plutselige endringer i temperatur, kald luft, vind, tordenvær, varme og fuktighet
 • Kjemikalier: Hårspray, parfymer, maling, såper
 • Visse medisiner: Spesielt betennelsesdempende smertestillende midler som ibuprofen og aspirin
 • Matallergener: Fisk, skalldyr, egg, peanøtter og soya

Alvorlig astma har potensial til å være en livstruende tilstand hvis den ikke håndteres riktig. For visse utløsere kan det derfor være best å oppsøke en lege - de vil også kunne foreskrive medisiner.

Hvordan kan man forebygge astma?

Det finnes ingen kur for astma, men symptomene kan kontrolleres. De fleste vil bli foreskrevet en astma inhalator, som enten forebygger eller lindrer astmaanfall. Forebyggende spray eller pulverinhalatorer anbefales til daglig bruk for å redusere følsomhet, hevelse og slimproduksjon ved kontakt med irritanter.

Barn kan vokse av seg sykdommen, mens andre vil gå flere år uten noen astma symptomer før tilstanden igjen returnerer. Imidlertid vil majoriteten av astmatikere aldri vokse av seg symptomene og trenger derfor en forebyggingsplan.

Gode råd for å forebygge astmaanfall er:

 • Identifiser astmatriggere og finn måter å begrense eksponeringen til disse på: Dette er trolig den mest effektive metoden for å forhindre astmaanfall. En rekke utendørs allergener og irritanter - alt fra pollen og mugg til kald luft og luftforurensning - kan nemlig utløse astmaanfall.
 • Vær observant: Fordi denne tilstanden ofte endres over tid, er det viktig at du er observant over hvordan du reagerer over astmatriggere, og at du kommuniserer dette med legen din for å kartlegge den beste behandlingen for deg.
 • Identifiser og behandle angrep tidlig. Hvis du handler raskt, er det mindre sannsynlig at du får et alvorlig angrep. Du trenger heller ikke så mye medisiner for å kontrollere symptomene dine. En PEF-måler (“peak expiratory flow”) brukes til å måle topphastigheten av utpust. Når denne hastigheten reduseres og varsler deg om et kommende astmaanfall, ta medisinen din som beskrevet. Stopp også umiddelbart enhver aktivitet som kan ha utløst angrepet.
 • Overvåk pusten din: Du kan lære å gjenkjenne varsler på et astmaanfall gjennom tegn som lett hoste, tungpustethet eller kortpustethet. Men fordi lungefunksjonen din kan reduseres før du merker noen tegn eller symptomer, må du regelmessig måle og registrere hvor hard du puster ut, gjennom bruk av en en PEF-måler. Spør legen din om du er usikker på hvordan du bruker dette apparatet.
 • Vaksiner deg mot influensa og lungebetennelse: Å holde deg oppdatert med vaksinasjoner kan forhindre influensa og lungebetennelse i å utløse astmaanfall. Hvis du er astmatisk, vil du kunne få årlige vaksiner ved å snakke med legen din.
 • Ta medisinen din som foreskrevet. Ikke bytt medisiner uten å snakke med legen din først, selv om du opplever bedring. En god idè kan være å bringe medisinene dine til hvert legebesøk, da legen din kan sørge for at du bruker medisinene dine riktig og at du tar riktig dose.

Hvordan kan man sjekke seg for astma?

Astma diagnostiseres ved hjelp av å sjekke medisinsk historikk for kroppslige symptomer på astma. Dersom du opplever pustevansker, pipelyder fra lungene, tetthet i brystet, eller hosting (med eller uten slim) som forverres om natten eller du har overfølsomhet ved kontakt med irritanter, kan det være lurt å oppsøke lege. En lege vil kunne gjennomføre ulike tester som kan bidra med å stille en sikker diagnose.

Ofte vil legen sjekke såkalt “Peak Expiratory Flow” (PEF) som måler lungefunksjonen før og etter inntak av astmamedisin for å se om dette vil ha noen innvirkning på tilstanden. Hvis man puster betydelig bedre etter å ha brukt astmamedisin vil dette tyde på astma. Selv med milde tilfeller av denne sykdommen vil riktig diagnose og behandling kunne bidra med å unngå alvorlige astmaanfall og redusere risikoen for astmarelaterte dødsfall.

Hvilken medisin brukes mot astma?

Aerosol/spray inhalatorer

Aerosol inhalatorer, også kalt for inhalatorer med utmålt dose (MDIs) eller puffers. Disse er små og praktiske, og vil vanligvis passe i lommen eller vesken. Aerosol inhalatorer er medisin som en "tåke" eller spray og trenger god trening i å bruke det på riktig måte. Rist boksen før bruk. Man skal sprayes inn på innpust og puste rolig inn legemidlet., og noen spray utløser dosen selv ved inhalasjon. Sprayboksen bør rengjøres en gang i uken. Les bruksanvisningen for den enkelte spray.

Tørrpulverinhalatorer

Finnes i ulike former som turbuhaler og diskus. Man må selv klargjøre en dose, puste godt ut, sette inhalatoren til munnen og inhalere ved å trekke pusten godt inn. Det er viktig å ikke puste ut gjennom inhalatoren, pulveret kan klebre seg til inhalatoren. Inhalatoren har en telleverk som viser hvor mange doser som er igjen.

Vanlige astmamedisiner på det norske markedet inkluderer:

Hvis du er interessert i å lese mer om spesifikke inhalatorer og hva som er forskjellen mellom dem, kan du klikke her.

Hvordan bruke astma inhalator?

 1. Ta i bruk din inhalator så fort som mulig mens du prøver å puste jevnt og dypt. Prøv å holde deg rolig og var avslappet.
 2. Finn et sted du kan hvile, prøve å sitte opp.
 3. Det er vanskeligere å puste dersom du ligger. Hvil hendene på knærne for å støtte ryggraden.
 4. Hvis du ikke føler deg bedre, ta to sprayer (ett av gangen).
 5. Hvis symptomene ikke har bedret seg nå, ring nødnummer og kom i kontakt med helsepersonell umiddelbart.
 6. Fortsett å ta to sprayer (ett av gangen) hvis du fortsatt ikke ser noen forbedring og avvente hjelp.

Skulle symptomene dine bedre seg, og du føler at du ikke trenger å dra til sykehuset, er det fortsatt anbefalt å oppsøke din lege. I de fleste tilfeller vil det være nok å bruke inhalator for å bedre symptomene. Men det finnes situasjoner der symptomene vil være mer alvorlig. Skulle dette skje, bør du raskt ta kontakt med en helsepersonell.

Kan jeg bestille astmamedisin uten resept?

For å bestille astmamedisin, trenger du å gjennomgå en konsultasjon med vår nettlege. Dette gjøres trygt, raskt og enkelt gjennom en evaluering av din helsehistorie. Hvis konsultasjonen blir godkjent, blir du belastet og tilsendt en e-resept som kan brukes til å hente ut medisinen på valgfritt apotek. Du kan også få medisinen fraktet til ditt nærmeste postkontor.

Om du trenger hjelp med din bestilling eller har noen andre spørsmål, kan du kontakte vår kundeservice som gledelig vil hjelpe deg. De vil være tilgjengelige mandag til fredag kl. 09.00 - 18.00 og kan nås på telefon (80 06 91 50), email ([email protected]) eller live chat. Du kan også lære mer om vår tjeneste på vår spørsmål-og-svar side.

Videre lesning

Hva du skal gjøre under et astmaanfall

Hva du skal gjøre under et astmaanfall

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Hvordan diagnostisere astma

Hvordan diagnostisere astma

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
En guide til anstrengelsesutløst astma

En guide til anstrengelsesutløst astma

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Hva du skal gjøre under et astmaanfall uten inhalatoren din

Hva du skal gjøre under et astmaanfall uten inhalatoren din

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Astmautløsere avslørt: hva som forårsaker astmaanfall

Astmautløsere avslørt: hva som forårsaker astmaanfall

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
En guide til astmainhalatorer og behandlinger

En guide til astmainhalatorer og behandlinger

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Astmasymptomer: hva du kan forvente og hvordan de varierer

Astmasymptomer: hva du kan forvente og hvordan de varierer

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Hvordan kan pollenallergi utløse astmaen din

Hvordan kan pollenallergi utløse astmaen din

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Hvordan leve med astma

Hvordan leve med astma

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Risikofaktorer som kan medføre astmaanfall

Hva er risikofaktorene for astmaanfall?

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Hva er forskjellen mellom ulike inhalatorer?

Hva er forskjellen mellom ulike inhalatorer?

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Flere artikler
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek