Hjem / Røykeslutt
13,601 pasienter har vurdert 4.7 'Utmerket'
Dr. Caroline Fontana
Medisinsk vurdert av Dr. Caroline Fontana Skrevet av redaksjonen vår Sist gjennomgått 25-03-2024
 • 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid

Våre behandlinger

Hvorfor er røyking farlig?

Det er ingen nyhet at røyking er skadelig. Vi har visst i flere tiår om de negative effektene av dette. Men hvordan påvirker det kroppen vår egentlig, og hva gjør det så farlig? Med hver inhalasjon, kommer over 5000 kjemikalier kontakt med kroppsvevet. Tjære, en mørk, tyktflytende væske, begynner å belegge tennene og tannkjøttet, samt ødelegge tannemaljen som til slutt forårsaker forfall.

Over tid blir også nerveender i nesen skadet noe som reduserer luktesansen. Hva røyking gjør med lungene er å øke sannsynligheten for infeksjoner, så vel som kroniske sykdommer som bronkitt og emfysem. Dette skjer ved at flimmerhårene skades, små hårlignende strukturer hvis jobb er å holde luftveiene rene. Røyken fyller deretter alveolene, små luftsekker som muliggjør utveksling av oksygen og karbondioksid mellom lungene og blodet. En giftig gass kalt karbonmonoksid krysser membranen inn i blodet, binder seg til hemoglobin og fortrenger oksygenet den vanligvis ville ha transportert rundt i kroppen. Dette er en av grunnene til at røyking kan føre til oksygenmangel og kortpustethet.

Bildet illustrerer hvordan nikotin påvirker kroppene

Innen ca. 10 sek fører blodstrømmen et stimulerende middel kalt nikotin, til hjernen, som utløser frigjøring av dopamin og andre nevrotransmittere, inkludert endorfiner. Disse midlene skaper behagelige opplevelser som gjør røyking svært vanedannende. Nikotin og andre kjemikalier fra sigaretten skaper samtidig innsnevring av blodkar og skader deres delikate cellelag (endotel) på innsiden av blodkar og lymfekar, noe som begrenser blodstrømmen.

Disse vaskulære effektene fører til fortykkelse av blodkarveggene og forbedrer blodplatenes klebrighet, noe som øker sannsynligheten blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag. Mange av kjemikaliene i sigaretter kan også utløse farlige mutasjoner i kroppens DNA som forårsaker kreft. I tillegg kan ingredienser som arsen og nikkel forstyrre prosessen med DNA-reparasjon, og dermed skade kroppens evne til å bekjempe mange kreftformer.

Hva kan røyking føre til?

Husk at virkningene av passiv røyking er så alvorlige at de kan være like sterke og dødelige som bivirkninger av vanlig røyking.

Hjerte-karsykdommer

Både tobakk og nikotin i snus og røyk har en direkte påvirkning på kroppens kardiovaskulære system. I motsetning til snus, kan tobakk i større grad føre til langvarige og langsiktige hjerteproblemer. Nikotinen i tobakk fører til økt blodtrykk, økt puls og hjerteslag, men med snus, sies denne effekten å være kortvarig.

Røyking er en av hovedårsakene til hjerte og karsykdommer. Det øker risikoen for høyt blodtrykk, blodpropp, åreforkalkning, slag og koronare sykdommer som hjerteinfarkt.

Selv om snusing ikke er en direkte årsak til hjerteproblemer, kan snusing øke dødeligheten ved hjerteinfarkt og slag. Ettersom snusing kan øke blodtrykket, kan det også være en høyere risiko for personer med forhøyet risiko for å utvikle slike sykdommer, eller som allerede har høyt blodtrykk.

Luftvei- og lungesykdommer

Lungekreft er en sykdom som er først og fremst forårsaket av røyking. Denne krefttypen er også den krefttypen som tar flest liv, og som i de fleste tilfeller kunne unngås ved å slutte eller aldri begynt å denne aktiviteten.

Røyking er den viktigste årsaken til KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom). Dette er en felles betegnelse på en rekke lungesykdommer som fører til forhindret luftstrøm gjennom luftveiene. KOLS gir varig nedsatt lungefunksjon, og gjør det tungt å puste. De første symptomene på KOLS er ofte morgenhoste og økt slimproduksjon.

Kreft

En av de vanligste typene kreft forårsaket av røyking er lungekreft, men dette er ikke den eneste krefttypen dette kan forårsake. Både røyk og snus kan forårsake kreft, og da de begge inneholder rundt 30-40 kreftfremkallende stoffer som tobakkspesifikke nitrosaminer.

Sjansen for å utvikle disse ulike krefttypene øker om man også drikker, eller utsettes for andre kreftfremkallende midler (asbest, alkohol, forurensnings osv.). Heldigvis reduseres sjansen for å utvikle kreft som følge av snus og røyk dersom man slutter.

Tobakk i røyk (og snus) kan forårsake:
Hjerte-karsykdommer:Luftvei-lungesykdommer:Kreft i:Komplikasjoner
for andre:
BlodproppKOLSTykktarm og endetarmKrybbedød
SlagLungebetennelseMunnhuleSpontanabort
Koronare hjertesykdommerKronisk bronkittBukspyttkjertelØkt risiko for
hjerte-karsykdommer
AnginaEmfysemSpiserøretLuftvei infeksjoner
ÅreforkalkningSkadet flimmerhårSvelgKreft
Raskere hjerteslagUtløsing av astmaStrupehodeAstma
Økt dødelighet av slag
og hjerteinfarkt
TørrhosteUrinblære, urinleder og urinrørForkjølelse
Høyt blodtrykkForkjølelseLungekreftLav fødselsvekt og medfødt hjertefeil

Infertilitet

Prøver man å bli gravid, kan det være et svært godt tidspunkt å slutte. Røyking kan nemlig redusere fertilitet hos både menn og kvinner, og dermed gjøre det vanskeligere å unnfange. Både aktiv og passiv røyking over lengre tid vil for kvinner kunne forstyrre eggløsningen og gjøre livmoren mindre mottakelig for eggene.

Blir man gravid og man fortsatt bedriver denne farlige aktiviteten, bør man slutte så fort man kan, da dette og snusing kan forårsake komplikasjoner under svangerskap i tillegg til livsvarige helseproblemer for den ufødte. Røyking og snusing under amming anbefales heller ikke, men kan i noen tilfeller være foretrukket, dersom alternativet er at barnet ikke får morsmelk.

Impotens

I tillegg kan røyking og snusing føre til impotens, som igjen kan gjøre det vanskeligere å innlede et svangerskap. Det er særlig tre grunner til at røyking fører til ereksjonsproblemer. Det fører til arteriosklerose, eller såkalt åreforkalkning. Dette gjør at mindre blod kan strømme til penis, og potensielt føre til impotens. Nikotin vil også gjøre at blodårene trekker seg sammen, som igjen vil gjøre at mindre blod vil kunne strømme til penis. Når man får ereksjon, er det klaffer som hindrer blod i å strømme ut igjen, men nikotin vil kunne hindre disse klaffene fra å virke som de skal og penis vil ikke kunne holde på blodet og ereksjonen blir dermed mer kortvarig.

Hvem røyker mest i Norge?

Tall fra Statistisk Sentralbyrå i 2020, viser at de hyppigste røykerne er over 45 år, som alle bedriver denne aktiviteten daglig. Den største andelen befinner seg i Østfold. Fra perioden 2016-2020, var 14% av befolkningen i fylket daglige røykere. Oslo og Akershus har en andel med 7% røykere, noe som tilsvarer fylkene med færrest daglige røykere.

Forskjellen mellom hvem som røyker mest av kvinner og menn er uvesentlig - det er omtrent like mange som gjør dette i hver kjønnsgruppe. Totalt sett, røyker omtrent 9% av den norske voksne befolkningen daglig, som tilsvarer omtrent 400 000 personer. I tillegg sier rundt 8% at de gjør det sporadisk. Blant ungdom, røyker 1% daglig og 14% sporadisk.

Det er en sammenheng mellom grad av utdanning og røykere; dem med lavest utdanning tenderer til å røyke mer. Blant dem med kun fullført ungdomsskole, røykte om lag 23% daglig i 2020 sammenlignet med 11% av uteksaminerte elever fra videregående og 5% blant utdannede på universitets-/høgskolenivå.

Tross det faktum at denne sosiale forskjellen fortsatt er tilstede idag, har trenden heldigvis snudd. Etter årtusenskiftet, ble røyking mer og mer assosiert som en uting og antall personer som bedrev dette ble halvert på ti år(!). I løpet av det siste tiåret, har det vært en bemerkelsesverdig endring hos særlig èn demografi; Blant ungdom, har daglige røykere blitt redusert til en brøkdel, fra 12% til 1%.

Denne utviklingen kan skyldes insentiver som røykeforbud på fly og i det offentlige. I 1988 ble det forbudt på alle norske innenriksflygninger og 8 år senere ble det forbudt på alle SAS-flyvninger i Europa. I 2004 innførte regjeringen en ny lov for å beskytte personer mot passiv røyking; all røyking innendørs ble forbudt og ble kun forbeholdt uteserveringer.

I takt med at røyking ble mer upopulært, fikk snus en oppsving. Nedenfor ser du en oversikt over utviklingen i antall røykere og snusere, en graf som tydelig viser en økning i snusforbruk. Røykeloven i 2004 var dermed en riktig avgjørelse; Den førte til at flere sluttet, og selv om noen valgte snus i stedet, så var dem i det minste røykfri.

Røyk vs. snus: hva er forskjellen?

Både snus og røyk inneholder som de fleste vet både tobakk og nikotin.. Ingredienser i tobakksprodukter som snus og sigaretter er stoffene, komponentene og råmaterialene som resulterer i et tobakksprodukt som er klar til bruk. Tobakksprodukter er ofte sammensatt av de følgende:

 • Det bearbeidede tobakksbladet
 • Materialet som holder sammen det bearbeidede tobakksbladet og som regel gir formen til tobakksproduktet (rullepapir, omslag, filter, porsjonspose)
 • Behandlingshjelpemidler og reststoffer etter lagring og behandling av tobakksbladet
 • Bearbeidelseshjelpemidler og reststoffer etter lagring og prosessering av tobakksbladet
 • Stoffene som migrerer fra emballasjematerialet til produktet
 • Stoffene som hensiktsmessig er tilsatt for å øke attraktiviteten av produktet til forbruker

Ingredienser, med unntak av vann, som legges til under fremstillingen av et tobakksprodukt, inkludert konserveringsmidler, fuktighetsmidler, smaker og prosesseringshjelpemidler, kalles additiver.

Nikotin, et av stoffene man oftest hører om når det gjelder røyking og snusing finnes naturlig i tobakk, og er ikke et av stoffene som sies å være mest helsefarlig. Tobakk, generelt sett, inneholder flere tusen stoffer og kjemikalier, inkludert stoffer direkte knyttet til alvorlige sykdommer som kreft, hjerte- og lungesykdom.

Røyk inneholder: Snus inneholder:
 • Mer enn 7000 kjemikalier
 • 70 stoffer forårsaker alvorlig sykdom
 • Over 40 kjente kreftfremkallende stoffer
 • Kvikksølv, arsenikk, benzen, tungmetall, blåsyre
 • Mer enn 3000 stoffer (kjent)
 • Over 30 kreftfremkallende stoffer
 • Tobakksspesifikke nitrosaminer
 • Inneholder tungmetaller og radioaktivt polonium

Nikotinens rolle

Nikotin er en av hovedgrunnene til at uvanen er så vanedannende. Nikotin kan øke hjertefrekvensen, og dermed pusten, puls og blodtrykket rundt hele kroppen. Nikotinen øker risiko for blodpropp og øker følsomheten overfor smerte.

Nikotinen man får i seg via snus derimot, sies å ikke ha langsiktige helsekomplikasjoner, men snus kan øke dødeligheten dersom man opplever hjerte komplikasjoner, som vil si at dersom du er utsatt for hjerte-karsykdommer kan det å slutte med snus være en veldig god idé for din helse.

Hva er fordelene med å stumpe røyken?

I tillegg til å redusere risikoen for å utvikle alvorlige helsetilstander, kan røykeslutt også ha en positiv effekt på ditt utseende, din økonomi, din sosiale omkrets, og ditt generelle velbehag. Noen av fordelene ved å slutte er:

 • Umiddelbare helseeffekter
 • Bedre økonomi
 • Du vil generelt føle deg bedre
 • Du vil være et bedre forbilde
 • Forbedret fruktbarhet
 • Blodsirkulasjonen forbedres
 • Risiko for alvorlige sykdommer reduseres
 • Sjansen for suksessfullt svangerskap økes
 • Risikoen for skade under trening reduseres
 • Din fysiske form forbedres og treningsutbytte økes
 • Risikoen for at de rundt deg utvikler alvorlige sykdommer reduseres
Hva skjer med kroppen din når du slutter å røyke?

Røyking skader mer enn bare helsen din - det skader også huden og utseende ditt. Hva røyking gjør med huden, innebærer mørke sirkler under øynene, gråblek hudfarge og rynker. Det er også en fare for å få flekkete og gule tenner, hender og negler. Heldigvis kan dette bli bedre dersom du slutter. Her er noen endringer du kan forvente å se:

 • Mørke ringer under øynene reduseres, du vil få strammere og friskere hud, utviklingen av rynker vil gå saktere og ansiktet ditt vil få en friskere og jevnere hudfarge.
 • Håret ditt vil ha glede av at du avslutter den farlige aktiviteten. Mange av kjemikaliene som finnes i sigaretter skader hårsekkene dine og forårsaker for tidlig hårtynning. En studie gjort i 2007 fant ut at menn som røyker er dobbelt så sannsynlig å bli skallet som ikke-røykende menn. Du vil oppleve at du får et sunnere og tykkere hår, og dersom du har mistet hår kan dette komme tilbake igjen.
 • Neglene dine vil bli sterkere og den nye neglen vil gro ut igjen hvitere. Dersom du har hatt flekkete fingertupper vil dette etter hvert også forsvinne.
 • Tennene er kanskje en av de synligste forandringene ved utseende ditt du vil se. Gule og brune flekker på tennen, forårsaket av nikotinet, vil etter litt tid forsvinne. Men jo lengre du røyker, jo vanskeligere er det å kvitte seg med flekkene.
 • Du vil lukte bedre. Du vil ikke lenger ha den konstante lukten henge igjen i hår, på klærne dine, på hendene dine eller ha den såkalte røykeånden.
 • Kvinner: Røyken svekker det kvinnelige kjønnshormonet og man kan oppleve tidlig aldring og uønsket hårvekst. Ved stopp ser man raskt forbedringer igjen.
Effekter røykeslutt har på kroppen
Nevrologiske

Abstinenssymptomer:

 • Engstelse
 • Uro
 • Stress
 • Hodepine
 • Søvnvansker

Fordeler:

 • Mindre stresset
 • Ikke lenger urolig
Ansikt og hud
 • Penere smil
 • Friskere munn
 • Frisk hudfarge

Langsiktige fordeler:

 • Redusert risiko for kreft i bukspyttkjertelen
 • Redusert risiko for kreft i munnhulen
 • Redusert risiko for kreft i spiserøret
Bryst
 • Tryggere å amme

Langsiktige fordelere:

 • Redusert risiko for luftveis- og lungesykdommer
 • Redusert risiko for lungekreft
Hjerte-kar

Umiddelbare fordeler:

 • Redusert blodtrykk (normalisert)
 • Jevnere hjerterytme
 • Normalisert puls

Langsiktige fordeler:

 • Redusert risiko for hjerte-karsykdommer
Mage
 • Redusert risiko for komplikasjoner ved graviditet
Kjønnsorgan
 • Potensen forbedres
 • Økt fertilitet

Klikk på det relevante området på kroppen for å finne ut hvordan røykeslutt påvirker kroppen din, både positive helsegevinster og plagsomme symptomer.

Økonomiske fordeler

Hovedgrunnene til at mange ønsker å slutte er som oftest bedre helse og bedre økonomi. Hvor mye bedre din økonomi vil bli, er avhengig av hvor mye du røyker eller snuser daglig. Man kan fort allerede merke at man har penger til overs etter kun 1 uke etter å ha sluttet om man røyker eller snuser relativt mye.

Går du gjennom en pakke med sigaretter om dagen koster det mye, som igjen betyr at det er mye å spare på å slutte. Ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) røyker en gjennomsnittlig nordmann rundt 13 sigaretter per dag. Dette vil si at dersom du slutter, og vi tar utgangspunkt i at en 20-pakning koster 110 kroner, har du spart nesten 24.000 kroner i året. Om du derimot går gjennom en 20-pakning om dagen har du spart hele 37.000 kroner på et år!

Nedenfor kan du se hvor mye du vil spare, avhengig av hvor mye du røyker eller snuser til vanlig.

Nå som du vet hvor mye du vil kunne spare på å slutte, kan du lage deg en plan for hva du vil bruke pengene på istedenfor.

Hva er bivirkninger av snus- og røykeslutt?

På grunn av reduksjon av nikotin i systemet og av vanen du har dannet, kan du i tillegg til å oppleve positive effekter på kroppen, dessverre også oppleve bivirkninger av snus og røykeslutt, som nikotinabstinenser og andre bivirkninger:

 • Stress
 • Hodepine
 • Irritabilitet
 • Utmattelse
 • Humørsvingninger
 • Rastløshet og kjedsomhet
 • Depresjon og nedstemthet
 • Vektøkning og økt appetitt
 • Forkjølelsessymptomer

Hvordan slutte å røyke?

Suksessraten for hver behandlingsmetode er helt avhengig av personen. Noen kan klare å slutte å røyke med sin viljestyrke alene, mens andre vil trenge medisinske behandlingsmetoder som Champix eller nikotinerstatning for å klare å slutte. I de fleste tilfeller vil sannsynligheten for at du klarer å slutte først og fremst være avhengig av en sterk vilje til å bli røykfri, i tillegg til en kombinasjon av behandlingsmetoder.

Avhengig av hvilken metode du tror vil fungere best for deg, finnes det mange hjelpemidler tilgjengelig for å hjelpe deg i å bli røykfri. Rådgivning og støttegrupper, røykeslutt hypnose, samt kognitiv atferdsterapi og moderat intensitetstrening er alle hjelpemidler til et røyfritt liv. Ønsker du hypnose, terapi eller en støttegruppe, kan du gjerne finne noe lokalt til deg ved å søke på nett, eller ved å diskutere dette med din lege.

Ønsker du å benytte nikotinerstatningsprodukter for å trappe ned og slutte, kan gjerne en farmasøyt hjelpe deg. Nikotinerstatning kan gis gjennom tyggegummi, depotplaster, inhalator, pastiller og munnspray som alle kan hjelpe med avvenning. De virker ved å stimulere nikotinreseptorer i hjernen og dermed forhindre abstinenssymptomer som angst og depresjon, uten tilsetning av andre skadelige kjemikalier.

På det norske markedet i dag, finnes det ett legemiddel for røykeslutt som er tilgjengelig kun med en resept fra lege; Champix. Denne medisinen har en bevist effekt på røykeslutt, men er ikke egnet for alle, og krever derfor resept. Er du usikker på hvilken metode som vil hjelpe deg, kan du diskutere dette med din lege, som kan anbefale metoden som vil være riktig for deg.

Kan jeg bestille behandling for røykeslutt på nett?

Ja, det er mulig å bestille behandling for dette på nett. Tabletter som Champix fås kun med resept, og må derfor diskuteres med en lege.

Hos euroClinix kan du gjennomføre en skriftlig nettkonsultasjon med vår lege som vil vurdere om Champix vil være rett behandling for deg. Du blir kun belastet om konsultasjonen blir godkjent. I dette tilfellet, får du tilsendt en e-resept du kan bruke til å hente ut behandlingen på valgfritt apotek. Det er også mulig å få den tilsendt til ditt nærmeste postkontor - trygt, raskt og enkelt.

Om du har noen spørsmål eller trenger hjelp med din bestilling, kan du kontakte vår kundeservice som gledelig vil ta hånd om deg. De vil være tilgjengelige mandag til fredag kl. 09 - 18 på email ([email protected]), telefon (80 06 91 50) og live chat. Du kan også besøke vår spørsmål-og-svar side om du ønsker å lære mer om vår tjeneste.

Overraskende fakta om røyking - informasjonsgrafikk

Videre lesning

Effektene av passiv røyking

Effektene av passiv røyking

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Hva er effekten av røyking?

Hva er effekten av røyking?

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Forårsaker røyking erektil dysfunksjon (impotens)?

Forårsaker røyking erektil dysfunksjon (impotens)?

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Hva er forskjellen mellom Champix og Zyban?

Hva er forskjellen mellom Champix og Zyban?

Gjennomgått av Dr. Caroline Fontana
Røyking og kreft

Røyking og kreft

Gjennomgått av Dr. Plauto Filho
Din dag-for-dag guide til å slutte med snus

Din dag-for-dag guide til å slutte med snus

Fordeler ved å slutte med snus

Fordeler ved å slutte med snus

Gjennomgått av Dr. Plauto Filho
Så mye koster det deg å røyke og snuse

Så mye koster det deg å røyke og snuse

Gjennomgått av Dr. Plauto Filho
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek