Resept for 299kr uansett behandling
Telefon Live Chat
Kundeservice tilgjengelig nå: man.-fre. 9:00-18:00
Hjem / Røykeslutt
 • 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid

Våre behandlinger

Røyk og snus: hvor farlig er det?

Tobakk i snus og røyk har en direkte tilknytning til flere alvorlige sykdommer, som luftveis- og lungesykdommer, kardiovaskulære sykdommer og kreft. Stoffene som utløses i forbrenningsprosessen i røykbar tobakk, inkludert nikotin, påvirker ikke bare helsen til den som røyker på en negativ måte, men også de rundt deg (passiv røyking).

Effekter røykeslutt har på kroppen
Nevrologiske

Abstinenssymptomer:

 • Engstelse
 • Uro
 • Stress
 • Hodepine
 • Søvnvansker

Fordeler:

 • Mindre stresset
 • Ikke lenger urolig
Ansikt og hud
 • Penere smil
 • Friskere munn
 • Frisk hudfarge

Langsiktige fordeler:

 • Redusert risiko for kreft i bukspyttkjertelen
 • Redusert risiko for kreft i munnhulen
 • Redusert risiko for kreft i spiserøret
Bryst
 • Tryggere å amme

Langsiktige fordelere:

 • Redusert risiko for luftveis- og lungesykdommer
 • Redusert risiko for lungekreft
Hjerte-kar

Umiddelbare fordeler:

 • Redusert blodtrykk (normalisert)
 • Jevnere hjerterytme
 • Normalisert puls

Langsiktige fordeler:

 • Redusert risiko for hjerte-karsykdommer
Mage
 • Redusert risiko for komplikasjoner ved graviditet
Kjønnsorgan
 • Potensen forbedres
 • Økt fertilitet

Klikk på det relevante området på kroppen for å finne ut hvordan røykeslutt påvirker kroppen din, både positive helsegevinster og plagsomme symptomer.

Tobakk i røyk (og snus) kan forårsake:
Hjerte-karsykdommer:Luftvei-lungesykdommer:Kreft i:Komplikasjoner
for andre:
BlodproppKOLSTykktarm og endetarmKrybbedød
SlagLungebetennelseMunnhuleSpontanabort
Koronare hjertesykdommerKronisk bronkittBukspyttkjertelØkt risiko for
hjerte-karsykdommer
AnginaEmfysemSpiserøretLuftvei infeksjoner
ÅreforkalkningSkadet flimmerhårSvelgKreft
Raskere hjerteslagUtløsing av astmaStrupehodeAstma
Økt dødelighet av slag
og hjerteinfarkt
TørrhosteUrinblære, urinleder og urinrørForkjølelse
Høyt blodtrykkForkjølelseLungekreftLav fødselsvekt og medfødt hjertefeil

Snus, røyking og hjerte-karsykdommer

Både tobakk og nikotin i snus og røyk har en direkte påvirkning på kroppens kardiovaskulære system. I motsetning til snus, kan røykbar tobakk i større grad føre til langvarige og langsiktige hjerteproblemer. Nikotinen i tobakk fører til økt blodtrykk, økt puls og hjerteslag, men med snus, sies denne effekten å være kortvarig.

Røyking er en av hovedårsakene til hjerte og karsykdommer. Røyking øker risikoen for høyt blodtrykk, blodpropp, åreforkalkning (røykebein), slag og koronare sykdommer som hjerteinfarkt.

Selv om snusing ikke er en direkte årsak til hjerteproblemer, kan snusing øke dødeligheten ved hjerteinfarkt og slag. Ettersom snusing kan øke blodtrykket, kan det også være en høyere risiko for personer med forhøyet risiko for å utvikle slike sykdommer, eller som allerede har høyt blodtrykk.

Røyking og luftvei- og lungesykdommer

Røyking fører til en rekke luftvei-og lungesykdommer, og er den viktigste årsaken til KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom), som er en felles betegnelse på en rekke lungesykdommer som fører til forhindret luftstrøm gjennom luftveiene. Sykdommene som går under betegnelsen KOLS er kronisk bronkitt og emfysem. KOLS gir varig nedsatt lungefunksjon, og gjør det tungt å puste. De første symptomene på KOLS er ofte morgenhoste og økt slimproduksjon.

Lungekreft er en annen sykdom som er først og fremst forårsaket av røyking. Denne krefttypen er også den krefttypen som tar flest liv, og som i de fleste tilfeller kunne unngås ved å slutte eller aldri begynt å røyke.

Røyking, snus og kreft

En av de vanligste typene kreft forårsaket av røyking er lungekreft, men dette er ikke den eneste krefttypen røyking kan forårsake. Både røyk og snus kan forårsake kreft, da de begge inneholder rundt 30-40 kreftfremkallende stoffer som tobakkspesifikke nitrosaminer.

Sjansen for å utvikle disse ulike krefttypene øker om man også drikker, eller utsettes for andre kreftfremkallende midler (asbest, alkohol, forurensnings osv.). Heldigvis reduseres sjansen for å utvikle kreft som følge av snus og røyk dersom man slutter.

Daglige bivirkninger av å røyke og snuse

 • Kortpusthet (røyk)
 • Brystsmerter (røyk)
 • Økt blodtrykk, puls og hjerterytme
 • Heshet (røyk)
 • Dårlig ånde
 • Dårlig blodsirkulasjon
 • Farget tenner
 • Farget fingre og negler (røyk)
 • Vedvarende hoste (røyk)
 • Uforklarlig vekttap

Røking og fertilitet, graviditet og amming

Prøver man å bli gravid, kan det være et svært godt tidspunkt å slutte på. Røyking kan faktisk redusere fertilitet hos både menn og kvinner, og dermed gjøre det vanskeligere å unnfange. Både aktiv og passiv røyking over lengre tid vil for kvinner kunne forstyrre eggløsningen og gjøre livmoren mindre mottagelig for eggene.

I tillegg kan røyking og snusing føre til impotens, som igjen kan gjøre det vanskeligere å innlede et svangerskap. Det er særlig tre grunner til at røyking fører til ereksjonsproblemer. Røyking fører til arteriosklerose, eller såkalt åreforkalkning. Dette gjør at mindre blod kan strømme til penis, og potensielt føre til impotens. Nikotin vil også gjøre at blodårene trekker seg sammen, som igjen vil gjøre at mindre blod vil kunne strømme til penis. Når man får ereksjon, er det klaffer som hindrer blod i å strømme ut igjen, men nikotin vil kunne hindre disse klaffene fra å virke som de skal og penis vil ikke kunne holde på blodet og ereksjonen blir dermed mer kortvarig.

Blir man gravid og man fortsatt røyker, bør man stumpe røyken så fort man kan, da røyking og snusing kan forårsake komplikasjoner under svangerskap i tillegg til livsvarige helseproblemer for den ufødte.

Røyking og snusing under amming anbefales heller ikke, men kan i noen tilfeller være foretrukket, dersom alternativet er at barnet ikke får morsmelk.

Passiv røyking: Når dine valg skader andre

Passiv røyking er når man selv ikke røyker, men puster inn røyken fra andre som røyker, frivillig eller ufrivillig. Ofte referert til som andrehåndsrøyking. Det kan ikke alltid sees eller lukte, i tillegg til at det kan holde seg i luften i opp til 2,5 timer. Og man blir utsatt for de samme helseskadelige stoffene som ved aktiv røyking. Alle som puster inn tobakksrøyken har økt risiko for å utvikle de samme sykdommene som røykere. Det kan derfor ikke være et spørsmål lenger om at å innføre røykeloven i 2004 var en riktig avgjørelse. Den førte til at flere sluttet, og selv om noen valgte snus i stedet, så var de i det minste røykfri.

Tobakksrøyk består av en 4000-7000 forskjellige kjemiske stoffer og minst 80% av tobakksrøyken er usynlig. Røyken som kommer ut fra sigaretten til omgivelsen, inneholder høyere konsentrasjoner av giftstoffer enn den røyken som pustes inn når man tar et trekk fra sigarett. Det betyr at dersom man ved passive røyking får i seg en mengde nikotin som tilsvarer aktiv røyking av 1 sigarett. Tredjehåndsrøyk utgjør også helserisiko som er tobakksrøyk som fester seg til innendørs overflater og senere avgis til inneluft.

Virkningene av passiv røyking er så alvorlige at de kan være like sterke og dødelig som bivirkninger av vanlig røyking. Som en ikke-røyker, kan noen av virkningene av passiv røyking være:

 • Hjerte- og karsykdom og negative virkninger på sirkulasjonssystemet, som kan føre til økt risiko for hjerteinfarkt og hjertesykdom.
 • Kreft – passiv røyking kan resultere i en kraftig risikoøkning for å få kreft. Kreft som assosieres med passiv røyking er lungekreft, brystkreft hos kvinner, nyrekreft og i tillegg hjernesvulster.
 • Sykdommer i luftveiene i tillegg til problemer med øre, nese og hals. Fra astma til kontinuerlig hosting, kortpustethet og tett nese.
 • Prematur fødsel eller lav fødselsvekt hos gravide kvinner. Kan også påvirke utviklingen av et voksende, ufødt foster på en negativ måte.

Hva inneholder røyk og snus?

Både snus og røyk inneholder som de fleste vet både tobakk og nikotin. Ingredienser i tobakksprodukter som snus og sigaretter er stoffene, komponentene og råmaterialene som resulterer i et tobakksprodukt som er klar til bruk. Tobakksprodukter er ofte sammensatt av de følgende:

 • Det bearbeidede tobakksbladet
 • Materialet som holder sammen det bearbeidede tobakksbladet og som regel gir formen til tobakksproduktet (rullepapir, omslag, filter, porsjonspose)
 • Behandlingshjelpemidler og reststoffer etter lagring og behandling av tobakksbladet
 • Bearbeidelseshjelpemidler og reststoffer etter lagring og prosessering av tobakksbladet
 • Stoffene som migrerer fra emballasjematerialet til produktet
 • Stoffene som hensiktsmessig er tilsatt for å øke attraktiviteten av produktet til forbruker

Ingredienser, med unntak av vann, som legges til under fremstillingen av et tobakksprodukt, inkludert konserveringsmidler, fuktighetsmidler, smaker og prosesseringshjelpemidler, kalles additiver.

Nikotin, et av stoffene man oftest hører om når det gjelder røyking og snusing finnes naturlig i tobakk, og er ikke et av stoffene som sies å være mest helsefarlig. Tobakk, generelt sett, inneholder flere tusen stoffer og kjemikalier, inkludert stoffer direkte knyttet til alvorlige sykdommer som kreft, hjerte- og lungesykdom.

Røyk inneholder: Snus inneholder:
 • Mer enn 7000 kjemikalier
 • 70 stoffer forårsaker alvorlig sykdom
 • Over 40 kjente kreftfremkallende stoffer
 • Kvikksølv, arsenikk, benzen, tungmetall, blåsyre
 • Mer enn 3000 stoffer (kjent)
 • Over 30 kreftfremkallende stoffer
 • Tobakksspesifikke nitrosaminer
 • Inneholder tungmetaller og radioaktivt polonium

Nikotinens rolle i røyk og snus

Nikotin er en av hovedgrunnene til at uvanen er så vanedannende. Nikotin kan øke hjertefrekvensen, og dermed pusten, puls og blodtrykket rundt hele kroppen. Nikotinen øker risiko for blodpropp og øker følsomheten overfor smerte.

Bildet illustrerer hvordan nikotin påvirker kroppene

Nikotinen man får i seg via snus derimot, sies å ikke ha langsiktige helsekomplikasjoner, men snus kan øke dødeligheten dersom man opplever hjerte komplikasjoner, som vil si at dersom du er utsatt for hjerte-karsykdommer kan det å slutte med snus være en veldig god idé for din helse.

Fordelene ved snus- og røykeslutt

De negative effektene av røyking er ikke ukjente, men visste du at du kan føle de positive effektene ved å slutte, innen allerede 20 minutter av din siste sigarett når pulsen din returnerer til normalt nivå?

Mens å fokusere på fordelene som skjer så snart etter røykeslutt er en god motivasjon, er det de langsiktige fordelene ved røykeslutt som bør være hoveddrivverket til å slutte. Jo fortere man slutter etter man i utgangspunktet begynte å røyke eller snuse, jo mer redusert vil din risiko for å utvikle alvorlige sykdommer være. Desto lenger du klarer å være snus- og røykfri, desto mer reduseres din risiko for å utvikle alvorlige sykdommer.

Illustrasjon over hva som skjer med kroppen 20 minutter - 1 år etter du har sluttet å røyke

I tillegg til å redusere risikoen for å utvikle alvorlige helsetilstander, kan røykeslutt også ha en positiv effekt på ditt utseende, din økonomi, din sosiale omkrets, og ditt generelle velbehag. Noen av fordelene ved å slutte er:

 • Umiddelbare helseeffekter
 • Bedre økonomi
 • Fruktbarheten forbedres
 • Sjansen for suksessfullt svangerskap økes
 • Blodsirkulasjonen forbedres
 • Risiko for alvorlige sykdommer reduseres
 • Risikoen for at de rundt deg utvikler alvorlige sykdommer reduseres
 • Din fysiske form forbedres og treningsutbytte økes
 • Risikoen for skade under trening reduseres
 • Du vil generelt føle deg bedre
 • Du vil være et bedre forbilde

Røyking skader mer enn bare helsen din - det skader også huden og utseende ditt. Fra mørke sirkler under øynene til flekkete tenner. Heldigvis kan dette bli bedre dersom du slutter. Her er noen endringer du kan forvente å se:

 • Mørke ringer under øynene reduseres, du vil få strammere og friskere hud, utviklingen av rynker vil gå saktere og ansiktet ditt vil få en friskere og jevnere hudfarge.
 • Håret ditt vil ha glede av at du stumper røyken for godt. Mange av kjemikaliene som finnes i sigaretter skader hårsekkene dine og forårsaker for tidlig hårtynning. En studie gjort i 2007 fant ut at menn som røyker er dobbelt så sannsynlig å bli skallet som ikke-røykende menn. Du vil oppleve at du får et sunnere og tykkere hår, og dersom du har mistet hår kan dette komme tilbake igjen.
 • Neglene dine vil bli sterkere og den nye neglen vil gro ut igjen hvitere. Dersom du har hatt flekkete fingertupper vil dette etter hvert også forsvinne.
 • Tennene er kanskje en av de synligste forandringene ved utseende ditt du vil se etter røykeslutt. Gule og brune flekker på tennen, forårsaket av nikotinet, vil etter litt tid forsvinne. Men jo lengre du røyker, jo vanskeligere er det å kvitte seg med flekkene.
 • Du vil lukte bedre. Du vil ikke lenger ha den konstante røyklukten henge igjen i hår, på klærne dine, på hendene dine eller ha den såkalte røykeånden.
 • Kvinner: Røyken svekker det kvinnelige kjønnshormonet, og ved røyking kan man oppleve tidlig aldring og uønsket hårvekst. Ved røykeslutt ser man raskt forbedringer igjen.

Økonomiske fordeler

Hovedgrunnene til at mange ønsker å slutte er som oftest bedre helse og bedre økonomi. Hvor mye bedre din økonomi vil bli, er avhengig av hvor mye du røyker eller snuser daglig. Man kan fort allerede merke at man har penger til overs etter kun 1 uke etter å ha sluttet om man røyker eller snuser relativt mye.

Røyker du en pakke med sigaretter om dagen koster det mye, som igjen betyr at det er mye å spare på å slutte. Ifølge Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) røyker en gjennomsnittlig nordmann rundt 13 sigaretter per dag. Dette vil si at dersom du slutter, og vi tar utgangspunkt i at en 20-pakning koster 110 kroner, har du spart nesten 24.000 kroner i året. Røyker du derimot en 20-pakning om dagen har du spart hele 37.000 kroner på et år!

Nedenfor kan du se hvor mye du vil spare, avhengig av hvor mye du røyker eller snuser til vanlig.

Nå som du vet hvor mye du vil kunne spare på å slutte, kan du lage deg en plan for hva du vil bruke pengene på istedenfor.

Bivirkninger av snus- og røykeslutt

På grunn av reduksjon av nikotin i systemet og av vanen du har dannet, kan du i tillegg til å oppleve positive effekter på kroppen, dessverre også oppleve bivirkninger av snus og røykeslutt, som nikotinabstinenser og andre bivirkninger:

 • Hodepine
 • Humørsvingninger
 • Stress
 • Forkjølelsessymptomer
 • Irritabilitet
 • Rastløshet og kjedsomhet
 • Depresjon og nedstemthet
 • Utmattelse
 • Vektøkning og økt appetitt

Hvordan redusere nikotinabstinenser?

Det er ofte bivirkningene av nikotinavvenningen som ofte er de mest plagsomme, og får mange til å sprekke og gå tilbake til å røyke eller snuse. Det er viktig å huske på at disse abstinenssymptomene er verst de første dagene, og går som regel helt over etter noen uker. Det er også mulig å benytte seg av en røykeslutt behandling som Champix røykeslutt tabletter, en nikotinerstatningsbehandling, røykeslutt hypnose, trening, eller støtte, for å unngå, redusere og/eller lettere overkomme disse bivirkningene.

I tillegg til nikotinabstinensene som venter rundt hjørnet ved røykeslutt, er vektøkning noe mange frykter når de planlegger å slutte. Nyere studier og artikler har avslørt at trening kan hjelpe med snus- og røykeslutt, da trening stimulerer reseptorer i hjernen og løser ut lykkehormoner i kroppen, på en liknende måte som nikotin gjør. Faktisk så lite som 10 minutter med fysisk aktivitet har en positiv effekt på røykeslutt, - men dette vil selvfølgelig variere fra person til person, avhengig av hva kroppen er vant med.

I tillegg til å kunne dempe snus- og røykesug, vil trening kunne hjelpe deg med å unngå vektøkning ved røykeslutt. Også det å ikke erstatte røyken eller snusen med søtsaker og usunne snacks vil bidra til redusert vektøkning når du slutter. Dersom du føler munnen trenger å være opptatt med noe for å distrahere fra røykesug, kan du velge sukkerfrie pastiller eller tyggis.

Hvordan slutte å røyke?

Suksessraten for hver røykeslutt behandlingsmetode er helt avhengig av personen. Noen kan klare å slutte å røyke med sin viljestyrke alene, mens andre vil trenge medisinske behandlingsmetoder som Champix, Zyban eller nikotinerstatning for å klare å slutte. I de fleste tilfeller vil sannsynligheten for at du klarer å slutte først og fremst en sterk vilje til å bli snus og røykfri, i tillegg til en kombinasjon av behandlingsmetoder.

I enkelte tilfeller kan valg av behandling anbefales av helsepersonell, som kan ta hensyn til visse faktorer som:

 • Din alder
 • Din livsstil
 • Medisinske tilstander
 • Medisinsk historie
 • Antall sigaretter eller snus du bruker daglig

Reseptbelagte røykeslutt tabletter

På det norske markedet i dag, finnes det to legemidler for røykeslutt som er tilgjengelig kun med en resept fra en lege. Røykeslutt tablettene som finnes i Norge er Champix og Zyban. Slike medisiner har en bevist effekt på røykeslutt, men er ikke egnet for alle, og krever derfor resept.

Champix*: Zyban:
 • Fås kun med resept fra lege
 • Inneholder Vareniklin 0.5mg / 1mg
 • Påbegynnes før røykeslutt
 • Røykeslutt bør skje mellom dag 8-14
 • Minst 12-uker behandling anbefales
 • Bivirkninger kan forekomme
 • Lindrer røyketrang og abstinenser
 • Reduserer behag av sigaretter
 • Fås kun med resept fra lege
 • Inneholder Bupropionhydroklorid 150 mg
 • Påbegynnes før røykeslutt
 • Røykeslutt bør skje i uke 2
 • Behandling varer 7-9 uker
 • Bivirkninger kan forekomme
 • Minst 8 timer mellom hver dose
 • Bør brukes sammen med støttetiltak

Behandlinger markert med * er tilgjengelig hos euroClinix.

Nikotinerstatnings preparater

Nikotinerstatningspreparater går generelt sett ut på å hjelpe deg med å slutte med snus og røyk ved å fortsette å tilføre kroppen nikotin i form av tyggegummi, sugetabletter, depotplaster, porsjonspose (tobakkfri snus), inhalator eller munnspray. Det finnes flere ulike typer og merkenavn på nikotinerstatningsbehandlinger i Norge; Nicorette, Nicotinell, og Zonnic.

Det beste er selvsagt å slutte helt, uten å erstatte røyken eller snusen med nikotin i annen form, men nikotinerstatningsprodukter som de overnevnte kan være hjelpsomme for de som ikke klarer å slutte uten hjelpemidler, eller som ikke klarer å takle de fysiske abstinensene ved nikotinavvenning.

Avhengighet av røyk og snus trenger ikke kun å være forårsaket av nikotinen, men også sosiale og psykologiske faktorer. Nikotinerstatningsprodukter i form av inhalator og porsjonspose, som ligner røyk og snus kan for disse personene være et godt alternativ.

Legg merke til at behandlingsperioden for en slik behandling er avhengig av hvilken type du velger å benytte, og bør ikke overstige anbefalt mak behandling. Man bør derfor være innstilt på å slutte, da man skal trappe ned på hvor mye nikotin man får i seg.

Slike behandlinger er i utgangspunktet ikke anbefalt for kvinner som er gravid eller som ammer, men risiko og fordeler kan overveies sammen med lege før en eventuell behandling med slike produkter. Bør brukes ved forsiktighet ved graviditet og amming grunnet konsekvenser nikotin kan ha på det ufødte fosteret og ammende barn.

Terapi og støtte for å slutte med snus og røyk

Å gå igjennom snus- og røykeslutt alene kan gjøre prosessen vanskeligere enn nødvendig. Å snakke med en profesjonell, få terapi, hypnose, snakke med venner, eller delta i nettbaserte røykeslutt samfunn (forum) kan være en viktig faktor i å være suksessfull. Terapi er tilgjengelig i ulike former og kan være en behandlingsmetode for å slutte, eller som et ekstra hjelpemiddel for å slutte.

Terapeutiske metoder for å slutte
Individuell samtale med legeKognitiv atferdsterapiGruppeterapi
Farmakoterapi (medisinering)SelvhjelpMeditasjon
TelefonrådgivningOnline støttesamfunnHypnoterapi

E-sigaretter for røykeslutt

E-sigaretter er relativt nytt i forhold til sigaretter, og det er derfor mindre forskning på akkurat hvor mye bedre e-sigaretter er for deg enn å røyke sigaretter. Slike e-sigaretter har derimot blitt svært populære i Norge, og selv om de potensielle skader de kan forårsake, vil vanlige sigaretter være mer skadelig for deg.

E-sig er blitt en populær erstatning for røyking, Det finnes e-sigaretter både med og uten nikotin, mens nikotinfrie e-sigaretter er de eneste typene som for øyeblikket er lovlig i Norge.

Nikotinfrie alternativer til røyk og snus

Nevnt ovenfor finnes det f.eks. e-sigaretter som er både nikotin og tobakksfri, men som vil gi følelsen av å røyke, som kan gjøre det lettere for deg å slutte. I tillegg til e-sigaretter, finnes det også såkalte urte-sigaretter, som istedenfor å inneholde tobakk og nikotin, inneholder urter og andre plantematerialer.

Nikotinfri snus er et alternativ for snusere som ønsker å slutte med snus. Istedenfor å plassere en vanlig snus, plasserer du en nikotinfri snus, under overleppen, som vil gi følelsen av å snuse. Nikotinfri snus finnes i mange ulike smaker og varianter, og smakene er tilnærmet smak i forskjellige typer vanlig snus. Nikotinfri snus inneholder heller ikke tobakk.

Snus for røykeslutt

Å bytte ut sigarettene med snus er et populært valg når man først prøver å slutte. Problemet med denne metoden er at man istedenfor prøver å kutte ned på antall sigaretter for å etterhvert slutte, bytter sigaretten med et annet tobakksprodukt. Mange kutter heller ikke helt ut sigaretter, men tar seg gjerne en sigarett her og der, i tillegg til å snuse.

Snus inneholder i tillegg enda mer nikotin sammenlignet med nikotinen i sigaretter som kan gjøre det enda vanskeligere å slutte med snus enn sigaretter. Det er i tillegg ulike helserisiko forbundet med snus, på lik linje som med å røyke sigaretter. Snus er også en kostbar vane.

Tips for røykeslutt

Å kombinere røykeslutt behandlingsmetoder, og å ikke gå igjennom denne prosessen alene kan være svært viktig for din suksess i å bli røykfri.

 • Juster kostholdet ditt - sigaretter og snus kan være en rutine, så når du slutter, kan du fylle dette tomrommet med å spise. Prøv i stedet, å inkludere matvarer som frukt og grønnsaker (som sies å gjøre smaken av sigaretter verre), og som selvfølgelig er sunt for deg.
 • Identifiser dine utløsere, eller triggers – å føle seg stresset eller engstelig kan få deg til å strekke etter pakken med sigg eller snusboksen. Andre triggers kan være når du drikker alkohol på fest eller byn, henger med visse venner som snuser og røyker, når du våkner, før leggetid eller rundt måltid og kaffe. Det er viktig å identifisere disse, slik at du kan være forberedt og distrahere deg med noe annet, eller unngå disse situasjonene.
 • Få støtte - om dette er profesjonell støtte eller venner og familie, kan du aldri få nok av det. Vær også forsiktig med dine venner som røyker og snuser. Selvfølgelig skal du ikke kvitte deg med dine gode venner, men kanskje dere kan slutte sammen? Eller be dem om å unngå deg hvis de trenger å røyke eller snuse.
 • Bytt (u)vanen med en annen - sigaretter og snus kan være like mye rutine som noe annet. Hver gang du vanligvis tar deg en røykepause, eller du vanligvis ville tatt en snus, bestem deg for å bytte det ut med noe annet. Det kan være å gå seg en tur, få litt mosjon, lage seg en kopp kaffe, eller å ta seg en tyggis. deg for å prøve noe annet. Det kan være så enkelt som å lage en cuppa, eller få litt mosjon. Det kan være lurt å sørge for at hendene og munnen er opptatt med noe anent, slik at man ikke nødvendigvis føler for å ta seg en snus eller røyk.
 • Ha en påminnelse - Før du sluttet bør du ha samlet noen tanker om hvorfor du ønsket å slutte. Minn deg selv på disse grunnene for motivasjon. Det kan også vært lurt å ha en oversikt over hvor lenge du har gått røykfri, slik at du kan se hva du har kastet bort om du knekker sammen.
 • Dra nytte av forum - mens venner og familie kan tilby bra med støtte, kan det å snakke med noen som går igjennom den samme prosessen, eller som har gått igjennom det før, kan motivere deg enda mer.
 • Invester i å bli snus og røykfri - Jo mer du investerer i å slutte, jo større er sjansen for at du ikke vil kaste det bort. Det kan være å ha investert i røykeslutt tabletter, brukt mye tid på å lage din egen røykeslutt plan, eller å ha blitt medlem av et treningsstudio eller treningsgruppe for å hjelpe deg med å takle abstinensene.

Hvor kan jeg få hjelp til røykeslutt?

Det første steget til mange som ønsker å slutte, er å gjøre et søk på nettet. Noen vil lese suksesshistoriene til andre som inspirasjon, noen vil finne motivasjonen ved å minne seg selv på hvor usunt røyk og snus er for dem, hvor mye de vil spare, og noen vil finne motivasjon i at det finnes hjelpemidler for dem der ute som kan hjelpe dem å slutte.

Avhengig av hvilken metode du tror vil fungere best for deg, finnes det mange hjelpemidler tilgjengelig for å hjelpe deg i å bli røykfri. Ønsker du hypnose, terapi eller en støttegruppe, kan du gjerne finne noe lokalt til deg ved å søke på nett, eller ved å diskutere dette med din lege. Ønsker du å benytte nikotinerstatningsprodukter for å trappe ned og slutte, kan gjerne en farmasøyt hjelpe deg. Er du usikker på hvilken metode som vil hjelpe deg, kan du diskutere dette med din lege, som kan anbefale metoden som vil være riktig for deg.

Røykeslutt tabletter som Champix og Zyban fås kun med resept, og må derfor diskuteres med en lege. Man kan gå til sin fastlege, en privatlege, eller man kan oppsøke legehjelp på nett. Hos euroClinix kan du gjennomføre en skriftlig nettkonsultasjon med en lege, som vil kunne vurdere om en røykeslutt behandling som Champix eller Zyban vil være rett behandling for deg. Dersom legen mener du er egnet for en slik behandling, kan du bestille legemidlene på våre nettsider, og vårt partner-apotek i Oslo vil sende dem til deg i posten. Du kan også motta kun en resept, og hente ut medisinen på valgfritt apotek.

Overraskende fakta om røyking - informasjonsgrafikk

Overraskende fakta om røyking - informasjonsgrafikk
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek