COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Astma

Astma

Läs mer och beställ din inhalator eller astmabehandling

Astma är en luftvägssjukdom. I Sverige har runt 10% av alla barn och vuxna problem med astma av olika grader. I dag finns det en rad olika astmabehandlingar som är både förebyggande och snabbverkande vid akut behov. Längre ned på sidan hittar du information om astma och astmaanfall som kan hjälpa dig att förstå sjukdomen och dess symptom bättre; värt att notera är dock att denna artikel främst fokuserar på astma hos vuxna snarare än hos barn.

euroClinix är Sveriges och Europas största onlineklinik och vi behandlar tusentals svenska patienter varje år. Vi är baserade i södra London och servar fler än en miljon patienter runtom i Europa. Många astmapatienter beställer regelbundet sina inhalatorer och astmabehandlingar från oss. Vi har läkare som ser över individuella fall via onlinekonsultationer innan de skriver ut läkemedel och mediciner mot astma och andra luftvägssjukdomar. Observera att en del av våra behandlingar kräver att astmapatienten fått en behandling utskriven vid ett traditionellt läkarbesök innan vi kan skriva ut och leverera samma läkemedel till en patient.

Innehåll godkänt den 23-03-21
Dr. Anand Abbot Oberoende medicinsk rådgivare (GMC Registrerad: 4307024)

Tillgängliga behandlingar

Förpackning - 1 inhalator Atrovent 20mg
Atrovent 4.9(256 Recensioner)
 • Förebyggande inhalator som ger effekt inom 15 minuter
 • Låg biverkningsprofil
 • Hjälper i upp till 6 timmar
Läs mer
Priser från 390.00 kr
Bricanyl Turbuhaler
Bricanyl Turbuhaler 4.7(35 Recensioner)
 • Kommer som turbuhaler
 • Lindrar astmabesvär och vidgar luftrören
 • Hjälper mot kramper i luftrörens muskulatur
Läs mer
Priser från 495.00 kr
Pulmicort
Pulmicort 4.6(21 Recensioner)
 • Minskar sannolikheten att drabbas av en astmaattack
 • Steroiden budesonid begränsar inflammation i lungorna
 • Använder endast en aktiv ingrediens, budesonid
Läs mer
Priser från 540.00 kr
Ventoline
Ventoline 4.8(542 Recensioner)
 • Lindrande inhalator för att reducera astmatiska symptom
 • Finns i två olika former: Evohaler och Diskus
 • Innehåller den aktiva subtsansen salbutamol
Läs mer
Priser från 365.00 kr
Symbicort
Symbicort 4.7(46 Recensioner)
 • Effektiv preventiv behandling
 • Reducerar sannolikheten av en astmaattack
 • Begränsar irritation av lungorna och rensar luftvägarna
Läs mer
Priser från 1135.00 kr
Qvar (AeroBec)
Qvar (AeroBec) 4.8(27 Recensioner)
 • Förebygger astmaattacker vid daglig användning
 • Kommer som Autohaler, Aerosol och Easi-Breath
 • Effektiv ihop med en regelbunden mildrande inhalator
Läs mer
Priser från 365.00 kr
Flixotide
Flixotide 4.5(11 Recensioner)
 • Antiinflammatoriskt läkemedel mot svullnad och irritation
 • Daglig användning reducerar risken för astmaattack
 • Tillgängligt i två inhalatorer: Diskus och Evohaler
Läs mer
Priser från 365.00 kr
Seretide
Seretide 4.9(23 Recensioner)
 • Används för regelbunden behandling av astma
 • Kan användas som förebyggande och lindrande behandling
 • Finns både som Disk och Evohaler
Läs mer
Priser från 605.00 kr

Vad är astma?

Astma är en inflammation i luftrören som framförallt gör det svårare för de som har astma, astmatiker, att andas. Detta sker genom att luftflödet till och från lungorna begränsas då luftrören blir inflammerade.

Astma kommer oftast oregelbundet. För de flesta astmatiker innebär detta perioder med astmatiska problem följt av lugnare perioder. Sjukdomen kan delas in i två grupper, allergisk samt icke-allergisk.

Allergisk astma

Denna typ av astma orsakas av en allergisk reaktion. Precis som vid andra allergier beror detta på en överkänslighet mot så kallade allergener. Allergener ett samlingsnamn på orsaker till astma. Det finns en hel rad olika allergener som kan orsaka astma, men några av de vanligaste är pollen, katt- eller hundhår, kvalster eller hår från andra pälsdjur.

Inflammationen i luftrören inträffar när astmatikern andas in en allergen, till exempel katthår. Tiden mellan kontakt med en allergen till astmatiska besvär kan variera. Ibland kan effekten vara nästan ögonblicklig, och ibland kan det ta flera timmar innan kroppen reagerar.

Många som inte har haft problem med astma tidigare vet inte om att det kan ta en väldigt lång tid mellan kontakt och andningsproblem, och kan då tro att andningsproblemen beror på något i till exempel hemmet, när personen i fråga istället är allergisk mot något på arbetsplatsen. Allergisk astma är vanligare bland barn än vuxna. Det förekommer också att astmatiker får besvär på grund av matallergier, men detta är relativt sällsynt.

För de med allergisk astma är det absolut viktigaste att först ta reda på vad som orsakar inflammationen. Ibland kan lösningen vara så enkel som att helt undvika ett allergiframkallande ämne. Ungefär 20% av alla astma-attacker tror man orsakas av allergiska reaktioner, men siffran är omdebatterad och varierar beroende på källa och land.

Gluten

Det finns de som upplever att de får värre astma eller att astma-attacker orsakas utav gluten. I dessa fall rör det sig med största säkerhet om spannmålsallergi och inte glutenintolerans. Skillnaden mellan glutenintolerans och spannmålsallergi är komplex, men en stor skillnad är att glutenintoleranta kan i de flesta fall bryta ner havre-protein, något som spannmålsallergiker inte kan.

Icke-allergisk astma

Detta är ett samlingsnamn på alla orsaker till astma som inte är allergi-relaterade. Det finns en hel rad olika anledningar till att personer får astma som inte är relaterade till allergier. Här har vi samlat information om de mest vanliga anledningarna.

Ansträngning

Fysisk ansträngning är en annan vanlig orsak till astma. Detta beror på att en person som anstränger sig fysiskt andas snabbare och mer genom munnen. Detta gör att slemhinnorna får arbeta hårdare då luften blir torrare och kallare. Detta irriterar luftrören, och orsakar då andningsproblem.

Vissa har känsligare slemhinnor än andra, och kan då få ansträngningsastma vid lättare ansträngningar. Barn eller vuxna med denna typ av problem kan till exempel uppleva det som jobbigt att gå uppför trappor.

Ansträngningsastma försvinner inte ifall personen i fråga inte anstränger sig, utan infektionen sitter kvar i luftrören. Därför är det viktigt att testa sig vid misstanke om denna typ av andningsproblem, då en obehandlad infektion kan orsaka svåra hälsoproblem ifall den lämnas just obehandlad under en längre tid.

Något som kan vara värt att tänka på är att svårigheten vid denna typ av astma kan vara svårdiagnostiserad. Detta då de som drabbas har mycket svårt att träna, och på så sätt får en sämre lungfunktion. Alltså bildas en ond cirkel där astman förhindrar en person från att träna, vilket gör konditionen sämre, vilket gör att astman utlöses vid en mindre mängd av fysisk ansträngning. För att läsa mer om träning och astma, klicka här.

Avgaser och parfymer

Då astmatiker har väldigt känsliga luftvägar, kan irriterande ämnen lätt ge ett astma-anfall. Exempel på vanliga utlösande faktorer för astma kan vara avgaser, damm, rök eller parfymer. Helt enkelt ämnen som kan finnas i höga volymer runt om i luften. Denna typ av faktorer kallas för triggerfaktorer. Följande är ett par exempel på triggerfaktorer.

 • Bensinångor
 • Dieselångor - upplevs oftast som värre av astmatiker än bensinångor.
 • Mögel
 • Rengöringsprodukter - många upplever att starka rengöringsprodukter (ofta klorbaserade) kan orsaka andningssvårigheter
 • Sulfatdioxid

Det kan vara viktigt att påpeka, att vissa yrken har en högre risk för att utveckla astma än andra. Städare, snickare, och bagare är exempel på yrken där det förekommer en stor mängd små, och för luftvägarna irriterande partiklar på arbetsplatsen.

Hormoner

Kvinnor kan uppleva att de får andningssvårigheter under perioder då de har högre nivåer av hormoner än vanligt. Exempel på dessa perioder är under graviditet, puberteten, och dagarna innan mens.

Kall luft

Kall eller torr luft kan förvärra astmatiska besvär då slemhinnor i luftvägarna blir irriterade. Speciellt svåra besvär kan uppkomma ifall temperaturen sjunker till -15 grader eller kallare. Då luftfuktigheten i dessa temperaturer är noll, måste slemhinnor både återfukta och värma luften.

Dessutom gör kyla att antalet luftföroreningar ökar. Detta i sammanband med att biltrafik ger ifrån sig fler avgaser och partiklar i vinterklimat gör att vintern oftast kan bli svår för astmatiker som bor i städer.

Överlag så är snabba och stora växlingar från en temperatur till en annan, oftast med en tillhörande växling i luftfuktighet, något som kan orsaka andningsbesvär. Vissa astmatiker kan ha besvär med att gå från ett varmt rum ut i kylig luft, eller att gå från ett luftkonditionerat rum ut i sommarvärmen. För dessa personer kan det vara en bra idé att gradvis vänja slemhinnorna. Genom att andas lugnt och genom näsan, så kan du vänja luftvägarna vid det nya klimatet.

Känsloframkallad astma

En astmatriggare som många lätt glömmer är så kallad känsloframkallad astma. När vi i vår vardag utsätts för höga doser utav stress, påverkar det vår kropp. För astmatiker kan detta innebära att andningssvårigheter blir svårare eller att astmaanfall förekommer mer frekvent.

Luftvägsinfektioner (Förkylningsastma)

Den absolut vanligaste anledningen till astma är luftvägsinfektioner som orsakas utav virus. Oftast handlar det om Rhinovirus, viruset som ligger bakom de vanliga förkylningar som drabbar de flesta någon gång om året. Hos astmatiker kan virusinfektioner i värsta fall orsaka allvarliga andningsproblem.

Läkemedel

Något som många inte känner till är att det finns något som kallas för ASA-astma. Detta är en typ av sjukdomen som framkallas av acetylsalicylsyra (förkortat ASA). Acetylsalicylsyra används i antiinflammatoriska läkemedel, men namnet är något missvisande då det inte behöver finnas denna typ av syra i läkemedel för att utlösa en negativ effekt. Läkemedel som innehåller aspirin och ibuprofen är två läkemedelsgrupper som bör undvikas för denna typ av astmatiker, som istället kan pröva att använda låga doser av paracetamol. Ungefär en av tio astmatiker upplever att antiinflammatoriska läkemedel försvårar deras astma.

Rökning och astma

Astmatiker beivras alltid från att röka, då rökning i längden kan förvärra sjukdomen avsevärt. Även passiv rökning kan orsaka problem. Speciellt farligt är passiv rökning för barn med astma, och kan till och med vara en av faktorerna som ger barn sjukdomen till att börja med. Det är alltid rekommenderat att sluta med cigaretter ifall du lider av sjukdomen.

Ifall du som astmatiker är rökare, kan det vara bra att veta att dina mediciner ger en sämre effekt än vad de borde, då rökning försvårar medicinernas arbete. En dialog med din doktor om att justera din medicinering till en högre dos, kan vara brukligt för astmatiska rökare som inte tycker att läkemedel ger full effekt.

Då rökning irriterar luftvägarna, förvärrar alla typer av rökning andningsbesvär. Om du är astmatiker och vill sluta röka kan det vara bra att veta att andningsbesvär oftast kan förvärras till en början. Detta då dina lungor ställer om sig själva och förändras kemiskt. Det finns i dagsläget ingen forskning som visat att snusning på något sätt påverkar astmatiker.

Obehandlad astma

Astma är en sjukdom som idag är lätt att behandla men som ifall den inte behandlas kan ge allvarliga konsekvenser på hälsan. Ifall astma inte behandlas kan detta till exempel leda till att luftvägarna skadas permanent. Något som är väldigt otrevligt.

Enligt en studie gjord vid det amerikanska universitetet Penn State är det viktigt för astmatiker att alltid ha kontroll på sin astma och undvika triggers. De astmatiker som endast använder inhalatorer vid attacker har enligt studien en större chans att få problem senare i livet med luftvägarna, jämfört med de som behandlar sin astma och anpassar sitt liv konstant efter sjukdomen.

Astma: vanliga symptom

Astmasymptom kan variera. Främst är det viktigt att veta om att detta är en sjukdom som inte är regelbunden i sin natur. Istället kan astmatiker ha stora problem under vissa perioder, för att sedan känna sig i princip friska under andra.

Under perioder då du som astmatiker har problem med hosta, kanske till och med får upp slem, eller har svårt att andas kan det vara ett tecken på att din astma har blivit sämre.

Att bli trött och hängig kan också vara en indikation på att du är på väg in i en försämringsperiod.

Vill du veta mer om astma-anfall, klicka här.

Vanliga symptom vid astma är:

 • Andningsproblem
  Så kallad andnöd är när en person har problem med att andas djupt och inte kan andas utan andfåddhet.
 • Hosta vid fysisk ansträngning
 • Pipande andning
  Ibland kan andningen upplevas som väsande.
 • Rethosta
  Hosta som vägrar försvinna och som oftast blir värre i kalla, fuktiga miljöer eller under natten. Kan också få de som drabbas att hosta upp slem.
 • Tryck över bröstet
  Kan antingen komma samtidigt som andra symptom eller manifestera sig separat. Vissa får detta symtom innan en astma-attack.
 • Trötthet
  Många astmatiker kan bli väldigt trötta. Dels beror detta på att det är jobbigt för kroppen att inte kunna andas ordentligt, men det kan också bero på att det kan vara svårt att sova ordentligt med astma-symptom.

Symptom varierar från person till person, i både styrka och frekvens. En allvarlig astma-attack tar oftast mellan 6 timmar till två dagar att utvecklas. Men för vissa kan en allvarlig attack komma nästan direkt efter andra symptom manifesterar sig.

Test och undersökning

Vid symptom som tyder på astma är det första steget att kontakta en vårdcentral eller ett sjukhus. För att vara säker om att det är astma och inget annat görs en så kallad PEF-mätning. Det är en mätning av hur en persons utandning ser ut.

En första mätning görs under läkarbesöket, sedan följs detta upp med flera mätningar under de närmaste veckorna.

Det kan också bli aktuellt att göra en spirometri som är en mer detaljerad lugn-mätning. Namnet spirometri kommer från spirometer, det medicinska verktyg som mäter lungkapaciteten. Genom att patienten andas in och ut genom ett munstycke kan en klar överblick över lungornas och luftrörens kapacitet bildas.

Det kan också bli aktuellt att göra ett så kallat reversibilitetstest. Då gör patienten i fråga först ett PEF-test, för att sedan få ett läkemedel mot astma. PEF-testet görs sedan om efter 15-20 minuter. Ifall patienten i fråga har astma, kommer han eller hon ha ett högre PEF-värde efter att tagit astmamedicin.

Det finns en rad andra specialtester som kan göras för olika typer av astma. Vänligen kontakta ditt närmaste sjukhus för mer information.

Ansträngningstest

Ansträngningstest görs vid när sjukdomen utlöses av fysisk aktivitet. Testet görs genom att patienten får göra en fysisk aktivitet under 6-10 minuter, för att sedan testa lungkapaciteten kontinuerligt upp till 20 minuter efteråt.

Test mot allergier

Ifall det finns misstanke om att en utlösande faktor är allergi, görs ett allergitest. Antingen görs ett så kallat pricktest eller ett blodprov. Ett pricktest görs genom att en nål med vanliga allergener försiktigt prickar patientens underarm. Efter en kvart kan en doktor då se ifall kroppen reagerat negativt på allergenen.

Astmamedicin

Läkemedel för astmatiker kan delas in i två olika typer, mediciner för akut bruk (vid andningsproblem) samt förebyggande medicinering som används för att förhindra inflammation i luftvägarna.

Snabbverkande eller kortverkande astma-läkemedel

För de som endast har problem vid enstaka tillfällen, kan det räcka med att ha ett läkemedel som vidgar luftrören snabbt, vid andnöd eller andra symptom. Denna typ av läkemedel kommer oftast i form av inhalatorer, och kallas ibland för kortverkande medicinering då de har en kortare effekt (oftast ungefär sex timmar).

När du inhalerar från inhalatorn kommer dina luftvägar öppnas upp. Detta då musklerna som kontrollerar luftvägarna slappnar av. Då musklerna slappnar av så blir luftvägarna mindre hoptryckta, och luftflödet till lungorna ökar. Luftrörsvidgande mediciner, som snabbverkande astmaläkemedel kallas, är ofta av typen beta-2-stimulerare.

Förebyggande eller långverkande medicinering

Ifall en astmatiker har problem åtminstone en gång i veckan, så bör förebyggande medicinering tas. De flesta förebyggande läkemedlen är baserade på kortison, som är inflammationsdämpande.

Kortison är en vanlig hormon som finns naturligt hos alla människor, och som kroppen använder för att behandla stress. Höga doser av kortison kan orsaka benskörhet, men då luftvägarna är väldigt enkla att påverka och astmaläkemedel endast kräver verkligen låga doser av kortison för att verka, behöver astmatiker inte oroa sig för detta.

Kortison som tas vid inandning har ingen snabb verkan, utan behövs tas kontinuerligt (under en längre period) för att ge full effekt.

Kombinationsbehandlingar

Det finns några mediciner som innehåller två olika läkemedel, dessa kallas för kombinationsläkemedel. Oftast handlar det om att både kortison och beta-2-stimulerare kombineras för att ge både en snabbverkande och förebyggande medicin. Denna typ av läkemedel rekommenderas för de som har så kallad stabil astma, det vill säga ungefär samma astmasymptom varje dag.

Olika förpackningar och typer av astmamedicin

Det kan vara svårt för astmatiker att veta vad skillnaden mellan en turbohaler, inhalator, och en diskus är. Vi på euroClinix har försökt reda ut begreppen för att göra det hela mer lättförståeligt.

Typer - två olika förpackningstyper för astma behandlingar

 • Dosaerosol
  Dosaerosol är det svenska namnet på den klassiska inhalatorn. Modellen kan också kallas för pMDI-inhalator. Till skillnad från mer moderna inhalatorer kräver dosaerosoler en viss koordination mellan användning av inhalator och inandning. Det har visat sig att många har haft problem med detta och inte fått ut den dosering som behövs för att avhjälpa astmasymptom helt. Det är väldigt viktigt att skaka dosaerosoler innan användning. De flesta dosaerosoler har ingen indikator på hur många doser som finns kvar i inhalatorn.

  Denna typ av förpackningar kan också användas med en så kallad spacer. En spacer är någon typ av inhalationsbehållare som fungerar som distans mellan inhalator och mun. Detta kan hjälpa med att ta läkemedlet på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt, då det gör det lättare för brukaren att få ner läkemedlet i lungorna utan att medicinen fastnar i munhålan.

 • Pulverinhalator
  Pulverinhalator, även kallad för DPI-inhalator, är den vanligaste typen av inhalatorer bland svenskar. Denna typ av inhalatorer har medicinering i pulverform som vid inandning finfördelas och sprider sig ner i lungorna. Till skillnad från dosaerosoler innehåller pulverinhalatorer inga drivmedel, det vill säga någon typ av gas som hjälper till med att trycka ut gasen. I denna typ av förpackning kan det dock förekomma diverse bärarsubstanser, som hjälper till med att få ner läkemedlet till lungorna. En vanligt förekommande bärarsubstans är laktos. Det kan därför vara bra för laktosallergier att noga läsa innehållsförteckningen på sitt astmaläkemedel.
Bricanyl Flutide Pulmicort Seretide Symbicort Ventoline
Tilverkare: AstraZeneca Allen & Hanburys AstraZeneca GlaxoSmithKline AstraZeneca Allen & Hanburys
Finns som: Turbohaler Evohaler, Diskus Turbohaler Evohaler, Diskus Turbohaler Evohaler, Diskus
I dosering (mcg): 500 50, 100, 125, 250 100, 200, 400 50, 100, 125, 250 100, 200, 400 100, 200
Typ av medicin: Kortverkande
beta-2
stimulerare
Förebyggande kortison-medicinering Förebyggande kortison-medicinering Kombinations-
medel
Kombinations-
medel
Kortverkande
beta-2
stimulerare

Förpackningar

Det kan vara svårt, till och med för de som har levt med astma länge, att veta vad skillnaden mellan en evohaler och en autohaler är. Det finns helt enkelt för många begrepp på de olika typer av inhalatorer som är tillgängliga. Nedanför finns kortare beskrivningar av vanliga inhalator-förpackningar.

 • illustration av autohalerAutohaler
  Detta är en typ av inhalator som är formad som bokstaven L. Namnet kommer från att denna typ av förpackning automatiskt känner av när du andas in, och frigör då medicin. Alltså är själva doseringen automatisk. En variation av denna typ av förpackning är så kallade easi-breath inhalatorer, som har i princip samma funktion.
 • illustration av aerosol-inhalatorAerosol
  Detta är ett annat namn på dosaerosol-inhalatorer. Det går att läsa mer om detta ovan, men vet om att detta är den gamla, klassiska varianten av inhalator som många växte upp med. Rekommenderas inte för de som tidigare prövat och haft problem med att dosera sina astmamedicinering korrekt. Atrovent är en sådan inhalator.
 • illustration av turbuhalerTurbohaler
  Turbohaler är en pulverinhalator som är lätt att använda, och på grund av detta är turbohalers väldigt vanliga i Sverige. Alla turbohalers kommer med en indikator som visar hur många doser som finns kvar i inhalatorn.
 • Evohaler
  En evohaler är en vanlig dosaerosol inhalator med ett annat namn, på grund av marknadsföringssyften.
 • illustration av diskusDiskus
  Även kallad disk eller accuhaler. Detta är en pulverinhalator som många föredrar på grund av att diskusen inte "skjuter" medicin in i munhålan, utan istället andas in utav brukaren. På grund av detta kan de med allvarliga andningsproblem eller barn ha svårt att använda en diskus på bästa möjliga sätt. Likt en turbohaler är en diskus väldigt lätt att använda. Ventoline och Flutide tillhör gruppen diskusinhalatorer
 • Tablett
  Det finns också en astma-medicin i tablettform som främst används för att förebygga astma-anfall. Detta läkemedel är Singulair och finns att beställa från euroClinix.

Obs. Vi tillhandahåller också Aerobec, en annan förebyggande medicinering från Teva, för den som är intresserad av ett alternativ till Pulmicort och Flutide.

Kan jag beställa astmamedicin på internet?

Du kan beställa alla ovanstående typer av astma-läkemedel från euroClinix på ett säkert, tryggt och helt lagligt sätt. Klicka på den astma-behandling du är intresserad av för att läsa mer om hur du kan beställa just den inhalator du behöver.

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel