Resept for 299kr uansett behandling
Telefon Live Chat
Kundeservice tilgjengelig nå: man.-fre. 9:00-18:00
Hjem / Hårtap
 • 100% konfidensiell tjeneste
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Spar tid

Våre behandlinger

Hvorfor blir menn skallet?

Hos de fleste menn som mister mye hår, er håravfallet er et resultat av arvelige faktorer, og forårsakes av at man opplever økt følelsomhet for det mannlige kjønnshormonet androgen; derav navnet på tilstanden. Dette betyr at dersom din far har mistet håret, er det også store sannsynligheter for at du vil gjøre det samme. Hårtap er ikke farlig på noen måte, og vil heller ikke ha noen fysiske konsekvenser for den som rammes, men mange kan oppleve at selvtilliten dabber av etterhvert som håret blir borte. Dette er fordi de fleste menn føler at håret er en viktig del av deres personlighet, og mange opplever i så måte at de både ser eldre og mindre attraktive ut når de ikke lenger har en komplett manke å vise frem.

Androgen alopeci er en tilstand som har eksistert i alle år, og ettersom den er såpass vanlig foregår det stadig diskusjoner om hvorvidt den bør behandles eller ei. Det finnes imidlertid effektive behandlinger med dokumentert effekt for de som ønsker å reversere hårtapet. De mest kjente av disse behandlingene er Propecia 1mg som kommer i tablettform, og Recrea Forte 5% som kommer i skum og en flytende løsning. De to behandlingene kan brukes i kombinsasjon eller hver for seg, og vil både stanse hårtapet og bidra til gjenvekst. Propecia er imidlertid den mest effektive av de to behandlingene, da den behandler selve årsaken til mannlig mønster-skallethet, og studier viser at hele 66% av alle menn opplever synlig gjenvekst ved bruk av denne medisinen.

Hva er det som gjør at man mister hår?

Vi har mellom 100,000 og 150,000 hår på hodet, og hvert hårstrå vokser ca. 0,35 mm om dagen, noe som utgjør ca. 1 cm i måneden. Samtidig mister du også nærmere 100 hårstrå daglig. Dette høres kanskje mye ut, men hvert hårstrå vil normalt vokse i 2-7 år før det faller av, noe som gjør at du hele tiden har en konstant vekst av hår på hodet. Dette fordi de ulike hårstråene vil være i forskjellige vekstfaser til enhver tid. Du vil derfor ikke få tynt hår av å miste denne mengden hver dag.

Anagen fase: Selve vekstsyklusen til et hårstrå deles normalt inn i tre, der den første og lengste fasen kalles den anagene fasen. Det er i denne perioden at et hårstrå genereres fra hårsekken i hodebunnen, og begynner å vokse. Denne veksten fortsetter normalt i 2-6 år, men kan også vedvare lenger hos enkelte.

Katagen fase: Når den anagene fasen er over, vil håret slutte å vokse og gå over i den katagene fasen, også kjent som "skrumpefasen". I denne perioden, som bare varer noen uker, vil roten til hårstrået bevege seg oppover mot follikkelen (utgangshullet) på toppen av hårsekken. Man har fortsatt ikke klart å finne ut av hva det er som gjør at hårståene går inn i denne fasen, men dersom forskere klarer å knekke koden i fremtiden, er håpet at man skal kunne få håret til å vokse lenger før det faller av.

Telogen fase: Etter ca. 2-3 uker vil den katagene fasen være over, og hårstrået vil deretter entre den tredje og siste fasen som kalles den telogene fasen. Dette er en hvileperiode der celleproduksjonen i hårsekken midlertidig stopper opp. Når dette skjer, vil follikkelen trekke seg sammen slik at håret etterhvert faller ut. Etter ca. 2-4 måneder i denne hvilemodusen, vil celleproduksjonen i hårsekken igjen starte opp slik at et nytt hårstrå genereres, og hele vekstsyklusen starter dermed om igjen.

Det anslås at ca. 10% av alle hårsekkene i hodebunnen er i hvilemodus til enhver tid er. Hos de som mister mye hår, vil imidlertid denne prosentandelen være en god del høyere.

Hårtap - menn

Ettersom hårstråene befinner seg i ulike vekstfaser til enhver tid, vil man normalt alltid ha mye hår på hodet. Hos de aller fleste menn vil imidlertid den anagene fasen forkortes over tid, slik at hårstråene faller ut før de skal. Dette skjer som følge av en kjemisk reaksjon i kroppen. Hårfollikkelene i hodebunnen er nemlig følsomme for produktet dihydrotestosteron (DHT) som lages av testosteronet i kroppen vår.

DHT dannes når enzymet 5-alpfareductance kommer i kontakt med testosteron, og jo mer 5-alfareductase som finnes i kroppen, desto høyere blir også produksjonen av DHT. Når produksjonen av dihydrotestosteron er for høy, vil stoffet legge seg som et lag over hodebunnen slik at hårsekkenes reseptorceller blokkeres. Dette gjør at hårrøttene ikke lenger får den næringen og de forholdene de trenger for å kunne vokse, og hårstråene blir således kortere, tynnere og faller av tidligere enn normalt. Over tid vil dette også føre til skallethet på enkelte områder av hodebunnen (som oftest tinningene og issen).

Symptomer på androgen alopeci

Et begynnende hårtap merkes normalt først og fremst ved at man blir tynn i håret rundt issen og ved vikene. I forkant av dette opplever imidlertid mange menn også at de klør en del i hodebunnen, samtidig som de ofte kan sitte igjen med en del hårstrå i hendene etter at de har stylet håret eller klødd seg.

Årsaker til håravfall

Det finnes forskjellige årsaker til håravfall, der den vanligste er arv. Andre årsaker til mannlig skallethet kan være stress, ulike typer medisiner, sterk solbestråling, sykdommer, infeksjoner, protein- eller vitaminmangel og operasjoner. I de fleste av disse tilfellene vil håret komme tilbake etter noen måneder, men dersom årsaken er genetisk forankret, vil hårtapet i de fleste tilfeller være permanent.

Arvelig hårtap hos menn

Denne typen håravfall, som også kalles for androgen alopeci, forekommer først og fremst hos menn, og kjennetegnes av at hårlinjen flytter seg bakover på hodet, samt at issen blir mer og mer hårløs. Tilstanden refereres ofte til som mønsterskallethet, da det gjenværende håret gjerne får en karakteristisk form som kan minne om en "M".

Enkelte kvinner kan også få alopecia, men dette er svært sjeldent og skjer som oftest i forbindelse med p-pillebruk eller andre hormonelle midler. Dette fordi de hormonelle forandringene som forårsakes av slike medikamenter kan bidra til at kroppen produserer mer DHT enn vanlig. Hos kvinner vil imidlertid hårtapet være mer jevnt fordelt over hodet, uten at det følger en spesiell form. Dette gjør at kvinner med tilstanden vil få tynt hår over hele hodet, og ikke bare i visse områder.

Androgen alopeci forårsakes som tidligere nevnt av dihydrotestosteron. Hos menn vil imidlertid reaksjonen på DHT være veldig individuell, og mens noen kan ha høy toleranse overfor stoffet, kan andre være mer sensitive. Der er i den forbindelse de med lav toleranse for DHT som normalt opplever å miste håret når produksjonen blir for høy, og denne toleransen er også gjerne arvelig. Dette betyr derfor at dersom din far eller bestefar var sensitive overfor dihydrotestosteron, slik at de etterhvert mistet håret, er det også store sjanser for at du vil oppleve det samme.

Håravfall som følge av arv kan vanligvis behandles med medisiner som for eksempel Propecia eller hårtransplantasjon.

Håravfall - stress

Det er ikke uvanlig at man mister mye hår etter at man har vært igjennom en stressende hendelse. Hårtapet vil i den forbindelse vanligvis oppstå innen 3 måneder etter at hendelsen fant sted, og det kan ta flere måneder før håret kommer tilbake. Det er imidlertid også sjanser for at håravfallet kan bli permanent dersom den rammede er mann og har alopecia i nær familie.

Mannlig skallethet og medisiner

Det finnes visse medisiner som kan gi bivirkninger i form av håravfall når man bruker de. Denne typen hårtap vil normalt bare være midlertidig, og håret vil derfor komme tilbake når man slutter å bruke medikamentent. Legemidler som i den forbindelse ofte kan gjøre at man mister hår er hjerte- og blodtrykksmedisiner, medisiner mot gikt, reumatisme og depresjon, eller blodfortynnende medikamenter. I tillegg kan også høye doser med vitamin A bidra til tap av hår.

Cellegift er en annen medisinsk behandling som ofte fører til at man mister håret. Dette fordi behandlingen hindrer hårcellene i å dele seg. Håravfall som følge av kjemoterapi inntreffer vanligvis 1-3 uker etter den første behandlingen, og mange av de rammede mister nærmere 90 % av håret mens behandlingen pågår. Når den avsluttes vil imidlertid håret komme tilbake igjen.

Håravfall etter sykdom, infeksjoner eller operasjoner

Når kroppen gjennomgår en stor fysisk eller psykisk påkjenning, slik som en operasjon, sykdom eller infeksjon, er det mange som mister hår i etterkant. Dette er fordi hårsekkene er svært sensitive for ubalanser i kroppen. Hårtapet kommer i den forbindelse gjerne 1-3 måneder etter hendelsen, men vil normalt vokse tilbake igjen når kroppen har stabilisert seg. Også personer med kroniske sykdommer kan oppleve hårtap hvis sykdommen blir verre i en periode.

Det finnes i tillegg sykdommer som Alopecia areata som er en hårtap sykdom som forårsaker flekkvis håravfall hos den som er rammet. Denne tilstanden forekommer ofte hos mennesker i ung alder, og kan oppstå hos både menn og kvinner. Hårtapet oppstår vanligvis plutselig, og kjennetegnes ved at man mister hår i flekker.

Hårtap fra protein- eller vitamin mangel

Mangel på vitaminer eller proteiner kan ofte føre til at man mister hår. Personer som for eksempel slanker seg, har unormale matvaner eller som følger en diett med lite proteiner, mister ofte håret 2-3 måneder etter at de har startet med de nye matvanene. Dette er fordi kroppen forsøker å spare på proteinene når tilskuddet blir for lite, noe som gjør at håret slutter å vokse og isteden går direkte inn i den telogene fasen der det faller av. Et velkjent symptom på denne tilstanden er at håret lett dras opp med røttene. Proteinnivået kan imidlertid enkelt gjenopprettes til det normale ved at man begynner å fokusere på å få i seg nok proteiner.

For å holde hårveksten ved like, er det også viktig at man passer på å få i seg de vitaminene man trenger, og da spesielt B6, B12 og vitamin E. Langvarig mangel på disse vitaminene kan nemlig stanse hårveksten på samme måte som proteinmangel kan gjøre, og således gjøre at man mister mye hår.

Behandling mot hårtap hos menn

Det finnes som sagt mange årsaker til at man mister håret, men hos menn vil den vanligste årsaken være arvelig betinget. Dette er den eneste formen for skallethet som kan behandles med medisiner mot håravfall eller hårtransplantasjon, og det i den forbindelse viktig at man starter behandlingen så tidlig som mulig i tilstandens forløp. For de som allerede har områder på hodebunnen som har vært hårløse en stund, finnes det dessverre så langt ingen kur som kan bidra til ny hårvekst. Dette fordi hårsekkene vil ha vært inaktive såpass lenge at de ikke lenger kan "vekkes til live" igjen. Ingen av markedets nåværende behandlinger kan derfor få håret til å vokse tilbake på et hårløst område.

For menn som har begynt å miste hår, finnes det et mylder av ulike produkter, oppløsninger, sprayer, kremer og kosttilskudd som skal motvirke at man blir tynn i håret. Forskning viser imidlertid at de fleste av disse har liten eller ingen effekt, og enkelte produkter kan dessuten ha motsatt virkning og gjøre at du mister mer hår i steden for å bevare eller øke veksten av det du har. Nedenfor finner du et lite utvalg av hårtap behandlinger som ansees som de mest brukte mot tilstanden.

Propecia

Dette er den eneste medisinen som har dokumentert effekt mot håravfall. Det er også den eneste reseptbelagte behandlingen mot hårtap som er godkjent av Legemiddelverket for salg i Norge. Medisinen inneholder finasteride og kommer i form av piller mot hårtap. Den må tas hver dag kontinuerlig for at den skal være effektiv, men har til gjengjeld vist seg å stoppe hårtap og bidra til gjenvekst i 99% av brukertilfellene. Propecia er i dag en av de mest brukte behandlingene mot hårtap og tynt hår hos menn i Norge. Det anbefales at man starter med medisinen så tidlig som mulig i hårtapets forløp, og studier viser at det først og fremst er menn som har opplevd håravfall i 5 år eller mindre som er mest fornøyde med behandlingen.

Recrea Forte

Recrea Forte, også kalt Rogaine, Regaine eller Minoxidil, er en behandling som inneholder virkestoffet minoxidil. Den kommer i form av en oppløsning som skal smøres på hodebunnen 2 ganger om dagen, og må brukes kontinuerlig for at den skal virke. Produktet virker ved å fjerne DHT-belegget i hodebunnen, slik at hårsekkene igjen blir fri til å produsere hår.

Til forskjell fra Propecia som kun kan brukes av menn, kan Recrea Forte brukes av både menn og kvinner, og behandlingen selges reseptfritt på de fleste apotek i Norge. Virkestoffet Minoxidil er imidlertid ikke like effektivt som Finasterid, og hjelper dessuten for det meste på håravfall rundt issen og ikke like mye på vikene.

Provexin

Dette er en relativt ny behandling som kom på det norske markedet våren 2015. På samme måte som med Recrea Forte, er også Provexin en reseptfri behandling som fjerner DHT, og består av en gel som skal smøres på de rammede områdene morgen og kveld. Produktet må brukes kontinuerlig og er foreløpig kun tilgjengelig for salg over nett. Det er usikkert om det også vil komme på apoteket i Norge i fremtiden.

Nisim

Nisim er urtebaserte behandlinger som består av et ekstrakt og en shampoo mot håravfall. Shampoen skal brukes hver dag, og det anbefales at man shamponerer håret 2 ganger etter hverandre hver gang for å få best effekt. Produktene skal, på samme måte som Recrea Forte og Provexin, fjerne DHT-belegget i hodebunnen, slik at reseptorcellene i hårsekkene ikke lenger blokkeres. Dette vil igjen stimulere til gjenvekst av hår i hvilende hårsekker. Nisim fås kjøpt over nett, og selges dessuten i over 1000 frisørsalonger i Norge.

Hårtap - laser

Laserbehandling mot håravfall kan benyttes av både menn og kvinner, og foregår ved at hodebunnen stimuleres av laseren. Dette gjør at blodsirkulasjonen i skalpen øker, noe som stimulerer til gjenvekst i hårfattige områder. Mange har også rapportert at de har fått tykkere og kraftigere hår av behandlingen. Det er imidlertid en meget kostbar kur mot hårtap, da den bør pågå i minst ett år for at man skal kunne se resultater. Dette tilsvarer nærmere 50 behandlingstimer, som tilsammen har en pris på 40,000 kroner eller mer.

Laserbehandling kan imidlertid kombineres med medisiner mot hårtap eller en hårtransplantasjon for et bedre og mer varig resultat.

Hårtransplantasjon

Hårtransplantasjon er den dyreste og mest kompliserte kosmetiske behandlingen mot hårtap som tilbys på markedet. Det er også den mest risikofylte metoden, da resultatet vanskelig lar seg omgjøre hvis du ikke blir fornøyd. Hårtransplantasjon bør av den grunn først vurderes etter at man har forsøkt medisiner og andre behandlinger mot håravfall, uten at dette har hatt den ønskede effekten.

En hårtransplantasjon kan utføres på en av to måter; enten ved at en og en hårsekk flyttes fra et hårrikt område på hodet til et hårfattig et, eller ved at man skjærer av en bit av hodebunnen og flytter hårsekkene til mottakerområdene på denne måten. Den første metoden (kalt FUE) vil normalt være den dyreste, mens den andre (kalt Strip) er noe billigere. Det er imidlertid uansett en kostbar affære, da en slik hårtransplantasjon har en pris på mellom 20,000 og 110,000 kroner.

Kan jeg kjøpe hårtap behandling mot alopecia på nett?

Hos euroClinix får du:

 • Originale medisiner
 • Fri frakt og levering
 • Diskré forsendelse
 • Betalingsutsettelse i 14 dager med Klarna
 • Oppfølging fra du bestiller til du mottar behandlingen din

De fleste behandlinger mot androgen alopeci kan kjøpes fra ulike butikker på nett, men når det gjelder Propecia er det svært viktig at du kjøper medisinen fra en seriøs nettside. Dette for å unngå at du kjøper en falsk versjon av medisinen. Det er i tillegg viktig at det følger med en resept på kjøpet, da du vil få problemer med å importere produktet til Norge uten.

Hos euroClinix kan du være trygg på at du bare får ekte medisiner, og alle behandlinger vil skrives ut på resept av en godkjent lege før de sendes ut. Du må i den forbindelse fylle ut en skriftlig konsultasjon når du bestiller, og denne konsultasjonen vil bli gjennomgått av en av våre leger før resepten eventuelt skrives ut.

Informasjonsgrafikk om håravfall

Informasjonsgrafikk om håravfall
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek