> Astma > Under et astmaanfald

Under et astmaanfald

For personer, der lider af astma, er det en skræmmende oplevelse at få et astmaanfald. Det er vigtigt at indse, at du har fået et astmaanfald. Bliver et astmaanfald ikke opdaget eller behandlet i tide, kan det få alvorlige følger og i sjældne tilfælde medføre døden. Det er derfor at afgørende betydning, at du lærer, hvad du skal gøre under et astmaanfald for at undgå yderligere nød. Du ved, at du har et astmaanfald i følgende tilfælde:

  • Din reliever inhalator yder dig ikke tilstrækkelig lindring.
  • Du oplever åndenød.
  • Din symptomer så som hvæsen, hosten, tilstoppet næse, åndenød eller smerter i brystet forværres i stigende grad.

Hvad skal jeg gøre under et astmaanfald?

What to do during an asthma attack

  1. Brug din reliever inhalator (normalt blå) så hurtigt som muligt alt imens du trækker vejret stille og roligt. Det anbefales at bruge din inhalator 2 gange. Forbliv rolig og afslappet.
  2. Løs op for stramt eller tætsiddende tøj.
  3. Find dig et sted at hvile, hvor du er sikker på at kunne side oprejst. Det er sværere at trække vejret i liggende tilstand. Bøj knæene og hvil hænderne på knæene for at støtte din ryg.
  4. Får du det ikke bedre skal du med 2 minutters mellemrum tage 2 inhaleringer (ét pust ad gangen) med din reliever inhalator.
  5. Forbedres dine symptomer ikke og du er bekymret skal du ringe 112 eller omgående søge læge.
  6. Fortsæt behandlingen med 2 pust (ét ad gangen) fra din reliever inhalator, hvis du stadig føler dig utilpas, mens du venter på hjælp.

Forbedres dine symptomer og du føler, at en tur til hospitalet eller at akut medicinsk behandling ikke længere er nødvendigt, anbefales det alligevel, at du søger læge hurtigst muligt.

I de fleste tilfælde vil brug af en reliever inhalator være tilstrækkeligt under et astmaanfald til effektivt at lindre dine symptomer. Dog kan symptomerne i visse tilfælde være af mere alvorlig karakter. Er dette tilfældet, er det vigtigt at handle hurtigt. Du bør da straks tage kontakt til en ambulance eller en læge eller sygeplejerske.

Hvad sker der under et astmaanfald?

Har du forståelse for, hvad der sker i din krop under et astmaanfald, så kan det hjælpe dig med at forstå vigtigheden i at overvåge tilstanden med regelmæssigt lægebesøg samt relevant behandling. Under et astmaanfald sker der 3 væsentlige ændringer i dine lunger:

1. Luftvejens muskulatur trækker sig sammen og gør passagen for luft mere ufremkommelig.

Sammensnøret luftveje under et astmaanfald

2. Øget inflammation i luftvejens slimhinde fører til hævelse.

Hævede og betændte lunger under et astmaanfald

3. Grundet inflammationen producerer cellerne klæbrigt slim, der yderligere lukker luftvejene til.

Øgede smalle og slim fyldt lungerne under et astmaanfald

Luftpassagen i lungerne mindskes som konsekvens af et astmaanfald og gør det mere besværligt for luften at passere, hvilket resulterer i åndenød. Klassiske astmatiske symptomer under et anfald varierer fra helt milde til de mere alvorlige. Symptomerne er: Hvæsen, åndenød, trykken for brystet og kronisk hoste.

Se behandlinger for astma

Sådan fungerer vi.
Vælg din medicin
Udfyld de medicinske spørgsmål
Læge udsteder recept
Medicin sendes fra apotek
Levering er inkluderet
Feedback

Dit feedback

Hvad synes du om vores side?