• Resept kun
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Rask levering
Hjem / Røykeslutt / Snus ved graviditet og amming

Snus ved graviditet og amming

Bruk av snus i svangerskapet og ved amming har negativ effekt på barnet. Men vi har ikke like mye kunnskap om farene ved bruk av snus som vi har om tobakkrøyking under graviditet og amming. I følge en rapport fra 2013 gjort av Folkehelseinstituttet er det indikasjoner på at bruk av snus blant gravide øker. Omkring 20 % av brukerne fortsetter med snus etter å ha blitt gravide.

Dyreforsøk har vist at nikotineksponering i fosterlivet og av unge dyr fører til uønskede strukturelle og funksjonelle forandringer i hjernen samt atferdsendringer. Dette viser undersøkelser gjort av Folkehelseinstituttet. Nikotin kan hemme lungefunksjon og lungeutvikling hos fosteret og senere i livet, på lignende måte som ved tobakksrøyking under graviditet. Det kan ikke utelukkes at nikotin fra bruk av snus i svangerskapet kan ha lignende virkning hos mennesker.

Effektene av snus under graviditet og amming
Hos mor som snuser
 • Svangerskapsforgiftning
 • Økt risiko for dødelighet ved hjerte-kar sykdommer og kreft
Ved amming
 • Overføring av nikotin til barnet gjennom morsmelk
 • Nikotinnivå i brystmelk er høyere enn nivået hos moren
 • Nikotin forandrer smak på melken
 • Morsmelk med nikotin er derimot bedre enn ingen morsmelk
Ufødt barn
 • Nikotinet resulterer i mindre oksygen og næring tilført til barnet i magen
 • Snus øker risikoen for dødfødsler
 • Økt risiko for prematur fødsel
 • Økt risiko for lav fødselsvekt
 • Lav fødselsvekt kan føre til andre komplikasjoner
 • Økt risiko for pustestans
 • Økt risiko for leppe/ganemisdannelser

Dette er en illustrasjon over risikoene relatert til snusing under graviditet og ved amming. Trykk på barnet, fosteret i magen, eller moren, for å se hvordan snus påvirker svangerskapet og ammende barn.

Med den sterkt økende bruken blant unge kvinner, vil risikoen for at flere gravide kommer til å bruke snus øke i årene fremover. Konsekvensene vil kunne bli en økning i uønskede svangerskapsutfall og utviklingsforstyrrelser i fosteret og barnet.

Bør jeg slutte med snus om jeg er gravid?

Bruk av snus i graviditeten gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet.

Det er nikotinet, ikke måten det blir overført på, som øker helserisikoen hos nyfødte. Derfor, på samme måte som hos en mor som røyker sigaretter, vil nikotinet i snusen få blodårene i morkaken til å trekke seg sammen. Dette gjør at blodtilførselen til barnet minsker og det får mindre oksygen og næring. Snusing kan føre til at fosteret utsettes for mer langvarig tilførsel av nikotin enn ved røyking, siden snusen ofte ligger lenger i munnen sammenlignet med å røyke en sigarett.

Snusbruken har økt kraftig blant unge kvinner, og mange vet ikke at bruk av snus i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking. Snus anbefales ikke som røykeavvenningsmiddel for gravide og er ikke et risikofritt alternativ til røyking for en gravid kvinne. Dessverre kommer ikke denne informasjonen godt nok frem til gravide. Ettersom snusing er et nyere konsept enn røyking finnes det derfor mindre tilgjengelig informasjon rundt risikoen av snusing, både generelt, under graviditet, ved amming, og tilknytning til alvorlige helsekomplikasjoner som kreft ved snusing.

Hvordan kan fosteret påvirkes av snusing under graviditet?

Sammenlignet med hos en mor som ikke bruker tobakk, er det påvist at det er en økt risiko for dødfødsler dersom du snuser under et tidlig stadiet av graviditeten. Bruk av snus i svangerskapet er også forbundet med økt risiko for prematur fødsel og lav fødselsvekt. Lav fødselsvekt gir økt risiko for komplikasjoner og død både under svangerskapet, fødselen og etter fødselen. Lav fødselsvekt kan også ha uheldige konsekvenser for helsen på lang sikt.

Det finnes også enkelte indikasjoner på at snusbruk i svangerskapet kan bidra til svangerskapsforgiftning, og øke risikoen for pustestans (neonatal apné) enda mer enn hos en mor som røyker sigaretter. Noen spedbarn kan vokse ut av apné, mens andre kan få langsiktige helseproblemer. Det er også økt risiko for at barnet blir født med leppe-/ganemisdannelser (tidligere kalt hareskår).

Ved snusing under amming, kan det forårsake konsekvenser for barnet mitt?

Nikotin fra snus går også over i morens blod og deretter i melken, men man slipper en del av de andre giftstoffene som man får ved røyking. Når en ammende mor bruker snus, vil nikotinnivået i blodet stige og det samme vil skje i morsmelken. Nikotin blir raskt absorbert i melken og det oppkonsentreres og blir faktisk enda høyere enn i morens blod. Bruker du snus mens du ammer, kan dette gi mindre melkeproduksjon og sette smak på melken. Dette kan føre til at barnet ikke vil ha morsmelk.

Om du ikke klarer å slutte å snuse, viser forskningen at det likevel er bedre for barnet å fortsette å amme fremfor å gå over til morsmelkerstatning. Morsmelk har en beskyttende effekt for barn som ammes, selv av mødre som bruker nikotin.

Samsoving anbefales ikke ved verken røyking eller snusing. Trygg samsoving forutsetter at verken mor eller far røyker eller snuser.

Hva bør jeg gjøre dersom jeg snuser og prøver å bli, eller er, gravid?

Det beste for din, og ditt barns helse, er å slutte med snus helt.

Det er mange fordeler ved å slutte med snus, blant annet å øke sannsynligheten for et sunt og friskt barn, bedre økonomi, være et bedre forbilde, og være sunn for å kunne være der for din partner og ditt barn.

Både snusing og røyking kan ha en negativ effekt på reproduksjonssystemet og fertilitet, så spesielt for par som ønsker å bli gravid, eller tidligere har opplevd komplikasjoner under svangerskap eller fødsel, vil kunne redusere risikoen for et usuksessfullt svangerskap ved å slutte med snus. Dette gjelder ikke kun for kvinnen heller. Dersom et par tidligere har prøvd å bli gravid, vil sjansene øke for å bli gravid dersom begge parter slutter med snus.

Det finnes mange behandlingsmetoder for å slutte med snus, både reseptpliktige legemidler, nikotinerstatning og ikke medisinske metoder, som kan øke dine sjanser for å bli snusfri. Dersom din partner snuser, vil det være best å slutte med snus sammen, da dette vil øke sannsynligheten for å klare det, i tillegg til å redusere sjansene for tilbakefall og fristelser.

Dr. Caroline Fontana
Medisinsk vurdert av
Dr. Caroline Fontana Skrevet av redaksjonen vår
Sist gjennomgått 19-06-2023
Bestill din behandling på nett
 • Trygge medisinerAlle behandlinger sendes fra apotek i Norge
 • Etterbetaling med fakturaFå behandlingen først, betal etterpå
 • Gjennomfør en skriftlig legekonsultasjon på nettNyt vår diskrè service
 • Rask leveringAlle bestillinger som gjøres før kl 14:00, vil behandles samme dag.
Finn din behandlingeller les mer om våre tjenester
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek