COVID-19 uppdatering: Vi fortsätter som vanligt.
Telefonnummer Livechatt
Kundsupporten är tillgängligt nu: mån-fre 9:00-18:00
 • Privat och konfidentiell tjänst
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Leverans nästa dag
Startsidan / Sluta röka

Sluta röka

Beställ behandlingar och tabletter för att sluta röka på euroClinix

Att sluta röka och sluta snusa är något som många kämpar med dagligen. Rökning är en av de största orsakerna till dödliga sjukdomar i västvärlden idag och miljontals människor dör varje år på grund av rökning och dess följder. Med denna sektion strävar euroClinix efter att tillgodose behoven för personer som vill sluta röka eller snusa men som misslyckats med att finna rätt rådgivning och behandlingsmetod för sin rökavvänjning.

Även om rökning numera är betraktat som ett medicinskt problem så försöker de flesta att sluta röka utan att konsultera en doktor eller använda sig av receptbelagda läkemedel. Nikotinplåster, nikotinersättning, örtbaserade och hypnotiska behandlingar är några av metoderna som personer tar till för att bli kvitt sitt beroende. euroClinix är en av onlineklinik som har levererat receptbelagda läkemedel till svenska privatpersoner i över 12 år. Hos oss kan du beställa det receptbelagda läkemedlet Champix för att hjälpa dig att sluta röka eller snusa. Champix kan hjälpa dig att du blir kvitt ditt nikotinbehov när du väl bestämt dig.

Innehåll godkänt den 07-04-21
Dr. Sarah Donald Klinisk Chef MRCGP DFSRH DPD DRCOG (GMC Registrerad: 6099482)

Tillgängliga behandlingar

Champix
Champix 4.7(143 Recensioner)
 • Bevisat effektiv för både rökare och snusare
 • Gör att nikotin ger en mindre kemisk belöning vid återfall
 • Champix lindrar vanliga abstinensbesvär
Läs mer
Priser från 1180.00 kr

Hur farligt är rökning?

Rökning är orsaken till många dödliga följdsjukdomar som kan utvecklas efter en viss tid av regelbunden rökning. Om du slutar röka i tid är det möjligt att dessa sjukdomar aldrig utvecklas. Här kan du ta del av fakta om rökning och statistik över hur många människor som dör av rökning.

Det är givetvis svårt att bryta vanan, men du kommer aldrig att göra en bättre livsinvestering än att ta en tuff och intensiv kamp mot cigaretter idag för att säkra din framtida hälsa. När du väl har fattat beslutet är det värt att investera tid och ansträngning på att sluta röka snarare än att tvingas behandla rökrelaterade livshotande sjukdomar såsom hjärt- eller lungproblem senare i livet. Det kan därför vara en avgörande, och en bidragande faktor till att rädda liv, om du i tid inser att det är dags att sluta röka.

Miljontals människor dör varje år runt om i världen av tobaksrelaterade sjukdomar. Rökning är starkt förknippad med hjärtsjukdomar, eftersom rökning bidrar till åderförkalkning. Detta kan blockera blodflödet i hjärtat och orsaka en hjärtattack. Personer som utvecklar ett hjärtproblem och måste genomgå en bypassoperation, står inför ett komplicerat och extremt riskfyllt ingrepp. Rökning ökar dessutom risken att få en stroke.

Vilka sjukdomar leder rökning till?

Lungcancer är en annan allvarlig hälsorisk i samband med rökning. Andra hälsorisker av beroendet är problem med levern, njurarna, magen, livmoderhalscancer, leukemi och orala hälsoproblem, som alla i viss mån kan undvikas genom att sluta röka. Gravida kvinnor som röker löper också en ökad risk för missfall. Om barnet föds, är störningar såsom låg födelsevikt och försämrad utveckling mer sannolikt om kvinnan rökt under graviditeten. Det finns många andra anledningar till att människor vill sluta röka, och ofta har rökare också ett ökat behov att få hjälp med att avsluta sitt beroende. Man känner också till ett samband mellan rökning och impotens.

Varför är rökning dåligt för hälsan och omgivningen?

Nikotinberoende är ett vanligt missbruk i vårt land. Många svenskar röker antingen regelbundet eller röker en cigarett då och då. Redan från den första cigaretten orsakas en förgiftning i kroppen. Cigaretter innehåller nikotin, vilket är ett väldigt beroendeframkallande ämne som gör att många rökare utvecklar ett beroende. Stora mängder nikotin är giftigt. 50 mg niktotin, vilket motsvarar ungefär fyra till fem cigaretter, är dödligt vid förtäring (beroende på den individuella nikotintoleransen). Ett barn kan dö genom att äta en cigarett. Förutom nikotin innehåller cigaretter även många andra giftiga ämnen.

Kortsiktiga konsekvenser av rökning:

 • Ökad hjärtfrekvens
 • Andnöd och förvärrad astma
 • Högt blodtryck
 • Erektil dysfunktion och impotens

Långsiktiga konsekvenser av rökning:

 • Lungcancer och andra former av cancer
 • Hjärtinfarkt
 • Cirkulationsrubbningar
 • Ökad känslighet för infektioner
 • Stroke
 • Kroniska luftvägssjukdomar såsom kronisk bronkit och emfysem

Risker för omgivningen:

 • Minskad välfärd
 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Ökad känslighet för infektioner
 • Respiratoriska sjukdomar
 • Lungcancer
 • Ökad risk för plötslig spädbarnsdöd

Passiv rökning ger konsekvenser för hälsan

Även passiv rökning är farligt för hälsan. Den tobaksrök som andas in vid passiv rökning innehåller samma cancerframkallande och giftiga ämnen som den rök som andas in av rökaren själv. Därför orsakas många sjukdomar, ibland allvarliga sådana, av passiv rökning.

Många rökare vill sluta

Även om de är medvetna om de hälsomässiga konsekvenserna av sitt missbruk, är det för de allra flesta rökare svårt att sluta röka. Det är få som lyckas sluta med enbart sin viljestyrka. Framför allt de fysiska abstinenssymptomen gör rökavvänjningen till en svår process. Receptbelagda läkemedel som Champix och Zyban kan lindra dessa symptom och hjälpa till med rökavvänjningen. Läkemedlets aktiva substans vareniklin kan minska rökbegäret och samtidigt lindra abstinensbesvären.

Rökavvänjning är nödvändigt

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) röker mer än 1,1 miljarder människor världen över. Varje år dör många svenskar till följd av rökning. Enligt WHO dör fyra miljoner människor i förtid varje år av effekterna av rökning. Rökavvänjning är därför förnuftigt för alla som vill leva ett hälsosammare liv och slippa tobaksrök i framtiden.

Vad händer när man slutar röka?

Så fort en rökare slutar, börjar kroppen att reparera skadorna. Detta startar nästan omedelbart och återhämtningen fortsätter under flera år. Motivation är allt när det kommer till att sluta röka. Här kan du se hur din kropp kommer att påverkas direkt när du bestämmer dig för att din förra cigarett var din allra sista:

 • Efter 20 minuter har blodtrycket och pulsen gått ner till en normal nivå.
 • När 12 veckor passerat har blodcirkulationen och lungkapaciteten förbättras.
 • Efter 5 år har risken för hjärtinfarkt sjunkit till omkring hälften jämfört med en rökare. Risken för hjärnblödning är lika liten som för en icke-rökare.
 • Efter 10 år har risken för lungcancer minskat till omkring hälften jämfört med en rökare.
Tid sedan rökstoppet Positiva hälsoeffekter
20 minuter Både blodtryck och puls går ner till en normal nivå.
8 timmar Syrehalten i blodet blir normalt och nikotin- och kolmonoxidhalten i minskar med hälften.
24 timmar All kolmonoxid har försvunnit ur kroppen.
Lungorna börjar rensa bort slaggprodukter.
48 timmar Inget nikotin finns kvar i kroppen.
Förmågan att känna lukt och smak har förbättrats rejält.
72 timmar Enklare att andas, bronkerna börjar slappna av och vidgas, och den allmänna energinivån tilltar.
2 - 12 veckor Blodcirkulationen och lungkapaciteten förbättras – exempelvis blir det lättare att promenera och motionera.
3 - 9 månader Lungkapaciteten har förbättrats med upp till 10% vilket innebär förbättrad andning. Tidigare rökhosta minskar.
5 år Risken att få hjärtinfarkt sjunker till omkring hälften jämfört med en rökare. Sannolikheten för hjärnblödning är lika liten som för en icke-rökare.
10 år Risken för lungcancer har minskat till omkring hälften.
Risken för hjärtattack har minskat till densamma som för en icke-rökare.

Detta händer i hjärnan vid rökavvänjning

Nikotin ökar aktiviteten i det mesolimbiska systemet, även känt som belöningssystemet. Där produceras och frigörs signalsubstansen dopamin, vilket leder till att en behaglig känsla infinner sig. Detta är kopplat till det nästan tvångsmässiga begäret om upprepning. Andra beroendeframkallande ämnen som alkohol och amfetamin fungerar på samma sätt. En enda droppe nikotin på de relevanta receptorerna i hjärnan leder till att ett återkommande rökbegär uppstår.

När den stimulerande effekten har avtagit uppstår de vanliga symptomen såsom rastlöshet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. En viktig faktor vid nikotinberoende är därför de mycket höga nivåerna av dopamin och noradrenalin som uppstår på grund av rökningens snabba tillförsel av nikotin. Nikotinet påverkar många olika processer i kroppen och hjärnan. Nikotinets effekter är en viktig orsak till att rökare blir beroende och får väldigt svårt att sluta röka. Vid nikotinabstinens kräver nikotinreceptorerna tillförsel av det giftiga ämnet. Kroppen vänjer sig vid nikotinet och allt fler nikotinreceptorer skapas i hjärnan.

Resultatet blir att allt större mängder nikotin krävs för att undertrycka abstinenssymptomen. Dessa är några av de symptom som uppstår vid nikotinabstinens:

 • Rastlöshet
 • Irritabilitet
 • Koncentrationssvårigheter
 • Rädsla
 • Ökad aptit eller hunger
 • Tobaksbegär

Hur kan man sluta röka?

Det finns en mängd olika hjälpmedel för rökavvänjning som kan hjälpa dig att i framtiden leva ett nikotinfritt liv. Dessa inkluderar bland annat psykologiska metoder, akupunktur, nikotinersättning, hypnos och medicinska hjälpmedel. Vilket som är det bästa sättet att sluta röka på är oftast väldigt individuellt och ibland kan du behöva prova dig fram. Att slutgiltigt ha bestämt sig för att sluta och gå in för det med en stor viljestyrka är det första steget. På vår webbplats får du tips för att sluta röka.

Beteendeterapi: identifiera och ersätta mönster

Beteendeterapi är en metod som ofta kombineras med kurser för rökavvänjning. ETt viktigt steg i den kognitiva beteendeterapin är att skapa en medvetenhet kring de rökvanor man har och att utveckla nya beteenden som kan ersätta dessa. Det har visat sig att beteendeterapi är som mest effektiv när den kombineras med någon form av nikotinersättning. Cirka 20 till 40 procent av rökarna lyckas skapa sig själva ett rökfritt liv genom denna metod.

Produkter för nikotinersättning

Nikotinersättningsprodukter rekommenderas vid ett kraftigt fysiskt beroende. Rökaren använder nikotinplåster, sprayer, inhalatorer, tuggummi eller tabletternikotinagonist för att hålla sig rökfri. Målet är att gradvis minska mängden nikotin och att lindra de fysiska abstinenssymptomen samt rökbegäret. Produkter av den här typen innehåller ingen tjära eller andra cancerframkallande ämnen och är därför mindre skadliga än cigaretter.

Läkemedelsbehandling för framgångsrik viktnedgång

Läkemedel kan användas för att lindra abstinensbesvären och rökbegäret under rökavvänjningen. Till de läkemedel som mest framgångsrikt används för detta ändamål är Champix med den aktiva substansen vareniklin. Det aktiva ämnet i preparatet är en så kallad partiell nikotinagonist och lindrar abstinenssymptomen samt begäret. Champix är det första nikotinfria läkemedlet som har utvecklats specifikt för rökavvänjning. Läkemedlet är endast tillgängligt på recept och kan endast tas när det ordinerats av en läkare.

Enligt en metaanalys är sannolikheten större för att patienter som tar vareniklin fortfarande är rökfria efter ett år. Detta beror på det faktum att läkemedlet ingriper precis där beroendet skapas och hämmar utsöndrandet av nikotin, vilket gör att upplevelsen av att röka försämras.

Hur fungerar Champix aktiva ingrediens vareniklin?

Vareniklin lindrar både de abstinensbesvär som rökare ofta upplever under rökavvänjningen och minskar samtidigt suget efter nikotin. Vareniklin har den effekten att frisättningen av dopamin inte sker i samma grad vid rökning som rökaren är van vid. Kroppen får inte samma känsla av belöning från nikotinet, vilket gör att begäret minskar. Den glädje som rökningen ger minskar och på så sätt begränsas också risken för återfall. Även om rökaren konsumerar ytterligare cigaretter uppnås inte samma effekt eftersom nikotinreceptorerna redan är upptagna med läkemedlet.

Vilken behandling för rökavvänjning passar mig bäst?

Nikotinplåster

Nikotinplåster är en lämplig metod för rökare med ett måttligt till svårt tobaksberoende och en relativt hög cigarettkonsumtion (10 till 40 cigaretter per dag).

Nikotintuggummi

Rökare med ett lindrigt till måttligt beroende och en daglig förbrukning på max 15 cigaretter kan använda sig av nikotintuggummin för att sluta röka. Dessa är avsedda för patienter som inte alltid röker utan snarare konsumerar cigaretter i vissa situationer, såsom vid socialt umgänge.

Champix

Oavsett hur lindrigt eller allvarligt ditt nikotinberoende är kan du behandla det effektivt med hjälp av det receptbelagda läkemedlet Champix.

Beställ en behandling mot rökning online

På euroClinix erbjuder vi Champix för att hjälpa dig att sluta röka. Champix är ett receptbelagt läkemedel för rökare som känner att de behöver hjälp att ta sig igenom den första kritiska perioden under rökavvänjningen. Vi samarbetar med läkare och apotek och du kan genom en snabb konsultation online med oss få en effektiv och säker behandling utskriven och hemlevererad inom 24 timmar.

Efter att du har fyllt i ett kortare medicinskt formulär på nätet kan du köpa Champix hos oss. Våra läkare kommer att granska den information som du lämnar och ta hänsyn till din sjukdomshistoria vid bedömningen av huruvida det är lämpligt för dig att använda ett potensmedel eller ej. När du har godkänts för behandling kan du sedan logga in på patientzonen och beställa ditt läkemedel. Tack vare expressleverans från ett av våra certifierade apotek kan du snabbt bli rökfri.

Oväntad fakta om rökning

Oväntad fakta om rökning
 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel