• Resept kun
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Rask levering
Hjem / Røykeslutt / Røyking ved graviditet og amming

Røyking ved graviditet og amming

Heldigvis slutter de aller fleste kvinner i dag å røyke når de blir gravide. Dette er noe av det aller viktigste du kan gjøre for ditt barns fremtid og din egen helse.

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at i 2000 røykte hele 18 prosent av de gravide som var dagligrøykere i slutten av svangerskapet. I 2013 var det kun 6 prosent av norske kvinner som fortsatt røykte mot slutten av svangerskapet.

Man mener at nedgangen i antall dødfødsler i Norge de siste årene kan ha en sammenheng med at langt færre kvinner røyker under graviditeten i dag. Forskning viser at flere titalls dødfødsler kunne vært unngått hvert år dersom enda flere gravide stumpet røyken.

Hvordan kan røyking påvirke de rundt deg?

Røyking er farlig. Røyking er heller ikke bare skadelig for personen som røyker. I tillegg til å kunne gjøre det vanskeligere å innlede et svangerskap (redusert fertilitet), kan røyking under graviditet, ved amming og røyking inne være skadelig for barna.

Hvordan røyking påvirker deg og de rundt deg
Lunge og luftveier
 • Passiv røyking kan utløse astmasymtomer
 • Økt risiko for lungekreft og andre krefttyper
 • Hoste og forkjølelse
 • Flimmerhår blir skadet -mer utsatt for infeksjoner i lufteveiene
Hjerte - og kar
 • Passiv røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdommer
Hode
 • Hjernehinnebetennelse
 • Mellomørebetennelse - kan føre til hørselstap
 • Større sannsynlighet for å begynne å røyke selv
 • Økt risiko for kreft i blant annet munnhule
 • Født med spalt leppe/gane
 • Kolikk
 • Lærevansker
 • Atferdsproblemer (f.eks ADHD)
 • Økt risiko for øreinfeksjoner
Lunge og luftveier
 • Barn til røykere er utsatt for å utvikle astma
 • Økt risiko for å utvikle allergier
 • Hoste og forkjølelse
 • Flimmerhår blir skadet -mer utsatt for infeksjoner i lufteveiene
 • Økt risiko for lungekreft
Hjerte- og kar
 • Passiv røyking øker risikoen for hjerte- og karsykdommer
 • Barn kan bli født med hjertefeil ved røyking under graviditet
Hode/hjerne
 • Blodpropp i hjernen
 • Hjerneslag
 • Munnhulekreft
Bryst
 • Høyt nivå av nikotin i morsmelk
 • Nikotin kan føre til mindre melkeproduksjon
 • Nikotin kan sette smak på melk som kan føre til at barnet ikke vil ha det
Hjerte- og kar
 • Blodpropp
 • Koronare hjertesykdommer
 • Høyt blodtrykk
 • Raskere hjerteslag
 • Angina
 • Åreforkalkning or røykebein
Lunge og luftveier
 • Økt risiko for bronkitt, emfysem, KOLS og lungebetennelse
 • Røyking kan forårsake lungekreft og andre krefttyper (f.eks i munnhule og bukspyttkjertel)
 • Utvikling av astma og utløsing av astmasymptomer
 • Tørrhoste
 • Skade av flimmerhår og kiling i hals
Magen:
 • Røyking under graviditet kan forårsake krybbedød
 • Svangerskap utenfor livmoren
 • Lav fødselsvekt
 • Spontanabort
 • Mindre hodeomkrets på barnet

Trykk på det relevante området for å se hvordan røyking skader deg og de rundt deg.

Passiv røyking kan skade alle rundt deg, men spesielt små barn hvor deres kropper ikke er ferdigvokste. I tillegg kan røyking inne i huset føre til at nikotin og giftstoffer setter seg i tak og vegger, eller henger igjen i luften, som kan være svært skadelig både for deg selv, partneren, kjæledyr og barna dine.

Hvordan kan røyking påvirke et foster?

Gravide kvinner som røyker risikerer helsen og livene til det ufødte barnet. De første tre månedene av graviditeten dannes og utvikles alle barnets indre organer. Det er derfor spesielt viktig at barnet har de beste utviklings- og vekstbetingelser i denne perioden.

Nikotin, karbonmonoksid og andre toksiner i tobakksrøyk går inn i mors blodstrøm, som igjen går inn i barnets kropp. Dette vil gjøre at barnet vil få mindre tilgang til de viktige næringsstoffene og oksygenet det trenger for å vokse og utvikle seg riktig.

Blodet ditt frakter oksygen til både deg og barnet ditt. Nikotin får blodårene i morkaken til å trekke seg sammen. Dette gjør at blodtilførselen til barnet minsker og det får mindre oksygen og næring. Karbonmonoksid (kullos) fra sigaretter er en giftig gass. Når du røyker, inhalerer du denne gassen. Dette er den samme giftige gassen som kommer ut av bilens eksosrør. Kullosen tar opp en del av den plassen som oksygenet skal ha i blodet. Fosterets blod tar opp dobbelt så mye kullos som morens blod. I tillegg blir kullosen værende lengre hos fosteret enn hos moren.

Dette øker risikoen for ting som:

 • Svangerskap utenfor livmoren
 • Lav fødselsvekt
 • Dødfødsel
 • Spontanabort
 • Krybbedød
 • Mindre hodeomkrets enn normalen
 • Hjertefeil
 • Spalt leppe/gane (kalt hareskår i gamledager)

Mødre som røyker mer enn ti sigaretter hver dag gjennom svangerskapet har 32 prosent større sjanse for å få utagerende barn. Dette viser en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet i 2010.

Hvordan kan røyking påvirke barn gjennom amming?

Amming er den beste måten å mate en nyfødt baby på. Men når en ammende mor røyker, vil nikotinnivået i blodet stige og det samme vil skje i morsmelken. Nikotin blir raskt absorbert i melken og det oppkonsentreres og blir faktisk enda høyere enn i morens blod. Mødre som røyker utsetter derfor barnet for nikotin og andre stoffer gjennom melken.

Røyker du mens du ammer, kan dette gi mindre melkeproduksjon og sette smak på melken. Dette kan føre til at barnet ikke vil ha morsmelk. Røyking kan også gi svakere utdrivningsrefleks. Røyking under amming har vært knyttet til blant annet mer problemer med å amme, kortere varighet av amming, kolikk og krybbedød.

Hvilke skade kan man gi sitt barn gjennom røyking?

Små barn er mer utsatt for skadelige helseeffekter fra passiv røyking fordi lungene er mindre og mer delikate og deres immunsystem ikke er ferdig utviklet.

Hos barn av røykere er det en økt risiko for forstyrrelser i utviklingen av sentralnervesystemet, noe som kan føre til lærevansker og atferdsproblemer, som for eksempel ADHD. Det er også beviser for at barn har høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk, astma, øreinfeksjoner, nedsatt lungefunksjon, bli overvektig, for å nevne noe.

Barn der deres mor røykte som gravid, ved amming, eller der barnet ble utsatt for passiv røyking i oppveksten, har større sannsynlig for å begynne å røyke selv når de blir eldre.

Utfra flere undersøkelser er det blitt konkludert med at det er en mangedoblet risiko for krybbedød hos spedbarn som blir utsatt for røyk i hjemmet enn de som bor i røykfrie hjem.

Dr. Anand Abbot
Medisinsk vurdert av
Dr. Anand Abbot Skrevet av redaksjonen vår
Sist gjennomgått 16-06-2022
Bestill din behandling på nett
 • Trygge medisinerAlle behandlinger sendes fra apotek i Norge
 • Etterbetaling med fakturaFå behandlingen først, betal etterpå
 • Gjennomfør en skriftlig legekonsultasjon på nettNyt vår diskrè service
 • Rask leveringAlle bestillinger som gjøres før kl 14:00, vil behandles samme dag.
Finn din behandlingeller les mer om våre tjenester
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek