• Resept kun
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Rask levering
Hjem / Røykeslutt / Hjerte - og karsykdommer forårsaket av tobakk i røyk og snus

Hjerte - og karsykdommer forårsaket av tobakk i røyk og snus

Mer enn 7.500 personer dør i Norge hvert år som følge av sykdom de har utviklet av tobakk. I tillegg dør 500 av passiv røyking. Til sammen utgjør dette nesten en femdel av alle dødsfall i Norge. 55 prosent av disse dødsfallene på grunn av røyking skyldes sykdommer i hjertet og blodårene.

Tobakk inneholder nikotin, men også andre skadelige kjemiske stoffer som tjære og karbonmonoksid (kullos). Tjære er tilsatt røyken for at nikotinen skal komme mer effektivt inn i lungene. Det er tjæren i sigarettene som er hovedårsaken til hjertesykdommer, men også å puste inn karbonmonoksid øker risikoen for å få hjerte - og karsykdommer. Røykere med økt forekomst av hjerte - og karsykdommer i familien er ekstra utsatt for røykens skadelige effekter.

Hvilke hjerte-og karsykdommer er assosiert med røyk og snus?

Nikotin, som finnes i både sigaretter og snus, har en akutt effekt på hjerte- og karsystemet, og stoffet kan øke hjertefrekvens, blodtrykk og motstanden i hjertets blodårer. Det er imidlertid stor forskjell på å røyke og å snuse når det kommer til farene for å utvikle alvorlige hjerte - og karsykdommer.

Hvordan tobakk påvirker hjerte- og karsystemet
Hjernen
 • Hjerneslag kan forårsakes av røyking
 • Blodpropp i hjernen, forårsaket av røyking, er ansvarlig for 80-85% av hjerneslag
 • Snus øker risiko for tidlig død etter hjerneslag
Venene
 • Røyking øker risikoen for blodpropp i vener som f.eks dyp venetombode (DVT)
Arteriene
 • Ammoniakk, bly og nikotin i røyk øker blodtrykket
 • Nikotin i snus øker blodtrykk på kort sikt
 • Røyking kan forårsake blodpropp som tetter igjen en blodåre som fører blod fra hjertet til kroppen
 • Røykebein/arteriosklose er forårsaket av åreforkalkning
 • Tette koronarterier kan føre til koronar hjertesykdommer
 • Nikotin i snus og røyk øker pulsen
Hjertet
 • Røyking er en viktig årsak til koronar hjertesykdommer (hertekrampe og hjerteinfarkt)
 • Snusing fører til raskere hjerteslag
 • Røyking øker risikoen for flere hjertesykdommer
 • Snusing øker dødeligheten av hjertesykdom
Hjernen
 • Hjerneslag kan forårsakes av røyking
 • Blodpropp i hjernen, forårsaket av røyking, er ansvarlig for 80-85% av hjerneslag
 • Snus øker risiko for tidlig død etter hjerneslag

Kardiovaskulære sykdommer assosiert med røyking

Røykebein - åreforkalkning i beina - arteriosklerose – blodpropp

Åreforkalking betyr at de store blodårene som frakter blod rundt i kroppen har blitt for trange. Dette kan resultere i at for lite oksygen og næringsstoffer kommer frem til organene våre. Blodårene blir trange når klumper av fett avleires på innsiden av åreveggen, deriblant i hjertet og hjernen. Dersom hele eller deler av en slik blodpropp løsner og blir ført videre med blodet til andre deler av kroppen, kan dette gjøre store skader på for eksempel hjerne eller lunger. Det innebærer at du har høyere risiko for hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag.

Sannsynligheten for å få åreforkalkninger i bena er større hos en som røyker enn hos en som ikke røyker. Røyking øker ikke bare risikoen for å få hjerteinfarkt og hjerneslag, men også risikoen for å dø av hjertesykdom. Røykere utvikler hjertesykdom tidligere enn de som ikke røyker. I dag røyker ca. 13 % av alle nordmenn daglig, noe som er en halvering sammenlignet med for ti år siden. De som røyker taper i gjennomsnitt hele elleve leveår. Bare ett år etter røykeslutt er faren for å få hjerteinfarkt halvert, og det å stumpe røyken er trolig det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Økt puls og høyt blodtrykk

Forhøyet puls refererer til en unormalt rask hjerterytme. Normal hvilepuls hos mennesker er omtrent 60 til 100 slag per minutt. Hvis pulsen din er over 100 slag per minutt er det noe som forstyrrer den normale elektriske aktiviteten i hjertet som styrer hvor fort hjertet ditt slår. Nikotin fører til at blodårene og arteriene i kroppen trekker seg sammen. Dette betyr at hjertet ditt må jobbe hardere enn vanlig for å pumpe blodet rundt i systemet og dermed stiger blodtrykket, pulsen og hjertefrekvensen. Forskning har vist at røyking også kan forårsake uregelmessig hjerterytme.

Hjerte- og karproblemer assosiert med snusing

Nikotinnivået i kroppen stiger så fort du legger snusen under leppa. På sammen måte som hos en som røyker sigaretter, vil nikotinet gjøre at blodårene trekker seg sammen og hjertet må jobbe hardere. Dette resulterer i at både puls og blodtrykk stiger mens du har snus i munnen. Det er ikke funnet bevis for hvorvidt snusing forårsaker langsiktige komplikasjoner med det hjerte- og karsystemet, men forhøyet blodtrykk på lang sikt kan føre til hjerte- og karsykdommer.

Personer med uregulert høyt blodtrykk (hypertensjon) blir frarådet å ta medisiner som kan øke blodtrykk, og få i seg for mye salt og sukker. Snus øker blodtrykk, puls og hjerterytme når man har snusen i munnen, og for en kort periode etter snusen er tatt ut. Personer med høyt blodtrykk bør derfor vurdere å slutte med snus for å ikke forverre tilstanden, eller for å normalisere blodtrykket.

 • Det har vist seg at bruk av snus gir økt dødelighet ved hjerteinfarkt og hjerneslag
 • Det er indikert at snus kan være forbundet med økt risiko for hjertesvikt
 • Snus som hjelpemiddel for røykeslutt er frarådet for pasienter som har hatt hjerteinfarkt eller slag
 • Kan forårsake høyt blodtrykk og bør brukes med forsiktighet ved høyt blodtrykk
 • Det er ikke påvist at bruk av snus øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer. Alle tilgjengelige bevis indikerer at de effektene snus kan ha når det gjelder hjerte- og karsykdommer, er vesentlig mindre enn den risikoen som røyking medføre. Snusing hos personer som har gjennomgått hjerteinfarkt eller slag vil ha økt risiko for dødelighet og plutselig død.

Hvor lenge og mye må man røyke eller snuse før man kan oppleve kardiovaskulære komplikasjoner?

Det finnes ikke et sikkert eksponeringsnivå for hvor mye tobakk du kan få i deg uten å ta skade av det. Men når det kommer til hjerte - og karsykdommer er det påvist at det er stor forskjell mellom røyk og snus. Det å bare røyke et par sigaretter om dagen, eller bare røyke på fest, vil også øke risikoen for å få hjertesykdom​​ med dobbelt så mye som hos en som ikke røyker.

Kvinner som røyker og bruker p-piller, og røykere som har diabetes, øker sin risiko betraktelig for å få blodpropp, hjerteinfarkt og hjerneslag.

Symptomer på hjerte-karsykdommer

Spesielt personer som røyker bør være klar over helseproblemene, som hjerte-karproblemer og luftveis- og lungesykdommer, som kan forårsakes av tobakk i røyken. Man bør regelmessig oppsøke sin lege, og få blodtrykket sjekket ved årlige helsesjekker. Det er i tillegg en fordel å være klar over symptomene på slike sykdommer, slik at de kan oppdages tidligst mulig for minst mulig komplikasjoner.

Hjerte- og karsykdommerSymptomer
Høyt blodtrykk:
 • Systolisk trykk er over 140mmHg, og diastolisk trykk er over 90mmHg (140/90).
 • Alvorlig blodtrykksforhøyelse er blodtrykk over 180/110
 • Andpustenhet og hjertekramper ved anstrengelse
 • Neseblødninger (svært høyt blodtrykk)
 • Hodepine
 • Tretthet
 • Svimmelhet
Røykeben:
 • Smerter og kramper i bena
 • Smerter under trening og gangvansker
 • Smerter i bena når du sitter
 • Hudforandringer og sår på bena som ikke gror
 • Fiolett eller lillafargede ben og føtter
Økt hjertefrekvens:
 • Hjertebank
 • Uregelmessig puls
 • Brystsmerter
 • Pustevansker og kortpustethet
 • Utmattelse
 • Uro og engstelse
 • Svimmelhet
Blodpropp:
 • Økt sansynlighet for kvinner over 35år som bruker p-piller, røyker og har diabetes
 • Pustevansker ved fysisk anstrengelse (i begynnelsen)
 • Pusteproblemer ved sitting/ligging etterhvert
 • Økt diameter av brystkassen
 • Blåfargede lepper, fingrer og øreflipper kan forekomme
Hjerneslag:
 • F for fjes: Smiler skjevt
 • A for arm: Klarer ikke å holde armen/armene oppe
 • S for språk: finner ikke ord eller vanskeligheter med å formulere setninger
 • T for tale: utydelig tale
 • Vanskeligheter med å se
 • Man blir svimmel

Høyt blodtrykk

Man behøver ikke merke noen symptomer eller ubehag ved høyt blodtrykk, som er en av grunnene til at mange kan ha høyt blodtrykk uten å være klar over det. Men hos noen, ved alvorlige tilfeller høyt blodtrykk, vil symptomene være hodepine, tretthet, svimmelhet samt unormal andpustenhet og hjertekramper ved anstrengelse. Dersom du i tillegg opplever neseblødninger kan det være symptomer på svært høyt blodtrykk.

Røykeben/arteriosklerose

Åreforkalkning i beina skyldes at det ikke kommer nok blod til beina, noe som kan gi smerter og gangvasker. Røykeben kan gi verkende smerter eller kramper i leggene, lårene, føttene eller rumpeballene når du trener. Dersom du får alvorlig åreforkalkning i bena, kan du oppleve smerter i bena selv når du sitter stille. Du kan også få hudforandringer eller sår på bena eller føttene som ikke gror skikkelig. Man kan oppleve at føttene får en fiolett eller lilla farge.

Økt puls/hjertefrekvens

Symptomer på for høy puls kan blant annet være hjertebank, uregelmessig puls, brystsmerter, pustevansker, utmattelse og svimmelhet, uro og engstelse, kortpustethet og en følelse av at hjertet "hopper" i brystet. Alvorlige symptomer er brystsmerter og besvimelse.

Hjerneslag

En huskeregel for å oppdage hjerneslag er FAST: Fjes, Arm, Språk og Tale. Ved et eller flere FAST symptomer bør man ringe 113. Å smile skjevt, ikke klare å holde armen løftet, ikke finne ord og utydelig tale er symptomer på slag.

Som ved de fleste helsetilstander og sykdommer, kan symptomer variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person. Man kan få lammelser, problemer med å snakke, problemer med å se, eller at man blir svimmel.

Hva gjør jeg om jeg allerede har symptomer på noen av disse?

Dersom du opplever noen av disse symptomene er det lurt å bestille en time til legen for å gjennomføre en undersøkelse. Vi vet at tobakk er skadelig for helsen, og dersom du får i deg dette daglig, er risikoen der for at du kan ha utviklet noen av disse sykdommene eller er i risikogruppen for å utvikle noen av disse. Det finnes mange behandlingsmetoder som kan hjelpe deg å slutte med snus og røyk, og legen din kan hjelpe deg med å velge hvilken metode som vil være best for deg og din helse.

Har du allerede påvist høyt blodtrykk, så er noe av det første du burde gjøre å søke hjelp for å slutte å røyke. Røyking kan øke blodtrykket med 10 enheter. Ved å slutte å røyke kan du for eksempel redusere overtrykket fra 150 til 140. Dersom du er overvektig vil et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet bidra til at du kan gå ned i vekt, som igjen vil gi blodtrykksnedgang. Selv et par kilo mindre kan ha innvirkning på blodtrykket.

Røykere har større risiko for å få arteriosklerose (røykeben) enn ikke-røykere, men dersom du slutter kan du hindre forverring av arteriosklerose. Forskning viser også at regelmessig mosjon vil bidra til mindre smerter i leggene. Du vil få råd av legen om hva slags trening som passer for deg.

Behandling av høy puls avhenger av den underliggende årsaken og kan inkludere røykestopp, trening, medisiner, medisinske inngrep, mindre inntak av alkohol eller koffein, eller elektrofysiologisk behandling.

Personer som opplever symptomer på slag skal umiddelbart ringe 113, da disse symptomene skal tas på alvor. Slag er alvorlig og kan forårsake hjerteinfarkt innen allerede 2 dager hos halvparten av tilfeller hjerteinfarkt etter slag, mens den andre halvparten vil oppleve hjerteinfarkt innen 3-6 måneder.

Røykeslutt reduserer også risikoen for tidlig død, hjerteinfarkt og amputasjon.

Dr. Anand Abbot
Medisinsk vurdert av
Dr. Anand Abbot Skrevet av redaksjonen vår
Sist gjennomgått 16-06-2022
Bestill din behandling på nett
 • Trygge medisinerAlle behandlinger sendes fra apotek i Norge
 • Etterbetaling med fakturaFå behandlingen først, betal etterpå
 • Gjennomfør en skriftlig legekonsultasjon på nettNyt vår diskrè service
 • Rask leveringAlle bestillinger som gjøres før kl 14:00, vil behandles samme dag.
Finn din behandlingeller les mer om våre tjenester
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek