• Resept kun
 • Norske, autoriserte leger
 • Lave priser
 • Rask levering
Hjem / Røykeslutt / Snus og kreft

Snus og kreft

Folkehelseinstituttets undersøkelser gjort i 2017 viser at vi i dag vet at sigarettrøyking gir mye høyere risiko for kreft enn snus. Men kreft utvikler seg over lang tid, og vi kan ikke vite om dagens snusbruk vil virke inn på hvor mange krefttilfeller vi får fremover.

Bruken av snus har økt sterkt i Norge de siste årene. I aldersgruppen 16-24 år brukte 1 av 4 snus i 2016, og snus er i dag det vanligste tobakksproduktet blant unge. Omtrent 350.000 personer bruker nå snus daglig, og 175.000 personer bruker snus av og til.

Er snus kreftfremkallende?

Det er forsket lite på snus sammenliknet med røyk, men vi vet at bruk av snus er langt mindre skadelig enn å røyke sigaretter. Likevel er det klare indikasjoner på at bruk av snus kan gi økt risiko for å utvikle alvorlige helseskader. Både Verdens helseorganisasjon og EU har klassifisert snus som kreftfremkallende, da det er tobakken i både røyk og snus som inneholder kreftfremkallende stoffer.

I tillegg til nikotin, inneholder snus i overkant av 2500 kjemiske stoffer, inkludert over 30 stoffer som er kreftfremkallende, som f.eks. polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Mest kjent er stoffene som kalles tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA).

Nyere informasjon publisert av Folkehelseinstituttet, støtter tidligere holdepunkter for at snus forårsaker kreft eller kan forverrer kreftsykdom. Studier har vist at fordi snus inneholder de kreftfremkallende tobakksspesifikke nitrosaminer, og andre stoffer som kan påvirke kreftutvikling, vurderes snus i dag som kreftfremkallende.

Forekomst-av-tobakksrelatert-kreft

Derimot er det ikke mulig å fastslå hvor stor risikoøkningen ved bruk av snus vil være for å utvikle enkelte krefttyper. Man mener dette vil ha en sammenheng med hvor mye man snuser, hvor tidlig man begynner å snuse og hvor lenge man har brukt snus, samt innholdet av skadelige stoffer i snusproduktet.

Man mener også at det finnes holdepunkter for at bruk av snus etter påvist kreftsykdom gir dårligere prognose.

Hvilke stoffer i snus er det som er kreftfremkallende?

Tidligere har man sett bort i fra at nikotin bidrar til å utvikle kreft. Selv om det kan være for tidlig å si at nikotin forårsaker kreft, viser nyere studier at nikotin kan påvirke flere viktige skritt i utviklingen av kreft. Man mener nå at nikotin kan forårsake forverring og tilbakefall av sykdommen. Nikotin synes også å kunne virke både dempende og stimulerende på immunsystemet. Det er imidlertid uavklart om dette kan ha betydning for helsen. Men forskere har oppdaget at sammenhengen mellom nikotin og kreft er mer komplisert enn tidligere antatt.

Kjente kreftfremkallende stoffer i tobakk:
Acetaldehyd Benzen Kadmium
Akrylamid Beryllium Nikkel
Arsenikk Bly Vinylklorid
Formaldehyd

Snus og andre tobakksprodukter inneholder også tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA). Det finnes overbevisende forsøk på dyr som viser effektene av at eksponering for disse stoffene medfører stor risikoøkning for dannelse av flere kreftformer. Risikoen for kreftutvikling øker ved økende eksponering.

Kunnskapssenteret gjennomførte i 2000 en rapport, som samstemmer med en rapport fra den britiske legeforeningen fra 2005, som viser at nivået av nitrosaminer i skandinavisk snus ligger et sted mellom 0,5 og 2,8 mikrogram per kilo. Produsentene mener i dag at innholdet nå er betraktelig redusert, og sier dessuten at nivåene var så høye som 20-30 mikrogram for 25 år siden. Men det er fremdeles ikke sikkert om det er nitrosaminene som er det viktigste kreftfremkallende stoffet i snus.

Er tobakkfri snus (nikotinerstatningsbehandling) som Zonnic kreftfremkallende?

Zonnic, og andre nikotinerstatninger inneholder nikotin, men ikke tobakk. Zonnic, i tillegg til å komme i form av tabletter og tyggis, kommer den i porsjonsposer, som en tobakkfri snus.

Nikotinerstatningsbehandlinger som er tilgjengelig i Norge, er utviklet av internasjonalt anerkjente røykeavvenningseksperter. Ved hjelp av preparater som Zonnic kan du forebygge de verste abstinenssymptomene du får når du slutter med snus. Dette skjer ved at du fortsetter å tilføre kroppen en liten mengde nikotin i en kortere periode. Zonnic er tobakksfri og inneholder dermed ikke de skadelige kjemikalene som andre tobakksprodukter inneholder. Det er som nevnt tidligere, ikke nok kunnskap til å fastslå om nikotin kan forårsake eller fremme kreftutvikling hos mennesker. Preparater som Zonnic blir i dag sett på som et trygt nikotinerstatning legemiddel.

Andre nikotinerstatningsbehandlinger inkluderer Nicotinell og Nicorette. Dersom en nikotinerstatningsbehandling ikke er det rette alternativet for deg som ønsker å slutte med snus, kan et reseptbelagt nikotinfritt legemiddel som Champix eller Zyban være et alternativ. I tillegg finnes det også terapi og støtteordninger for å hjelpe deg å slutte med snus og røyk.

Hvilke typer kreft kan snusing forårsake?

Ifølge Helsedirektoratet gir snus fare for å utvikle kreft spesielt i bukspyttkjertelen, munhulen og spiserør.

Det finnes også holdepunkter for at bruk av snus øker risikoen for kreft i magesekk, lunge, tykktarm og endetarm. Alle disse kreftformene er forholdsvis sjeldne. Graden av økt risiko for kreft er vanskelig å anslå, men den vil være avhengig av hvor tidlig man begynner å snuse, hvor hyppig man snuser, hvor mye snus man bruker og hvor lenge man snuser.

Symptomer på kreft forårsaket av snus:

Kreft er en alvorlig komplikasjon som kan oppstå av snusing, og det sies at snusing kan forverre prognosen ved kreft. Jo tidligere man oppdager kreft, jo bedre sjanse har man mot sykdommen.

Her er de vanligste symptomene på krefttypene relatert til snusbruk:

Bukspyttkjertelen: Munnhulen: Spiserøret:
Gulsott Hevelser, sårhet og smerter Sure oppstøt
Magesmerter Sår som ikke gror Vanskeligheter med å svelge
Diaré Løse tenner Smerter bak brystbeinet
Diabetes type 2 (nylig) Talevansker (langtkommen) Heshet og slimdannelse
Fatigue, uvelhetsfølelse og vekttap Ernæringsproblemer (langtkommen) Ernæringsproblemer (langtkommen)

Legg merke til at dette ikke er en fullstendig liste over symptomer som kan oppstå ved disse krefttypene. Symptomer vil også variere fra person til person, og avhengig av hver individuelle situasjon, slik som størrelse på svulst og stadiet. Merker man til noen av symptomene, eller endring i dette området som ikke kan forklares, bør man oppsøke lege.

Hvis jeg slutter å snuse, vil jeg redusere risikoen for kreft igjen?

Risikoen for å utvikle kreft ved bruk av snus vil bygge seg opp etter hvor lenge og mye man snuser. Du vil derfor redusere risikoen betraktelig dersom du slutter. Fordi de krefttypene som man mener snus kan forårsake i hovedsak rammer eldre mennesker, vil det ta flere tiår før vi får se den fulle effekten hos de unge som begynner å snuse i dag.

Ettersom det er betraktelig mye mindre forskning på effekten av snus og kreft enn det er for røyking og kreft, er det vanskelig å fastslå hvor mye risikoen reduseres for å få kreft er ved å slutte med snus. Ser man derimot på forskningen for røyking og kreft, reduseres risikoen for å utvikle kreft, og å dø av det med nesten 50% i forhold til de som fortsetter å røyke. Jo yngre du er når du slutter, jo større vil fordelene ved å slutte være.

Dr. Anand Abbot
Medisinsk vurdert av
Dr. Anand Abbot Skrevet av redaksjonen vår
Sist gjennomgått 16-06-2022
Bestill din behandling på nett
 • Trygge medisinerAlle behandlinger sendes fra apotek i Norge
 • Etterbetaling med fakturaFå behandlingen først, betal etterpå
 • Gjennomfør en skriftlig legekonsultasjon på nettNyt vår diskrè service
 • Rask leveringAlle bestillinger som gjøres før kl 14:00, vil behandles samme dag.
Finn din behandlingeller les mer om våre tjenester
 • Velg
  behandling

 • Fyll ut en
  skriftlig konsultasjon

 • Legen skriver
  ut resept

 • Få medisinen tilsendt eller hendt den ut selv på ditt lokale apotek