• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Astma / Ventoline / Salbutamol som astmabehandling

Salbutamol som astmabehandling

Salbutamol kallas β2-agonist, hör till gruppen beta-2-stimulerare (beta-2-adrenerga medel, beta-2-adrenoceptoragonister, beta-2-agonister) och verkar positivt på utvidgningen av bronkerna. Ingrediensen används oftast för behandling av astma och kronisk bronkit.

Verkningsmekanism och användningsområden

Verkningsmekanismen baserar sig på selektiv stimulering av beta-2-adrenerga receptorer i bronkialmuskeln. Läkemedlet verkar snabbt och därför kan salbutamol användas i synnerhet vid akuta astmaattacker.

Läkemedlet tas vid inandning och gör att luftrören omedelbart slappnar av. Förutom att salbutamol har en utvidgande effekt på bronkerna, har det även sympatomimetiska egenskaper på det autonoma nervsystemet. Jämfört med andra beta-2-stimulerare har salbutamol en kortsiktig effekt, vilket är varför det ska användas igen inom några timmar.

Effekten av salbutamol på kroppen

I normalfall förbereder det sympatiska nervsystemet för en stressreaktioner. Bland annat utökas bronkerna till maximal effekt. På detta sätt möjliggörs ett optimalt syreutbyte. Hos patienter med astma störs funktionaliteten i luftrören. Den aktiva substansen salbutamol härmar denna effekt i lungorna, vilket säkerställer förbättrad andning som en följd av bronkodilatation.

Verkningsmekanismen för beta-2-stimulerare (beta-2-agonister)
schema beta-2-stimulerare verkningsmekanism

Preparatet börjar verka efter en kort tid, men inte mer än högst fem minuter. Till skillnad från andra preparat håller den i sig endast i cirka fyra timmar. På grund av den snabba verkningstiden finns salbutamol som en viktig ingrediens i många akuta nödfallsmediciner för kronisk bronkit eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Salbutamol verkar huvudsakligen endast på lungan, men kan på grund av imitation av stresshormoner även orsaka biverkningar, såsom hjärtklappning eller ökad hjärtfrekvens. Den selektiva effekten på lungorna minskar i detta fall antalet biverkningar på alla organ.

Biverkningar

Alla reagerar olika på mediciner och vissa ingredienser. Därför bör biverkningarna vara bekanta innan man börjar använda salbutamol. De kan inträffa, men gör det inte nödvändigtvis. Dessutom kan biverkningarna i synnerhet inträffa om salbutamol tas första gången. Dessa biverkningar avtar efterhand.

Salbutamols strukturformel
schema Salbutamol

Vanliga biverkningar är hjärtklappning och en känsla av rastlöshet. Vidare kan huvudvärk, darrningar i händer och fingrar, yrsel, illamående eller svettningar förekomma. Ibland kan även en försämring av smaksinnena ske. Mycket sällan förekommer muskelspasmer då läkemedlet först tas.

Eventuella biverkningar av Ventoline i tabellöversikt:

Vanliga biverkningar:
Huvudvärk Yrsel
Hjärtklappning Skakningar i fingrar eller händer
Illamående Svettningar
Biverkningar i hjärt- och kärlsystemet:
Hjärtklappningar Ökad hjärtklappning
Blodtrycket påverkas Oregelbundna
Biverkningar relaterade till nervsystemet:
Nervositet Hyperaktivitet
Sömnlöshet Hallucinationer
Biverkningar relaterade till metabolismen:
Hypokalemi Hyperglykemi

Idrottare bör veta att kramplösande och anabola effekten av salbutamol faller under de strikta reglerna för förbjudna dopningsämnen. Vid behov bör därför ett annat preparat användas.

Användningsbegränsningar

Primärt måste man beakta om man är överkänslig mot ämnet. I ett sådant fall bör en annan produkt utan salbutamol användas. Människor som lider av svår hypertyreos bör inte använda salbutamol - vare sig i tablettform eller genom inandning. Detta inkluderar även tumörer i binjuren, svår hjärtinfarkt eller en hjärtväggsförtjockning. Även högt blodtryck, åderförkalkning eller aneurysm passar inte ihop med salbutamol.

Patienter med hjärtarytmi kan ta salbutamolpreparat (till exempel Ventolin) endast under medicinsk övervakning. Här kan i synnerhet en ny hjärtattack nämnas. Även i samband med sjukdomar i kranskärlen, hjärtmuskelinflammation eller skador på hjärtklaffarna kan preparat som innehåller ingrediensen salbutamol inte tas. Även diabetes eller otillräckligt diagnostiserad sockersjuka och kaliumbrist passar inte ihop med salbutamol.

Graviditet och amning

Gravida kvinnor bör undvika salbutamol i den första trimestern av graviditeten och endast använda det i akuta fall. Från blodcirkulationen passerar den aktiva ingrediensen genom moderkakan till spädbarnet och kan orsaka oönskade biverkningar. Dessutom kan salbutamol ha en hämmande effekt på förlossningen i slutet av graviditeten. Därför rekommenderas en behandling under de sista veckorna av graviditeten alltså inte. Efter födseln måste intag av salbutamol diskuteras med läkare, eftersom de aktiva ingredienserna i läkemedlet passerar i bröstmjölken.

Hur salbutamol påverkar andra läkemedel

Salbutamol kan påverka andra läkemedel och detta måste därför alltid diskuteras med behandlande läkare. Samtidig kan användning av betablockerare och salbutamol leda till en dämpning av båda preparaten! Å andra sidan kan patienter med astma få allvarlig bronkospasm när betablockerare tas.

Vidare kan den hypoglykemiska effekten av antidiabetika reduceras i samband med en salbutamobehandling. Om antidiabetika och salbutamol används samtidigt kan man förvänta sig en minskning av den blodsockersänkande effekten, så en ökning av blodglukosnivåerna kan förväntas. Detta sker vanligtvis dock endast vid högre doser i form av piller eller injektioner.

Dessutom uppkommer oönskade biverkningar om antiarytmiska läkemedel såsom kinidin och salbutamol används samtidigt. Det är troligt att behandlingen påverkas om sköldkörtelhormonet L-tyroxin eller Parkinsonsmedlet L-dopa används i kombination med salbutamol. Alkoholen påverkar också här specifikt på den kardiovaskulär regleringen.

Det kardiovaskulära systemet påverkas även om man samtidigt använder antidepressiva som MAO-hämmare. De förstärker effekterna på hjärtat. Behandlingar med ergotalkaloider, som används för att behandla migrän, bör tas endast under medicinsk övervakning i kombination med salbutamol. Här kan förträngningar eller utvidgningar av blodkärl ske.

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel