> Influensa

Influensa

Orsaker, symptom och behandling av olika typer av influensa

Influensa är en vanlig sjukdom som kan drabba vem som helst, från friska människor, barn, ungdomar, till äldre, beroende på de olika influensavirusen som finns. Äldre människor är särskilt sårbara för influensa och kan i vissa fall behöva omedelbar behandling. I andra fall kan i synnerhet äldre män hamna på sjukhus på grund av en infektion, som en yngre person med lätthet skulle kunnat tolerera.

Influensa är en virusinfektion som sprids från person till person när en smittad person nyser eller hostar. De små partiklarna är luftburna och infekterar andra människor lätt, som befinner sig i närheten. Influensa kan också leda till allvarligare sjukdomar såsom lunginflammation.

Influensainfektionen drabbar främst personers näsa, hals, luftrör och lungor. De allra flesta fall av influensainfektionen försvinner efter ungefär en vecka. Det finns dock fall där en person kan vara drabbad under en längre tid och upplever komplikationer.


Läs vidare
Vår service
Hitta behandling
Om euroClinix
Vår service
Välj läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel
Om euroClinix

euroClinix är en internationell vårdgivare som erbjuder en helomfattande medicinsk service i EU-området på flera olika språk.

Vi har behandlat fler än

1403642 patienter

sedan 2011.

  • OnlinereceptSnabb och smidig nätkonsultation
  • Leverans nästa dagFå din behandling redan imorgon
  • Tryggt och säkertDiskret svensk patientservice
Star Rating 4.7 5,200Recensioner på Review logo
förpackning vid köp av Tamiflu från euroclinix

Tamiflu

Star Rating 4.8 (32 Recensioner)
  • Förebygger att viruset sprids
  • Förbättrar återhämtningstiden av influensa
  • Som mest effektiv om behandlingen påbörjas inom 48 timmar av symptom
Läs mer

Vilka är symtomen vid influensa?

Symtomen av influensa infektion är hög feber, huvudvärk, muskelvärk, minskad aptit, hosta och halsont. Influensa kan orsaka problem för personer som har redan tidigare har sjukdomar som diabetes, cancer, lungproblem, problem med hjärtat och njurarna.


Hur länge varar en influensa?

När du har blivit smittad tar det oftast 1-2 dagar innan influensan bryter ut. En typisk influensa varar i mellan tre till fem dagar. Du kan även smitta andra redan innan symtomen av influensan bryter ut samt de efterföljande 3-4 dagarna. Sjukdomsförloppet kan kortas ned med hjälp av medicinering, och kan även vaccineras.


Vad är svininfluensa?

Det finns främst två typer av influensavirus som infekterar människor. Nya variationer av influensaviruset utgör ett stort hot för tillfället. Speciellt svininfluensans annars begränsade utbrott har nu blivit vanligare genom att viruset muterar.

H1N1 är mer känt som svininfluensa och kan klassificeras som ett luftburet virus som är vanligt hos grisar. Viruset kan överföras till människor, men tidigare har detta bara skett när människor har nära daglig kontakt med grisar. Det var först i april 2009 som ett fall av H1N1-infektion spreds från människa till människa. Sedan dess har H1N1 spridit sig till människor över hela världen, eftersom infektionen är mycket smittsam och har en hög infektionsfrekvensen. Många länder runt om i världen har rapporterat dödsfall från H1N1. Det kan snart bli nödvändigt för nationer såväl som privatpersoner att bygga upp ett förråd av läkemedel för behandling av svininfluensa.

När inträffade det första utbrottet av svininfluensa?

Det första utbrottet av svininfluensa rapporterades i Mexiko, i april 2009. I juni samma år hade fall av H1N1-influensa identifierats runt om ihela världen, och läkare samt WHO gick officiellt ut och klassade det som en pandemi. Pandemi används för att beskriva en ny variant av ett virus som har klassats som en epidemi och blivit ett internationellt hälsoproblem.

swine flu pandemic timeline

Svinfinfluensa spred sig över hela världen på bara några veckor och omfattade som mest 74 länder och påverkade runt 30 000 människor inom de första tre månaderna. Utan något känt vaccin eller behandling var riskerna och dödsfall associerade med svininfluensa väldigt högt och spred sig snabbt, eftersom att läkare inte visste hur de kunde stoppa spridningen eller effektivt behandla de som insjuknat.

karta över svininfluensa

Lyckligtvis visade sig Tamiflu, ett antivirilt läkemedel, vara effektivt på att behandla symptomen på svininfluensa, såväl som att stoppa det från att spridas. Världsomfattande förebyggande åtgärder inleddes och man började sakta men säker få kontroll över pandemin.

Kan man fortfarande smittas av svininfluensa i dag?

I augusti 2010 meddelade WHO att de bedömde risken att drabbas av svininfluensa hade reducerats och därför deklarerades pandemin offeciellt vara över. Läkare och forskare hade hittat ett effektivt sätt att medicinskt behandla och förebygga smittan, samt gjort offentligheten medveten om vilka förebyggande åtgärder man kunde tillgripa.

Svininfluensa är dock fortfarande i allra högsta grad aktiv. Om du misstänker att du börjar insjukna i influensa är det viktigt att vara uppmärksam för vilka symptom som uppvisas, och försäkra sig om att det är vanlig influensa och inte H1N1. Även om Världshälsoorganisationen har deklarerat att pandemin är över så bevakas fortfarande nya fall av svininfluensa och man är medveten om att spridningen kan ta ny fart igen, utan förvarning.

Enligt ny forskning har en ny sträng av svininfluensa rapporterats från USA, känd under namnet H3N2v, som faktiskt sprider sig mellan människor och grisar, det är dock i dagsläget ingen anledning till oro.

Vad är fågelinfluensan?

Fågelinfluensan är ett influensavirus som normalt inte smittar människor. Dock så har det omtalade H5N1 och H7N7 smittat människor, och har tyvärr kostat människoliv. Spridningen av detta virus till människor var lyckligtvis liten, i förhållande till antalet smittade fåglar. De fall av rapporterade infektioner hos människor var oftast hos länder där stora flockar av fåglar är vanligare, och populationen är därför mer utsatt. Fågelinfluensan smittar bara från djur till människa genom mycket nära kontakt och kan behandlas med Tamiflu.


Kategoriindelning av olika sorts influensa

Influensa typ A

Influensa A är den typ som har potential att vara mest farlig och skadlig av alla de tre typer som finns av viruset. Det förekommer huvudsakligen bland vilda fåglar, men kan också smittas mellan djur, även människor. När det smittar så förändras strängen och viruset kan utvecklas utan varning. När detta inträffar tillsammans med det faktum att influensa är väldigt smittosamt, kan pandemier och massutbrott av typ A inträffa. Svininfluensa och fågelinfluensa är båda exempel på typ A av influensaviruset som utvecklats genom olika arter och resulterat i ett dödligt virus.

Dessa virus kan också delas in i ytterligare subtyper beroende på den typ av protein som finns i deras skal, nämligen hemagglutin (H) och neuraminidas (N). Till exempel är svininfluensa känt som H1N1 och fågelinfluensa H5N1.

Influensa typ B

Influensa typ B härstammar vanligen från människor. Det är en enklaste typen av influensa du kan drabbas av, i det hänseende att den inte ofta muterar eller utvecklas, vilket gör viruset stabilt. Beroende på att viruset inte förändras har ett botemedel utvecklats och de personer som drabbas kan enkelt behandlas. Typ B muterar upp till tre gånger så långsamt som typ A, människor kan därför utveckla en immunitet mot det redan vid en ung ålder.

Influensa typ C

Typ C är den minst vanliga typen av influensa och kan påträffas bland hundar, grisar och människor. Det drabbar sällan vuxna men kan drabba små barn. Influensa typ C orsakar ingen epedimi men kan orsaka inlammation i luftvägarna och komplikationer om en person är infekterad.

Influensa A Influensa B Influensa C
Mest farlig
Minst farlig
Mest förekommande
Minst förekommande
Orsakar flest pandemier
Minst sannolik att orsaka en pandemi
Förekommer oftare bland barn än vuxna
Stor förmåga att mutera till en farligare typ

Hur behandlas influensa?

De gamla huskurerna som rekommenderar att vila mycket samt dricka ordentligt gäller fortfarande. För att lindra vissa av symtomen kan man gå till närmsta apotek och köpa smärtstillande mediciner och hostmedicin. Om du vill återhämta sig snabbare än vanligt av ett influensavirus kan du behandlas med en antiviral behandling, som hindrar viruset från att spridas sig i kroppen. Tamiflu är en av dessa antivirala behandlingar, som går att få utskrivet av en doktor.

För att förhindra att drabbas av influensa kan man innan influensa säsongen börjar be om att få bli vaccinerad. Detta garanterar dock inte att man inte drabbas av influensa.

Hos euroClinix erbjuder vi receptbelagda Tamiflu för behandling av influensa. Tamiflu är ett receptbelagt preparat som ordinerats av doktorer. euroClinix samarbeta med EU-registrerade läkare och apotek och kan därför erbjuda denna behandling. Det enda du behöver göra är att genomgå en konsultation online.

Var medveten om vissa webbplatser säljer generiska läkemedel. Generiska läkemedel har inte genomgått samma omfattande kliniksa studier som receptbelagda läkemedel, och kan i värsta fall vara direkt skadliga och farliga för din hälsa.

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans