• Recept ingår
 • Genuina läkemedel
 • Heltäckande tjänst
 • Expressleverans ingår
Startsidan / Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna webbplats är ägd och drivs av Hexpress Healthcare Limited ("Vi", "Oss", "Vår", handlar som www.euroclinix.net/se/ förser med produkter och tjänster till användare och besökare ("Du", "Din"). Vi tar din integritet på stort allvar och vi strävar efter att skydda och respektera din integritet samt använda teknologi för att förbättra din säkerhet online. Vi ber dig att läsa vår Integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information om vilka vi är, och hur och varför vi samlar, behåller, förvarar, använder och delar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar även dina rättigheter till dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss eller tillsynsmyndigheter i händelsen av ett klagomål från dig.

Vi samlar och använder dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679 (Regleringen) och i syftet av Regleringen är Hexpress Healthcare Limited "Personuppgiftsansvarig", det innebär att företaget har ansvaret för dina personuppgifter och kontrollerar hur de hanteras.

Nyckelord

Var vänlig se definitionerna nedan av några nyckelord som används i denna Integritetspolicy

VI, Oss, Vår

HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED, handlar som www.euroclinix.net/se/

Dataskyddsombud

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Personuppgifter eller information

All information som kan anknytas till en identifierad eller identifierarbar person

Känsliga personuppgifter

Personuppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, genetiska och biometriska uppgifter, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning

Vilken slags information vi kan komma att samla om dig

Vi kan komma att samla och använda följande personuppgifter om dig:

 1. Ditt namn och kontaktuppgifter inklusive adress, mailadress, telefonnummer och företagsinformation
 2. Uppgifter för att kunna identifiera dig, exempelvis ditt födelsedatum etc.
 3. Dina åsikter och sjukvårdsjournalhandlingar
 4. Uppgifter om ditt kön
 5. Platsinformation
 6. Din faktureringsinformation, transaktioner och betalkortsuppgifter
 7. Kontakthistorik, tidigare ordrar, sparade varor och köphistorik
 8. Uppgifter för att möjliggöra kreditupplysning och andra ekonomiska kontroller.
 9. Uppgifter om din användning av vår hemsida, IT, kommunikation och andra system.
 10. Dina svar på enkäter, tävlingar och kampanjer.

Innan du kan använda vissa delar av denna hemsida kommer du att bli tillfrågad att registrera dig och uppge dina personuppgifter inklusive ’känsliga personuppgifter’ definierat av Regleringen. Vi kommer till exempel få dina personuppgifter om du registrerar dig för att använda denna hemsida, slutför den medicinska enkäten, ger oss feedback, skickar något, kontaktar oss av någon anledning, registrerar dig för en tjänst och köper en vara eller tjänst. Vi kan även erhålla känsliga personuppgifter om dig om du slutför enkäten för den medicinska onlinekonsultationen. Om du tillhandahåller oss med sådan information samtycker du till att vi hanterar den i syfte att skaffa en medicinsk åsikt och för att köpa behandlingen. Dessa personuppgifter krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig med produkter och tjänster. Om du inte tillhandahåller oss med personuppgifter som vi ber om kan det hindra oss från att tillhandahålla dig med produkter och tjänster.

Vi kan komma att övervaka din användning av hemsidan genom användningen av cookies eller liknande tekniska medel. Till exempel kan vi komma att övervaka hur ofta du besöker hemsidan, vilka sidor du besöker, trafikdata, platsinformation och ursprungsdomännamn för en användares internetleverantör. Dessa uppgifter hjälper oss att bygga en profil av våra kunder. Vissa av dessa uppgifter kommer att samlas ihop i statistiskt syfte, dvs att vi kommer inte kunna identifiera dig individuellt. För mer information om användningen av cookies, vänligen se vår Cookie policy. Ibland kan vi få uppgifter om dig från andra källor (som kreditreferensbyråer) som vi kommer att lägga till i informationen vi redan har om dig för att anpassa våra tjänster till dig.

Hur personuppgifter samlas in

De flesta personuppgifter samlar vi in direkt från dig via hemsidan och appen eller genom telefon, SMS, mail och videokonsultation. Vi kan även komma att samla in uppgifter direkt från tredje parter exempelvis leverantörer av sanktionkontroller, kreditreferensbyråer, kund due diligence leverantörer, från tredje parter med ditt samtycke exempelvis din husläkare eller allmänläkare; från cookies på vår hemsida och via vårt IT-system, men även exempelvis automatiserad övervakning av våra hemsidor och andra tekniska system så som våra datornätverk och andra kontakter, kommunikationssystem, mail och andra meddelandesystem.

Hur och varför vi använder dina personliga uppgifter

Enligt dataskyddslagen kan vi endast använda dina personliga uppgifter om vi har korrekta skäl för det. Våra skäl inkluderar men är inte begränsade till:

 • Att uppfylla våra juridiska och lagstadgade skyldigheter;
 • För utförandet av vårt kontrakt med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt;
 • För medicinsk diagnos och tillhandahållande av sjukvård och behandling;
 • För våra berättigade intressen eller en tredje parts; och
 • Då du har givit ditt samtycke.

Ett berättigat intresse är då vi har affärsmässigt eller kommersiellt skäl att använda din information, så länge detta inte överskrider dina egna rättigheter och intressen.

Tabellen nedan förklarar vad vi använder (bearbetar) dina personliga uppgifter till och orsakerna bakom:

Vad vi använder dina personuppgifter till Våra skäl

Vad vi använder din personliga information till Våra skäl
För att erbjuda läkemedel till våra kunder och för fakturering samt beställning

För att kunna identifiera våra kunder och de konton som de har hos oss

För att meddela våra kunder om potentiella förändringar på denna Hemsida eller med vår tjänst som kan påverka dem
Det är nödvändigt för medicinsk diagnos och för vård och behandling.
För utförandet av vårt kontrakt med våra kunder eller för att vidta åtgärder på deras begäran innan de ingår ett avtal.

För att uppfylla våra juridiska och lagstadgade skyldigheter

Våra berättigade intressen eller en tredje parts

För att du har givit ditt samtycke

För att förhindra och upptäcka bedrägeri mot kunder, vårt företag, våra affärspartner och andra leverantörer och byråer av tjänster. För våra och tredje parts rättfärdiga intressen, dvs minimera bedrägeri som kan vara skadligt för våra kunder och tredje parter.
För att kontrollera våra kunders identitet och verifiera deras identitet. För säkerhetsgranskning och kontroller av ekonomiska och andra sanktioner eller handelsförbud. För att förhindra och upptäcka bedrägeri. För annan nödvändig handläggning för att följa professionella, juridiska och reglerande skyldigheter som gäller oss och leverantörer av tredje partstjänster, exempelvis hälso- och säkerhetsföreskrifter eller regler från våra tillsynsmyndigheter. För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter.
För att samla och tillhandahålla information som krävs för revisioner, förfrågningar eller utredningar av regeringen, yrkesmän eller tillsynsmyndigheter. För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter.
För att se till att affärspolicyer följs, som säkerhets- och internetpolicy. För våra tredje parts rättfärdigade intressen, dvs se till att följa våra interna processer så att vi kan tillhandahålla våra kunder med den bästa servicen.
För operativa skäl som administration, förbättra effektiviteten och utbildning- och kvalitetskontroll. För våra tredje parts rättfärdigade intressen, dvs vara så effektiva som möjligt så att vi kan tillhandahålla våra kunder med den bästa servicen till det bästa priset.
För att säkerhetsställa konfidentialitet av kommersiellt känsliga uppgifter. För våra tredje parts rättfärdigade intressen exempelvis skydda handelshemligheter och andra värdefulla kommersiella uppgifter För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter.
För statisk och beteendeanalys och forskning för att stödja vår företagsstyrning samt hjälpa oss hantera våra affärer, exempelvis i relation till våra affärsresultat, finansiella resultat, kundbas, produktutbud eller andra effektivitetsåtgärder. För kundprofilering och analys av vad kunderna föredrar att köpa. För att skräddarsy denna hemsida och dess innehåll enligt kundernas preferenser För vår tredje parters rättfärdigade intressen, som att vara så effektiva som möjligt så att vi kan erbjuda den bästa servicen till det bästa priset.
För att förhindra obehörig tillgång och obehöriga ändringar av systemet. För vår tredje parters rättfärdigade intressen, som att förhindra och upptäcka brottslig aktivitet som kan skada oss, tredje parts leverantörer och kunder. För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter.
För lagstadgad avkastning För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter.
För att uppdatera och förbättra kundprotokoll. För utförandet av vårt avtal med kunder eller för att ta steg efter deras förfrågan innan vi ingår ett avtal. För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter. För vår tredje parters rättfärdigade intressen, exempelvis se till att vi kan kontakta kunder om existerande ordrar och nya produkter
För att se till att arbetsmetoderna är säkra, underlätta personaladministration och utvärdering. För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter. För vår tredje parters rättfärdigade intressen, exempelvis se till att vi följer våra interna tillvägagångsätt och jobbar effektivt för att tillhandahålla kunderna med den bästa servicen.
Att tillhandahålla marknadsföringstjänster till:
 • Existerande och tidigare kunder
 • Tredje parter som tidigare uttryckt intresse för våra tjänster; och
 • Tredje parter som vi tidigare inte haft affärer med
För vår tredje parters rättfärdigade intressen, dvs att marknadsföra vårt företag till nuvarande och tidigare kunder.
För kreditreferenskontroller av externa kreditreferenskontrollsbyråer. För vår tredje parters rättfärdigade intressen, dvs se till att våra kunder har möjlighet att betala för våra produkter och tjänster
För externa revisioner och kvalitetskontroller, exempelvis för ISO eller ”Investors in People” och revisionerna av våra konton. För vår tredje parters rättfärdigade intressen, dvs att upprätthålla våra ackrediteringar så att vi kan bevisa att vi arbetar med högsta standard. För att följa våra juridiska och tillsynsskyldigheter.

PR-Kommunikation och tjänsteuppdateringar

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka uppdateringar till dig (via SMS, telefon eller post) om våra tjänster, inklusive exklusiva erbjudanden, kampanjer och nya tjänster.

Vi har ett rättfärdigat intresse i att hantera dina personuppgifter i reklamändamål (läs ovan: "Hur och varför via använder dina personuppgifter"). Detta innebär att vi vanligtvis inte behöver ditt samtycke för att skicka reklam till dig. Om ditt samtyckte däremot krävs, kommer vi att be dig om det tydligt och separat.

Vi kommer alltid behandla dina personuppgifter med yttersta respekt och vi kommer aldrig dela dem med andra organisationer för marknadsföring eller i andra syften. Om du har gett oss tillåtelse till att behandla din personuppgifter, kan vi komma att dela dina personuppgifter med grupp- och partnerföretag, affärspartner inklusive dotterbolag. Vi eller dom kan komma att kontakta dig (såvida du har bett dem eller oss att inte göra det) via post, mail, telefon, SMS, text/bild/videomeddelande och fax om våra tjänster, produkter, kampanjer, erbjudande eller välgörenhet som kan vara av intresse för dig.

Du har rätt att välja bort att få reklam när som helst genom att:

 • Kontakta oss

 • Använda länken "avprenumerera" i våra mail eller "STOPP" nummer på SMS

 • Uppdatera dina preferenser för reklam via ditt kundkonto eller kundsida

Vi kan komma att fråga dig att bekräfta eller uppdatera dina preferenser om reklam om du tillfrågar oss att tillhandahålla dig ytterligare produkter och tjänster i framtiden, eller om det är några ändringar i lagar, förordningar eller i strukturen av vår verksamhet.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Rutinmässigt delar vi dina personuppgifter med:

 1. Grupp- eller partnerföretag och affärspartner
 2. Tredje parter som vi arbetar med för att utföra tjänster och leverera produkter och tjänster till dig, som leverantörer av betaltjänster, varuhus, leveransföretag och kurirtjänster som Royal Mail, UPS med flera, och tredje parter som på uppdrag av dig samlar din order från oss och levererar den till dig som exempelvis Kwik Shipments Limited
 3. Andra tredje parter som hjälper oss med affärsverksamheten, exempelvis marknadsföringsbyråer eller web/webbplats värdleverantörer.
 4. Tredje parter som du har godkänt, som sociala mediesidor som du har länkat ditt konto med eller tredje parter som levererar betaltjänster.
 5. Brottsbekämpandeorgan i samband med undersökning i förebyggandet av olaglig verksamhet.
 6. Kreditreferensbyråer
 7. Försäkringsbolag och mäklare
 8. Banker och leverantörer av handelskonton
 9. Regulatorer

Vi delar dina personuppgifter med tredje parter som hjälper oss att leverera målinriktade marknadsföringskampanjer och för att skräddarsy din upplevelse online. Dessa leverantörer inkluderar Ve Global UK Limited. Klicka här för att se Ve’s integritetspolicy

för att se hur dina personuppgifter hanteras. För att välja bort detta Du kan välja bort det genom att:

 • Kontakta Ve på [email protected] för att informera Ve att du önskar välja bort att de använder dina personuppgifter.

 • Radera cookies från dina enheter och webbläsare

 • Om du använder webbläsaren Safari version 11.2 eller senare, växla inställningen på "Begränsa annonsspårning" på din enhet eller dator.

 • Genom att besöka https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, hitta Ve I listan på beteendeannonsering online och välj ‘av’.

 • Om du har en Apple enhet, uppdatera till iOS 6.0 eller senare och ändra begränsa annonsspårning till ‘PÅ’.

 • Om du har en Android enhet, genom att välja “Google på huvudinställningar, och sedan välja “Annonser" alternativet och välja “Välj bort anpassning av annonser".

Vi tillåter endast tjänsteleverantörer hantera din personuppgifter om vi är övertygade om att de kommer vidta lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi ålägger även avtalsförpliktelser på tjänsteleverantörer och kräver att de endast ska använda dina personuppgifter för tillhandahålla oss och dig tjänster. Under särskilda omständigheter kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa revisorer, exempelvis med hänsyn till ISO eller vår "Investors in People" ackreditering och granskning av våra konton.

Vi kan lämna ut och utbyta uppgifter om dig med brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter för att följa våra juridiska och lagstadgade skyldigheter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra parter, som möjliga köpare av några eller alla våra företag eller under en omstrukturering av verksamheten. Alla personliga uppgifter är vanligtvis anonymiserade, med detta är inte alltid möjligt. Mottagaren av uppgifter kommer att vara bunden till sekretessförpliktelserna.

Vart dina personuppgifter förvaras

Uppgifterna kan komma att förvaras på våra kontor, våra grupp- eller partnerföretags kontor, tredje parts personer, tjänsteleverantörer, byråer och agenturer som förklarat ovan (se "Vem vi delar dina personuppgifter med" ).

Vissa av dessa tredje parter kan befinna sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För mer information om hur vi ska skydda dina personuppgifter under sådana omständigheter, vänligen se nedan "Överföra dina personuppgifter ut ur EES"

Hur länge dina personuppgifter förvaras

Hälsoministeriet föreskriver en minimum lagringsperiod för uppgifter om hälsa. Företaget följer alltid dessa riktlinjer. Enligt uppförandekoden för protokollhantering 2016 för hälsa och socialtjänst är den lagstadgade lagringsperioden för medicinsk information 8 år, varefter uppgifterna granskas och om inte längre krävs förstörs.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss eller vi tillhandahåller dig med produkter och tjänster för att:

 • Uppfylla vår juridiska skyldigheter angående datalagring.

 • Svara på eventuella frågor, klagomål eller begäran från dig eller å dina vägnar.

 • Visa att vi har behandlat dig rättvist

Vi kommer inte lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålen i denna Integritetspolicy. Olika lagringsperioder gäller för olika typer av personuppgifter. Om lagringen av dina personuppgifter inte längre behövs eller efterfrågas, kommer vi att radera eller anonymisera dem.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi använder adekvata säkerhetsåtgärder för att förhindra oönskade förluster, missbruk, olaglig tillgång till dina personuppgifter och testar vårt system kontinuerligt. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de med legitima affärsskäl. Hanteringen av dina personuppgifter sker endast under bemyndigade sätt och konfidentiellt.

Vi har även rutiner för hur vi hanterar misstänksamma eller påstådda datasäkerhetsöverträdelser. Vi kommer att meddela dig och relevanta tillsynsmyndigheter vid misstanke eller påstådda datasäkerhetsöverträdelser då vi juridiskt är skyldiga att göra det.

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, exempelvis:

 1. Din information är förvarad på säkra servrar.
 2. Betalningsuppgifter är krypterade med hjälp av SSL teknologi.
 3. Tillgång till ditt konto kontrolleras genom individuellt användarnamn och lösenord som är unik för dig

Samtidigt som vi rimligtvis gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter bör du vara medveten om att användningen av Internet inte är helt säker, och därför kan vi inte garantera säkerheten och integriteten av dina personuppgifter vi har fått av dig eller överförs till dig genom Internet.

Om du skulle önska detaljerad information från Get Safe Online (Håll dig skyddad online) om hur du kan skydda dina personuppgifter, din dator och enheter från bedrägeri, identitetsstöld, virus och många andra utmaningar online, vänligen besök www.getsafeonline.org. Get Safe Online stöds av den brittiska regeringen och ledande företag.

Övervakning

Vi kan komma att övervaka och spela in kommunikationen vi har med dig inklusive telefonsamtal och mail i utbildningssyfte men också för att säkerhetsställa god kvalité, förebygga bedrägeri och för följsamhet.

Kreditkontroll

För att tillåta oss och andra grupper- eller partnerföretag att utföra kreditbeslut om dig och för att förebygga bedrägeri och pengatvätt, kan vi komma att söka efter dig i arkiven hos kreditreferens och bedrägeriförebyggande byråer (som registrerar sådana sökningar). Vi kan komma att dela uppgifter om hur du hanterar ditt kundkonto med dessa byråer, och din information kan vara länkad till uppgifter om andra personer som bor på samma adress och/eller vem du är ekonomiskt ansluten till. Andra långivare och kreditbyråer kan komma att använda denna information för att underlätta deras kreditkortsbeslut om dig och andra som du är ekonomiskt ansluten till men även för att förhindra bedrägeri, inkasso och pengatvätt. Om du tillhandahåller oss falska eller ogiltiga uppgifter och vi misstänker bedrägeri kommer vi att registrera det.

Information om andra individer

Om du tillhandahåller oss uppgifter åt någon annan, bekräftar du att denna person har valt dig som företrädare och har godkänt dig, och utsett dig handla å deras vägnar samt göra följande å deras vägnar:

 • Ta emot meddelanden om dataskydd

 • Samtycker till att föra över deras uppgifter utomlands

 • Samtyckte till hantering av deras personuppgifter

 • Samtyckte till hantering av deras känsliga personuppgifter, såsom hälsouppgifter

Överföring av dina personuppgifter ut ur EES

För att kunna tillhandahålla dig med våra tjänster och för att uppfylla våra skyldigheter kan vi behöva överföra dina personuppgifter ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi kan komma att dela dina personuppgifter utanför EES, exempelvis:

 1. Med våra affärspartner utanför EES
 2. Med dig och våra tjänsteleverantörer placerade utanför EES
 3. Om du själv befinner dig utanför EES
 4. Om tjänsten vi tillhandahåller sträcker sig internationellt

Genom att registrera sig på denna hemsida, samtycker du till att vi kan komma överföra dina personuppgifter utanför EES. Vänligen var säker på att vi alltid kommer använda lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Överföringarna omfattas av särskilda bestämmelser under Europeiska och Brittiska lagar om dataskydd.

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder som har utvärderats av Europeiska kommissionen och kan tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. Vi kan även överföra dina personuppgifter till icke-EES länder som inte har samma dataskyddslagar som Storbritannien och EES; under dessa omständigheter kommer vi se till att all överföring av personuppgifter är i enlighet med våra dataskyddslagar och vi kommer använda

standarduppgifter om dataskydd som har godkänts av Europeiska kommissionen, därmed skydda dina integritetsrättigheter och ge dig tillgång till hjälp vid den osannolika händelsen av säkerhetsintrång.

Om du önskar mer information, vänligen kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud (se "Hur du kan kontakta oss" nedan).

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter, som du kan utöva gratis:

Rätt till tillgång

Rätten att få tillgång till en kopia av dina personuppgifter

Rätt till rättelse

Rätten att kräva att vi rättar till fel i dina personuppgifter.

Rätt att bli glömd

Rätten att kräva oss radera dina personuppgifter i vissa situationer. Vänligen notera: I enlighet med uppförandekoden för registerhantering för hälsa och socialtjänst 2016, är vi juridiskt tvungna att spara din medicinska information i 8 år efter användning av vår tjänst och vi kan inte radera dina personuppgifter innan dess.


Rätt till begränsning av hantering

Rätten till att kräva oss begränsa hanteringen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, exempelvis, om du bestrider riktigheten i informationen vi har

Rätt till flyttbarhet av information

Rätten att få personuppgifter du har tillhandahållit oss på ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och/eller för att föra över denna information till en tredje part i vissa situationer.

Rätt att invända

Rätt att invända:

 • När som helst när dina personuppgifter används för direkt marknadsföring (inklusive profilering).

 • Under vissa omständigheter i vår fortsatta hantering av dina personuppgifter, exempelvis hantering som utförs i syfte av våra berättigade intressen.

Rätt emot automatiserat individuellt beslutsfattande


Rätten att inte bli omfattad av ett beslut enbart baserat på automatiserad hantering (inklusive profilering) som ger rättsliga påföljder eller på liknande sätt påverkar dig negativt.


Vänligen kontakta oss eller använd Informationskommissionärskontorets (ICO) vägledning om individuella rättigheter för mer information om var och en av dessa rättigheter och omständigheter där de kan tillämpas.

Om du önskar utöva några av dessa rättigheter, vänligen

 1. Maila, ring eller skriv till oss eller vårt Dataskyddsombud (se nedan "Hur du kan kontakta oss" );
 2. Uppge tillräckligt med information för att kunna identifiera dig (exempelvis ditt fullständiga namn, adress, användarnamn, registreringsinformation och kundkonto eller ordernummer)
 3. Uppge identitetshandling eller adress (exempelvis kopia på körkort, ID-kort, pass, abonnemangsfaktura eller kreditkortsuppgift.
 4. Ange vilken information som är inkorrekt och vad den ska ersättas med (om du önskar att vi rättar till några fel i informationen om dig).
 5. Ange vilken kommunikationsväg du har klagomål på (om du ber oss att inte använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring på ett visst sätt, exempelvis mail eller telefon).
 6. Bekräfta vilken rättighet du önskar utöva och information som din förfrågan hänför sig till.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy emellanåt. Du bör läsa denna Integritetspolicy för att se till att du är medveten om den senaste versionen som är giltig varje gång du besöker vår hemsida.

Hur du kan kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor och tar emot din feedback. Vänligen kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud via post, mail eller telefon om du har några frågor om vår Integritetspolicy eller dina personuppgifterna som vi förvarar hos oss.

Våra kontaktuppgifter är följande:

Headquarters: 106 Lower Addiscombe Road, Croydon CR0 6AD, United Kingdom
Kontakt via mail: [email protected]
Kontakt via telefon: 08 4468 3692

Kontaktuppgifter till vårt Dataskyddsombud är följande:

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Hur du lämnar in klagomål

Vi hoppas att vi och vårt Dataskyddsombud kan lösa eventuella frågor och funderingar om vår användning av dina uppgifter.

Dataskyddsförordningen ger dig rätten att framföra klagomål med en tillsynsmyndighet, särskilt inom ett EU (eller EES) land där du jobbar, vanligtvis vistas, eller där någon påstådd överträdelse av lagarna om dataskydd har inträffat. Den brittiska tillsynsmyndigheten är informationsansvarig och kan nås via https://ico.org.uk/make-a-complaint/ Pålitlig källa Information Commissioner’s Office (ICO) Statlig källa Information om rättigheter i Storbritannien Gå till källa eller via telefon (0303 123 1113).

Behöver du extra hjälp?

Om du behöver denna Integritetspolicy i ett annat format (exempelvis ljud, större bild, blindskrift) vänligen kontakta oss (se ovan "Hur du kan kontakta oss" )

 • Välj
  läkemedel

 • Fyll i ett
  kort frågeformulär

 • Läkaren skriver
  ut ditt recept

 • Apoteket skickar
  ditt läkemedel