Diabetes

Läs om symptom, orsaker och behandlingar mot diabetes typ-2

Diabetes är ett problem som innebär att en persons blodsockernivåer är för höga. Diabetes mellitus som det ibland kallas, kan brytas ner i två primära typer; nämligen typ 1 och typ 2. Ungefär 400 000 personer i Sverige lider av sjukdomen och de flesta har typ 2, vilket kräver behandling. Diabetesbehandlingar är inte en permanent lösning, men den kan hjälpa till att hantera problemet och bibehålla en god hälsa. Våra läkare och apotek kan tillhandahålla de receptbelagda läkemedlen Metformin och Januvia.

Om du har blivit diagnostiserad med diabetes typ-2 och skulle vilja beställa en behandling mot diabetes online, kan du göra detta efter att ha genomfört en enkel konsultation med våra läkare online. Konsultationen går ut på att du fyller i ett medicinskt formulär och är till för att garantera att behandlingen är säker för dig att använda och kommer vara effektiv för dig. KOnsultationen tar inte mer än ett par minuter och vi erbjuder se flera betalnings- leveransalternativ för att garantera att du får din behandling i tid utan stress eller krångel.

Läs vidare
Vår service
Hitta behandling
Om euroClinix
Vår service
Välj läkemedel
Fyll i ett kort frågeformulär
Läkaren skriver ut ditt recept
Apoteket skickar ditt läkemedel
Om euroClinix

euroClinix är en internationell vårdgivare som erbjuder en helomfattande medicinsk service i EU-området på flera olika språk.

Vi har behandlat fler än

1397811 patienter

sedan 2011.

 • OnlinereceptSnabb och smidig nätkonsultation
 • Leverans nästa dagFå din behandling redan imorgon
 • Tryggt och säkertDiskret svensk patientservice
Star Rating 4.7 4,980Recensioner på Review logo
förpackning av Metformin tabletter från euroclinix

Metformin

Star Rating 4.9 (259 Recensioner)
 • Kontrollerar effektivt Typ-2 diabetes
 • Har använts säkert och effektivt under 40 år
 • Hjälper kroppen att kontrollera sockernivåerna
Läs mer
Januvia
 • Kan förbättra kroppens förmåga att sänka blodsockret
 • Lägre risk för hypoglykemi (lågt blodsocker)
 • Lägre risk för viktökning än andra diabetesläkemedel
Läs mer

Vad är diabetes?

Diabetes är en allvarlig sjukdom som är spridd över hela världen och ständigt ökar när det gäller antal drabbade. Den medicinska termen för sjukdomen är diabetes mellitus och det finns flera olika varianter av sjukdomen. Man beräknar att närmare 300 miljoner människor världen över har diabetes. Denna siffra beräknas till 2030 stiga till 438 miljoner, vilket skulle innebära att 7,8 procent av världens befolkning kommer drabbas av diabetes.

De olika sjukdomar som samlas under den medicinska termen diabetes mellitus är förknippade med hyperglykemi i blodet (högt blodsocker). Orsaken till sjukdomen är att otillräcklig insulinproduktion i bukspottskörteln (typ 1-diabetes) eller en nedsatt känslighet vilken gör att insulinet inte absorberas (typ 2-diabetes). Människokroppen producerar insulin i en särskild samling celler i bukspottskörteln. Cellerna registrerar där mängden blodsocker och ansvarar för att producera och frisätta insulin.

Koncentrationen av socker (glukos) ökar i blodet, i synnerhet efter en kolhydratrik måltid. Insulin är det enda hormonet i kroppen som agerar hypoglykemiskt. Det kan knyta an till receptorer i en cell och öppna cellmembranet så glukosen kan passera. Särskilt cellerna i levern, musklerna och fettvävnaden har möjlighet att ta upp stora mängder glukos och därefter omvandla den till energi eller lagra den. När glukosmetabolismen är rubbad ligger blodsockernivåerna kvar på en viss nivå.

 • Vid fasta: 70-99 mg per dl (mg/ol), motsvarande 3,9 till 5,5 millimol/liter (mmol)
 • Direkt efter en kolhydratrik måltid: högst 160 mg/ol (8,9 mmol/l)
 • Två timmar efter en kolhydratrik måltid: mindre än 140 mg/ol (7,8 mmol)

När glukosnivåerna vid fasta ligger över 126 mg/dl (<7,0 mmol/l) och två timmar efter måltid på mellan 140 mg/dl och 199 mg/dl (7,8 till 11 mmol/l) är det en prekursor till diabetes.

Vad är skillnaden mellan typ 1- och typ 2-diabetes?

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom och karakteriseras av kroppens oförmåga att producera insulin. För att neutralisera detta ska personer som lider av diabetes typ 1 regelbundet injicera sig själva med insulin. På grund av att där inte finns något botemedel för diabetes, kommer detta krävas under resterande livstid.

Olikt typ 1 inträffar diabetes typ 2 när cellerna i kroppen är oförmögna att svara korrekt på det sätt insulin produceras eller om kroppen producerar insulin, men inte tillräckligt av det. Vanligtvis kan detta behandlas med en kontrollerad diet och noggrann mätning av blodsockernivåerna. Om problemet är progressivt kan dock diabetesbehandling och medicinering vara nödvändigt för att hjälpa till att kontrollera det. Många personer som lider av diabetes gör det på grund av fetma eller en dålig diet, diabetes typ 2 är mycket vanligare än typ 1.

Är diabetes ärftligt?

Generellt sett så är typ 2-diabetes ansett att vara en genetisk sjukdom. Om ett barns föräldrar lider av diabetes, finns det en 33-procentig risk att sjukdomen förs vidare. Det finns dock andra faktorer, såsom ålder, brist på fysisk aktivitet och fetma. I sällsynta fall kan det också bero på annan medicinering, även om det är väldigt ovanligt. Orsakerna till diabetes är därför väldigt varierande. Om du tror att du är drabbad och upplever symptomen på diabetes, är det därför enklast och bäst att kontakta en doktor för en närmare undersökning. Diabetes kan diagnostiseras genom ett enkelt blodprov.

Vad orsakar typ 2-diabetes?

De komplexa mekanismerna vid glukosmetabolismen har en benägenhet att misslyckas på flera sätt. För höga blodsockernivåer på grund av felaktig behandling av hormonet insulin är utmärkande för såväl diabetes typ 1 som typ 2. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som leder till att insulinproduktionen helt upphör. Typ 2-diabetes är en metabolisk sjukdom där insulinproduktionen är oförändrad, men upptaget av hormonet i kroppens celler och/eller frisättningen från bukspottskörteln inte längre fungerar fullt ut. Ur ett medicinskt perspektiv innebär typ 1-diabetes absolut insulinbrist, medan typ 2 innebär en relativ insulinbrist.

Orsaker till typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes uppkommer i de flesta fall redan under barndomen eller tonåren. På grund av en missriktad reaktion mot de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln orsakar immunförsvaret att dessa celler förstörs. Resultatet av detta är ett insulinproduktionen helt upphör inom en kortare period. Det kan röra sig om några dagar till några veckor. Barn som föds med kejsarsnitt löper dubbelt så stor risk att utveckla typ 1-diabetes än barn som föds naturligt.

Orsaker till typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes å sin sida utvecklas vanligtvis efter 40 års ålder och går ofta oupptäckt i flera år. Störningen av sockermetabolismen beror i detta fall inte på att insulinproduktionen har minskat eller helt avtagit. Istället förlorar kroppens celler sin känslighet för hormonet insulin, som inte längre kan transportera socker från blodet och in i cellerna. Bukspottskörteln uppfattar att blodsockernivåerna är förhöjda och försöker kompensera denna obalans genom att producera mer insulin. Denna reaktion har dock ingen effekt utan mindre socker tas upp av kroppens celler, trots att insulinnivåerna är högre än någonsin. Sannolikheten för att utveckla typ 2-diabetes påverkas av vissa riskfaktorer:

 • En genetisk mottaglighet är ett varningstecken
 • Fetma medför en ökad risk
 • Brist på motion har en negativ inverkan på de metaboliska funktionerna

Förhöjda blodfetter och högt blodtryck går hand i hand med diabetes eller ett förstadium till diabetes (pre-diabetes).

Vilka är symptomen på typ 2-diabetes?

Typ 1- och typ 2-diabetes ger upphov till liknande symptom. Dessa kan exempelvis vara en ökad törst, trötthet, viktminskning, klåda i underlivet och ett ökat behov av urinering. Typ 1 kan också inkludera kramp, förstoppning, hudirritation och synförändring. Det som skiljer dem åt är generellt sett farten som symptomen på diabetes visar sig. Vid typ 1 är symptomen på diabetes sannolika att utvecklas snabbare och är mer intensiva, och symptomen vid typ 2 är normalt sett långsammare och mildare. Det finns också en risk att sjukdomen inte syns och märks under flera år, på grund av den långsamma processen.

Vad händer när en diabetiker drabbas av hypoglykemi?

Särskilt vid typ 1-diabetes är låga blodsockernivåer en oundviklig följd av behandlingen. Men även vid typ 2-diabetes kan det inträffa om den behandlas med insulin eller vissa blodglukossänkande läkemedel. När blodsockernivån sänks, på grund av att mycket insulin har injicerats eller det har upptagits bättre än väntat, uppkommer vissa symptom. De typiska varningssignalerna på lågt blodsocker vid diabetes är följande:

 • Svettning
 • Hjärtklappning
 • Tremor
 • Vidgade pupiller

Dessa symptom uppträder eftersom kroppen frigör stresshormonet adrenalin. Lågt blodsocker resulterar i en energibrist i hjärnan (som använder glukos som en energikälla). Det kan ge upphov till neurologiska symptom såsom huvudvärk, koncentrationssvårigheter samt försämrat tal och syn. Hypoglykemi kan ge olika symptom hos olika diabetiker. Vissa patienter får symptom som beteendestörningar vid lågt blodsocker.

Kan typ 2-diabetes behandlas?

Om du har fått en diagnos att du lider av diabetes typ 2 är en förändring av dieten och ökad motion vanligtvis de första rekommendationerna innan en receptbelagd behandling skrivs ut. För de flesta personer är detta tillräckligt för att kontrollera problemet. Om detta inte är tillräckligt, om det inte ger resultat eller om problemet är mer allvarligt, kan en diabetesbehandling såsom Metformin skrivas ut. Läkemedlet tillhör en grupp av behandlingar kända som biguanider, andra behandlingar kan innehålla glitazoner, DPP-4-hämmare, alfaglykosidashämmare, sulfonureider och måltidsreglerande glukos. Här kan du läsa mer om Metformins verkan.

Beställ en behandling mot diabetes online

Diabetes mellitus typ 2 (typ 2-diabetes) kan på ett effektivt sätt behandlas med hjälp av antidiabetiska läkemedel såsom Metformin. Eftersom detta läkemedel endast går att köpa mot recept, kan du inte beställa det inom EU utan ett giltigt recept som har utfärdats av en legitimerad läkare.

euroClinix är en onlineklinik som tillhandahåller ett säkert alternativ för dig som önskar beställa receptbelagda läkemedel såsom Metformin. Vi ger dig möjligheten att köpa Metformin så fort du har genomgått vår medicinska rådgivning online och en av våra läkare har godkänt din behandling efter att först ha granskat din information. Du fyller helt enkelt i ett kortare formulär där du uppmanas att ange den medicinska information som är nödvändig för att våra läkare ska kunna bilda sig en uppfattning om din hälsa. Läkaren väger in din sjukdomshistorik vid bedömningen av din lämplighet att genomgå en behandling för typ 2-diabetes.

Kan jag beställa en diabetesbehandling online från euroClinix?

på euroClinix erbjuder vi läkemedlen Metformin och Januvia för behandling av diabetes till de patienter som sedan tidigare blivit diagnostiserade med typ 2-diabetes, det enda du behöver göra är att genomgå en konsultation online. Konsultationen är nödvändig för att garantera din lämplighet och säkerhet när du använder behandlingen. När du blivit godkänd för behandling kommer ett recept skrivas ut och vårt apotek kommer sedan paketera din behandling och skickas direkt hem till dig.

Vilka fördelar finns det med att köpa en diabetesbehandling via euroClinix?

Det som skiljer vår tjänst från det traditionella sättet att införskaffa receptbelagda behandlingar, där du först måste genomgå en traditionell läkarkonsultation för att få ett recept och sedan hämta läkemedlet på ditt lokala apotek, är att vår tjänst är heltäckande. Du väljer den medicin du önskar beställa och fyller i vårt medicinska frågeformulär, varpå vår läkare ser över dina svar och utfärdar ett recept. Receptet skickas sedan till ett av våra registrerade apotek, varifrån ditt läkemedel skickas till dig med expressfrakt.

Alla kostnader ingår när du använder vår tjänst. Du betalar ingenting extra för läkarkonsultationen, utfärdandet av receptet, apoteksservicen eller frakten. Inga dolda kostnader tillkommer utan det pris du ser på vår sajt är det pris som gäller. Eftersom du inte behöver ta ledigt för att utföra de olika stegen som annars krävs för att få ditt receptbelagda läkemedel, sparar du både pengar och tid på att använda dig av vår tjänst.

Källor:

Så här arbetar vi
Välj ditt läkemedel
Fyll i det medicinska
formuläret
Läkare utfärdar 
recept
Läkemedel skickas 
från apotek
Kostnadsfri leverans